• Prvé nadnárodné stretnutie v Rumunsku
     • Prvé nadnárodné stretnutie v Rumunsku

      Pozrite si prvé nadnárodné stretnutie v Rumunsku, kde sa určili budúce termíny stretnutí výmeny žiakov, ktorí budú reprezentovať našu školu v projekte "Remeslo má zlaté dno". Cieľom tohto stretnutia bolo spoznávanie partnerov, spoznanie školy a učiteľov vyučujúcich v tejto škole a systém vzdelávania v Rumunsku.

    • Deti pre starkých
     • Deti pre starkých

      Žiaci našej školy pred Vianočnými sviatkami boli potešiť, rozveseliť a roztancovať aj starkých v Domove pre seniorov. A či sa im to podarilo? Nepochybujte! Pod vedením svojich skvelých učiteliek Mgr. R.Boďovej a PaedDr. A. Kaletovej rozdali kus radosti a kopu úsmevu a dobrej nálady! Snehuliaci, "chlopci a dzifčata" sa počas svojho vystúpenia mohli presvedčiť, aké je nádherné rozdávať lásku druhým. Lebo potlesk a slzičky dojatia od starkých boli toho dôkazom. /Mgr. M.Runčáková/

    • Záchrana som ja
     • Záchrana som ja

      V tomto školskom roku sa žiaci 4.B triedy prvýkrát zapojili do projektu ZÁCHRANA SOM JA. Cieľom bolo nadobudnúť základné vedomosti o poskytovaní prvej pomoci, o záchranárskych zložkách a hlavne získať pre školu defibrilátor, ktorý môže zachraňovať životy. Vytvorili projekt, v ktorom sa realizovali všetci bez výnimky. Niektorí tvorili básne, príbehy a iný ilustrovali.

    • Babka, dedko 2018 – okresné kolo
     • Babka, dedko 2018 – okresné kolo

      Dňa 13. 12. 2018 sa uskutočnilo v Obradnej sieni Mestského úradu v Starej Ľubovni slávnostné vyhodnotenie okresného kola XVII. ročníka súťaže Babka, dedko 2018. Súťaže sa zúčastnili žiaci z 26 škôl nášho okresu Stará Ľubovňa . Medzi 32 ocenenými boli aj literárne práce 4 žiačok našej školy. Hlavné ceny získali dievčatá zo VII.B Patrícia Vančová a Monika Tomusová.

    • iBobor: Nielen Perinbabka snežila v našej škole!!!
     • iBobor: Nielen Perinbabka snežila v našej škole!!!

      Vrece úspechov sa roztrhlo aj nad žiakmi 3. – 9. ročníka pri riešení úloh informatickej súťaže iBobor. Do súťaže sa zapojilo 979 škôl na Slovensku. Našu školu reprezentovalo 179 usilovných Drobcov (3. roč), Bobríkov (4. a 5. roč), Benjamínov (6. a 7. roč), Kadetov (8. a 9. roč.) a dokázali, že majú nielen záujem o informačné a komunikačné technológie, ale ich zručnosti v ich používaní sa každým rokom zvyšujú.

  • Prihlásenie

  • Fotogaléria

   • Deti pre starkých
   • Záchrana som ja
   • Babka a dedko
   • iBobor
   • Vianočná akadémia
   • Mikuláš
   • Erasmus+ Rumunsko
   • Dejepisná exkurzia v Tokajíku
   • Zhotovenie šarkana