• Zber papiera
     • Zber papiera

      Milí žiaci, blíži sa termín zberu papiera: 11. - 14. novembra. Nezabudnite!!! Papier môžete nosiť v dňoch zberu do určenej miestnosti do školy: Trieda 1.D pri bočnom vchode do budovy školy pavilón I., no aj priamo do zberných surovín: Pozor, zmena zberných surovín.

      Informačný leták: ZP-11.2019-info.pdf

    • Dopravné ihrisko
     • Dopravné ihrisko

      Na sklonku jesene sa počas krásnych slnečných dní naši prváci spolu s triednymi učiteľkami vybrali na Dopravné ihrisko do Popradu. Pred samotným vstupom na ihrisko si vypočuli prednášku o bezpečnom správaní sa v cestnej premávke. Na kolobežkách a bicykloch si žiaci vyskúšali všetky dôležité dopravné situácie od najjednoduchších križovatiek, až po najzložitejšie so svetelnou signalizáciou.

    • Úcta k starším
     • Úcta k starším

      Zavítala k nám jeseň a s ňou OKTÓBER – MESIAC ÚCTY K STARŠÍM. Žiaci 2.C, 3.B spolu so žiakmi 2. stupňa pod vedením p. učiteliek G. Haničákovej R. Česelkovej a S. Sokolovej si pripomenuli aké je dôležité vážiť si starších ľudí, ktorí prežívajú jeseň života. Pri tejto príležitosti sme pripravili pre naše babičky a našich deduškov kultúrny program, v ktorom zazneli milé veršíky, scénky, veselé piesne a radostný tanec našich detí.

    • Aha! Krásna matematika a interiérové ihrisko
     • Aha! Krásna matematika a interiérové ihrisko

      O tom, že násobenie, delenie, grafy, kružnice a samotná logika dokážu byť zábavné sa žiaci 2.C a 3.B triedy presvedčili a zažili na vlastnej koži pod vedením p. učiteliek G. Haničákovej a R. Česelkovej. Zažili tam matematiku bez pera, papiera a knihy na výstave Aha! Krásna matematika v Prešove. No a po dobrom obede v McDonalde sa vybrali do interiérového ihriska Fundiland, kde si užili zábavu plnými dúškami.

    • Mobilita na Slovensku
     • Mobilita na Slovensku

      V týchto dňoch do našej školy zavítalo 20 študentov a 9 učiteľov zo zahraničných škôl - Rumunska, Bulharska, Grécka a Talianska v rámci projektu „Remeslo má zlaté dno“. Naša škola sa na týždeň stala hostiteľom a organizátorom rôznych aktivít, ktoré absolvovali naši aj zahraniční žiaci a učitelia. Viac informácii v časti Remeslo má zlaté dno.

  • Prihlásenie

  • Fotogaléria

   • Beseda žiakov k projektu "Remeslo má zlaté dno"
   • Úcta k starším
   • Aha! Krásna matematika a interiérové ihrisko
   • Erasmus+ Mobilita na Slovensku - Deň 5
   • Erasmus+ Mobilita na Slovensku - Deň 4
   • Erasmus+ Mobilita na Slovensku - Deň 3
   • Erasmus+ Mobilita na Slovensku - Deň 2
   • Erasmus+ Mobilita na Slovensku - Deň 1
   • Boli sme na Dukle