• Šarkaniáda
     • Šarkaniáda

      Každoročne začiatkom októbra jesennú oblohu nad ZŠ Komenského ovládnu šarkany. Pestrofarebné divadlo zažili deti dňa 10. októbra 2018. Súťaž pre žiakov 1. stupňa v púšťaní šarkanov – Šarkaniáda má z roka na rok viac súťažiacich. Súťažilo sa v 3 disciplínach – O najvyššie letiaceho šarkana, O najvytrvalejšieho šarkana a O najkrajšieho „po domácky“ vyrobeného šarkana.

    • Zber SABI VIEČOK
     • Zber SABI VIEČOK

      Aj tento rok sa naša škola zapojila do súťaže spoločnosti MILK – AGRO, spol. s r. o. , kde budeme zbierať hliníkové viečka z výrobkov SABI. Preto začnime zbierať už teraz. Zber sa bude uskutočňovať VŽDY PRVÚ STREDU V MESIACI. Viečka musia byť umyté, vysušené, uložené v igelitovom vrecku a s priloženým papierikom, na ktorom bude uvedené MENO A PRIEZVISKO, TRIEDA A POČET VIEČOK.

    • Európsky deň jazykov
     • Európsky deň jazykov

      Európska únia disponuje skutočným jazykovým bohatstvom, používa sa v nej 24 úradných jazykov a viac ako 60 regionálnych alebo menšinových jazykov. Dňa 26. septembra si každoročne, už od roku 2001, pripomíname Európsky deň jazykov, ktorého cieľom je osláviť jazykovú rozmanitosť v Európe a podporiť jazykové vzdelávanie.

    • Začiatok školského roka
     • Začiatok školského roka

      Úsmevy, očakávania, radosť, kvetinky a veľa, veľa otázok bolo v to ráno všade okolo. Prváci v našej škole sa spoznali so svojou pani učiteľkou, so svojimi spolužiakmi, a hneď po uvítacom príhovore pána primátora Mgr. Tomka a pani riaditeľky PaedDr. Chamillovej začali spolu s rodičmi pracovať. Ich nežné slnečnice zdobia vestibul školy. Želáme prvákom veľa usilovných dní v školskom roku, veľa odvahy a trpezlivosti, chuti a dobrej nálady!

    • Dejepisná exkurzia piatakov
     • Dejepisná exkurzia piatakov

      Ako sa v minulosti spracoval ľan. Pod týmto názvom sa niesla dejepisná exkurzia piatakov v jednom z drevených domčekov skanzenu pod hradom. Veľkým zážitkom bolo oboznámenie sa so spracovaním ľanu od jeho zberu až po výrobu plátna. Celý priebeh spracovania ľanu predviedla skúsená pani, ktorá si to pamätá ešte zo svojho detstva. Pre žiakov to bolo o to zaujímavejšie, že jednotlivé úkony s ľanom si mohli sami prakticky vyskúšať.

    • Letný vzdelávací pobyt učiteliek v meste Cambridge
     • Letný vzdelávací pobyt učiteliek v meste Cambridge

      Hurá, letné prázdniny! Dva mesiace bez školy, domácich úloh a iných školských povinností. Toto si povedali naši žiaci v posledný deň školského roka. Učiteľky anglického jazyka PaedDr. Lucia Gerthoferová a Mgr. Katarína Tomková sa však už tešili na to, že zatiaľ čo ich žiaci budú oddychovať počas letných prázdnin, ony sa zúčastnia dvojtýždňového vzdelávacieho pobytu v univerzitnom meste Cambridge v Anglicku.