• IQ olympiáda

     • V dňoch 09.04.2018 – 13.04.2018 sa žiaci druhého stupňa zapojili do školského kola IQ olympiády, ktorú organizuje Mensa Slovensko. 8. ročníka tejto súťaže sa zúčastnilo 14.612 detí z celého Slovenska. Víťazom školského kola sa stal každý žiak, ktorý riešením  25 úloh počas 30 minút rozvíjal svoje logické myslenie, inteligenciu, kreativitu a odvahu. Po školskom kole bude prebiehať regionálne kolo 11. mája v Košiciach. Pozvaných je 80 najlepších účastníkov za región Východ - Prešovský a Košický kraj. Našu školu bude reprezentovať Branislav Kravčik zo 7. B triedy. Okrem týchto úspechov nám radosť urobila aj odmena v podobe spoločenskej hry na obohatenie vyučovania, ktorú získavajú školy s najvyššou percentuálnou účasťou žiakov v súťaži (región Východ –ZŠ Komenského, SL - 62,84%). PaedDr. Srnková Petra >>Fotoalbum<<

     • Deň učiteľov

     • "Skloniť sa treba k práci, čo dáva ľuďom chlieb. Hlbšie sa treba skloniť k matkám, čo dali život deťom. A hlboko tiež  k učiteľom, čo z bytosti vychovali človeka, lebo ľahšie je vrch preniesť, rieku zahatať, prinútiť ju proti prúdu tiecť ako vychovať človeka so srdcom a dušou ľudskou." Týmito  slovami  učiteľa národov J. A. Komenského začalo 5. 4. 2018 pri príležitosti  sviatku Dňa  učiteľov  slávnostné podujatie, na ktorom sa zúčastnili  pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci Základnej školy na Komenského ulici v Starej Ľubovni. Pozvanie riaditeľky školy PaedDr. Chamillovej prijali aj bývalí zamestnanci – seniori. Darom všetkých žiakov svojim učiteľom bolo vystúpenie úspešných  recitátoriek a speváčok školy. Pod vedením učiteliek  PhDr. Hricíkovej a Mgr. Sokolovej pripravili kultúrny program  šiestačky Monika Tomusová, Patrícia Vančová, Sofia Filičková a Lucia Tomková. Slávnostný prejav predniesla riaditeľka školy PaedDr. Alžbeta Chamillová, prítomných pozdravila a  poďakovala za vykonanú prácu  PaedDr. Eva Kollárová, vedúca oddelenia školstva a kultúry Mesta Stará Ľubovňa.

     • Zápis žiakov do 1. ročníka

     • Po dva dni prichádzali k nám do školy deti so svojimi rodičmi, aby sa do nej zapísali a v septembri sa z nich stali školáci. Musíme konštatovať, že ich veru tentokrát bolo neúrekom. Všetky deti boli mimoriadne šikovné! Niektorým sa darilo všetko a hravo zvládli zadané úlohy. Niektoré sa ešte musia "popasovať" so svojimi menej šikovnými prstíkmi, ktoré ich neposlúchali pri viazaní šnúrok, lepení, alebo vystrihovaní. Lebo i toto sú v ich veku veľmi dôležité činnosti! Tiež sme postrehli nečistú výslovnosť niektorých hlások, aj na to boli deti a ich rodičia upozornení. Do septembra je ešte dosť času a veríme, že sa budú snažiť a trénovať, aby nedostatky odstránili. Držíme im päste a tešíme sa na stretnutie v septembri. Mgr. M.Runčáková >>Fotoalbum<<

     • Talent najmenších

     • Dňa 28.3.2018 sa v CVČ uskutočnilo okresné kolo súťaže TALENT NAJMENŠÍCH, na ktorej nechýbali ani žiaci našej školy. V speve nás reprezentovali žiačky Emília Salamonová z 1.A, Veronika Kancianová z 2.A a Vanesa Sopková z 2.A. V recitácii to boli žiaci Patrik Sklenár z 1.A, Teo Svitana z 2.C a Marek Imrich z 2.C. Aj napriek veľkej konkurencii sa Veronike Kancianovej podarilo vyspievať si 1.miesto. Ani naši traja recitátori neodišli bez umiestnenia. Teo Svitana a Marek Imrich získali 3.miesto a Patrik Sklenár dokonca 1.miesto. Víťazom srdečne blahoželáme. >>Fotoalbum<<

     • Kráľ čitateľov

     • 21.3. 2018 sa stretlo 20 súťažiacich – žiakov 1. stupňa, ktorí prišli súťažiť o titul „Kráľ čitateľov“.  Súťaž preveruje čitateľské zručnosti detí a schopnosť čítať s porozumením. Súťaž prebehla v 3 kategóriach. Svojho kráľa si našli žiaci 2., 3. i 4. ročníka. >>Fotoalbum<<

      Výsledky: Kategória 2. ročník: (pre zhodný počet bodov boli udelené 3 prvé miesta) 1. miesto: Matúš Faba /2.A/, Filip Kovalčík /2.B/, Sandra Petrušová /2.C/ Kategória 3. ročník: 1. miesto: Dávid Droppa /3.D/, 2. miesto: Terezka Šidlovská /3.D/, 3. miesto: Natália Nevlazlová/3.C/. Kategória 4. ročník: 1. miesto: Tina Strenková /4.B/, 2. miesto (pre zhodný počet bodov boli udelené 3 druhé miesta) : Artur Malý /4.A/, Natália Nedoroščíková /4.C/, Petra Česáková /4.C/.

     • Medzníky druhej setovej vojny

     • Budovať úctu mladej generácie voči obetiam fašizmu, prispievať k odhaľovaniu neľudskosti fašizmu a neofašistických ideí bolo cieľom súťaže  venovanej 73. výročiu ukončenia druhej svetovej vojny. Okresné kolo tejto súťaže sa konalo 26. 3. 2018 v Cente voľného času v Starej Ľubovni, kde našu školu pod vedením Mgr. Viery Fenďovej  úspešne reprezentovali žiaci 9.ročníka Šimon Lešiga, Juraj Koreček a Alexandra Sukeníková. V kategórii jednotlivcov sa na 2. mieste umiestnil Š. Lešiga a ako družstvo menovaní žiaci tiež vybojovali pekné 2. miesto. K úspechu srdečne gratulujeme. >>Fotoalbum<<

     • Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo

     • V dňoch 19. - 22. marca 2018  sa uskutočnila okresná recitačná súťaž Hviezdoslavov Kubín v 1. až 3. kategórii. Aj v okresnom kole boli všetci postupujúci recitátori našej školy úspešní. V silnej konkurencii obsadila v 1. kategórii v recitácii poézie Tina Strenková zo IV.B 1. miesto. V 2. kategórii zvíťazili Monika Tomusová zo VI.B v recitácii prózy a Patrícia Vančová zo VI.B v recitácii poézie. Všetky tri recitátorky postupujú do krajského kola.  >>Fotoalbum<<
      V 1. kategórii obsadili Sofia Gontkovičová zo IV.B a Marek Imrich z II.C 3.  miesto, v 2. kategórii Sofia Filičková zo VI.C 3. miesto, v 3. kategórii Laura Vojtek z VIII.C 3. miesto. Teo Svitana z II.C si prevzal ocenenie – Diplom za výborný prednes. Našim úspešným recitátorom srdečne blahoželáme.

     • Dejepisná exkurzia do Osvienčima

     • 8.marec bol dlho očakávaný deň, kedy sme sa vydali na dlhú cestu do Osvienčima. Na mieste bývalého koncentračného tábora žiaci 9. ročníka prešli bránou Auschwitzu aj Birkenau. Objekty koncentračného tábora Auschwitz a Birkenau sú pamätníkom pripomínajúcim celému svetu zvrátenosť nacistického režimu a utrpenie miliónov nacistami prenasledovaných ľudí po celej Európe. Kopy detských topánočiek, ľudských vlasov sú spomienkou na tisíce a tisíce obetí. Každého z nás zomkla obrovská ľútosť a určite sa nám v mysliach vynorila otázka, ako toľkú hrôzu mohol niekto dopustiť. Osvienčim je právom považovaný za cintorín národov. So záujmom sme si prezreli expozície múzea a snažili sa vcítiť do nezávideniahodnej situácie väzňov v tomto tábore počas druhej svetovej vojny. Zaujímavé a veľmi emotívne rozprávanie našich sprievodkýň zanechalo u nás hlboký dojem. >>Fotoalbum<<

     • Najlepší počtár v ročníku

     • Rátame, rátame,
      výsledky hľadáme, 
      kto to správne urobí, 
      odmenu si zaslúži.

      Ako každý rok, tak aj tento rok sa najlepší matematikári prvého stupňa stretli už na III. ročníku súťaže „NAJLEPŠÍ POČTÁR V ROČNÍKU“. Všetci sústredene počítali, písali a snažili sa všetky príklady vypočítať správne a v čo najkratšom čase. A ako to dopadlo?

      1. ročník: 1. miesto - Patrik Kovalčík , I.C
                         2. miesto – Tobias Ciesarik, I.B
                         3. miesto – Patrik Sklenár, I.A
      2. ročník: 1. miesto – Matúš Faba, II.A
                         2. miesto – Marek Imrich, II.C
                         3. miesto  - Filip Kovalčík, II.B
      3. ročník: 1. miesto – Michal Semančík, III.A
                         2. miesto – Tereza Šidlovská, III.D
                         3. miesto – Natália Matoľáková, III.D 
      4. ročník: 1. miesto – Matúš Hriňa, IV.B
                         2. miesto – Adela Koršňaková, IV.A
                         3. miesto – Vivien Krulčíková, IV.A

     • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

     • Dňa 12. marca  2018  sa uskutočnilo v kultúrno-spoločenskej miestnosti  školy  školské kolo recitačnej  súťaže Hviezdoslavov  Kubín  v 2. a 3. kategórii. Záujem o interpretáciu umeleckého slova prejavili recitátori piateho, šiesteho a ôsmeho  ročníka.

       V 2. kategórii v prednese poézie porota udelila dve prvé miesta  s postupom do okresného kola, a to  Patrícii Vančovej  zo VI.B a Sofii Filičkovej  zo VI.C. 2. miesto obsadila Sofia Fábová  z V.C, tretia priečka patrí  Ester Petrane Petríkovej a Timotejovi Duračinskému z V.B.

      V próze zvíťazila a na okresné kolo postupuje Monika Tomusová  zo VI.B, druhá skončila Lucia Mária Česleková z V.B, tretie miesto obsadila Sandra Škopová z V.C.

      V 3. kategórii si v próze vyrecitovala  víťazstvo Laura Vojtek  z VIII.C s postupom do okresného kola.  Miroslava Dicová  z VIII.C v recitácii poézie získala 2. miesto.

      16. marca 2018 pokračovala súťaž Hviezdoslavov Kubín v 1. kategórii žiakov 2. – 4. ročníka.  V   prednese poézie porota udelila prvé miesto  s postupom na okresné kolo Tine Strenkovej zo IV.B. 2. miesto obsadil s postupom na okresné kolo Teo Svitana z II. C, tretia priečka patrí  Kataríne Filičkovej z III.A.

      V próze zvíťazila a na okresné kolo postupuje Sofia Gontkovičová zo IV.B,  druhý skončil a na okresné kolo postupuje  Marek Imrich z II.C, tretie miesto obsadila Tianna Noelle Veverková z III.D.

      Cenu zástupkyne riaditeľky získal Adam Tokarčík z III.B.

      Všetkým oceneným srdečne blahoželáme a postupujúcim  prajeme veľa úspechov na okresnom kole.

     • Okresná súťažná prehliadka Spievajže si, spievaj

     • Kino Tatra v Starej Ľubovni sa dňa 16.2.2018 rozozvučalo ľudovou piesňou v podaní najmladších folkloristov z nášho okresu. Na postupovej okresnej súťažnej prehliadke detského hudobného folklóru Spievajže si, spievaj, ktorá sa koná každý druhý rok, medzi krásnymi piesňami nezanikli ani tie, ktoré zaspievali speváčky z našej školy – Sofia Filičková /VI.C/, Lucia Tomková /VI.C/, Laura Konkoľová /VI.A/ a Katarína Selepová /VI.A/. Sofia a Lucia sa predstavili rusínskym pásmom piesní a v kategórii duo spevu sa umiestnili v striebornom pásme. Laura a Katarína zaspievali spolu krásne goralské piesne a porota ich zaradila do bronzového pásma. Nech im to aj ďalej takto pekne spieva! >>Fotoalbum<<

     • Vtáčie búdky

     • >>Video<<

      Zoberme si klince, kladivo a pílku, 
      zahrajme sa ešte chvíľku,
      ale potom šikovne 
      vyrobme búdky pre vtáčiky zo Starej Ľubovne.

      Pomohli nám BABKY, DEDKOVIA, 
      UJOVIA i OTECKOVIA.

      Krásne búdky sme zhotovili,
      v škole sme ich vystavili.

      Ešte jednu vec spravíme,
      na STROMY ich zavesíme.

      Malí majstri z ŠKD

      >>Fotoalbum<<

     • Geografická olympiáda

     • Dňa 6.2.2018 sa na našej škole uskutočnilo obvodné kolo geografickej olympiády. Našu školu v kategórii G: 5. ročník reprezentovali Sofia Fábová, Gabriela Mačugová, Ester Petrana Petríková a Daniel Zima. Sofia Fábová sa umiestnila na 1. mieste, Ester Petrana Petríková, Gabriela Mačugová, Daniel Zima získali titul úspešný riešiteľ. V kategórii E: 8.- 9. ročník za našu školu súťažili Šimon Lešiga a Miroslav Muller. Šimon Lešiga obsadil 2. miesto. Žiaci využili svoje vedomosti pri riešení úloh z teoretickej, praktickej a regionálnej oblasti. Všetkým žiakom blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

     • Maslenica

     • Maslenica je tradičný ruský sviatok, oslavuje sa koniec zimy, prebúdzanie prírody. Je to jeden z najobľúbenejších sviatkov v roku a patria k nemu tri dobroty - bliny, šašlik a medovina. V tomto duchu sa každoročne koná stretnutie priateľov ruského slova a ruskej kultúry v Kultúrnom dome v Podolínci, ktoré usporadúva SOU Klementa Hofbauera. Naša škola vždy rada prijme pozvanie a poteší seba aj ostatných prítomných svojim vystúpením. Tento rok si žiaci 8. a 9.ročníka pod vedením Mgr. Ingrid Blaškovej  a Mgr. Viery Fenďovej pripravili pásmo, ktorým priblížili zvyky Rusov v posledný týždeň fašiangov, po ktorých prichádza 40-dňový pôst. Svojimi pesničkami atmosféru Maslenice umocnili aj speváčky hudobno-dramatického krúžku školy pod taktovkou Mgr. Silvie Sokolovej. >>Fotoalbum<<

     • 16. Valentínsky ples

     • Fašiangy sú obdobím od Troch kráľov do Popolcovej stredy. Najznámejšie a zároveň najveselšie sú posledné dni fašiangov, spojené s radovánkami a hodovaním. Je to obdobie hojnosti, tancovačiek, veselíc a karnevalov. Fašiangové tradície na našej škole sú každoročne spojené s Valentínskym plesom.  Hudbu, tanec, zábavu a jedlo si vychutnali žiaci 6. - 9.ročníka, ktorí prijali pozvanie na 16. Valentínsky ples a zároveň sa dôstojne rozlúčili s fašiangovým obdobím. >>Fotoalbum<<

     • Karneval

     • V jeden krásny februárový deň deti z Komenského školy v Starej Ľubovni mali karneval. Žiaci sa po príchode do tried pripravovali a obliekali sa do masiek. Prvý a druhý ročník sa zišiel v telocvični o pol deviatej. Masky boli všelijaké, bola to nádhera! Zabávali sa súťažením v hrách: Krúť sa švihadlo, Stonožka, Lopta nad hlavou. Bolo to veľkou zábavou najmä pre prváčikov, ktorí mali školský KARNEVAL po prvý raz a na tento zážitok určite nezabudnú. Ročníky tretí, štvrtý a piaty sa zišli v telocvični neskôr, keď už tí mladší odišli späť do tried, kde pokračovali v zábave a vyhodnocovali si masky. A karneval aj pre tých starších sa mohol začať. Poviem vám, pohľad na vyzdobenú telocvičňu bol krásny a k tomu tie deti v maskách! Najprv sme si zahrali hru s balónmi. Každá trieda dostala dva balóny, postavili sa do kruhu a hádzali si balóny, ktoré nemohli vypadnúť z kruhu. Potom sme si zatancovali na modernú hudbu. Počas tanečnej prestávky sa znova hrali hry. Štvrtáci tancovali na vybranú pieseň a všetci prítomní opakovali tanečnú choreografiu. Súčasťou karnevalu bolo aj fotografovanie, aby sme mali pamiatku na veselý Karneval. Na záver sme sa všetci zhromaždili vo svojich triedach, kde prebiehalo triedne hlasovanie o najkrajšiu masku karnevalu. Po vyhodnotení hlasovania si prvé tri miesta vybrali ceny a po nich si vyslúžili cenu aj všetci ostatní. Karneval sme ukončili  spoločnou fotkou, upratali výzdobu, dali na miesta lavice a odobrali sa vytancovaní, unavení a spokojní domov. >>Fotoalbum<<

      Autor: Adela Koršňáková, 4.A, /vyuč. Mgr. M. Runčáková/

     • Miss bábika

     • Okresné kolo

      V CVČ v Starej Ľubovni sa aj tento rok stretli žiačky 1. a 2. ročníkov zo základných škôl okresu Stará Ľubovňa na súťaži Miss bábika 2018. Ukázali nielen svoj talent pri recitácii a speve, ale aj estetické cítenie prostredníctvom svojej bábiky a nechýbal ani priestor pre kreativitu. Našu školu úspešne reprezentovala Nellka Repková z II. C triedy. Gratulujeme! >>Fotoalbum<<

      Školské kolo

      Dňa 26.1.2018 sa uskutočnilo školské kolo súťaže MISS BÁBIKA. Deväť žiačok prvého a druhého ročníka predviedlo, ako sa vedia postarať o svoje bábiky. Dokázali, že okrem zručnosti pri prebaľovaní a kŕmení, vedia  svojim bábikám aj pekne zaspievať uspávanku a zarecitovať básničku. Nelle Repkovej z 2.C blahoželáme k postupu do okresného kola. >>Fotoalbum<<

     • Zacvičme si trochu inak...

     • Pod týmto heslom sa niesla jedna naša hodina telesnej výchovy. Čo to bude? Čo budeme robiť? Zvládneme to? Kto ku nám príde? Plno otázok a....a začalo to. Prišla k nám veľmi milá pani Milena Šimková. Doniesla laná na sm systém cvičenia, balančné podložky a mohli sme začať. Cvičili sme a pozorne počúvali ako držať hlavu, ramená, ako vystrieť chrbát, ako stiahnuť brucho, ako správne dýchať a pri tom všetkom ešte aj udržať rovnováhu. Bolo to zábavné, zaujímavé a poučné. Len škoda, že to zbehlo ako voda. Ale snáď sa ešte stretneme. Ďakujeme,  teta Milena. >>Fotoalbum<<

     • Šaliansky Maťko 2018 – okresné kolo

     • Dňa 18.1.2018 sa uskutočnilo v Centre voľného času v Starej Ľubovni okresné kolo súťaže v recitácii slovenských povestí Šaliansky Maťko 2018. Zúčastnili sa ho úspešní recitátori zo školského kola, žiaci 2. – 6. ročníka našej školy. V silnej konkurencii recitátorov celého okresu boli naši recitátori veľmi úspešní. V každej kategórii stáli na stupni víťazov. 

      V 1. kategórii získal Marek Imrich /2.C/ 2. miesto.

      V 2. kategórii sa Sofia Fábová /5.C/ umiestnila na 3. mieste.

      V 3. kategórii  si vyrecitovala Monika Tomusová /6.B/ 2. miesto.

      Recitátorky Patrícia Vančová a Ester Petríková získali čestné uznania za výborný prednes. Všetkým úspešným recitátorom úprimne blahoželáme. >>Fotoalbum<<

     • Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku

     • Dňa 16. 1. 2018 sa v Centre voľného času v Starej Ľubovni uskutočnilo obvodné kolo 28. ročníka olympiády v anglickom jazyku. Táto olympiáda sa organizuje ako jedna z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov a je neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu na našej škole. V kategóriách 1A a 1B za našu školu súťažili Branislav Kravčík zo 7.B a Michael Kormaník z 8.A, ktorí sa v týchto kategóriách v školskom kole umiestnili na 1. miestach. Olympiáda mala dve časti, písomnú a ústnu. Zo zúčastnených žiakov sa úspešne umiestnil Branislav Kravčík, ktorý si v kategórii 1A vyslúžil diplom za 2. miesto. K tomuto úspechu mu gratulujeme a pochvala samozrejme patrí aj Michaelovi Kormaníkovi! >>Fotoalbum<<