• Dištančné vyučovanie pre 2. stupeň
     • Dištančné vyučovanie pre 2. stupeň

      Na základe vyhlášky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obmedzenie prezenčnej výučby zariadení pre deti a mládež v územnom obvode okresu Stará Ľubovňa, bude od 6.12. do 17.12. prebiehať vyučovanie na 2. stupni dištančnou formou.

    • Školské kolo olympiády anglického a nemeckého jazyka
     • Školské kolo olympiády anglického a nemeckého jazyka

      Dňa 26. 11. 2021 sa uskutočnili online školské kolá olympiády anglického a nemeckého jazyka. Olympiády anglického jazyka sa zúčastnilo rekordných 150 žiakov 4. - 9. ročníka. Všetci zúčastnení to zvládli výborne a v ťažkej konkurencii postupujú na okresné kolo: Ondrej Malachovský (9.A) a Michal Semančík (7.A).

    • Tréneri v škole
     • Tréneri v škole

      Naša škola sa stala súčasťou programu „ Tréneri v škole“, ktorý je podporený Úradom vlády SR a momentálne je v ňom zapojených 110 škôl a 80 trénerov vo všetkých regiónoch SR. Je určený pre žiakov 1. stupňa. Deti sa počas hodín telesnej výchovy hravou formou zoznamujú s rôznymi druhmi športu. U nás sú zapojení žiaci 1.B, 1.C, 1.D, 2.B, 2.C, 2.D triedy.

    • Okresné kolo Technickej olympiády
     • Okresné kolo Technickej olympiády

      Dňa 25. 11. 2021 sa uskutočnilo online okresné kolo Technickej olympiády. Žiaci našej školy so zadanými úlohami sa excelentne popasovali a obsadili v silnej konkurencii škôl okresu krásne 1. miesto v kategórii B Matúš Bittner (VII.B), a 2. miesto v kategórii A Kristián Bujňak (IX.A) spolu s Matúšom Hanišákom (8.C).

    • iBobor – online informatická súťaž študentov ZŠ a SŠ
     • iBobor – online informatická súťaž študentov ZŠ a SŠ

      Usilovný, inteligentný a čulý je bobor, ktorý je symbolom medzinárodnej súťaže, ktorá každoročne prebieha v 22 európskych krajinách. Cieľom tejto úspešnej súťaže je podporiť záujem žiakov o informačné a komunikačné technológie (IKT). Organizátori sa prostredníctvom súťažných úloh snažia viesť deti a dospievajúcich k intenzívnemu a kreatívnemu používaniu moderných technológií pri vzdelávaní.

    • Šarkaniáda
     • Šarkaniáda

      Jeseň v našej škole je každoročne spätá s tradíciou púšťania šarkanov. Deti aj tento rok netrpezlivo čakali na „Komeňácku šarkaniádu“. Posledné slnečné lúče, pestrofarebná príroda a príjemný svieži vánok lákali von... Deti predviedli obrovskú paletu rôznych šarkanov od výmyslu sveta. Krehké motýle, sovy, ale i naozajstné strašidelné draky...

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Utorok 7. 12. 2021
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje