• Dnes je
  Nedeľa 16. 5. 2021
  • apríl 2021
    • 12
    • Po
    • V.A, V.B, V.C, VI.A, VI.B, VI.C, VII.A, VII.B, VII.C, VIII.A, VIII.B, VIII.C, IX.A, IX.B
    • 12.-18. 4.
    • Dištančná výučba
    • 16
    • Pi
    • Zhodnotenie dištančnej výučby
     V.C
    • 16. 4.
     4
    • Hodina s triednym učiteľom
    • 19
    • Po
    • Adaptačné obdobie - aktivity zamerané na rozvoj pozitívnej klímy v triede
     IX.B
    • 19. 4.
     1-4
    • Hodina s triednym učiteľom
    • 19
    • Po
    • aktivity zamerané na rozvoj empatie a tolerancie,
     VIII.B
    • 19. 4.
     3
    • Hodina s triednym učiteľom
    • 19
    • Po
    • aktivity zamerané na rozvoj pozitívnej klímy v triede
     IX.A
    • 19. 4.
     2
    • Hodina s triednym učiteľom
    • 19
    • Po
    • aktivity zamerané na prevenciu problémového správania
     VIII.B
    • 19. 4.
     2
    • Hodina s triednym učiteľom
    • 19
    • Po
    • aktivity zamerané na rozvoj empatie a kreativity
     IX.A
    • 19. 4.
     3
    • Hodina s triednym učiteľom
    • 19
    • Po
    • Aktivity zamerané na rozvoj pozitívnej klímy v triede
     VIII.C
    • 19. 4.
     3
    • Hodina s triednym učiteľom