• Školský rok 2019/2020

     

    September:  

    Voľby do Rady ŠP

    Stanovy školského parlamentu – oboznámenie

    Voľby Žiackej školskej rady

    Schválenie plánu činnosti ŠP na školský rok 2019/2020

     

    Október:  

    Šarkaniáda – Súťaž v púšťaní šarkanov – I. stupeň

    16. október – Svetový deň výživy – prezentácia a ochutnávka zdravej výživy

    Mesiac úcty k starším  relácia do školského rozhlasu

    SUPERTRIEDA – vyhlásenie celoročnej súťaže

     

    November:  

    Halloween – súťaž „ O najkrajšiu halloweensku tekvicu“ –  I.stupeň 

    Halloweenska party – sviatok strašidiel

    20. november – Svetový deň detí – deň bez skúšania a písomiek, rozhlasová relácia

     

    December:

    Mikulášska nádielka

    Vianočná pošta   

    Súťaž o najkrajšiu vianočnú výzdobu triedy – 1.– 6. ročník

    Vymysli ma – vyhlásenie súťaže v návrhu na maskota školy

     

    Január:

    Snehuliacky deň – súťaž „ O najkrajšieho snehuliaka“   tvorivosť žiakov I. stupňa

    Florbalový turnaj – II. stupeň

       

    Február:

    Valentínska pošta

    Karneval – I. stupeň

    Dobre poznám svoju školu – súťaž o škole, dianí v škole, o ľuďoch

     

    Marec:

    Kráľ čitateľov – prezentácia čitateľských zručností žiakov I. stupňa

    Noc s Andersenom – mesiac knihy netradične - II. stupeň

    Deň učiteľov – rozhlasová relácia

    Žiaci za katedrou – žiaci učiteľmi

     

    Apríl:

    Deň Zeme – aktivity pre žiakov I. a II. stupňa, rozhlasová relácia

    Turnaj vo vybíjanej – I. stupeň

    Komeňák má talent – I. a II.stupeň

     

    Máj: 

    Deň Európy – aktivity pre žiakov I. a II. stupňa, rozhlasová relácia

    Maskot školy – vyhlásenie víťazného návrhu

     

    Jún:

    Vyhlásenie výsledkov súťaže SUPERTRIEDA školy

    Záverečné hodnotenie činnosti ŠP v školskom roku 2019/2020

    Výlet členov školského parlamentu

     

    Koordinátorky školského parlamentu:

    Mgr. Ingrid Blašková

    PaedDr. Žaneta Becherová