Matematika

Úlohy

 

Tvorba grafov - tabuľka pre tvorbu grafov - grafy.xlsx

Číselná os - interaktívne cvičenie - http://oame.on.ca/CLIPS/games/CatchBouncingBallWholeNumbers.swf

Pravouhlá sústava súradníc - prezentácia výkladu pravouhlej sústavy súradníc v rovine - prav_sust_sur.pps

Príklady v pravouhlej sústave súradníc - vyriešené príklady pravouhlej sústavy súradníc v rovine - prav_sust_sur_prikl.pps

Priama úmernosť - prezentácia výkladu a vyriešené príklady na priamu úmernosť - priama_umernost.pps

Nepriama úmernosť - prezentácia výkladu a vyriešené príklady na nepriamu úmernosť - nepriama_umernost.pps

Percentá - formulár na percentá - form_percenta.xls - form_percenta.ods - tab_percenta.xls

Sčitanie a odčitanie zlomkov úlohy na precvičenie - scitanie_odcitanie_zlomkov.xls

Násobenie a delenie zlomkov - úlohy na precvičenie - nasobenie_delenie_zlomkov.xls

Lineárna funkcia - riešené úlohy na lineárnu funkciu - lin.funkcia.ppt

Podobnosť trojuholníkov - test na podobnosť trojuholníkov - podobnost.pdf

Podobnosť trojuholníkov - prezentácia výkladu a vyriešené príklady na podobnosť trojuholníkov - podobnost.pps

Rovnomerný pohyb - slovné úlohy o rovnomernom pohybe - ulohyopohybe.doc alebo ulohyopohybe.pdf

Kruh a kružnica - úlohy na vypočet obsahu a obvodu kruhu - kruh.doc alebo kruh.pdf

Lineárne rovnice - úlohy na riešenie rovníc - rovnice.doc alebo rovnice.pdf

Algebrické výrazy - úlohy na úpravu výrazov - vyrazy.doc alebo vyrazy.pdf

Pytagorova veta - prezentacia: pytagorovaveta.pps , riešené úlohy: pytagorovaveta_priklady.pps

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Komenského 6, Stará Ľubovňa
    Komenského ul. 6, 064 01 Stará Ľubovňa
  • +421524321191

Fotogaléria