Dokumenty

pre učiteľov

 

Formuláre a tlačivá

- návrh na organizačné zabezpečenie hromadnej akcie: hromadna_akcia.pdf

- vzor TVVP: tvvp_vzor.xlsx

- analýza umiestnenie v jednotlivých súťažiach: PK_-_Analyza_umiestnenia.docx

- žiadosť o schválenie a preplatenie finančných prosttriedkov z Rady rodičov: ziadost_rada_rodicov.docx

- výkaz o výchovno-vzdelávacích výsledkoch: vykaz_vvv.xlsx

- plán kontinuálneho vzdelávania: KV_plan.doc

- ukončené kontinuálne vzdelávania: KV_ukoncene.xls 

- individuálny výchovno-vzdelavací plán: Individualny_vychovno-vzdelavaci_plan.doc

- hodnotenie pedagogického zamestnanca: Hodnotenie_pedag.zam.doc

- žiadosť o odsúhlasenie práce nadčas: ziadost_odsuhlasenie_nadcas.pdf

- informovaný súhlas: informovany_suhlas.pdf

- oznámenie aktivity: formular_aktivita.doc

- hodnotenie začlenených žiakov: Hodnotenie_zaclenenych_ziakov.doc

- cestovný príkaz: cestovny_prikaz.pdf

- pracovný výkaz: pracovny_vykaz.pdf , SKD_vykaz.xls

- výchovné opatrenia:

    oznamenie_o_udeleni_opatrenia.pdf

    oznamenie_o_udeleni_pochvaly.pdf

    oznamenie_o_prospechu_ziaka.pdf

    oznamenie_o_znizenej_znamky_zo_spravania.pdf

    upozornenie_na_nedbalu_skolsku_dochadzku.pdf

    predvolanie_na_pohovor.pdf

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Komenského 6, Stará Ľubovňa
    Komenského ul. 6, 064 01 Stará Ľubovňa
  • +421524321191

Fotogaléria