• Súťaž tried „O najkrajšiu vianočnú výzdobu“
     • Súťaž tried „O najkrajšiu vianočnú výzdobu“

      Vianočný čas nám priniesol do školy aj súťaž tried „O najkrajšiu vianočnú výzdobu“. Súťaž vyhlásil školský parlament a zapojili sa do nej žiaci 1.-9. ročníka. Najkrajšie vyzdobenou triedou na 1. stupni bola III.C, II.C a IV.C trieda a na druhom stupni VII.C, VI.A a V.A trieda. Víťazom blahoželáme.

    • Vianočné tvorivé dielne v ŠKD
     • Vianočné tvorivé dielne v ŠKD

      Blížia sa Vianoce, čas kedy si ľudia prejavujú viac náklonnosti, lásky a radosti pri stretnutí so známymi či blízkou rodinou. Do našej základnej školy v tento predvianočný čas prichádzali rodičia a starí rodičia, aby spoločne so svojimi deťmi vytvorili rôzne ozdoby, svietniky a obrázky približujúce Vianoce, na ktoré sa už všetci tešíme. Deti sa tešili zo spoločnej práce a z výtvorov, ktoré ponúkneme vo Vianočnej burze.

    • Mikuláš
     • Mikuláš

      6. decembra sa u nás traduje, že Mikuláš, anjel a čert dobré deti navštevuje... Dodržať tradíciu si aj tento školský rok zobral na starosť školský parlament. No a ako to dopadlo, už vedia všetci, ktorí boli v piatok 6. decembra v škole. Na svätého Mikuláša, každé dieťa usmieva sa. Vaše triedy sme navštívili a všetkých žiakov obdarili. Väčšinou ste poslúchali, preto sme Vám balíček darovali.

    • Babka, dedko 2019 – okresné kolo
     • Babka, dedko 2019 – okresné kolo

      Dňa 5. 12. 2019 sa uskutočnilo v Obradnej sieni Mestského úradu v Starej Ľubovni slávnostné vyhodnotenie okresného kola XVIII. ročníka literárnej súťaže Babka, dedko 2019. Súťaže sa zúčastnili žiaci z 25 škôl nášho okresu Stará Ľubovňa, ktorí zaslali do súťaže viac ako 200 prác . Medzi 32 ocenenými boli aj literárne práce 4 žiačok našej školy.

    • Vŕbová píšťalka
     • Vŕbová píšťalka

      Hoci sa píšťalky z vŕby zvyknú vyrezávať vždy na jar, až na jeseň krásne zaspievajú. V Centre voľného času v Starej Ľubovni sa totiž každú jeseň koná okresná súťaž Vŕbová píšťalka v speve ľudových piesní. Tento rok 14.novembra našu školu v tejto súťaži reprezentovali 2 dievčatá: v I. kategórii – Veronika Kanciánová a v II. kategórii Sofia Filičková.

    • Farebné emócie – výstava obrazov
     • Farebné emócie – výstava obrazov

      Výstava Stanislava Jasovského Farebné emócie ponúka koncentráciu rôznych pocitov. Je prehliadkou emócií vo farbách, plochách a líniách. Abstrakcia vyžaruje energiu a ak jej venujeme minútku a neignorujeme jej city, vždy sa nám odvďačí spätným pohladením. V galérii Provinčný dom v Starej Ľubovni si ju boli zažiť žiaci štvrtého ročníka. A musíme s nadšením priznať, že výstava nás naplnila radosťou a pokojom.

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Sobota 18. 1. 2020
  • Fotogaléria

   • Súťaž tried „O najkrajšiu vianočnú výzdobu“
   • Vianočná akadémia
   • Vianočné tvorivé dielne
   • Mikuláš
   • Babka, dedko 2019
   • Vŕbová píšťalka
   • Farebné emócie – výstava obrazov
   • Obvodné kolo Technickej olympiády
   • Olympiáda zo SJL