NDS | CaPV | CLIL

Projekty ESF

NDS

BEZPEČNE V ŠKOLE

    Naša škola je škola sídliskového typu. Areál školy je rozsiahly a samotná škola má dva pavilóny. Žiaci sa presúvajú počas dňa z jedného pavilónu do druhého aj niekoľkokrát do odborných učební a do telocvične. Nebezpečným z hľadiska bezpečnosti sa nám javí prechod medzi budovami, nakoľko sa žiaci musia dvakrát prezúvať, mnohokrát sa na parkovisku medzi pavilónmi pošmyknú, niekedy aj spadnú. Priestorom medzi budovami je parkovisko, ktoré je pre žiakov ďalším nebezpečenstvom, nakoľko ich pri presune obmedzujú autá. Našou snahou je urobiť tento prechod bezpečnejším pre žiakov i pedagógov.

Viac o projekte: http://www.nds.sk/galeria-projektov/projekty/nadacny-fond-deti-v-bezpeci

O aktuálnom dianí a realizovaných aktivitách: http://nds.nds.sk/stream/activities

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Komenského 6, Stará Ľubovňa
    Komenského ul. 6, 064 01 Stará Ľubovňa
  • +421524321191

Fotogaléria