• KILO - dobročinná zbierka trvanl. potravín

  Milí rodičia, aj my v tomto predvianočnom období chceme zažiť pocit z dávania. Rozdávaním radosť rastie, a to chceme naučiť aj naše deti. Zapojme sa do potravinovej zbierky „KILO“, ktorá bude prebiehať v termíne 27.11.2017 – 01.12.2017. Trvanlivé potraviny môžete odovzdať triednej učiteľke, prípadne v II.C triede p.uč. Tomusovej. Vyzbierané potraviny budú prostredníctvom CVČ distribuované do sociálne slabších rodín.

 • Vŕbová píšťalka

  Dňa 9. novembra 2017 sa v našej škole v poobedňajších hodinách konala súťaž v speve ľudových piesní pod názvom Vŕbová píšťalka. Prežili sme spolu nádherné popoludnie plné spevu a zábavy. A kto vyhral?  V prvej kategórii: 1. miesto získala Katarína Filičková z III. A triedy, na druhom mieste sa umiestnila Viktória Kancianová zo IV. B triedy a tretie miesto patrí Miroslavovi Olejárovi z III.C triedy. V druhej kategórii sa na 1. mieste umiestnila Lucia Mária Česelková z V.B triedy, druhé miesto patrí Kataríne Selepovej zo VI. A triedy a na treťom mieste sa umiestnili Monika Tomusová zo VI. B a Laura Konkoľová zo VI. A triedy. Víťazom srdečne blahoželáme. >>Fotoalbum<<

 • Halloween party

  Vo štvrtok 26.10.2017 sa u nás opäť konalo stretnutie strašidiel a strašidielok 4.-9.ročníka v školskej jedálni. Halloween party organizoval školský parlament pod vedením „pirátky“ p.učiteľky Blaškovej a „čiernej“ pani učiteľky Becherovej. Prípravy boli v plnom prúde už niekoľko dní. Masiek bolo veľa a boli naozaj rôznorodé, na zraz prišli  čarodejnice aj zombíci. Nasledoval večer plný hudby, tanca a zábavy. Nechýbalo ani občerstvenie, tombola a vyhlásenie kráľovnej a kráľa strašidiel. Pribudla aj nová kategória - princezná a princ strašidielok. Svojim odborným okom ich vybrala porota v zložení p.uč. Sokolová, Labantová a Macura.  O rok dostrašenia!!! >>Fotoalbum<<

 • Súťaž o najkrajšiu tekvicu

  Aj keď sviatok Halloween je udomácnený skôr v západných krajinách, u nás sa tekvice vyrezávali dávno predtým ako sem prenikli vplyvy západného sveta. Vyrezávanie tekvíc sa stalo obľúbenou aktivitou i našich detí, na ktorú sa tešia každý rok. Aj tento školský rok sa súťažilo. Prvé miesto získal Teo Svitana za svoju originálnu tekvicu – netopiera. Do súťaže o najkrajšiu Halloweensku tekvicu sa zapojilo 36 detí. Ak hľadáte teda inšpiráciu, ako nápadito vyrezať tekvice, ponúkame vám niekoľko tipov v nasledujúcej galérii. >>Fotoalbum<<

 • Šarkaniáda

  Dňa 19. októbra 2017 sa konala súťaž pre žiakov 1. stupňa v púšťaní šarkanov – Šarkaniáda.  Súťažilo sa v 3 disciplínach – O najvyššie letiaceho šarkana, O najvytrvalejšieho šarkana a O najkrajšieho „po domácky“ vyrobeného šarkana. Víťazi  získali pekné ceny, ocenená však bola snaha všetkých súťažiacich. Strávili sme príjemné popoludnie na čerstvom vzduchu spojené s pohybom. >>Fotoalbum<<

 • Deň jablka

  Viete, čo majú spoločné ježko, Snehulienka, Wiliam Tell, Isaac Newton, New York a iPhone? Ak ste hádali jablko, tak máte pravdu. Máme radi jablká! Povedali si žiaci v školskom parlamente a 17. októbra 2017 zorganizovali akciu Deň jablka v rámci Svetového dňa zdravej výživy. Svojim nadšením nakazili tety kuchárky, ktoré pripravili chutné šaláty a nátierky. Aj obed sa niesol v znamení jabĺk – ďakujeme. Žiakov 1. stupňa počas vyučovania navyše čakali vzdelávacie jabĺčkové aktivity, počítali jablkové príklady, tvorili vety , príbehy o jablkách. Na výtvarnej výchove tému jablko žiaci spracovali rôznymi výtvarnými technikami. Najkrajšie práce boli vystavené. Žiaci mali možnosť pozrieť si tiež výstavu ovocia a zeleniny i preštudovať zaujímavé informácie o jablkách. Veľká vďaka patrí aj rodičom, ktorí prispeli k nášmu zdravému dňu ovocím, zeleninou aj koláčikmi. >>Fotoalbum<<

 • Oslavy Európskeho dňa jazykov

  Z iniciatívy Rady Európy sa Európsky deň jazykov oslavuje každoročne 26. septembra už od roku 2001. Európa sa môže pochváliť jazykovým bohatstvom, pretože sa tu používa viac ako 200 jazykov. Jazykové vzdelávanie je pre mladých veľkým  prínosom. Otvára im nové okná a odkrýva pred nimi nové horizonty. Pri príležitosti osláv tohoto dňa jazykovej rozmanitosti prišli naši žiaci a učitelia na vyučovanie oblečení vo farbách vlajky Európskej únie, rozospievali školu piesňami v cuzdích jazykoch, diskutovali na témy mnohojazyčnosti a multikulturalizmu  a vyzdobili si triedy vlastnoručne vyrobenými multijazyčnými plagátmi. >>Fotoalbum<<

 • Exkurzia na Ľubovniansky hrad

  Hráme sa na archeológov. Pod týmto názvom sa niesla dejepisná exkurzia na Ľubovniansky hrad dňa 12. septembra. Exkurzia piatakov z  V.B triedy pod vedením triednej učiteľky Viery Fenďovej začala v Dome správcu pod hradom Ľubovňa a pokračovala prehliadkou Ľubovnianskeho hradu.  Veľkým zážitkom pre nás bolo oboznámenie sa s nástrojmi archeológov a ich prácou. Návšteva hradu bola miestom ďalších otázok a odpovedí žiakov. Žiaci mali možnosť si prezrieť expozíciu dobového bývania, cechov a remesiel, hradnú kaplnku a renesančný palác. Žiaci vnímali exkurziu ako veľký zážitok a bola prínosom na získanie nových poznatkov v rámci dejepisného vyučovania. >>Fotoalbum<<

 • Prvý deň v mojej škole

  Slávnostné otvorenie nového školského roka sa uskutočnilo pre žiakov prvého ročníka a ich rodičov v átriu III. pavilóna. >>Fotoalbum<<

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Komenského 6, Stará Ľubovňa
  Komenského ul. 6, 064 01 Stará Ľubovňa
 • +421524321191

Fotogaléria