• Okresné kolo Geografickej olympiády
     • Okresné kolo Geografickej olympiády

      Dňa 5. februára 2021 sa konalo online formou okresné kolo Geografickej olympiády v troch kategóriách pre žiakov 5. až 9. ročníka. Našu školu reprezentovalo päť žiakov. V kategórii G (5. roč.) MATÚŠ FÁBA z 5.A získal 2. miesto, v kategórii F (6. a 7. roč.) MICHAL SEMANČÍK zo 6.A obsadil 1. miesto a RAFAEL GONTKOVIČ zo 6.B obsadil 2. miesto, v kategórii E (8. a 9. roč.) žiačka SOFIA FÁBOVÁ z 8.C obsadila 1. miesto. Medzi úspešných riešiteľov sa vo svojej kategórii zaradila Ema Gajdošová zo 7.A. Úspešným riešiteľom blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

    • Krajské kolo Technickej olympiády
     • Krajské kolo Technickej olympiády

      Dňa 4. februára 2021 Katedra fyziky, matematiky a techniky, Fakulty humanitných a prírodovedných vied PU v Prešove organizovala online KRAJSKÉ kolo TECHNICKEJ OLYMPIÁDY v dvoch kategóriách – A a B. Našu školu a mesto reprezentoval v silnej konkurencii žiakov škôl Prešovského kraja žiak Michal Derevjaník zo 7.A ako víťaz OKRESNÉHO kola TO. Umiestnil sa na krásnom 4. mieste v kategórii B. Michalovi blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy a mesta.

    • Prikrmovanie vtáčikov v zime
     • Prikrmovanie vtáčikov v zime

      Prikrmovať vtáky má význam počas chladných dní, kedy si ťažšie nájdu dostupnú potravu. Mnohé druhy vtákov na jeseň a zimu odlietajú do teplých krajín, no sú tu aj také, ktoré ostávajú a studenú zimu musia prežiť. Vtedy záleží aj na nás, aby sme sa  o nich postarali. Už v decembri sme sa so žiakmi naučili, prečo a ako je potrebné prikrmovať vtáčiky a zvieratká v zimnom období.

      Kŕmiť môžeme od prvých mrazivých dní, no najmä počas snehovej prikrývky a silnejších a celodenných mrazov. Počas chladných dní vtákom neponúkame vodu, mohli by sa v nej okúpať a zamrznúť. Ako zdroj vody im môžeme ponúknuť pokrájané kúsky jabĺk. Nezabudnime, ideálny čas na prikrmovanie je vtedy, keď teploty klesnú pod nulu, nasneží, pretrvávajú dlhotrvajúce mrazy alebo sa tvorí poľadovica na konárikoch stromov. A to je teraz!

    • Usmernenie k podávaniu prihlášok na stredné školy
     • Usmernenie k podávaniu prihlášok na stredné školy

      Prihlášky na strednú školu podáva žiakom výchovný poradca na škole, ak je vyučovanie prezenčné. V prípade dištančného vyučovania podáva zákonný zástupca elektronické prihlášky cez Edupage. Žiak si môže podať v 8. a 9. ročníku 2 prihlášky  na stredné školy s talentovými skúškami/ bilingválne školy, športové školy…/ a v 9. ročníku následne ešte 2 prihlášky na stredné školy bez talentových skúšok. Termín podávania prihlášok sa posunul do 8.apríla podľa rozhodnutia ministra.

      O ďalšom postupe a prílohách k prihláškam budú rodičom podané včasné informácie cez Edupage. Viac informácii na stránke minedu.

    • Matematická olympiáda - okresné kolo
     • Matematická olympiáda - okresné kolo

      Napriek zatvoreným školám sa 27.januára konalo online formou okresné kolo Matematickej olympiády pre 5. a 9. ročník. Za našu školu sa zapojilo osem piatakov a štyria deviataci. V kategórii Z5 si MATEJ CHOVANEC z 5.C vybojoval 3. miesto a v kategórii Z9 SANDRA LAZORČÁKOVÁ z 9.B tiež 3. miesto. Medzi úspešných riešiteľov sa vo svojich kategóriách zaradili: Laura  Malá (5.A), Marianna Hnatová (5.A), Daniela Olejníková (9.B) a Patrícia Vančová (9.A). Úspešným žiakom blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.