• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
    • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
     • IQ olympiáda

      V dňoch 09.04.2018 – 13.04.2018 sa žiaci druhého stupňa zapojili do školského kola IQ olympiády, ktorú organizuje Mensa Slovensko. 8. ročníka tejto súťaže sa zúčastnilo 14.612 detí z celého Slovenska. Víťazom školského kola sa stal každý žiak, ktorý riešením 25 úloh počas 30 minút rozvíjal svoje logické myslenie, inteligenciu, kreativitu a odvahu.

     • Deň učiteľov

      "Skloniť sa treba k práci, čo dáva ľuďom chlieb. Hlbšie sa treba skloniť k matkám, čo dali život deťom. A hlboko tiež k učiteľom, čo z bytosti vychovali človeka, lebo ľahšie je vrch preniesť, rieku zahatať, prinútiť ju proti prúdu tiecť ako vychovať človeka so srdcom a dušou ľudskou." Týmito slovami učiteľa národov J. A. Komenského začalo 5. 4. 2018 pri príležitosti sviatku Dňa učiteľov slávnostné podujatie, na ktorom sa zúčastnili pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci Základnej školy na Komenského ulici v Starej Ľubovni.

     • Zápis žiakov do 1. ročníka

      Po dva dni prichádzali k nám do školy deti so svojimi rodičmi, aby sa do nej zapísali a v septembri sa z nich stali školáci. Musíme konštatovať, že ich veru tentokrát bolo neúrekom. Všetky deti boli mimoriadne šikovné! Niektorým sa darilo všetko a hravo zvládli zadané úlohy. Niektoré sa ešte musia "popasovať" so svojimi menej šikovnými prstíkmi, ktoré ich neposlúchali pri viazaní šnúrok, lepení, alebo vystrihovaní.

     • Talent najmenších

      Dňa 28.3.2018 sa v CVČ uskutočnilo okresné kolo súťaže TALENT NAJMENŠÍCH, na ktorej nechýbali ani žiaci našej školy. V speve nás reprezentovali žiačky Emília Salamonová z 1.A, Veronika Kancianová z 2.A a Vanesa Sopková z 2.A. V recitácii to boli žiaci Patrik Sklenár z 1.A, Teo Svitana z 2.C a Marek Imrich z 2.C. Aj napriek veľkej konkurencii sa Veronike Kancianovej podarilo vyspievať si 1.miesto. Ani naši traja recitátori neodišli bez umiestnenia. Teo Svitana a Marek Imrich získali 3.miesto a Patrik Sklenár dokonca 1.miesto. Víťazom srdečne blahoželáme. >>Fotoalbum<<

     • Kráľ čitateľov

      21.3. 2018 sa stretlo 20 súťažiacich – žiakov 1. stupňa, ktorí prišli súťažiť o titul „Kráľ čitateľov“. Súťaž preveruje čitateľské zručnosti detí a schopnosť čítať s porozumením. Súťaž prebehla v 3 kategóriach. Svojho kráľa si našli žiaci 2., 3. i 4. ročníka. >>Fotoalbum<<

     • Medzníky druhej setovej vojny

      Budovať úctu mladej generácie voči obetiam fašizmu, prispievať k odhaľovaniu neľudskosti fašizmu a neofašistických ideí bolo cieľom súťaže venovanej 73. výročiu ukončenia druhej svetovej vojny. Okresné kolo tejto súťaže sa konalo 26. 3. 2018 v Cente voľného času v Starej Ľubovni, kde našu školu pod vedením Mgr. Viery Fenďovej úspešne reprezentovali žiaci 9.ročníka Šimon Lešiga, Juraj Koreček a Alexandra Sukeníková. V kategórii jednotlivcov sa na 2. mieste umiestnil Š. Lešiga a ako družstvo menovaní žiaci tiež vybojovali pekné 2. miesto. K úspechu srdečne gratulujeme. >>Fotoalbum<<

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Pondelok 23. 4. 2018
  • Fotogaléria

   • IQ olympiáda
   • Zápis žiakov do 1. ročníka
   • Talent najmenších
   • Hviezdoslavov Kubín
   • Kráľ čitateľov
   • Medzníky druhej setovej vojny
   • Dejepisná exkurzia do Osvienčima
   • Spievajže si, spievaj
   • Maslenica
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 3637580