Zoznam tried

Názov
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Pjatáková
Učebňa Kmeňová učebňa pre 1.A
I.B Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Renáta Česelková
Učebňa Kmeňová učebňa pre 1.B
I.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Tureková
Učebňa Kmeňová učebňa pre 1.C
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Anna Kaletová
Učebňa Kmeňová učebňa pre 2.A
II.B Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Žaneta Becherová
Učebňa Kmeňová učebňa pre 2.B
II.C Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Zuzana Tomusová
Učebňa Kmeňová učebňa pre 2.C
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Anna Sakalová
Učebňa Kmeňová učebňa pre 3.A
III.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Andrea Vančová
Učebňa Kmeňová učebňa pre 3.B
III.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Kandráčová
Učebňa Kmeňová učebňa pre 3.C
III.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Soňa Hrebíková
Učebňa Kmeňová učebňa pre 3.D
IV.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Renáta Boďová
Učebňa Kmeňová učebňa pre 4.A
IV.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ľubomíra Bretzová
Učebňa Kmeňová učebňa pre 4.B
IV.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Gabriela Haničáková
Učebňa Kmeňová učebňa pre 4.C
V.A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Radovan Sekelský
Učebňa Kmeňová učebňa pre 5.A
V.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Viera Fenďová
Učebňa Kmeňová učebňa pre 5.B
V.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Silvia Sokolová
Učebňa Kmeňová učebňa pre 5.C
VI.A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Petra Srnková
Učebňa Kmeňová učebňa pre 6.A
Foto Foto Foto
VI.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Dana Faltičková
Učebňa Kmeňová učebňa pre 6.B
VI.C Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Lucia Gerthoferová
Učebňa Kmeňová učebňa pre 6.C
VII.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Renáta Labantová
Učebňa Kmeňová učebňa pre 7.A
VII.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Juraj Macura
Učebňa Kmeňová učebňa pre 7.B
VIII.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ingrid Blašková
Učebňa Kmeňová učebňa pre 8.A
VIII.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Alexandra Karašová
Učebňa Kmeňová učebňa pre 8.B
VIII.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Gajdošová
Učebňa Kmeňová učebňa pre 8.C
IX.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jozef Marťák
Učebňa Kmeňová učebňa pre 9.A
IX.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Monika Obrochtová
Učebňa Kmeňová učebňa pre 9.B

© aScAgenda 2018.0.1069 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.10.2017

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Komenského 6, Stará Ľubovňa
    Komenského ul. 6, 064 01 Stará Ľubovňa
  • +421524321191

Fotogaléria