• Súťaž tried „O najkrajšiu vianočnú výzdobu“
     • Súťaž tried „O najkrajšiu vianočnú výzdobu“

      Vianočný čas nám priniesol do školy aj súťaž tried „O najkrajšiu vianočnú výzdobu“. Súťaž  vyhlásil školský parlament a zapojili sa do nej žiaci 1.-9. ročníka. Najkrajšie vyzdobenou triedou na 1. stupni bola III.C, II.C a IV.C trieda a na druhom stupni VII.C, VI.A a V.A  trieda. Víťazom blahoželáme.

       

    • Vianočné tvorivé dielne v ŠKD
     • Vianočné tvorivé dielne v ŠKD

      Blížia sa Vianoce, čas kedy si ľudia prejavujú viac náklonnosti, lásky a radosti pri stretnutí so známymi či blízkou rodinou. Do našej základnej školy v tento predvianočný čas prichádzali rodičia a starí rodičia, aby spoločne so svojimi deťmi vytvorili rôzne ozdoby, svietniky a obrázky približujúce Vianoce, na ktoré sa už všetci tešíme. Deti sa tešili zo spoločnej práce a z výtvorov, ktoré ponúkneme vo Vianočnej burze.

      Ďakujeme zúčastneným rodičom a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

    • Mikuláš
     • Mikuláš

      6. decembra sa u nás traduje, že Mikuláš, anjel a čert dobré deti navštevuje... Dodržať tradíciu si aj tento školský rok zobral na starosť školský parlament. No a ako to dopadlo, už vedia všetci, ktorí  boli v piatok 6. decembra v škole. Na svätého Mikuláša, každé dieťa usmieva sa. Vaše triedy sme navštívili a všetkých žiakov obdarili. Väčšinou ste poslúchali, preto sme Vám balíček darovali.

      Tých, ktorí sa zle správali, čerti varechou vylátali. Vyučovanie sme narušili, dúfame, že sme Vás tým aspoň trošku potešili.

    • Babka, dedko 2019 – okresné kolo
     • Babka, dedko 2019 – okresné kolo

      Dňa 5. 12. 2019 sa uskutočnilo v Obradnej sieni Mestského úradu  v Starej Ľubovni slávnostné vyhodnotenie  okresného  kola XVIII. ročníka literárnej súťaže  Babka, dedko 2019.  Súťaže sa zúčastnili žiaci z 25 škôl nášho okresu Stará Ľubovňa, ktorí zaslali do súťaže viac ako 200 prác . Medzi 32  ocenenými boli aj literárne práce  4 žiačok našej školy. 

      Hlavnú cenu, cenu vedúcej oddelenia školstva, kultúry, mládeže a športu Mestského úradu v Starej Ľubovni získala Kristína Repková zo 6.B. Ďalšie hlavné ceny získali  dievčatá z 8.C Sofia FiličkováLucia Tomková  spolu  s Rút Petrilákovou  z 5.C. Úspešným žiačkam srdečne blahoželáme.

    • Vŕbová píšťalka
     • Vŕbová píšťalka

      Hoci sa píšťalky z vŕby zvyknú vyrezávať vždy na jar, až na jeseň krásne zaspievajú. V Centre voľného času v Starej Ľubovni sa totiž každú jeseň koná okresná súťaž Vŕbová píšťalka v speve ľudových piesní. Tento rok 14.novembra  našu školu v tejto súťaži reprezentovali 2 dievčatá: v I. kategórii – Veronika Kanciánová a v II. kategórii Sofia Filičková.

      Zaspievali naozaj krásne a spomedzi speváčok a spevákov z celého okresu patrili medzi najlepšie, o čom svedčia aj ich umiestnenia. Sofia Filičková  vyhrala vo svojej kategórii 1. miestoVeronika  Kanciánová si odniesla diplom za 3. miesto.

      Dievčatá na okresné kolo postúpili zo školského kola, ktoré bolo v našej škole 6. novembra. Zúčastnilo sa ho 32 súťažiacich a najlepšie boli tieto  speváčky a speváci: 

      I.kategória: 1.miesto: Veronika Kanciánová,  2. miesto:  Karolínka Kičurová,  3. miesto: Janka Markovičová a Kristína Andreanská

      II. kategória: 1. miesto: Sofia Filičková, 2. miesto: Miroslav Olejár,  3.miesto: Katka Filičková a Daniela Tomková

      Všetkým výhercom blahoželáme!

    • Farebné emócie – výstava obrazov
     • Farebné emócie – výstava obrazov

      Výstava Stanislava Jasovského Farebné emócie ponúka koncentráciu rôznych pocitov. Je prehliadkou emócií vo farbách, plochách a líniách.  Abstrakcia vyžaruje energiu a ak jej venujeme minútku a neignorujeme jej city, vždy sa nám odvďačí spätným pohladením. V galérii Provinčný dom v Starej Ľubovni si ju boli zažiť žiaci štvrtého ročníka.  A musíme s nadšením priznať, že výstava nás naplnila radosťou a pokojom.

       

    • Obvodné kolo Technickej olympiády
     • Obvodné kolo Technickej olympiády

      Naša škola už po 11. krát bola organizátorom okresného kola Technickej olympiády, ktorá sa konala 28. 11. 2019 v priestoroch školskej dielne a učební. Po školskom kole technickej olympiády v kategórii A a B postúpili na okresné kolo najlepší. Zahájenie olympiády uskutočnil predseda OK TO Mgr. Juraj Macura. Potom už nasledovalo riešenie teoretickej a praktickej časti technickej olympiády.

       
      Žiaci našej školy  so zadanými úlohami tak v testovej ako aj praktickej časti si poradili veľmi dobre a obsadili v silnej konkurencii škôl okresu krásne 1. miesto v kategórii A (Kohút Tomáš z 9.B a Chaba Michal z 8.B), 2. miesto v kategórii B  (Schurdák Šimon zo 7.A) a 3. miesto  v kategórii B   (Bujňák Matej zo 7.A). Pri riešení úloh využili nielen teoretické vedomosti, praktické zručnosti, ale aj vzájomnú spoluprácu, dôslednosť a trpezlivosť pri realizácii zadanej praktickej úlohy.

    • Olympiáda zo SJL
     • Olympiáda zo SJL

      Dňa 19.11.2019 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo SJL, v ktorom si zmerali sily naši deviataci. Okrem vedomostného testu bolo ich úlohou i transformovať text a predviesť svoje verbálne i neverbálne zručnosti v ústnom prejave. Víťazkou sa stala Emma Fidermáková z 9.B a na okresné kolo spolu s ňou postúpila Aneta Stričová z 9.A, kde boli obidve úspešnými riešiteľkami. Gratulujeme!

       

    • Volejbalová show
     • Volejbalová show

      Keď sme boli na volejbale, zrazu bolo hlučno v sále.
      Bieli hráči vyhrávali a my sme všetci výskali.
      So zážitkom odchádzame, už je ticho v celej sále,
      a s úsmevom na tvári, putujeme do triedy. /Ninka a Karolínka, 4.C/
      Milujeme volejbal, máme ho tu plný raj.
      Volejbal je krásna show a v Ľubovni je toho hoj. /Matej a Michal, 4.C/

       

    • Športová imatrikulácia prvákov
     • Športová imatrikulácia prvákov

      Na našej škole prebehol projekt Celoslovenského testovania pohybových zručností žiakov. Cieľom testovania je ale odporučiť deťom (aj rodičom) druhy športov, v ktorých môžu byť ich deti úspešné. A tak sme sa aj my s našimi prváčikmi zabávali športom a urobili sme si „športovú olympiádu prvákov“, kde žiaci absolvovali disciplíny pohybových schopností ako sila, vytrvalosť, koordinačné schopnosti a pohyblivosť. 

      Počas celého dopoludnia tohto športového dňa si naši najmladší žiaci počínali ozaj skvelo: snažili sa, nebolo na nich vidieť žiadne známky únavy, ba navyše sa im testované aktivity páčili. Za každé absolvované stanovište získavali pečiatky-body a v závere slávnostne zložili prvácky sľub. /Mgr. J.Kandráčová, Mgr. R.Boďová/

    • iBobor - celoslovenská informatická súťaž
     • iBobor - celoslovenská informatická súťaž

      V roku 2004 založila prof. dr. Valentina Dagienė v Litve informatickú súťaž. Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor, preto sa súťaž volá po litovsky Bebras. Tento názov sa používa aj v angličtine na medzinárodných podujatiach (po slovensky Informatický bobor). Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila do 57 krajín po celom svete.

      V novembri 2019 sa na Slovensku do súťažných úloh zahryzlo 89 768 súťažiacich z 1 116 škôl. Medzi nimi aj 158 žiakov našej školy. Úspešným riešiteľom BLAHOŽELÁME.

      Úspešní riešitelia: iBobor_2019.pdf​​​​​​​

    • Noc v škole
     • Noc v škole

      Keďže naši druháci majú svoju školu veľmi radi, rozhodli sa spolu so svojou p. učiteľkou R. Boďovou a svojou p. vychovávateľkou M. Grossovou, že ju nenechajú prázdnu ani v noci. Vyzbrojili sa spacákmi, dobrotami od rodičov, dobrou náladou a začala sa noc plná zaujímavostí a dobrodružstiev. Najprv sme si urobili kvíz o Slovensku, potom sme sa vybrali na prechádzku nočnou školou. Na cestu nám svietili iba baterky.

      Po návrate nás čakala pizza, oddych po jedle a potom pyžamová párty so súťažami, hrami a tancom. Pred spaním sme si ešte umyli zúbky, popočúvali rozprávku, spomenuli si na svojich rodičov a súrodencov, a plní zážitkov sme sladko zaspali. Ráno, po spoločných raňajkách, sme sa rozišli šťastní domov.

    • Vtáčie búdky a krmítka
     • Vtáčie búdky a krmítka

      Vtáčky, vtáčky štebotavé, niečo pre Vás pekné máme... Deti zo ŠKD s p.vych. M.Grossovou si pozvali na tvorivé dielne svojich šikovných oteckov, dedkov ,dokonca bračeka a šikovnú tetu. Spolu vyrobili krásne búdky a krmítka pre vtáčikov .Už len ich umiestniť do školskej záhrady, na okná tried, nasypať semiačka a môžeme vtáčikom popriať: „DOBRÚ CHUŤ!“

       

    • Starostlivosť o vtáčiky
     • Starostlivosť o vtáčiky

      ...na besede ma zaujal príbeh o orlovi, ktorý simuloval pred ľuďmi, že je slabý. Keď si myslel, že ho nikto nevidí odrazu bol fit. Skrátka herec. Teta, ktorá nám tento príbeh rozprávala bola vtipná, milá a dozvedeli sme sa od nej veľa zaujímavostí o vtáčikoch. Ďakujeme. /Diana Neupauerová, 4.B/

       

      ...Ani som nevedel, že robím zle, keď kŕmim divé kačky suchým chlebom, a že lastovičky dokážu preletieť až 9 000 km. /Rišo Dulák, 4.B/

      ...Po besede sme robili kŕmidlo pre vtáčiky. Veľmi ma to bavilo. Aby na ňom držali semienka (mak, slnečnica, orechy, ovsené vločky) použili sme špeciálne lepidlo - bravčovú masť /Aďka Mačugová, 4.B/

      ...Na výrobu kŕmidla som použila plastovú fľašu, do ktorej som vyrezala otvor. Nevedela som, že otvor treba oblepiť  lepiacou páskou, aby sa vtáčiky neporezali. /Terezka Flekačová, 4.B/

      ...Dozvedela som sa, že lastovička má svojich dvojníkov : belorítku a dážďovníka obyčajného. Veľmi sa mi páčila prezentácia. /Viktória Leščinská, 4.B/

      ...Bolo to super, bavilo ma máčať si ruky v bravčovej masti, keď sme vyrábali kŕmidlo..... /Richard Kreta, 4.B/