• JÚN 2017

     Lipa a javor deviatej B

     Majú radi svoju školu, aj keď ju už opúšťajú. Chcú zanechať v nej svoju viditeľnú stopu. Sú to žiaci IX.B, ktorí 30. júna ukončili našu základnú školu. Mnohí z nich počas školských rokov prejavovali vrúcny vzťah k prírode a k životnému prostrediu. Spolu so svojím triednym učiteľom Mgr. J. Jenčom  poprosili vedenie školy, aby do záhradky pod oknami svojej už bývalej triedy  mohli zasadiť 3.7. 2017 dievčatá lipu a chlapci javor. Keď boli piataci, vyrástli v záhrade pána triedneho učiteľa maličké výhonky týchto stromov, presadil ich, prijali sa a povyrástli. Žiaci z IX.B veria, že spolu s nimi budú rásť do výšav ďalších rokov. Sľúbili si vzájomne, že sa o stromčeky budú starať počas prázdnin a že na ne nezabudnú ani na stredných školách. >>Fotoalbum<<

     Rozlúčka s deviatakmi

     Po niekoľkých rokoch 21. júna 2017 sa deviataci školy spolu so svojimi pedagógmi rozhodli navrátiť k peknej tradícii rozlúčkovej slávnosti, na ktorej sa najstarší žiaci lúčia so svojou základnou školou. Po slávnostnom nástupe sa poďakovali vedeniu školy a svojim pedagógom za ich prácu, ktorá zanechala výraznú stopu v každom deviatakovi vo forme získaných vedomostí, schopností, ale aj zodpovednosti, ľudskosti a múdrosti. Učiteľom sa veľmi páčil program deviatakov, ktorý trochu pripomínal niektoré televízne relácie, ale výrazne a vtipne šité na podmienky školy. Vyvrcholením programu bol známy tanec zo známeho muzikálu, ktorý naštartoval výbornú zábavu. Bavili sa deviataci aj ich pedagógovia. A že bolo veselo, posúďte sami... Všetkým deviatakom želáme úspešnú plavbu ďalším životom a úspechy na stredných školách.

     Týždeň po rozlúčkovej slávnosti v škole boli deviataci prijatí aj na Mestskom úrade v Starej Ľubovni, kde sa k nim prihovorila poslankyňa mestského zastupiteľstva PaedDr. K. Satkeová a riaditeľka školy PaedDr. A. Chamillová. Obidve im poďakovali za úspechy, ktorými  reprezentovali školu a mesto a popriali im veľa šťastia  na novej strednej škole. 

     30. júna 2017  sa už tradične  na multifunkčnom ihrisku pri škole stretli všetci žiaci školy, aby  so svojimi učiteľmi dali dôstojnú bodku za školským rokom 2016/17. Slávnostný príhovor predniesla riaditeľka školy PaedDr. A. Chamillová, ktorá povzbudila prváčikov do ďalšieho získavania vedomostí v ďalších školských rokoch a osobne poďakovala deviatakom vecnými cenami za vzornú reprezentáciu školy a výborný prospech počas celých deviatich rokov. Za deviatakov sa všetkým pedagógom poďakovala žiačka IX.B Laura Fedorková. Deviataci sa rozlúčili so svojou školou známou piesňou Zbohom, škola, lúčime sa... A prázdniny plné slnka, dovoleniek, hier, radostí môžu začať. >>Fotoalbum<<

     MDD

     Tohoročný Medzinárodný deň detí v našej škole bol veselý a poučný. Žiaci prvého stupňa súťažili v netradičných súťažiach, ktoré im pripravili ich pani učiteľky. Tak napríklad, zvládli by ste povedzme "Snehovú vojnu", alebo dokázali by ste jazdiť ako na "Divokom západe", či absolvovať osviežujúce stanovište s názvom "Hop-Čľup!", odkiaľ sa nasucho odísť nedalo? Naši žiaci - prvostupniaci to zvládli hravo! A ešte im bolo aj veselo a slnečno! Pre žiakov druhého stupňa boli pripravené tri stanovištia. Videli prácu psovodov a služobného psa a tiež ako to funguje pri niektorých zásahoch. Hasiči mali pre nich pripravený výklad o zásahoch a spôsobe hasenia - klobúk dolu, bol skutočne odborný! -  tak sa vyjadrili i mnohí učitelia, ktorí to vedia oceniť. No a najviac a najdlhšie sme sa mohli zdržať pri záchranároch, naučiť sa podať prvú pomoc, ošetriť krvácanie a mnoho ďalších prospešných úkonov. A viete, že nás to učil záchranár i so svojim asistentom, ktorí boli niekedy žiakmi našej školy? Po absolvovaní stanovíšť sa starší žiaci zapojili do volejbalu, futbalu a florbalu a priestor pri stanovištiach dostali mladší, to bolo radosti! >>Fotoalbum<<

     Dejepisná exkurzia do Osvienčima

     16. jún bol dlho očakávaný deň, kedy sme sa vydali na dlhú cestu do Osvienčima. Na mieste bývalého koncentračného tábora žiaci 9. ročníka prešli bránou Auschwitzu aj Birkenau. Objekty koncentračného tábora Auschwitz a Birkenau sú pamätníkom pripomínajúcim celému svetu zvrátenosť nacistického režimu a utrpenie miliónov nacistami prenasledovaných ľudí po celej Európe. Kopy detských topánočiek, ľudských vlasov sú spomienkou na tisíce a tisíce obetí. Každého z nás zomkla obrovská ľútosť a určite sa nám v mysliach vynorila otázka, ako toľkú hrôzu mohol niekto dopustiť. Osvienčim je právom považovaný za cintorín národov. So záujmom sme si prezreli expozície múzea a snažili sa vcítiť do nezávideniahodnej situácie väzňov v tomto tábore počas druhej svetovej vojny. Zaujímavé a veľmi emotívne rozprávanie našich sprievodkýň zanechalo u nás hlboký dojem. >>Fotoalbum<<

     Škola v prírode

     V dňoch 5. 6 – 9. 6. 2017 sa žiaci 4. A, 4. B a 4. C triedy zúčastnili Školy v prírode v Račkovej doline. Strávili sme týždeň v prekrásnom tatranskom prostredí, ktoré navyše umocnilo pekné počasie.  Počas pobytu sme navštívili Bio farmu vo Východnej, Mini Slovensko v Liptovskom Jáne, Demänovskú jaskyňu slobody, kostolíky a hrad v Kežmarku. Absolvovali sme aj turistické vychádzky do lesnej škôlky a Múzea ľud. architekúry v Pribyline. Jeden z večerov nám spríjemnila aj beseda s náčelníkom Horskej služby. Samozrejme nechýbali ani zábavné a športové aktivity. Zo školy v prírode sme odchádzali plní zážitkov. >>Fotoalbum<<

      

     MÁJ 2017

     Najlepší počtár v ročníku

     Kto je „ Najlepší počtár v ročníku?“. Aby sme to zistili, tak sme si aj zasúťažili. Traja vybraní žiaci z každej triedy si zmerali sily so svojimi rovesníkmi. Počítali, rátali, rozmýšľali, písali... a takto to dopadlo:
     Prvý ročník: 1. Matúš Faba; 2. Sandra Petrušová; 3. Pavol Timočko. Druhý ročník: 1. Lukáš Mindek; 2. Natália Nevlazlová 3. Alex Hlinka. Tretí ročník: 1. Michael Firment; 2. Sofia Gontkovičová; 3. Vivien Krulčíková. Štvrtý ročník: 1. Jarka Tulková; 2. Sandra Škopová; 3. Kamila Uhlárová. 
     Všetkým súťažiacim blahoželáme.

     Deň Európy

     9.máj je jedným zo symbolov Európskej únie. V tento deň sa po celej Európe konajú oslavy pod názvom Deň Európy. Po prvýkrát sme si ho pripomenuli aj na našej škole. Prváci a druháci sa hravou formou (online hrou) zoznámili s členskými štátmi EÚ. Tretiaci a štvrtáci si mohli doplniť svoje znalosti z úloh v pracovných listoch. Žiaci druhého stupňa súťažili medzi sebou o to, kto je „najlepším“ občanom únie. Diplom euroobčana získali družstvá 5.B, 6.B a 7.B triedy. >>Fotoalbum<<

     Súťaž v prednese nemeckej poézie a prózy

     Dňa 22.5.2017 sa v CVČ v Starej Ľubovni uskutočnilo okresné kolo v prednese nemeckej poézie a prózy za podpory Karpatskonemeckého spolku so sídlom v Kežmarku.

     Naše žiačky úspešne reprezentovali našu školu v tejto súťaži: Sára Šenšelová /7.C/ – 1. miesto (poézia), Diana Droppová /7.C/ – 3. miesto (poézia), Diana Faltičková /6.A/ – 3. miesto (próza).

     Žiačka Sára Šenšelová postúpila do regionálního kola, ktoré bolo 24.5.2017 v Kežmarku, kde sa opäť umiestnila na 1. mieste vo svojej kategórii. Víťazkám srdečne blahoželáme. >>Fotoalbum<<

     Exkurzia - Bratislava

     15. máj bol dlho očakávaný deň, kedy sme sa vydali na ďalekú cestu do Bratislavy. Vybraní žiaci 8.A a 8.B triedy sa v rámci predmetu občianska náuka vydali po stopách slovenskej štátnosti, histórie a bezpečnosti štátu. Čakala na nás slnkom zaliata Bratislava, jej historické jadro so svojimi uličkami, Michalskou bránou, Čumilom a korunovačným Dómom svätého Martina. Na druhý deň sme navštívili pôdu parlamentu, kde sme sa dozvedeli o histórii a súčasnosti slovenského parlamentarizmu. Dobrú náladu obohatili fotografie s poslancami NR SR. Na hrade nás sprevádzal lektor, ktorý nám zaujímavou formou sprístupnil históriu Bratislavského hradu. Múzeum Polície bolo poslednou zastávkou počas druhého dňa pobytu v hlavnom meste. Na tretí deň sa nikomu nechcelo nasadnúť na rýchlik a cestovať domov. Domov sme si však priviezli veľa informácií, zážitkov, fotografií  a hlavne dobrý pocit z toho, že sme mali jedinečnú možnosť spojiť teoretické vedomosti s realitou. Prezentácie: BA-exkurzia-1.ppsx (3,3MB) , BA-exkurzia-2.ppsx (3,4MB)

     Florbalový turnaj

     Opäť sme sa dočkali. 22.mája si žiaci 5.-9.ročníka zmerali svoje sily vo florbale. Záujem chlapcov o tento druh športu z roka na rok stúpa. Svedčí o tom aj rekordný počet 48 žiakov. Treba povedať, že úroveň florbalu na našej škole takisto dvíha latku dosť vysoko. Bolo to vidno na oduševnenej a zapálenej hre chlapcov. Všetci išli do hry ako tím a správali sa férovo. Každý chcel vyhrať, avšak víťazom sa nemôžu stať všetci. Blahoželáme družstvám chlapcov z 5.B, 6.A, 7.B a 8.A triedy. >>Fotoalbum<<

     Púť Spišská Kapitula – Mariánska hora

     Pri príležitosti jubilejného roka sv. Martina, ktorý slávime v Spišskej diecéze (11. november 2016 – 11. november 2017),  putovali žiaci piateho ročníka do srdca našej diecézy – Spišskej Kapituly. Cieľom púte bolo bližšie spoznať život bohoslovcov v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka, priblížiť si život sv. Martina – patróna spišskej katedrály a púť do baziliky minor Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore v Levoči. Zážitky z púte sme zachytili a spracovali v prezentácii. (Petra Srnková, sr. Anna Mária Matisová). Put.ppsx (8 MB)

     Dúha – celoslovenská literárna súťaž

     5. máj 2017 patrí k úspešným dňom našej základnej školy. Žiačka Laura Fedorková z IX.B už po tretíkrát od roku 2015 získala významné ocenenie na celoslovenskej literárnej súťaži Dúha, ktorej organizátorom je Ministerstvo školstva Slovenskej republiky a Ľubovnianske osvetové stredisko v Starej Ľubovni.  Dúha 2017 sa niesla v znamení krásnej témy – MOJA RODINA. Svojou poviedkou  Pokojné ticho v nás, ktorá je uverejnená aj v Zborníku Dúhy 2017,  oslovila L. Fedorková  odbornú porotu  tejto prestížnej celoslovenskej súťaže. Za hlboko ľudsky a umelecky  spracovanú poviedku získala mimoriadnu cenu Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Popredným umiestnením v  21. ročníku Dúhy  urobila Laura veľkú radosť svojej škole, rodičom aj učiteľke slovenského jazyka a literatúry Lýdii Hricíkovej. >>Fotoalbum<<  Poviedka: Pokojne_ticho_v_nas.pdf (L.Fedorková)

      

     APRÍL 2017

     Veľkonočné tvorivé dielne

     Fašiangy, Turíce ,Veľká noc príde... V školskom klube máme šikovné nie len detičky, ale aj ich mamičky, babičky, tetušky, oteckov a dedkov. V jedno slnečné popoludnie sme všetci spoločne vykúzlili nádherné kraslice vyzdobené rôznymi technikami. Chlapi uplietli poriadny korbáč. Malí, veľkí, všetci usilovne pracovali, dobre sa zabávali,porozprávali sa, obdivovali. Ďakujeme Vám a prajeme príjemné veľkonočné sviatky. >>Fotoalbum<<

      

     MAREC 2017

     Meteorologická exkurzia

     Pri príležitosti SVETOVÉHO DŇA METEOROLÓGIE 23.3. sa konal v observatóriu SAV Skalnaté pleso a v aerologickej a meteorologickej stanici v Gánovciach pri Poprade 24.3.2017 Deň otvorených dverí, ktorého sa zúčastnili žiaci 7.A, 7.B a 7.C  spolu s  Mgr. J. Macurom, Mgr. I. Blaškovou, Mgr. A Jedinákovou, Mgr. K. Gajdošovou. Názvy ako meteorologická búdka, ombrograf, barograf, héliograf alebo anemometer sa im už nezdajú také neznáme. Videli, ako prebiehajú všetky merania potrebné na predpoveď počasia. Rádiosondážne merania vo vyšších vrstvách atmosféry pomocou rádiosondy sa tu vykonávajú už od roku 1951. Od roku 1993 merajú meteorológovia v Gánovciach celkový atmosférický ozón, ako jediné meteorologické pracovisko na Slovensku. Posledné roky je pracovisko centrom siete na meranie slnečnej radiácie na Slovensku. Zaujímavosťou pre žiakov bolo vypúšťanie meteorologického balóna s prístrojmi na rádiosondážne merania vo vyšších vrstvách atmosféry. Predpoveď počasia je pre nás dôležitá informácia. O tom, čo všetko má vplyv na tvorbu počasia a jeho zmeny sa žiaci učili na hodinách fyziky. Svoje teoretické vedomosti si počas exkurzie mohli overiť priamo v teréne. V meteorologickej záhradke spoznávali prístroje, ktoré predtým videli len na fotografiách. Z prehliadky si priniesli domov nové vedomosti, ktoré môžu využiť nielen na hodinách fyziky, ale aj v každodennom živote. Prezentácie žiakov: 7a.ppsx (5,8MB) , 7b.ppsx (3,8MB) , 7c.ppsx (2,9MB)   >>Fotoalbum<<

     Kráľ čitateľov

     30.3. 2017 sa stretlo 18 súťažiacich – žiakov 1. stupňa, ktorí prišli súťažiť o titul „Kráľ čitateľov“. Súťaž preveruje čitateľské zručnosti detí a schopnosť čítať s porozumením. Súťaž prebehla v 3 kategóriach. Svojho kráľa si našli žiaci 2., 3. i 4. ročníka.  

     Výsledky: Kategória 2. ročník: 1. miesto: Natália Matoľáková /2.D/, 2. miesto: Michal Semančík /2.A/, Tianna Veverková /2.D/, 3. miesto: Oliver Pantelič /2.B/. Kategória 3. ročník: 1. miesto: Artur Malý /3.A/, 2. miesto: Tina Strenková /3.B/, 3. miesto: Sára Vojtek /3.B/. Kategória 4. ročník: 1. miesto: Kamila Uhlárová /4.A/, 2. miesto: Zuzka Šidlovská /4.C/, 3. miesto: Lucas Sekerák /4.B/. >>Fotoalbum<<

     Deň učiteľov

     V predvečer sviatku všetkých učiteľov sa uskutočnila slávnosť pri príležitosti Dňa učiteľov /28.3./ aj na našej základnej škole. Zúčastnili sa jej pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci  a pozvanie riaditeľky školy PaedDr.  Chamillovej prijali aj bývalí učitelia – seniori. Darom všetkých žiakov svojim učiteľom bolo vystúpenie nadaných recitátoriek a spevákov. Pod vedením učiteliek Mgr. Komanovej a PhDr. Hricíkovej pripravili kultúrne vystúpenie deti zo speváckeho zboru školy a recitátorky  - piatačky Monika Tomusová, Sofia Filičková a Patrícia Vančová. Slávnostný prejav predniesla riaditeľka školy PaedDr. Alžbeta Chamillová, pozdravy s poďakovaním za vykonanú prácu priniesli pozvaní hostia PaedDr. Ľuboš Tomko, primátor mesta a PaedDr. Eva Kollárová, vedúca oddelenia školstva a kultúry Mesta Stará Ľubovňa. >>Fotoalbum<<

     Zábavný deň s knihou

     Už roky mesiac marec spájame nielen s príchodom jari, ale i s knihou. Kniha, najväčší priateľ človeka, od nepamäti patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov mladých či starých. Školský parlament našej školy aj tento rok zorganizoval súťaž, ktorá bola nielen vedomostná, ale hlavne zábavná. Okrem klasických úloh si žiaci skúsili postaviť knižnú vežu, na základe indícií hľadali odpovede v knihách, dokonca trénovali i ladnú chôdzu s knihou na hlave.

     Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo

     V dňoch 20.- 22. marca 2017  sa uskutočnila okresná recitačná súťaž Hviezdoslavov Kubín v 1. až 3. kategórii. Aj v okresnom kole boli žiačky našej školy úspešné. V silnej konkurencii  obsadila Monika Tomusová z V.B 2. miesto, Sofia Filičková z V.C 2. miesto, Laura Vojtek zo VII.C 2. miesto, Tina Strenková z III.B 3. miesto, Patrícia Vančová z V.B 3. miesto a Miroslava Dicová zo VII.C si prevzala ocenenie – Diplom za výborný prednes. Našim úspešným recitátorkám srdečne blahoželáme.

     Vtáčie kŕmitka

     ...je tu zima, je tu mráz, kam sa vtáčik, kam schováš..... No predsa do takých krásnych domčekov, ktoré si zhotovili deti z nášho ŠKD. Na pomoc si pozvali svojich starých rodičov, babku alebo dedka. Tí si priniesli potrebné nástroje a materiál na výrobu kŕmitiek alebo búdok. V tento februárový deň sa školská dielňa v ZŠ na Komenského č.6 v Starej Ľubovni premenila na výrobňu vtáčích búdok a kŕmitiek z rôznych materiálov. Všetci usilovne a v dobrej nálade pracovali. Ďakujeme všetkým starým rodičom, ktorí pomohli deťom pri zhotovení týchto"skvelých diel", ďakujeme, že ste nás opäť niečo naučili a tešíme sa na ďalšie vzácne stretnutia s VAMI! >>Fotoalbum<<

     Hviezdoslavov Kubín – školské kolo - II. a III. kategória

     Dňa 16. marca  2017  sa uskutočnilo v kultúrno-spoločenskej miestnosti  školy  školské kolo recitačnej  súťaže Hviezdoslavov Kubín aj v 2. a 3. kategórii. Záujem o interpretáciu umeleckého slova prejavili recitátori piateho a siedmeho ročníka. V 2. kategórii v prednese poézie porota udelila dve prvé miesta  s postupom na okresné kolo Patrícii Vančovej z V.B a Sofii Filičkovej z V.C. 2. miesto obsadili Stanislav ChovanecMichal Chaba z V.B. V próze zvíťazila a na okresné kolo postupuje Monika Tomusová z V.B, druhá skončila Laura Glevaňáková, tretie miesto obsadili dve recitátorky – Nina Lompartová a Zora Kofirová, všetky z V.B. V 3. kategórii bola zastúpená poézia. Víťazstvo si vyrecitovali Laura VojtekMiroslava Dicová zo VII.C, obidve budú našu školu  reprezentovať na okresnom kole. Na druhom mieste skončila Silvia Farkašová zo VII.C. Všetkým oceneným srdečne blahoželáme a víťazkám prajeme veľa úspechov na okresnom kole. >>Fotoalbum<<

      

     FEBRUÁR 2017

     Talent najmenších

     Utorok 28.február patril našim najmenším spevákom a recitátorom. Konala sa súťaž Talent najmenších. Súťažili žiaci prvého a druhého ročníka v dvoch kategóriách, a to v kategórii spev a prednes. Tie sa členili na podkategóriu 1.ročníka a 2. ročníka. O prvenstvo bojovalo 8 spevákov a 9 recitátorov. V speve na prvom mieste skončil Pavol Timočko /1.A/ a Daniela Tomková /2.A/. Druhé miesto obsadila Vanesa Sopková /1.A/ a Katarína Filičková /2.A/. Na treťom mieste v speve bola Nina Kormaniková /1.A/ a Viktória Simoníková /2.D/. V prednese  bol na prvom mieste Teo Svitana /1.C/ a Adam Tokarčík /2.B/. Na druhom mieste bola Tianna Noelle Veverková /2.D/ a v poradí tretia Saskia Škapurová /2.A/. Víťazom srdečne blahoželáme a postupujúcim prajeme veľa úspechov! >>Fotoalbum<<

     Maslenica

     Dopoludnie plné nezabudnuteľných zážitkov a príjemnej atmosféry. Aj takto sa dá charakterizovať podujatie ruštinárov Maslenica, ktoré už siedmy rok zorganizovala SOŠ sv. Klementa Hofbauera v Podolínci 21. 2. 2017. Maslenica je najstarší ruský ľudový sviatok, ktorým sa ľudia lúčili so zimou a vítali jar. Na tomto podujatí, v krátkom kultúrnom programe, vystúpili žiaci z dvanástich základných a stredných škôl okresov Stará Ľubovňa a Kežmarok. Na Maslenici našu školu úspešne reprezentovali a svojim prevedením scénky k téme Škola upútali žiaci 8. a 9.ročníka. Naša škola bola ocenená pamätným listom a účinkujúci sladkosťami. Stretnutie bolo veľmi zaujímavé a motivujúce hlavne pre žiakov učiacich sa ruský jazyk. >>Fotoalbum<<

     Valentínsky ples

     Valentínsky ples oslávil už 15–te narodeniny. K narodeninám prišli zablahoželať žiaci 6.-9.ročníka našej školy. Nechýbali moderátori, úvodný valčík vedenia školy ako aj hodnotný kultúrny program. Prišiel aj DJ a animátor, zahrali sme si zábavné hry. Na niektorých sa usmialo šťastie v tombole a naša porota opäť našla kráľovnú a kráľa plesu – Nicol Švancar a Tomáša Sikoru. Všetci sme  sa spolu v radosti zabavili a zabudli na chvíľu na všetky starosti aj na učenie. Tak teda všetko najlepšie Valentínsky ples. Prajeme Ti pevný krok do ďalšej pätnástky. XV.valentinsky_ples.ppsx (4,8MB)

     Čarovná zima v ŠKD

     Tohoročná zima nám umožnila vyšantiť sa do sýtosti, užiť si všetkých zimných aktivít, ktoré ponúkal priestor v areáli našej školy a mimo nej! >>Fotoalbum<<

     Hviezdoslavov Kubín – školské kolo - I. kategória

     Dňa 22. februára sa uskutočnila súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy „Hviezdoslavov Kubín“. Víťazi triednych kôl sa stretli v Spoločenskej miestnosti našej školy. Súťaže sa zúčastnilo 26 žiakov. Víťazkou školského kola v prednese poézie sa stala Natália Matoľáková z 2.D triedy. Na druhom mieste sa umiestnila Katarína Filičková z 2. A triedy a na treťom mieste skončil Miroslav Olejár z 2.C triedy. V prednese prózy sa stala víťazkou Tina Strenková z 3.A, druhé miesto obsadila Ester Petrana Petríková zo 4.C triedy a tretie miesto patrí Petre Česákovej z 3.C. Víťazom srdečne blahoželáme a postupujúcim prajeme veľa úspechov! >>Fotoalbum<<

     Šaliansky Maťko 2017 – krajské kolo

     Dňa 14. 2. 2017 uskutočnili ABC – Centrum voľného času Prešov, Dom Matice slovenskej, Okresný úrad v  Prešove krajské  kolo súťaže v recitácii slovenských povestí Šaliansky Maťko 2017. V 2. kategórii  sa súťaže  zúčastnilo 12 víťazov okresných kôl Prešovského kraja. V silnej konkurencii náš okres a školu  úspešne reprezentovala žiačka V.B triedy Monika Tomusová, ktorá obsadila výborné 3. miesto. Recitovala miestnu povesť Víla-čarodejnica tematicky spojenú s Hradom Stará Ľubovňa. Úspešnej žiačke srdečne blahoželáme. >>Fotoalbum<<

     Miss bábika

     Aj tento rok sa stretli žiačky 1. a 2. ročníka na súťaži Miss bábika. Dievčatá predviedli nielen svoj herecký talent, spev, recitáciu, ale aj estetické cítenie prostredníctvom svojej bábiky a nechýbal ani priestor pre kreativitu. Napriek tomu, že víťazkami boli všetky dievčatá, titul Miss bábika si mohla odniesť len jedna z nich. Po dlhom zvažovaní poroty sa nakoniec víťazkou stala Daniela Tomková, druhé miesto si odniesla Rút Petriláková a na treťom mieste sa umiestnila Miroslava Havranová. Všetkým mladým mamičkám blahoželáme a už teraz sa tešíme na budúce mladé mamičky. >>Fotoalbum<<

      

     JANUÁR 2017

     Exkurzia do múzea

     V dňoch 26. 1. a 30. 1. 2017 deviataci našej školy, postupne podľa tried, absolvovali  fyzikálnu exkurziu v mestečku Spišská Belá, ktorú zorganizoval Mgr. J. Macura. Exkurzia sa začala návštevou rodinného domu všestranného Jozefa Maximiliána Petzvala. Všetci žiaci boli nadšení nevšednými vystavenými exponátmi a zistením, že Dr. Petzval ako prvý exaktne vypočítal konštrukciu fotografického objektívu portrétneho a krajinárskeho, výrazne skrátil expozičnú dobu pri fotografovaní, významne zasiahol do počiatkov kinematografie, objavil zákony, ktorými sa optika riadi dodnes.

     Šaliansky Maťko 2017 – okresné kolo

     Dňa 18.1.2017 sa uskutočnilo v Centre voľného času v Starej Ľubovni okresné kolo súťaže v recitácii slovenských povestí Šaliansky Maťko 2017. V 2. kategórii 4. a 5. ročníkov základných škôl sa súťaže zúčastnilo 15 žiakov okresu Stará Ľubovňa. V silnej konkurencii nás úspešne reprezentovala žiačka V.B triedy Monika Tomusová, ktorá obsadila 1. miesto. S miestnou povesťou tematicky spojenou s Hradom Stará Ľubovňa nás bude reprezentovať aj na krajskom kole. Úspešnej žiačke srdečne blahoželáme. >>Fotoalbum<<

      

     DECEMBER 2016

     Vianočná akadémia

     Pre rodičov žiakov a priateľov Základnej školy na Komenského ulici v Starej Ľubovni bola nedeľa 18. decembra skutočne vianočná. V duchu školskej tradície podobne ako počas predchádzajúcich rokov pripravili pedagógovia školy spolu s 220 žiakmi slávnostnú Vianočnú akadémiu v Dome kultúry v Starej Ľubovni. Kultúrny program plný hudby, spevu, tanca, scénok, dramatických a gymnastických vystúpení venovali žiaci a ich pedagógovia svojim najbližším, ktorí zaplnili sálu do posledného miesta. V závere programu sa všetkým prítomným prihovorila riaditeľka školy PaedDr. A. Chamillová so srdečným vianočným prianím. Na Vianočnej akadémii sa zúčastnil aj primátor mesta PhDr. Ľuboš Tomko, poslanci mestského zastupiteľstva a členovia rady školy. >>Fotoalbum<<

     Naši Benjamíni dali o sebe vedieť !!!

     Žiaci 5.-7. ročníka sa opäť zapojili do informatickej súťaže iBobor. Na Slovensku sa súťaže zúčastnilo 62 981 súťažiacich z 921 škôl. V kategórii Benjamín súťažilo 20 615 súťažiacich. Medzi úspešných riešiteľov patria aj títo naši pätnásti žiaci. Tešíme sa z ich záujmu o túto súťaž a pozývame všetkých zapojiť sa do kreatívneho využívania moderných technológií pri učení sa. >>Fotoalbum<<

     Vianoce pod hradom Ľubovňa

     V piatok 9.12.2016 sa žiaci prvého stupňa zúčastnili aktivity „Vianoce pod hradom Ľubovňa“. Zavítali do čarovnej zimnej atmosféry, kde bola pre nich pripravená prezentácia tradičných predvianočných a vianočných zvykov našich predkov. V dobovej drevenej dedine pod hradom videli ako sa kedysi piekli vianočné oblátky, s možnosťou ochutnávky čerstvo upečených vianočných oblátok, vyzdobili si tradičný slamený vianočný polazník. V dome správcu na nich čakali tvorivé dielne, kde si vytvorili vlastný betlehem. Toto zábavné a poučné dopoludnie nám pomohlo si hlbšie uvedomiť význam najkrajšieho sviatku v roku „Vianoc“. >>Fotoalbum<<

     Konverzačný kurz v anglickom jazyku

     Hi everybody. We are so happy and excited that we had the chance to speak English with real people from England and America. Thank you and see you next year. Týmito slovami by sa mohli žiaci našej školy  poďakovať za skvelú a jedinečnú príležitosť vyskúšať si svoje komunikačné zručnosti a schopnosti v anglickom jazyku. Tento školský rok sme už štvrtýkrát privítali našich milých hostí z Anglicka a Ameriky (Guy, Kathryn and Christian), ktorí v dňoch 28.11. až 2.12.2016 vyučovali práve u nás. Anglický kurz prebiehal na prvom i druhom stupni, čiže pospeakovať si mohli menší aj väčší žiaci. Celý týždeň boli deti iba s lektormi, kde sa zdokonaľovali v komunikácii, rozširovali si slovnú zásobu, hrali rôzne hry a zapájali sa do pestrých aktivít. Ak ste aj náhodou prepásli túto možnosť, vidíme sa budúci rok, my friends!  >>Fotoalbum<<

     Babka, dedko 2016 – okresné kolo

     Dňa 8. 12. 2016 sa uskutočnilo v Obradnej sieni Mestského úradu  v Starej Ľubovni slávnostné vyhodnotenie okresného kola súťaže Babka, dedko 2016. Súťaže sa zúčastnili žiaci z vyše 20 škôl nášho okresu Stará Ľubovňa. Medzi ocenenými boli aj literárne práce žiakov našej školy. Hlavné ceny získali žiaci V.B triedy Stanko Chovanec a Monika Tomusová. Pozoruhodné boli aj literárne príspevky žiakov IV.C Daniela Zimu a Viktórie Guregovej, ktoré boli taktiež uverejnené v Zborníku najkrajších vyznaní detí základných škôl v okrese Stará Ľubovňa. Úspešným žiakom srdečne blahoželáme. >>Fotoalbum<<

     Mikulášsky volejbalový turnaj

     Deň s Mikulášom sme si aj tento rok „osladili“ nielen sladkosťami, ktoré rozdával Mikuláš so svojimi pomocníkmi anjelmi a čertmi. Poobede sa žiaci 5. – 9. ročníka  zabavili aj na Mikulášskom volejbalovom turnaji. Zábavu a pohodu sprevádzal aj športový zážitok z pekného volejbalu najmä u starších žiakov. A z ich mladších spolužiakov rastú pomaly ale isto úspešní volejbalisti. Všetkým zúčastneným ďakujeme a víťazom blahoželáme. >>Fotoalbum<<

      

     NOVEMBER 2016

     Obvodné kolo Technickej olympiády

     Naša škola už po 7. krát bola organizátorom obvodného kola Technickej olympiády, ktorá sa konala 1. 12. 2016 v priestoroch školskej dielne a učební. Po školskom kole technickej olympiády v kategórii A a B postúpili na okresné kolo prví najlepší. Za siedmakov postupoval iba jeden žiak Samuel Kravčik zo 7.C a za ôsmakov dvaja žiaci Filip Dic a Miroslav Müller z 8.A. Zahájenie olympiády uskutočnil predseda OK TO Mgr. Juraj Macura. Potom už nasledovalo riešenie teoretickej a praktickej časti technickej olympiády. Žiaci našej školy so zadanými úlohami tak v testovej ako aj praktickej časti si poradili veľmi dobre a obsadili v silnej konkurencii 9 škôl okresu krásne 3. miesto v kategórii A a 3. miesto v kategórii B. Pri riešení úloh využili nielen teoretické vedomosti, praktické zručnosti, ale aj vzájomnú spoluprácu, dôslednosť a trpezlivosť pri realizácii zadanej praktickej úlohy. >>Fotoalbum<<

     Vŕbová píšťalka

     10. novembra 2016 sa v našej škole konala súťaž v speve ľudových piesní pod názvom Vŕbová píšťalka. A bolo veru veselo. Spievali nielen súťažiaci, ale aj diváci. A kto vyhral? V prvej kategórii vyhrala Lucia Česelková (IV.A) a Barborka Zimová(IV.A), v druhej kategórii  si víťazstvo vyspievali Katarína Selepová (V.A) a Laura Konkoľová (V. A). V okresnom kole získala žiačka Katarína Selepová 2. miesto. Víťazom blahoželáme! >>Fotoalbum<<

     Olympiáda zo SJL – školské a okresné kolo

     Dňa 7. 11. 2016 sa uskutočnilo v našej škole školské kolo súťaže Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry. Svoje vedomosti , schopnosti a zručnosti si v nej zmerali žiaci zo všetkých tried deviateho ročníka. Ich prácu sledovali nielen učiteľky SJL, ale  z interaktívnej tabule im „pomáhali“ a držali im palce  aj významní slovenskí jazykovedci A. Bernolák a Ľ. Štúr. Desiati  slovenčinárski olympionici sa popasovali najprv s náročným vedomostným testom. V ďalšej časti museli počas krátkej 15-minútovej prípravy napísať umelecký opis jesennej prírody. Asi najťažšia bola podľa vyjadrení súťažiacich  ústna úloha, ktorú tiež solídne zvládli, aj keď patria  k „internetovo-smskovej „ generácii. Z desiatich súťažiacich boli ôsmi úspešní riešitelia. Školské kolo olympiády zo SJL vyhrala Laura Fedorková z IX.B , ktorá nás bude reprezentovať na okresnom kole. Na 2. mieste sa umiestnila Dominika Kováčová z IX.A a tretia priečka patrí Patrikovi Mosorjákovi z IX.B. Srdečne blahoželáme. 
     Dňa 15. 11. 2016 sa uskutočnilo v Centre voľného času v Starej Ľubovni  okresné  kolo súťaže Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry.  Laura Fedorková z IX.B preukázala na ňom  svoje  výborné vedomosti, schopnosti a zručnosti a v silnej konkurencii obsadila výborné 2. miesto>>Fotoalbum<<

      

     OKTÓBER 2016

     Halloween party

     Halloween je sviatok oslavovaný 31. októbra. Vyvinul sa zo starovekých keltských sviatkov smrti. Pre starých Keltov znamenal začiatok nového roku. Aj keď Halloween na Slovensku neslávime, pretože patrí medzi pohanské sviatky, je pre nás tento deň zaujímavý najmä usporadúvaním zábavných a strašidelných párty, kde sa môžeme vyblázniť v strašidelných kostýmoch.
     Školský parlament takúto party pripravil. Zatiahli sme žalúzie, vyzdobili jedáleň. Tekvice pre nás pripravili naši mladší spolužiaci a  zapálenými sviečkami sme vytvorili ozajstnú strašidelnú atmosféru. Samozrejme, že bolo pripravené aj halloweenske občerstvenie.  Zábava bola super , strašidlá sa vybláznili do sýtosti. Šťastie sa usmialo na mnohých, ktorí  vyhrali v našej tombole vecné ceny. Naša porota v zložení p.uč. Konkoľová, p.uč. Macura a p. uč. Sekelský vybrala kráľovnú a kráľa strašidiel : Alexandru Virostkovú zo 7.A a Tobiáša Galuščáka z 8.A triedy. Dostrašenia o rok. >>Fotoalbum<<

     Súťaž o najkrajšiu tekvicu

     Aj tento školský rok krásne vyzdobené tekvice zaplavili zborovňu školy. Celá súťaž sa niesla v halloweenskom duchu. Do súťaže sa zapojilo 30 detí. Tekvice boli naozaj krásne, preto sa porota rozhodla oceniť všetkých tridsiatich– za najväčšiu, najvyrezávanejšiu, či netradičnú tekvicu.  1.miesto však získal Teo Svitana za svoju originálnu tekvicu – sovu. >>Fotoalbum<<

     Deň stromov

     Každoročne si 20. októbra pripomíname Medzinárodný deň stromov. Aj na našej škole sme si tento deň pripomenuli viacerými aktivitami.  Žiaci pracovali s prírodnými materiálmi, z ktorých vyrábali rôzne obrazy, učili sa poznávať stromy podľa tvaru listov, zdokumentovali nimi vybraný strom z okolia školy, vyrábali ekotašky. Taktiež zasadili semienka stromov, o ktoré sa budú ďalej starať. Toto zábavné a tiež náučné dopoludnie nám pomohlo uvedomiť si význam stromov pre život každého z nás. >>Fotoalbum<<

     Párty so starými rodičmi

     ♫♪♫  prechádzky nocou so starým ocom  ♫♪♫ Všetko bolo pripravené: stoly s medovníčkami, ktoré napiekli deti v ŠKD so svojimi vychovávateľkami,  teplý bylinkový čaj, zopár chlebíčkov a koláčikov od štedrých starých rodičov, a najmä deti s programom. Načo to všetko? Na skvelú popoludňajšiu párty pre starých rodičov a ich vnúčatá, od ktorých pozvanie dostali. V škole na Komenského 6 v Starej Ľubovni 26.októbra vnuci s dedkami triafali loptičkou do bránky, vnučky s babkami skladali puzzle, všetci spoločne losovali a vyhrávali v tombole, a na záver ešte spievali a tancovali. 
     Čo na to poviete?  Že tých  159  babičiek, babiniek, starých mám a dedkov, deduľkov a starých otcov, čo nás prekvapilo svojou hojnou účasťou je prosto skvelých!  „Vážime si, že ste prišli, videli a počuli, zabavili sa. Tešíme sa, že ste sa medzi nami dobre cítili a želáme si, aby Vám na túto chvíľu ostali pekné spomienky. Za všetky úsmevné pohľady, objatia, a veľa, veľa slov vďaky od Vás  ĎAKUJEME!“ ♫♪♫ babičkin prekrásny úsmev ♫♪♫  >>Fotoalbum<<

     Medzinárodný deň školských knižníc

     Dňa 24. októbra 2016 si pripomíname MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC. Pri tejto príležitosti sa v našej škole uskutočnilo pod vedením Mgr. Z. Pjatákovej, Mgr. G. Haničákovej a PaedDr. R. Česelkovej  zábavné popoludnie pod názvom ,,Kniha je hra“. Hlavnou myšlienkou tohto popoludnia bolo podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici, k čítaniu a poznávaniu nového. Žiaci  1.-4. ročníka  sa tešili rôznym tvorivým a čitateľským aktivitám. Prváci modelovali známe postavičky z rozprávok a skladali puzzle, druháci sa popasovali so skladaním rozstrihaných slov rozprávkových postáv, tretiaci a štvrtáci pútavým pracovným listom zodpovedali na dané otázky. Žiakov veľmi zaujala aj prezentácia o tvorbe knihy a NAJ... knihe. Na záver vytvorili plagát ,,Strom autorov  školskej knižnice.“ >>Fotoalbum<<

     Čítame spolu rozprávku

     Dňa 24. októbra sa naša škola zapojila do podujatia ČÍTAME SPOLU ROZPRÁVKU, ktoré v rámci Medzinárodného dňa školských knižníc zorganizovalo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky. Pekné slovenské rozprávky čítali žiakom 1.A,  II.C, III.C a IV. C žiaci 2. stupňa, a to žiaci V.B, VII.C , IX.A a IX.B. Bolo to zaujímavé a milé, keď na jednej vyučovacej hodine  sedeli  v našej školskej knižnici spolu malí aj veľkí žiaci. Rozprávočky v podaní svojich spolužiakov počúvali pozorne a pracovné listy, ktoré im pripravili pani učiteľky Mgr. Runčáková, PhDr. Hricíková, Mgr. Konrádyová, PaedDr. Kaletová, Mgr. Kandráčová, Mgr. Haničáková a Mgr. Tureková , väčšina z nich vypracovala vynikajúco. Motto tejto aktivity Myslenie je pohyb by malo rozhýbať našich spolužiakov aj v oblasti väčšieho záujmu o čítanie kníh. Mnohí sa už naštartovali a zapájajú sa do Stonožkového čítania Ľubovnianskej knižnice. >>Fotoalbum<<

     Deň zdravej výživy

     16. októbra si pripomíname Svetový deň zdravej výživy. Výživa je významný faktor životného štýlu, ktorý ovplyvňuje naše zdravie. Tento deň je v znamení výživy aj na našej škole. Členovia školského parlamentu v spolupráci so školskou jedálňou pripravili ochutnávku šalátov a nátierok. Žiaci školy si mohli pochutnať na šošovicovom šaláte, šaláte z čínskej kapusty s pomarančmi a mrkvovom šaláte s kukuricou. Chutila im aj mrkvová, budapeštianska a špenátová nátierka. Bodkou za týmto dňom boli aj špenátové halušky so syrom, ktoré nám pripravili na obed pani kuchárky. >>Fotoalbum<<

     Čo ochraňujú staré truhlice

     Čo ochraňujú staré truhlice. Pod týmto názvom sa niesla dejepisná exkurzia na Ľubovniansky hrad v dňoch 4. a 5. októbra. Exkurzia našich piatakov pod vedením pani učiteľky Fenďovej a Konrádyovej sa začala kostolíkom z Matysovej a pokračovala hájovňou, kde žiaci pátrali po tom Čo ochraňujú staré truhlice. Návšteva reštavrátorskej dielne bola miestom ďalších otázok a odpovedí žiakov. Dozvedeli, čo sa stane so starými truhlicami pred tým, ako sa dostanú na výstavu. Žiaci vnímali exkurziu ako veľký zážitok a bola prínosom na získanie nových poznatkov v rámci dejepisného vyučovania. >>Fotoalbum<<

      

     SEPTEMBER 2016

     Európsky deň jazykov

     Európsky deň jazykov si každoročne pripomíname 26. septembra. Tento deň je oslavou jazykovej rôznorodosti kontinentu s viac ako 200 európskymi jazykmi a 24 úradnými jazykmi EÚ. A preto sme si tento jedinečný deň pripomenuli aj na našej škole v posledný septembrový piatok, kedy sa vyučovanie začalo krátkym príhovorom Laury Fedorkovej (IX.B), ktorá nás informovala o základných jazykových faktoch. Hneď nato nasledovala jazyková relácia, kde sa „sprechovalo, speakovalo i gavarilo“. Všadeprítomná multikultúrnosť nás ešte väčšmi obohatila „trojjazyčnými“ nástenkami vo vestibule školy, ktoré predstavovali anglickú, nemeckú a ruskú kultúru, literatúru či známe osobnosti 21. storočia. Veríme, že aj týmto sme vás ešte viac motivovali do učenia a zdokonaľovania vašej jazykovej úrovne.