• Hviezdoslavov Kubín - školské kolo
     • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

      Dni 23. a 24. marec 2022 boli pre žiakov 1. a 2. stupňa našej základnej školy výnimočné. Na krátky čas sa preniesli do ríše príbehov a básní, kde mali možnosť prezentovať svoj talent v školskom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín. Ďakujeme všetkým súťažiacim za účasť, výhercom blahoželáme a prajeme veľa úspechov v okresnom kole.

      V okresnom kole nás budú reprezentovať  títo žiaci:

      I. kategória

      poézia - Radoslava Vislocká 2.C, Tomáš Arendáč 3.D

      próza - Tomáš Dudáš 2.A

      II. kategória

      poézia - Laura Šulcová 5. C

      próza - Marianna Hnatová 6. A

      III. kategória

      poézia - Katarína Filičková 7. A

      próza - Daniela Tomková 7. A

       

    • 22.marec – Svetový deň vody
     • 22.marec – Svetový deň vody

      Už tradične si v dnešný deň pripomíname Svetový deň vody. Voda, každodenne nám preteká pomedzi prsty, každodenne jej striebristé kvapky stekajú v tenších, či hrubších pramienkoch a my si ani neuvedomujeme, aké dôležité je jej poslanie v živote človeka. 22. marec je príležitosťou pripomenúť všetkým mimoriadnu dôležitosť vody pre zachovanie životného prostredia a pre rozvoj ľudskej spoločnosti. Praktické úsilie nám môže pomôcť zvýšiť svetové povedomie o týchto problémoch a ich riešeniach.

      Čistá pitná voda nie je samozrejmosť, chráňme si ju a šetrime ňou, pretože:

      Voda, to je kamarát,

      preto ju má každý rád.

      Kvapka kvapká- len sa leje,

      kvapôčka sa na nás smeje.

      Pošteklí nás na líčka,

      naša vzácna vodička.

      Aj keď padá z neba,

      chrániť nám ju treba.

    • Báseň pre moje mesto – okresná literárna súťaž
     • Báseň pre moje mesto – okresná literárna súťaž

      Ľubovnianska knižnica v tomto roku vyhlásila mimoriadny ročník literárnej súťaže ZÁCHVEVY Báseň pre moje mesto Stará Ľuboovňa. Svoje vyznania  do veršov vložili  aj naši žiaci a štyri najlepšie  básne sme poslali do súťaže. Všetky štyri boli úspešné. Básne Daniela Krompaského /IX.B/ a Sofie Filičkovej /naša bývalá deviatačka/ získali hlavné ceny a verše Kristíny Zamiškovej /IX.B/ a Lilien Kataríny Tokarčíkovej /VIII.A/ si odniesli čestné uznania. Blahoželáme!

       

      Večerné mesto

      Keď večer mesto stíchne,

      a z kostola tíško zazvoní zvon,

      Tvoj hrad ako zlatá trofej zasvieti mi na cestu.

      A ja uličkami ako labyrintom

      Objavujem Tvoje tajomstvá.

      Netreba mi veľa krokov,

      mám tu všetko ako na dlani –

      tmavé hĺbky Popradu

      i tancujúce kvapky fontány.

      Mesto spí a ja tíško zašepkám len

      „Dobré ráno, Ľubovňa,

      Teba ja najviac milujem.“

       

      Tlkot mesta

      Bim, bam, bim, bam

      Zvon ako tvoje srdce

      rozozvučí staré múry,

      zobudí vtáčí orchester

      a ten zas pekára,

      aby nás nakŕmil

      čerstvým chlebom.

      Bim, bam, bim, bam

      Tlkoceš,

      dýchaš,

      pumpuješ život do žíl mesta.

      Bim, bam, bim, bam

      Posledným lúčom nám zaželáš dobrú noc.

      Vtedy utíchnu koncerty

      a mesto zahalí ťažká hmla.

      Len svätojánske mušky lámp čakajú,

      kým príde ďalšie tvoje ráno.

    • O troch grošoch
     • O troch grošoch

      Kopal raz jeden chudobný človek pri hradskej ceste priekopy. A neviem, ako sa stalo, ako nie, dosť na tom, že sám kráľ náhodou šiel po tej ceste a opýtal sa chudobného človeka:
      "Povedz mi, akú máš mzdu na deň za túto ťažkú robotu?"
      "No, ja mám na deň tri groše." odvetil mu chudobný človek.
      Zadivil sa kráľ nad tým a opýtal sa ho, ako môže z tých troch grošoch vyžiť.

      "Jaj, čoby len vyžiť, to by ešte bolo ľahko; ale ja z tých troch grošov prvý vraciam, druhý požičiavam a len na tom treťom sám žijem."
      Ale tomu kráľ vôbec nerozumel, čo to znamená; trel si rukou čelo, že si rozhúta, čo by to, ako by to mohlo byť. No nevyhútal nič, len pekne - krásne priznal, že on veru nerozumie, ako by to mohlo byť, z troch grošov i vracať i požičiavať i vyžiť.

      Žiaci 1.C, 1.D a 3.B si na vlastnej „koži“ vyskúšali posolstvo tejto rozprávky. Hľadali odpovede na otázky: Prečo kopal chudobný človek priekopu? Prečo sa chudobný človek delil o tri groše? Prečo kráľ nechápal život chudobného človeka? Diskutovali, kreslili, počítali, nakupovali, porovnávali ceny a aj sporili. 
      Deti pochopili, že ak načúvame radám chudobného človeka, tak svoje príjmy rozdelíme na 3 časti: minulé, súčasné a budúce. Lebo takto je to správne. A NIELEN V ROZPRÁVKE.

    • Učíme sa hospodáriť
     • Učíme sa hospodáriť

      Deti sa naučia bicyklovať, plávať, lyžovať ale málokto z nich sa učí narábať s peniazmi. Odborníci tvrdia, že peniaze by sme mali dávať deťom už v útlom veku. Pýtate sa prečo? Veď všetko potrebné im rodičia predsa kúpia a zabezpečia. Z úplne jednoduchého dôvodu, pretože ak deti žiadne peniaze nedostanú, nemôžu sa naučiť akú majú hodnotu a ako s nimi hospodáriť.

      Kontakt so svetom financií je neoddeliteľnou súčasťou každodenného života a rozhodnutia, ktoré ľudia robia, môžu významne ovplyvniť ich budúcnosť. O zvyšovanie finančnej gramotnosti sa svojimi aktivitami už niekoľko rokov snaží aj Nadácia PARTNERS. Žiaci 9.ročníka sa mali v dvojhodinových blokoch možnosť „učiť hospodáriť“. V interaktívnej prednáške sa dozvedeli o rôznych zákutiach hospodárenia s peniazmi. Zistili, čo sú aktíva a pasíva, prečo sporiť, aká je optimálna štruktúra výdavkov ako aj to, kto je bohatý.

    • Krajské kolo Technickej olympiády
     • Krajské kolo Technickej olympiády

      Dňa 3. februára 2022 Katedra fyziky, matematiky a techniky, Fakulty humanitných a prírodovedných vied PU v Prešove organizovala online KRAJSKÉ kolo TECHNICKEJ OLYMPIÁDY v dvoch kategóriách – A a B. Našu školu a mesto reprezentoval v silnej konkurencii žiakov škôl Prešovského kraja žiak Matúš Bittner zo 7.B ako víťaz OKRESNÉHO kola TO. Umiestnil sa na krásnom 3. mieste v kategórii B. Matúšovi blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy a mesta.

    • Úspechy našich žiakov v geografickej a dejepisnej olympiáde
     • Úspechy našich žiakov v geografickej a dejepisnej olympiáde

      Dňa 9. februára 2022 sa konalo online formou okresné kolo dejepisnej olympiády. Našu školu reprezentovali dvaja žiaci. Žiak Daniel Solotruk z 9.A obsadil 1. miesto a žiak Patrik Grigľák z 9.B obsadil 2. miesto.

      Dňa 17. februára 2022 sa konalo online formou okresné kolo geografickej olympiády v troch kategóriách pre žiakov 5. až 9. ročníka. Našu školu reprezentovalo šesť žiakov.

      V kategórii G (5. roč.) Patrik Sklenár (5.A) získal 2. miesto, v kategórii F (6. a 7. roč.) Michal Semančík (7.A) získal 2. miesto a v kategórii E (8. a 9. roč.) žiačka Gabriela Mačugová (9.A) obsadila 3.miesto.

      Medzi úspešných riešiteľov sa vo svojej kategórii zaradila  Petronela Šandriková (6.B), Ema Gajdošová a VivienKrulčiková (8.A).

      Úspešným riešiteľom blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.