• Európsky deň jazykov
     • Európsky deň jazykov

      Tohtoročný Európsky deň jazykov bol pohladením pre myseľ a oči. Tri panely reprezentujúce krajiny, ktorých jazyky sa učíme nám poskytli pestrú paletu tradícií danej krajiny. Anglický panel bol tento rok venovaný kráľovnej Alžbete a jej pamiatke. Tu sme zapojili do aktivít najmä našich deviatakov. Bola to dobrá voľba, lebo výsledkom bol kreatívny, originálny a zaujímavý panel. So žiakmi sme si v jednotlivých skupinách prešli rôzne aktivity zamerané na danú krajinu.

    • Biela pastelka - zbierka
     • Biela pastelka - zbierka

      Na našej základnej škole sme v dňoch 22.-23.septebmra 2022 zorganizovali verejnú zbierku Biela pastelka. Žiaci školy veľmi ochotne prispeli finančnou čiastkou na pomoc nevidiacim a slabozrakým deťom. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli aj keď malou čiastkou pre tých, ktorí nemôžu vidieť svet okolo seba svojimi očami.

    • Čo je múzeum
     • Čo je múzeum

      V dňoch 7. a 8. septembra sa naši piataci vydali na cestu spoznávania minulosti našich predkov. Dejepisnú exkurziu sme začali v kaštieli pod Ľubovnianskym hradom, kde pani sprievodkyňa viedla rozhovor so žiakmi na tému Čo je múzeum a akým spôsobom sa pamiatky dostávajú do múzea. Potom naše kroky viedli tam, kde sa dostávajú poškodené zbierkové predmety, do reštaurátorskej dielne.

    • Spelling Bee (súťaž v hláskovaní anglických slov)
     • Spelling Bee (súťaž v hláskovaní anglických slov)

      Vo štvrtok 23. 6. 2022 sa na našej škole konal 2. ročník hláskovacej súťaže „Spelling Beez anglického jazyka. Uvedená súťaž sa prvýkrát konala v roku 1925 v USA pod názvom „National Spelling Bee(Národná pravopisná súťaž), a odvtedy zostáva vari najznámejšou svojho druhu. V súčasnosti je rozšírená na všetkých kontinentoch. Dôraz sa kladie na bezchybnú výslovnosť a zoradenie hlások v danom slove.

    • Zabudnuté čaro listov
     • Zabudnuté čaro listov

      Naša trieda 3.D si pripomenula čaro písania listov spoločne s tretiakmi z Poproča. Celý školský rok si navzájom posielali listy a milé pozdravy. Zakončili sme to spoločným stretnutím pod Ľubovnianským hradom. Deti sa mohli konečne stretnúť, porozprávať sa a spoznať nie len prostredníctvom listov. Veríme, že sa ešte stretneme a naše kamarátstva budú pretrvávať.

    • Poznáš svoju školu?
     • Poznáš svoju školu?

      ...to bol názov súťaže, ktorej sa zúčastnili zástupcovia tried 5. a 6.ročníka v kultúrno-spoločenskej miestnosti našej školy. Zoznámili sa s históriou aj súčasnosťou školy. Dozvedeli sa o tom, kedy a ako vznikala naša škola, zistili zaujímavosti o symboloch školy, získali prehľad o niektorých projektoch , do ktorých sa škola zapojila ... Svoje vedomosti si vyskúšali v hre MILIONÁR. Najviac „eur“ získala žiačka Kristína Andreanská z 5.B triedy. No aj ostaní žiaci sa stali „milionármi“.

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Utorok 4. 10. 2022
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje