• JÚN 2018


      ENGLISH STAR

     • ENGLISH STAR je medzinárodná súťaž v anglickom jazyku pre žiakov základných škôl. Jej hlavným poslaním je propagovať anglický jazyk ako vyučovací predmet, ale aj zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov.  A práve 17. mája 2018 sa tejto súťaže zúčastnilo 20 žiakov našej školy, ktorí si premerali svoje „knowledge“ prostredníctvom písomného testu v jednotlivých jazykových úrovniach. Veľkým potešením pre nás boli doručené výsledky, kde takmer všetci zúčastnení získali diplomy s viac ako 80% úspešnosťou, teda, so „zlatou STAR“. Srdečne blahoželáme našim najväčším „hviezdam“, - prvákovi Matthew Lakomy (100%), Branislavovi Kravčikovi (100%) a Ondrejovi Malachovskému (99%). >>Fotoalbum<<

      
     • Ten starý hrad, čo na tom kopci stojí – okresné kolo

     • Dňa 27. 6. 2018 sa uskutočnilo na nádvorí Hradu Ľubovňa vyhodnotenie okresnej výtvarnej a literárnej súťaže Ten starý hrad, čo na tom kopci stojí. Usporiadalo ju OZ Priatelia Hradu Ľubovňa a Ľubovnianske múzeum. Na tomto slávnostnom podujatí sa zúčastnili  žiaci 2. C a šiesti žiaci – 6. ročníka našej školy. Ocenenie získali žiaci 2.C triedy za kolektívnu prácu, s ktorou sa umiestnili vo svojej kategórii na 3. mieste. V kategórii poézie obsadila Sofia Filičková zo VI.C 3. miesto. Stano Chovanec zo VI.B získal špeciálne ocenenie – cenu Ľubovnianskej knižnice za nápadité literárne dielo.  Výstavu najlepších výtvarných a literárnych prác sme si prezreli  spolu aj so žiakmi z iných škôl v nádhernej scenérii Ľubovnianskeho hradu. >>Fotoalbum<<

      
     • Atletika

     • Mesiac jún patril kráľovnej športu – atletike. Okresné kolo, ktoré naši žiaci a žiačky vyhrali, nám zaručilo postup do kola krajského, ktoré sa konalo 13.6. v Prešove. V silnej konkurencii sa však naši žiaci nestratili a siahli sme i na stupne víťazov.

      Žiačka Jana Malachovská sa v behu na 60m dostala do finále, kde dosiahla skvelé 4. miesto. Taktiež žiak Adam Čoma sa dostal do finále, kde s časom 7,50s mu víťazstvo ušlo len o 0,04s, a tak obsadil 2.miesto. Najlepšie výsledky v krajskom kole dosiahli žiaci Filip Dic a Miroslav Müller, ktorí svojimi výkonmi ohúrili všetkých prítomných a postúpili tak na Majstrovstvá SR. Filip porazil konkurenciu v hode kriketovou loptičkou s výkonom 73,90m, čo je o 3,8m viac, ako dohodil druhý v poradí. Miroslav vo vrhu guľou s výkonom 14,89m a jeho osobným rekordom porazil protivníkov o 0,5m.

      Medzi slovenskou špičkou sa naši žiaci mimoriadne snažili a na Majstrovstvách SR sme znova siahli po víťazných priečkach. Miroslav Müller vo vrhu guľou obsadil skvelé 5.miesto. Filip Dic prekonal svoje osobné maximum o neuveriteľných takmer 11 metrov,a tak s výkonom 84,80m obsadil nádherné 2.miesto a sa stal vicemajstrom Slovenska. Víťazom gratulujeme a prajeme veľa ďalších športových úspechov! >>Fotoalbum<<

      
     • Škola v prírode

     • Druhý júnový týždeň bol pre nás, žiakov 4. ročníka veľmi  výnimočný. Spolu s pani učiteľkami sme sa vybrali do školy v prírode obce ŽDIAR. Ubytovali sme sa v Hoteli Magura, kde sme mali chutnú stravu, pekné izby a k dispozícií spoločenské miestnosti a športový areál. Počas tohto týždňa nám počasie veľmi neprialo, ale aj napriek tomu sme mali možnosť vidieť nádhernú scenériu Belinských Tatier, prírodu obce Ždiar a množstvo kultúrnych pamiatok. Navštívili sme Chodník v korunách stromov v Bachledovej doline, Ždiarsky dom, múzeum, Belianskú jaskyňu a veľa iných zaujímavých miest. Nemôžme zabudnúť na Vláčik Maguráčik, ktorý nás previezol obcou a oboznámil s históriou a zaujímavými príbehmi o štítoch Vidlica a Havran. Počas pobytu sme mali množstvo športových, vedomostných ale i spoločenských súťaží, kde sme preukázali svoju šikovnosť. Za odmenu sme získali mnoho diplomov a vecných cien. Škola v prírode nám umožnila zažiť veľa krásnych zážitkov, na ktoré budeme dlho spomínať. >>Fotoalbum<<

      

     MÁJ 2018


     • Exkurzia v Bratislave

     • Po roku opäť Bratislava. Mesto, ktoré sa pravidelne stáva na 3 dni našim prechodným domovom. Mesto, ktoré je plné zaujímavostí, pamiatok a v ktorom sídlia rôzne štátne inštitúcie. Aj tentokrát skupina 25 ôsmakov nabrala smer – parlament. Neobišli sme ani dominantu hlavného mesta – hrad a hradné nádvorie, historickú časť Starého mesta, navštívili sme Múzeum Polície SR a vychutnali sme si pohľad na Bratislavu z vĺn Dunaja. Bolo to naozaj zaujímavé a obohacujúce. Treba sa prísť pozrieť. Prezentacia_BA18.ppsx (1,24MB)

      
     • Exkurzia z meteorológie

     • Pri príležitosti SVETOVÉHO DŇA METEOROLÓGIE 23.3.2018  sa  žiaci 7.A, 7.B zúčastnili spolu s  Mgr. J. Macurom, Mgr.  R. Labantovou a L. Olivovou exkurzie, ktorá sa konala v  observatóriu SAV Skalnaté pleso a  v aerologickej a meteorologickej stanici v Gánovciach pri Poprade. Aké bude počasie, čo všetko má vplyv na tvorbu počasia a jeho zmeny a odkiaľ to meteorológovia vedia? Na tieto a ďalšie iné otázky nám ochotne odpovedali meteorológovia jednotlivých pracovísk. Predpoveď počasia je pre nás dôležitá informácia. O tom, čo všetko má vplyv na tvorbu počasia a jeho zmeny sa žiaci učili na hodinách fyziky. Svoje teoretické vedomosti si počas exkurzie mohli overiť priamo v teréne. V meteorologickej záhradke spoznávali prístroje, ktoré predtým videli len na fotografiách. Z prehliadky si priniesli domov nové vedomosti, ktoré môžu využiť nielen na hodinách fyziky, ale aj v každodennom živote. Prezentacia_PP18.ppsx (1,95MB)

      
     • IQ Olympiáda - semifinále

     • Dňa 11.5.2018 sa uskutočnilo regionálne kolo Východ – pre žiakov Košického a Prešovského kraja. Semifinále prebiehalo na akademickej pôde Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach. Našu školu reprezentovali Branislav Kravčik (7.B) a Laura Babiaková (8.C). Popasovali sa s logickým písomným testom, filmovou ukážkou na postreh, pamäťovým a premietaným logickým testom. Stali sa úspešnými riešiteľmi spomedzi 4439 žiakov tohto regiónu. Blahoželáme im k úspechu a držíme palce všetkým, ktorí sa do tejto súťaže zapoja aj v budúcnosti. PaedDr. Srnková Petra  >>Fotoalbum<<

      
     • Blahoslavený Titus Zeman

     • V pondelok 7. mája 2018 zavítali do našej školy otcovia saleziáni don Martin SDB, don Imrich SDB a brat Matej SDB. Prišli nám porozprávať o živote a svätosti blahoslaveného Titusa Zemana - mučeníka za duchovné povolania. Predstavili nám jeho život od narodenia cez školské roky, prípravu na kňazské a rehoľné povolanie, ťažké časy jeho života počas totality až po odchod do večnosti. Nechýbalo ani niekoľko slov o procese jeho blahorečenia a samotnej slávnosti blahorečenia. Rozprávanie dokresľovalo množstvo fotografií a videá, v ktorých sme si vypočuli aj osobné svedectvá jeho spolubratov a blízkych spolupracovníkov, ktoré nám sprostredkovali spomienky z čias totality. >>Fotoalbum<<

       Modlitba k blahoslavenému Titusovi Zemanovi:

      Blahoslavený don Titus Zeman, mnohým mladým ľuďom si pomohol naplniť svoje duchovné povolanie a pritom si sa neváhal obetovať za ich záchranu. Vyprosuj Cirkvi nové povolania do zasväteného spôsobu života aj zo žiakov našej školy a nám všetkým ochotu podporovať ich na tejto ceste nasledovania Krista. Amen.

      
     • Dúha – celoslovenská literárna súťaž

     • 4. máj 2018 patrí k úspešným dňom našej základnej školy. Žiačka Daniela Olejníková zo VI.C  získala významné ocenenie na celoslovenskej literárnej súťaži Dúha, ktorej  hlavným organizátorom je Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.  V silnej konkurencii v kategórii poézie obsadila 2. miesto. Ďalšou našou ocenenou žiačkou v tejto významnej literárnej súťaži bola  Monika Tomusová  zo VI.B, ktorá získala čestné uznanie za svoju literárnu prácu v kategórii prózy.  Obidve žiačky majú svoje literárne texty uverejnené aj v zborníčku Dúhy. Srdečne im blahoželáme.

      
     • Hviezdoslavov Kubín – krajské kolo

     • V dňoch 2. - 3. mája 2018 sa uskutočnila krajská recitačná súťaž Hviezdoslavov Kubín v Divadle Jonáša Záborského v Prešove. Aj v krajskom kole boli obidve naše postupujúce recitátorky úspešné. V silnej konkurencii získali v 2. kategórii v recitácii poézie a prózy Monika Tomusová a Patrícia Vančová zo VI.B Diplomy za výborný prednes. Našim úspešným recitátorkám  srdečne blahoželáme. >>Fotoalbum<<

      

     APRÍL 2018


     • Športujeme radi...

     • ... a preto si žiaci druhého, tretieho a štvrtého ročníka 11.apríla zmerali svoje sily v športových súťažiach. Druháci súťažili v prekážkových dráhach. Najlepší boli žiaci II.C, druhé miesto obsadili žiaci II.A a tretí skončili žiaci II.B triedy. Tretiaci a štvrtáci hrali vybíjanú. Zápasy boli napínavé a hralo sa o každý život. Z tretiakov najlepšie obstála III.B, druhé miesto získala III.D a tretí skončili žiaci III.C triedy. Zo štvrtákov sa najlepšie darilo žiakom IV.A triedy a získali prvé miesto. Druhí skončili žiaci IV.B a tretí žiaci IV.C triedy. Všetkým blahoželáme a víťazom vo vybíjanej prajeme veľa síl pri reprezentovaní našej školy na Ľubovnianskych hrách.

      
     • Zber SABI VIEČOK

     • Ako už viete, súťaž v zbere SABI VIEČOK je ukončená. Tento zber trval od decembra do apríla. Do súťaže sa zapojilo 106 žiakov z 580. Spoločne sa nám podarilo vyzbierať 17 723 g, čo nám v súťaži spoločnosti MILK-AGRO zabezpečilo 19. miesto. Najlepším zberačom našej školy sa stal Michal Semančík z 3. A, ktorý nazbieral 1 221 g. Blahoželáme. Víťazmi sme však my všetci, pretože sme tým pomohli našej prírode. Nezabúdajme však, že recyklácia je dôležitá a chránime tak nielen seba, ale aj prírodu. Ďakujeme všetkým, ktorí sa do tejto súťaže zapojili a pomohli pri recyklácii.

      
     • Deň ZEME - Život včely

     • >>Fotoalbum<<

      Na prednášku do našej knižnice,
      dostala sa 4.A i 4.C-é.
      Pán Lešiga nám povedal, 
      ako sa včelárom vlastne stal.

      Povedal nám o tom,
      ako žijú včely, v čom....
      Prezradil nám mnoho vecí,
      teraz veľa vieme, všetci!

      A po dnešnej prednáške,
      budeme mať včely v láske!
      V úcte pred ich usilovnosťou,
      skladám klobúk, nemám viac slov....   Valentína Šestáková, 4.A

      Múdre veci rozprával,
      potlesk za to dostával! 
      Teraz píšem básničku,
      o tom krásnom zážitku.   Alica Turčániová, 4.A

      Včielky bzučia kolo stromov,
      prehliadnú si každý kvet.
      Potom zase letia domov,
      za chvíľu sa vrátia späť.   Michael Firment, 4.A

      V škole sme mali zaujímavý piatok a pondelok. Pozvanie k nám prijal včelár, pán Jozef Lešiga z Jarabiny, kde má svoje včelie kráľovstvo.     On nás zasypal množstvom informácií a my jeho množstvom otázok. Už vieme, kde včela býva, čo znamená, keď sa včely vyroja, ako sa robí med, čo sú včelie produkty, čím sa včela živí, prečo a aké kvety má v obľube .... A ešte k nám príde, k starším žiakov, ale až na konci septembra, keď už včelári nemajú toľko práce okolo včelých rodín. Dovtedy želáme pekné slnečné leto včelám, nech vyrobia veľa medu! A pánovi Lešigovi nech sa darí, a včely nech mu robia radosť!
      Autor:  žiaci 4.A a vyuč. SJL Mgr. M. Runčáková

      
     • ECO H2O TOUR

     • >>Fotoalbum<<

      Zamysleli ste sa niekedy nad tým, čo sa deje po otočení vodovodným kohútikom? Asi každý očakáva také množstvo pitnej vody, koľko potrebuje. Málokto sa zamyslí, odkiaľ voda pochádza, kam odteká, čo obsahuje, akú má čistotu, kedy sa z nej stane odpadová voda a akým spôsobom ju my sami znečisťujeme .....  Na tieto otázky sme dostali odpoveď na výchovnom koncerte ECO  H2O TOUR - 17. apríla v mestskej športovej hale. Bola nás tam riadna kopa. Vlastne takmer všetci, celá škola! A dobre sme sa bavili, s Thomasom Puskailerom a Ondrejom Antálkom.

      
     • Jarné upratovanie

     • >>Fotoalbum<<

      Brigáda je veľká drina,
      všade je len samá špina.
      Hrable, metly, lopatky,
      to sú naše pomôcky.

      Odpadky my pozbierame,
      do koša ich vyhodíme.
      do fúrika dáme listy
      a už bude trávnik čistý.

      Cez prestávku všetci spolu,
      beháme si hore-dolu.
      Najeme sa, napijeme
      a potom sa zahrajeme.

      Keď už všetci vyhladneme,
      na obed sa vyberieme.
      Učiteľka nás pochváli, 
      že sme pilne pracovali!   Lenka Olejníková, 4.A

      Keby som bol minister,
      bol by taký každý deň!
      V krajine by bolo čisto!
      A žiak spokojný celkom isto!   Artur Malý, 4.A

      Aj toto je pohľad žiakov našej školy na jarné upratovanie. Mnohí pristupujú k tejto aktivite s citom, usilovne a nezištne. Nehundrú, neflákajú sa, naopak snažia sa a nehanbia sa za svoju prácu! Všetkým takýmto žiakov za ich pomoc patrí silné - VĎAKA!   /Mgr.M.Runčáková/

      
     • IQ olympiáda

     • V dňoch 09.04.2018 – 13.04.2018 sa žiaci druhého stupňa zapojili do školského kola IQ olympiády, ktorú organizuje Mensa Slovensko. 8. ročníka tejto súťaže sa zúčastnilo 14.612 detí z celého Slovenska. Víťazom školského kola sa stal každý žiak, ktorý riešením  25 úloh počas 30 minút rozvíjal svoje logické myslenie, inteligenciu, kreativitu a odvahu. Po školskom kole bude prebiehať regionálne kolo 11. mája v Košiciach. Pozvaných je 80 najlepších účastníkov za región Východ - Prešovský a Košický kraj. Našu školu bude reprezentovať Branislav Kravčik zo 7. B triedy. Okrem týchto úspechov nám radosť urobila aj odmena v podobe spoločenskej hry na obohatenie vyučovania, ktorú získavajú školy s najvyššou percentuálnou účasťou žiakov v súťaži (región Východ –ZŠ Komenského, SL - 62,84%). PaedDr. Srnková Petra >>Fotoalbum<<

      
     • Deň učiteľov

     • "Skloniť sa treba k práci, čo dáva ľuďom chlieb. Hlbšie sa treba skloniť k matkám, čo dali život deťom. A hlboko tiež  k učiteľom, čo z bytosti vychovali človeka, lebo ľahšie je vrch preniesť, rieku zahatať, prinútiť ju proti prúdu tiecť ako vychovať človeka so srdcom a dušou ľudskou." Týmito  slovami  učiteľa národov J. A. Komenského začalo 5. 4. 2018 pri príležitosti  sviatku Dňa  učiteľov  slávnostné podujatie, na ktorom sa zúčastnili  pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci Základnej školy na Komenského ulici v Starej Ľubovni. Pozvanie riaditeľky školy PaedDr. Chamillovej prijali aj bývalí zamestnanci – seniori. Darom všetkých žiakov svojim učiteľom bolo vystúpenie úspešných  recitátoriek a speváčok školy. Pod vedením učiteliek  PhDr. Hricíkovej a Mgr. Sokolovej pripravili kultúrny program  šiestačky Monika Tomusová, Patrícia Vančová, Sofia Filičková a Lucia Tomková. Slávnostný prejav predniesla riaditeľka školy PaedDr. Alžbeta Chamillová, prítomných pozdravila a  poďakovala za vykonanú prácu  PaedDr. Eva Kollárová, vedúca oddelenia školstva a kultúry Mesta Stará Ľubovňa.

      
     • Zápis žiakov do 1. ročníka

     • Po dva dni prichádzali k nám do školy deti so svojimi rodičmi, aby sa do nej zapísali a v septembri sa z nich stali školáci. Musíme konštatovať, že ich veru tentokrát bolo neúrekom. Všetky deti boli mimoriadne šikovné! Niektorým sa darilo všetko a hravo zvládli zadané úlohy. Niektoré sa ešte musia "popasovať" so svojimi menej šikovnými prstíkmi, ktoré ich neposlúchali pri viazaní šnúrok, lepení, alebo vystrihovaní. Lebo i toto sú v ich veku veľmi dôležité činnosti! Tiež sme postrehli nečistú výslovnosť niektorých hlások, aj na to boli deti a ich rodičia upozornení. Do septembra je ešte dosť času a veríme, že sa budú snažiť a trénovať, aby nedostatky odstránili. Držíme im päste a tešíme sa na stretnutie v septembri. Mgr. M.Runčáková >>Fotoalbum<<

      

     MAREC 2018


     • Talent najmenších

     • Dňa 28.3.2018 sa v CVČ uskutočnilo okresné kolo súťaže TALENT NAJMENŠÍCH, na ktorej nechýbali ani žiaci našej školy. V speve nás reprezentovali žiačky Emília Salamonová z 1.A, Veronika Kancianová z 2.A a Vanesa Sopková z 2.A. V recitácii to boli žiaci Patrik Sklenár z 1.A, Teo Svitana z 2.C a Marek Imrich z 2.C. Aj napriek veľkej konkurencii sa Veronike Kancianovej podarilo vyspievať si 1.miesto. Ani naši traja recitátori neodišli bez umiestnenia. Teo Svitana a Marek Imrich získali 3.miesto a Patrik Sklenár dokonca 1.miesto. Víťazom srdečne blahoželáme. >>Fotoalbum<<

      
     • Kráľ čitateľov

     • 21.3. 2018 sa stretlo 20 súťažiacich – žiakov 1. stupňa, ktorí prišli súťažiť o titul „Kráľ čitateľov“.  Súťaž preveruje čitateľské zručnosti detí a schopnosť čítať s porozumením. Súťaž prebehla v 3 kategóriach. Svojho kráľa si našli žiaci 2., 3. i 4. ročníka. >>Fotoalbum<<

      Výsledky: Kategória 2. ročník: (pre zhodný počet bodov boli udelené 3 prvé miesta) 1. miesto: Matúš Faba /2.A/, Filip Kovalčík /2.B/, Sandra Petrušová /2.C/ Kategória 3. ročník: 1. miesto: Dávid Droppa /3.D/, 2. miesto: Terezka Šidlovská /3.D/, 3. miesto: Natália Nevlazlová/3.C/. Kategória 4. ročník: 1. miesto: Tina Strenková /4.B/, 2. miesto (pre zhodný počet bodov boli udelené 3 druhé miesta) : Artur Malý /4.A/, Natália Nedoroščíková /4.C/, Petra Česáková /4.C/.

      
     • Medzníky druhej setovej vojny

     • Budovať úctu mladej generácie voči obetiam fašizmu, prispievať k odhaľovaniu neľudskosti fašizmu a neofašistických ideí bolo cieľom súťaže  venovanej 73. výročiu ukončenia druhej svetovej vojny. Okresné kolo tejto súťaže sa konalo 26. 3. 2018 v Cente voľného času v Starej Ľubovni, kde našu školu pod vedením Mgr. Viery Fenďovej  úspešne reprezentovali žiaci 9.ročníka Šimon Lešiga, Juraj Koreček a Alexandra Sukeníková. V kategórii jednotlivcov sa na 2. mieste umiestnil Š. Lešiga a ako družstvo menovaní žiaci tiež vybojovali pekné 2. miesto. K úspechu srdečne gratulujeme. >>Fotoalbum<<

      
     • Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo

     • V dňoch 19. - 22. marca 2018  sa uskutočnila okresná recitačná súťaž Hviezdoslavov Kubín v 1. až 3. kategórii. Aj v okresnom kole boli všetci postupujúci recitátori našej školy úspešní. V silnej konkurencii obsadila v 1. kategórii v recitácii poézie Tina Strenková zo IV.B 1. miesto. V 2. kategórii zvíťazili Monika Tomusová zo VI.B v recitácii prózy a Patrícia Vančová zo VI.B v recitácii poézie. Všetky tri recitátorky postupujú do krajského kola.  >>Fotoalbum<<
      V 1. kategórii obsadili Sofia Gontkovičová zo IV.B a Marek Imrich z II.C 3.  miesto, v 2. kategórii Sofia Filičková zo VI.C 3. miesto, v 3. kategórii Laura Vojtek z VIII.C 3. miesto. Teo Svitana z II.C si prevzal ocenenie – Diplom za výborný prednes. Našim úspešným recitátorom srdečne blahoželáme.

      
     • Dejepisná exkurzia do Osvienčima

     • 8.marec bol dlho očakávaný deň, kedy sme sa vydali na dlhú cestu do Osvienčima. Na mieste bývalého koncentračného tábora žiaci 9. ročníka prešli bránou Auschwitzu aj Birkenau. Objekty koncentračného tábora Auschwitz a Birkenau sú pamätníkom pripomínajúcim celému svetu zvrátenosť nacistického režimu a utrpenie miliónov nacistami prenasledovaných ľudí po celej Európe. Kopy detských topánočiek, ľudských vlasov sú spomienkou na tisíce a tisíce obetí. Každého z nás zomkla obrovská ľútosť a určite sa nám v mysliach vynorila otázka, ako toľkú hrôzu mohol niekto dopustiť. Osvienčim je právom považovaný za cintorín národov. So záujmom sme si prezreli expozície múzea a snažili sa vcítiť do nezávideniahodnej situácie väzňov v tomto tábore počas druhej svetovej vojny. Zaujímavé a veľmi emotívne rozprávanie našich sprievodkýň zanechalo u nás hlboký dojem. >>Fotoalbum<<

      
     • Najlepší počtár v ročníku

     • Rátame, rátame,
      výsledky hľadáme, 
      kto to správne urobí, 
      odmenu si zaslúži.

      Ako každý rok, tak aj tento rok sa najlepší matematikári prvého stupňa stretli už na III. ročníku súťaže „NAJLEPŠÍ POČTÁR V ROČNÍKU“. Všetci sústredene počítali, písali a snažili sa všetky príklady vypočítať správne a v čo najkratšom čase. A ako to dopadlo?

      1. ročník: 1. miesto - Patrik Kovalčík , I.C
                         2. miesto – Tobias Ciesarik, I.B
                         3. miesto – Patrik Sklenár, I.A
      2. ročník: 1. miesto – Matúš Faba, II.A
                         2. miesto – Marek Imrich, II.C
                         3. miesto  - Filip Kovalčík, II.B
      3. ročník: 1. miesto – Michal Semančík, III.A
                         2. miesto – Tereza Šidlovská, III.D
                         3. miesto – Natália Matoľáková, III.D 
      4. ročník: 1. miesto – Matúš Hriňa, IV.B
                         2. miesto – Adela Koršňaková, IV.A
                         3. miesto – Vivien Krulčíková, IV.A

      
     • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

     • Dňa 12. marca  2018  sa uskutočnilo v kultúrno-spoločenskej miestnosti  školy  školské kolo recitačnej  súťaže Hviezdoslavov  Kubín  v 2. a 3. kategórii. Záujem o interpretáciu umeleckého slova prejavili recitátori piateho, šiesteho a ôsmeho  ročníka.

       V 2. kategórii v prednese poézie porota udelila dve prvé miesta  s postupom do okresného kola, a to  Patrícii Vančovej  zo VI.B a Sofii Filičkovej  zo VI.C. 2. miesto obsadila Sofia Fábová  z V.C, tretia priečka patrí  Ester Petrane Petríkovej a Timotejovi Duračinskému z V.B.

      V próze zvíťazila a na okresné kolo postupuje Monika Tomusová  zo VI.B, druhá skončila Lucia Mária Česleková z V.B, tretie miesto obsadila Sandra Škopová z V.C.

      V 3. kategórii si v próze vyrecitovala  víťazstvo Laura Vojtek  z VIII.C s postupom do okresného kola.  Miroslava Dicová  z VIII.C v recitácii poézie získala 2. miesto.

      16. marca 2018 pokračovala súťaž Hviezdoslavov Kubín v 1. kategórii žiakov 2. – 4. ročníka.  V   prednese poézie porota udelila prvé miesto  s postupom na okresné kolo Tine Strenkovej zo IV.B. 2. miesto obsadil s postupom na okresné kolo Teo Svitana z II. C, tretia priečka patrí  Kataríne Filičkovej z III.A.

      V próze zvíťazila a na okresné kolo postupuje Sofia Gontkovičová zo IV.B,  druhý skončil a na okresné kolo postupuje  Marek Imrich z II.C, tretie miesto obsadila Tianna Noelle Veverková z III.D.

      Cenu zástupkyne riaditeľky získal Adam Tokarčík z III.B.

      Všetkým oceneným srdečne blahoželáme a postupujúcim  prajeme veľa úspechov na okresnom kole.

      
     • Okresná súťažná prehliadka Spievajže si, spievaj

     • Kino Tatra v Starej Ľubovni sa dňa 16.2.2018 rozozvučalo ľudovou piesňou v podaní najmladších folkloristov z nášho okresu. Na postupovej okresnej súťažnej prehliadke detského hudobného folklóru Spievajže si, spievaj, ktorá sa koná každý druhý rok, medzi krásnymi piesňami nezanikli ani tie, ktoré zaspievali speváčky z našej školy – Sofia Filičková /VI.C/, Lucia Tomková /VI.C/, Laura Konkoľová /VI.A/ a Katarína Selepová /VI.A/. Sofia a Lucia sa predstavili rusínskym pásmom piesní a v kategórii duo spevu sa umiestnili v striebornom pásme. Laura a Katarína zaspievali spolu krásne goralské piesne a porota ich zaradila do bronzového pásma. Nech im to aj ďalej takto pekne spieva! >>Fotoalbum<<

      
     • Vtáčie búdky

     • >>Video<<

      Zoberme si klince, kladivo a pílku, 
      zahrajme sa ešte chvíľku,
      ale potom šikovne 
      vyrobme búdky pre vtáčiky zo Starej Ľubovne.

      Pomohli nám BABKY, DEDKOVIA, 
      UJOVIA i OTECKOVIA.

      Krásne búdky sme zhotovili,
      v škole sme ich vystavili.

      Ešte jednu vec spravíme,
      na STROMY ich zavesíme.

      Malí majstri z ŠKD

      >>Fotoalbum<<

      

     FEBRUÁR 2018


     • Geografická olympiáda

     • Dňa 6.2.2018 sa na našej škole uskutočnilo obvodné kolo geografickej olympiády. Našu školu v kategórii G: 5. ročník reprezentovali Sofia Fábová, Gabriela Mačugová, Ester Petrana Petríková a Daniel Zima. Sofia Fábová sa umiestnila na 1. mieste, Ester Petrana Petríková, Gabriela Mačugová, Daniel Zima získali titul úspešný riešiteľ. V kategórii E: 8.- 9. ročník za našu školu súťažili Šimon Lešiga a Miroslav Muller. Šimon Lešiga obsadil 2. miesto. Žiaci využili svoje vedomosti pri riešení úloh z teoretickej, praktickej a regionálnej oblasti. Všetkým žiakom blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

      
     • Maslenica

     • Maslenica je tradičný ruský sviatok, oslavuje sa koniec zimy, prebúdzanie prírody. Je to jeden z najobľúbenejších sviatkov v roku a patria k nemu tri dobroty - bliny, šašlik a medovina. V tomto duchu sa každoročne koná stretnutie priateľov ruského slova a ruskej kultúry v Kultúrnom dome v Podolínci, ktoré usporadúva SOU Klementa Hofbauera. Naša škola vždy rada prijme pozvanie a poteší seba aj ostatných prítomných svojim vystúpením. Tento rok si žiaci 8. a 9.ročníka pod vedením Mgr. Ingrid Blaškovej  a Mgr. Viery Fenďovej pripravili pásmo, ktorým priblížili zvyky Rusov v posledný týždeň fašiangov, po ktorých prichádza 40-dňový pôst. Svojimi pesničkami atmosféru Maslenice umocnili aj speváčky hudobno-dramatického krúžku školy pod taktovkou Mgr. Silvie Sokolovej. >>Fotoalbum<<

      
     • 16. Valentínsky ples

     • Fašiangy sú obdobím od Troch kráľov do Popolcovej stredy. Najznámejšie a zároveň najveselšie sú posledné dni fašiangov, spojené s radovánkami a hodovaním. Je to obdobie hojnosti, tancovačiek, veselíc a karnevalov. Fašiangové tradície na našej škole sú každoročne spojené s Valentínskym plesom.  Hudbu, tanec, zábavu a jedlo si vychutnali žiaci 6. - 9.ročníka, ktorí prijali pozvanie na 16. Valentínsky ples a zároveň sa dôstojne rozlúčili s fašiangovým obdobím. >>Fotoalbum<<

      
     • Karneval

     • V jeden krásny februárový deň deti z Komenského školy v Starej Ľubovni mali karneval. Žiaci sa po príchode do tried pripravovali a obliekali sa do masiek. Prvý a druhý ročník sa zišiel v telocvični o pol deviatej. Masky boli všelijaké, bola to nádhera! Zabávali sa súťažením v hrách: Krúť sa švihadlo, Stonožka, Lopta nad hlavou. Bolo to veľkou zábavou najmä pre prváčikov, ktorí mali školský KARNEVAL po prvý raz a na tento zážitok určite nezabudnú. Ročníky tretí, štvrtý a piaty sa zišli v telocvični neskôr, keď už tí mladší odišli späť do tried, kde pokračovali v zábave a vyhodnocovali si masky. A karneval aj pre tých starších sa mohol začať. Poviem vám, pohľad na vyzdobenú telocvičňu bol krásny a k tomu tie deti v maskách! Najprv sme si zahrali hru s balónmi. Každá trieda dostala dva balóny, postavili sa do kruhu a hádzali si balóny, ktoré nemohli vypadnúť z kruhu. Potom sme si zatancovali na modernú hudbu. Počas tanečnej prestávky sa znova hrali hry. Štvrtáci tancovali na vybranú pieseň a všetci prítomní opakovali tanečnú choreografiu. Súčasťou karnevalu bolo aj fotografovanie, aby sme mali pamiatku na veselý Karneval. Na záver sme sa všetci zhromaždili vo svojich triedach, kde prebiehalo triedne hlasovanie o najkrajšiu masku karnevalu. Po vyhodnotení hlasovania si prvé tri miesta vybrali ceny a po nich si vyslúžili cenu aj všetci ostatní. Karneval sme ukončili  spoločnou fotkou, upratali výzdobu, dali na miesta lavice a odobrali sa vytancovaní, unavení a spokojní domov. >>Fotoalbum<<

      Autor: Adela Koršňáková, 4.A, /vyuč. Mgr. M. Runčáková/

      
     • Miss bábika

     • Okresné kolo

      V CVČ v Starej Ľubovni sa aj tento rok stretli žiačky 1. a 2. ročníkov zo základných škôl okresu Stará Ľubovňa na súťaži Miss bábika 2018. Ukázali nielen svoj talent pri recitácii a speve, ale aj estetické cítenie prostredníctvom svojej bábiky a nechýbal ani priestor pre kreativitu. Našu školu úspešne reprezentovala Nellka Repková z II. C triedy. Gratulujeme! >>Fotoalbum<<

      Školské kolo

      Dňa 26.1.2018 sa uskutočnilo školské kolo súťaže MISS BÁBIKA. Deväť žiačok prvého a druhého ročníka predviedlo, ako sa vedia postarať o svoje bábiky. Dokázali, že okrem zručnosti pri prebaľovaní a kŕmení, vedia  svojim bábikám aj pekne zaspievať uspávanku a zarecitovať básničku. Nelle Repkovej z 2.C blahoželáme k postupu do okresného kola. >>Fotoalbum<<

      
     • Zacvičme si trochu inak...

     • Pod týmto heslom sa niesla jedna naša hodina telesnej výchovy. Čo to bude? Čo budeme robiť? Zvládneme to? Kto ku nám príde? Plno otázok a....a začalo to. Prišla k nám veľmi milá pani Milena Šimková. Doniesla laná na sm systém cvičenia, balančné podložky a mohli sme začať. Cvičili sme a pozorne počúvali ako držať hlavu, ramená, ako vystrieť chrbát, ako stiahnuť brucho, ako správne dýchať a pri tom všetkom ešte aj udržať rovnováhu. Bolo to zábavné, zaujímavé a poučné. Len škoda, že to zbehlo ako voda. Ale snáď sa ešte stretneme. Ďakujeme,  teta Milena. >>Fotoalbum<<

      

     JANUÁR 2018


     • Šaliansky Maťko 2018 – okresné kolo

     • Dňa 18.1.2018 sa uskutočnilo v Centre voľného času v Starej Ľubovni okresné kolo súťaže v recitácii slovenských povestí Šaliansky Maťko 2018. Zúčastnili sa ho úspešní recitátori zo školského kola, žiaci 2. – 6. ročníka našej školy. V silnej konkurencii recitátorov celého okresu boli naši recitátori veľmi úspešní. V každej kategórii stáli na stupni víťazov. 

      V 1. kategórii získal Marek Imrich /2.C/ 2. miesto.

      V 2. kategórii sa Sofia Fábová /5.C/ umiestnila na 3. mieste.

      V 3. kategórii  si vyrecitovala Monika Tomusová /6.B/ 2. miesto.

      Recitátorky Patrícia Vančová a Ester Petríková získali čestné uznania za výborný prednes. Všetkým úspešným recitátorom úprimne blahoželáme. >>Fotoalbum<<

      
     • Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku

     • Dňa 16. 1. 2018 sa v Centre voľného času v Starej Ľubovni uskutočnilo obvodné kolo 28. ročníka olympiády v anglickom jazyku. Táto olympiáda sa organizuje ako jedna z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov a je neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu na našej škole. V kategóriách 1A a 1B za našu školu súťažili Branislav Kravčík zo 7.B a Michael Kormaník z 8.A, ktorí sa v týchto kategóriách v školskom kole umiestnili na 1. miestach. Olympiáda mala dve časti, písomnú a ústnu. Zo zúčastnených žiakov sa úspešne umiestnil Branislav Kravčík, ktorý si v kategórii 1A vyslúžil diplom za 2. miesto. K tomuto úspechu mu gratulujeme a pochvala samozrejme patrí aj Michaelovi Kormaníkovi! >>Fotoalbum<<

      
     • Šaliansky Maťko 2018 – školské kolo

     • Dňa 11.1.2018 sa uskutočnilo v kultúrno-spoločenskej miestnosti Základnej školy na Komenského ulici v Starej Ľubovni školské  kolo súťaže v recitácii slovenských povestí Šaliansky Maťko 2018. Zúčastnili sa jej žiaci 2. – 6. ročníka našej školy.

      V 1. kategórii žiakov 2. a 3. ročníka získal Marek Imrich z 2.C 1. miesto, na 2. mieste skončila  Miroslava Havranová, 3. miesto patrí Timotejovi Bočkajovi obidvaja z 3.C.  

      V 2. kategórii  žiakov 4. a 5. ročníka  získala Sofia Fábová  z 5.C 1. miesto, na 2. mieste skončila Ester Petríková z 5.B , 3. miesto patrí Sandre Škopovej z 5.C.

      V 3. kategórii  žiakov 6. a 7. ročníka  získala Monika Tomusová  zo 6.B 1. miesto, na 2. mieste skončila Patrícia Vančová  zo 6.B, 3. miesto patrí Lucii Tomkovej zo 6.C.

      S miestnymi slovenskými povesťami  nás budú 17.1.2018  reprezentovať na okresnom kole recitátori Marek Imrich, Sofia Fábová, Ester Petríková, Monika Tomusová a Patrícia Vančová. >>Fotoalbum<<

      

     DECEMBER 2017


     • Anglický jazykový kurz

     • „Let´s improve your English“ – aj tak by sme mohli nazvať prvý decembrový týždeň, ktorý sa niesol v štýle „Zdokonaľ sa v angličtine“ vďaka osvedčenému jazykovému kurzu, ktorý prebiehal na našej škole aj tento rok. O to výnimočnejšie, že tentokrát sa naň prihlásilo až 85 žiakov, o čom svedčí veľlký záujem o poznanie jazyka. Kurz bol vedený anglicky hovoriacimi lektormi -  Guy, Nathan a Helen, ktorí sa snažili prostredníctvom rôznych aktivít, skupinových prác či situačných scén rozšíriť znalosti žiakov o spontánnu komunikáciu a interakciu. V závere kurzu boli všetci zúčastnení odmenení nielen absolventským certifikátom, ale hlavne novou skúsenosťou, priateľstvom i osobným rozvojom. Veríme, že táto „tradícia“ bude pokračovať aj naďalej, pretože „It´s important to learn English“. „Dospeakovania“ >>Fotoalbum<<

      
     • Babka, dedko 2017 – okresné kolo

     • Dňa 7. 12. 2017 sa uskutočnilo v Obradnej sieni Mestského úradu  v Starej Ľubovni slávnostné vyhodnotenie okresného  kola XVI. ročníka súťaže  Babka, dedko 2017.  Súťaže sa zúčastnili žiaci z 24 škôl nášho okresu Stará Ľubovňa s 219 literárnymi vyznaniami. Medzi 33  ocenenými boli aj literárne práce  5 žiakov našej školy.  Hlavné ceny získali žiaci Ondrej Malachovský, Lívia a Viktória Guregové  z V.A triedy, Tina Strenková zo IV.B triedy a Lucia Tomková zo VI.C triedy. Pozoruhodné boli aj literárne príspevky žiakov Daniela Zimu a Zuzany Šidlovskej z V.B  a Kamily Uhlárovej  z V.A ktoré boli taktiež uverejnené v Zborníku najkrajších vyznaní detí základných škôl v okrese Stará Ľubovňa. Úspešným žiakom, ktorých viedli PhDr. Hricíková, Mgr. Sokolová a Mgr. Bretzová,  srdečne blahoželáme.

      
     • Možno príde aj Mikuláš...

     • 6. decembra sa na našej škole udomácnil zvyk obchôdzky Mikuláša s anjelmi a čertami po triedach, ktorí rozdávajú darčeky i „čertovské“ odmeny. Dodržať tradíciu si aj tento školský rok zobral na starosť školský parlament.  Vaše triedy sme navštívili a všetkých žiakov obdarili. Väčšinou ste poslúchali, preto sme Vám sladkosť dali. Tých, ktorí sa zle správali, čerti varechou vylátali. Vyučovanie sme narušili, dúfame, že sme Vás tým aspoň trochu potešili. >>Fotoalbum<<

      

     NOVEMBER 2017


     • Obvodné kolo Technickej olympiády

     • Naša škola už po 8. krát bola organizátorom obvodného kola Technickej olympiády, ktorá sa konala 30. 11. 2017 v priestoroch školskej dielne a učební. Žiaci so zadanými úlohami tak v testovej ako aj praktickej časti si poradili veľmi dobre a obsadili v silnej konkurencii škôl okresu krásne 1. miesto v kategórii A:  Michael Kormaník a Matthias Marek Pjatak z 8.A a 2. miesto v kategórii B: Tomáš Kohút zo 7.B.  Pri riešení úloh využili nielen teoretické vedomosti, praktické zručnosti, ale aj vzájomnú spoluprácu, dôslednosť a trpezlivosť pri realizácii zadanej praktickej úlohy. >>Fotoalbum<<

      
     • Informatická súťaž iBobor

     • Už nie len Kadeti (9. a 8. roč.), Benjamíni (7. a 6. roč.) aBobríci (5.roč.), ale aj žiaci prvého stupňa, Bobríci (4. roč.) a Drobci (3.roč.),sa tohto roku zahryzli do úloh informatickej súťaže iBobor. Na Slovensku sa súťaže zúčastnilo 74 216 súťažiacich z 992 škôl. Medzi úspešných riešiteľov patria aj títo naši žiaci : 

      V kategórii Drobci súťažilo 11 765 súťažiacich:                V kategórii Bobríci súťažilo 17 980 súťažiacich:

          Terezka Šidlovská, 3.D  / 97.percentil /                               Ema Hriňová, 5.A  / 82.percentil /

          Lukáš Mindek, 3.A  / 94.percentil /                                      Sofia Fábová, 5.C  / 81.percentil /

          Tianna Noelle Veverková, 3.D  / 94.percentil /                  Daniel Rusiňák, 4.B  / 81.percentil /

          Miroslava Havranová, 3.C  / 85.percentil /                         Matúš Hriňa, 4.B  / 79.percentil /

          Radoslav Mruz, 3.C  / 85.percentil /                                     Barbora Balážová, 5.B  / 78.percentil /

          Tamara Zummerová, 3.C  / 85.percentil /                           René Dulin, 5.B  / 78.percentil /

          Alex Hlinka, 3.B  / 79.percentil /                                            Dávid Farkaš, 5.C  / 78.percentil /

                                                                                                             Patrik Pavlišin, 5.C  / 78.percentil /

                                                                                                             Kristína Repková, 4.C  / 78.percentil /

      V kategórii Benjamíni súťažilo 17 283 súťažiacich:         V kategórii Kadeti súťažilo 14 687 súťažiacich:

          Daniela Koterbová, 7.B  / 99.percentil /                              Jana Malachovská, / 8.C  94.percentil /

          Monika Tomusová, 6.B  / 85.percentil /                              Roland Urban, 8.B  / 94.percentil /

          Ján Lazorčák, 7.B  / 82.percentil /                                         Rudolf Nevlazla, 8.C  / 83.percentil /

          Patrícia Vančová, 6.B  / 82.percentil /                                  Laura Vojtek, 8.C  / 81.percentil /

          Alexander Matúš Mertin, 7.A  / 79.percentil /                    Daniel Dubjel, 8.A  / 81.percentil /

          Tomáš Imrich, 6.B  / 78.percentil /                                       Michael Kormaník, 8.A  / 81.percentil /

          Viktória Krulčíková, 7.A  / 76.percentil /                               Laura Babiaková, 8.C  / 78.percentil /

          Lívia Jančišinová, 7.B  / 76.percentil /                                   Marko Kohút, 8.C  / 78.percentil /

          Filip Šenšel, 7.A  / 76.percentil /                                            Oliver Turčáni, 8.C  / 71.percentil /

                                                                                                              Andrej Bujňák, 9.B  / 68.percentil /

                                                                                                              Mária Dufalová, 8.B  / 68.percentil /

                                                                                                              Anetta Pastyrčáková, 9.A  / 68.percentil /

                                                                                                              Pavol Vybíral, 8.A  / 68.percentil /

      Všetkým zúčastneným riešiteľom blahoželáme! Tešíme sa z ich záujmu o túto súťaž a pozývame všetkých zapojiť sa do kreatívneho využívania moderných technológií pri učení sa. (p. uč. P. Greguš, p. uč. P. Srnková)

      
     • KILO - poďakovanie

     • Bolo pekné vidieť na našej škole toľko odhodlania, nadšenia a úsilia. A kto to spôsobil? My a naše otvorené a dobré srdcia. Mikulášska nádielka bude v niektorých rodinách štedrejšia ako obyčajne, aj vďaka zbierke trvanlivých potravín KILO.  Poďakovanie patrí všetkým kolegom, rodičom a žiakom za každé kilo, ktoré obohatí štedrovečerný stôl v mnohých rodinách nášho mesta. >>Fotoalbum<<

      
     • Vŕbová píšťalka

     • Dňa 9. novembra 2017 sa v našej škole v poobedňajších hodinách konala súťaž v speve ľudových piesní pod názvom Vŕbová píšťalka. Prežili sme spolu nádherné popoludnie plné spevu a zábavy. A kto vyhral?  V prvej kategórii: 1. miesto získala Katarína Filičková z III. A triedy, na druhom mieste sa umiestnila Viktória Kancianová zo IV. B triedy a tretie miesto patrí Miroslavovi Olejárovi z III.C triedy. V druhej kategórii sa na 1. mieste umiestnila Lucia Mária Česelková z V.B triedy, druhé miesto patrí Kataríne Selepovej zo VI. A triedy a na treťom mieste sa umiestnili Monika Tomusová zo VI. B a Laura Konkoľová zo VI. A triedy. Víťazom srdečne blahoželáme. >>Fotoalbum<<

      

     OKTÓBER 2017


     • Halloween party

     • Vo štvrtok 26.10.2017 sa u nás opäť konalo stretnutie strašidiel a strašidielok 4.-9.ročníka v školskej jedálni. Halloween party organizoval školský parlament pod vedením „pirátky“ p.učiteľky Blaškovej a „čiernej“ pani učiteľky Becherovej. Prípravy boli v plnom prúde už niekoľko dní. Masiek bolo veľa a boli naozaj rôznorodé, na zraz prišli  čarodejnice aj zombíci. Nasledoval večer plný hudby, tanca a zábavy. Nechýbalo ani občerstvenie, tombola a vyhlásenie kráľovnej a kráľa strašidiel. Pribudla aj nová kategória - princezná a princ strašidielok. Svojim odborným okom ich vybrala porota v zložení p.uč. Sokolová, Labantová a Macura.  O rok dostrašenia!!! >>Fotoalbum<<

      
     • Súťaž o najkrajšiu tekvicu

     • Aj keď sviatok Halloween je udomácnený skôr v západných krajinách, u nás sa tekvice vyrezávali dávno predtým ako sem prenikli vplyvy západného sveta. Vyrezávanie tekvíc sa stalo obľúbenou aktivitou i našich detí, na ktorú sa tešia každý rok. Aj tento školský rok sa súťažilo. Prvé miesto získal Teo Svitana za svoju originálnu tekvicu – netopiera. Do súťaže o najkrajšiu Halloweensku tekvicu sa zapojilo 36 detí. Ak hľadáte teda inšpiráciu, ako nápadito vyrezať tekvice, ponúkame vám niekoľko tipov v nasledujúcej galérii. >>Fotoalbum<<

      
     • Šarkaniáda

     • Dňa 19. októbra 2017 sa konala súťaž pre žiakov 1. stupňa v púšťaní šarkanov – Šarkaniáda.  Súťažilo sa v 3 disciplínach – O najvyššie letiaceho šarkana, O najvytrvalejšieho šarkana a O najkrajšieho „po domácky“ vyrobeného šarkana. Víťazi  získali pekné ceny, ocenená však bola snaha všetkých súťažiacich. Strávili sme príjemné popoludnie na čerstvom vzduchu spojené s pohybom. >>Fotoalbum<<

      
     • Deň jablka

     • Viete, čo majú spoločné ježko, Snehulienka, Wiliam Tell, Isaac Newton, New York a iPhone? Ak ste hádali jablko, tak máte pravdu. Máme radi jablká! Povedali si žiaci v školskom parlamente a 17. októbra 2017 zorganizovali akciu Deň jablka v rámci Svetového dňa zdravej výživy. Svojim nadšením nakazili tety kuchárky, ktoré pripravili chutné šaláty a nátierky. Aj obed sa niesol v znamení jabĺk – ďakujeme. Žiakov 1. stupňa počas vyučovania navyše čakali vzdelávacie jabĺčkové aktivity, počítali jablkové príklady, tvorili vety , príbehy o jablkách. Na výtvarnej výchove tému jablko žiaci spracovali rôznymi výtvarnými technikami. Najkrajšie práce boli vystavené. Žiaci mali možnosť pozrieť si tiež výstavu ovocia a zeleniny i preštudovať zaujímavé informácie o jablkách. Veľká vďaka patrí aj rodičom, ktorí prispeli k nášmu zdravému dňu ovocím, zeleninou aj koláčikmi. >>Fotoalbum<<

      

     SEPTEMBER 2017


     • Oslavy Európskeho dňa jazykov

     • Z iniciatívy Rady Európy sa Európsky deň jazykov oslavuje každoročne 26. septembra už od roku 2001. Európa sa môže pochváliť jazykovým bohatstvom, pretože sa tu používa viac ako 200 jazykov. Jazykové vzdelávanie je pre mladých veľkým  prínosom. Otvára im nové okná a odkrýva pred nimi nové horizonty. Pri príležitosti osláv tohoto dňa jazykovej rozmanitosti prišli naši žiaci a učitelia na vyučovanie oblečení vo farbách vlajky Európskej únie, rozospievali školu piesňami v cuzdích jazykoch, diskutovali na témy mnohojazyčnosti a multikulturalizmu  a vyzdobili si triedy vlastnoručne vyrobenými multijazyčnými plagátmi. >>Fotoalbum<<

      
     Exkurzia na Ľubovniansky hrad
     Hráme sa na archeológov. Pod týmto názvom sa niesla dejepisná exkurzia na Ľubovniansky hrad dňa 12. septembra. Exkurzia piatakov z  V.B triedy pod vedením triednej učiteľky Viery Fenďovej začala v Dome správcu pod hradom Ľubovňa a pokračovala prehliadkou Ľubovnianskeho hradu.  Veľkým zážitkom pre nás bolo oboznámenie sa s nástrojmi archeológov a ich prácou. Návšteva hradu bola miestom ďalších otázok a odpovedí žiakov. Žiaci mali možnosť si prezrieť expozíciu dobového bývania, cechov a remesiel, hradnú kaplnku a renesančný palác. Žiaci vnímali exkurziu ako veľký zážitok a bola prínosom na získanie nových poznatkov v rámci dejepisného vyučovania. >>Fotoalbum<<
      
     • Prvý deň v mojej škole

     • Slávnostné otvorenie nového školského roka sa uskutočnilo pre žiakov prvého ročníka a ich rodičov v átriu III. pavilóna. >>Fotoalbum<<