• Vedenie školy

   • PaedDr. Alžbeta Chamillová
   • PaedDr. Alžbeta ChamillováRiaditeľ školyriaditelzskom@gmail.com
   • Mgr. Miroslava Runčáková
   • Mgr. Miroslava RunčákováZástupca riaditeľa pre I.stupeňruncakova@gmail.com
   • Ing. Peter Greguš
   • Ing. Peter GregušZástupca riaditeľa pre II.stupeňgrepeto@gmail.com
 • Rada školy

   • Mgr. Pavel Pitoňák
   • Mgr. Pavel PitoňákZástupca rodičov
   • Ing. Martin Jaržembovský
   • Ing. Martin JaržembovskýZástupca rodičov
   • MUDr. Martina Turčániová
   • MUDr. Martina TurčániováZástupca rodičov
   • p. Petronela Bernátová
   • p. Petronela BernátováZástupca rodičov
   • JUDr. Milan Knapík
   • JUDr. Milan KnapíkMestský zástupca
   • PhDr. Dalibor Mikulík
   • PhDr. Dalibor MikulíkMestský zástupca
   • Mgr. Rudolf Žiak
   • Mgr. Rudolf ŽiakMestský zástupca
   • Mgr. František Grich
   • Mgr. František GrichMestský zástupca
   • Mgr. Gabriela Haničáková
   • Mgr. Gabriela HaničákováPedagogický zástupca
   • Mgr. Katarína Gajdošová
   • Mgr. Katarína GajdošováPedagogický zástupca
   • Mgr. Anna Cvancigerová
   • Mgr. Anna CvancigerováNepedagogický zástupca
 • Rada rodičov

   • p. Zuzana Farkašová
   • p. Zuzana FarkašováPredseda
   • p. Jaroslav Jarabinský
   • p. Jaroslav JarabinskýPodpredseda
   • p. Iveta Bujňaková
   • p. Iveta Bujňakováčlen
   • p. Lucie Lazorčáková
   • p. Lucie Lazorčákováčlen
   • MUDr. Martina Turčániová
   • MUDr. Martina Turčániováčlen
   • Mgr. Zuzana Dubjelová
   • Mgr. Zuzana Dubjelováčlen
   • Bc. Mária Murcková
   • Bc. Mária Murckováčlen
   • p. Petronela Bernátová
   • p. Petronela Bernátováčlen
   • Mgr. Jana Jendrichovská
   • Mgr. Jana Jendrichovskáčlen
   • Ing. Jana Zimová
   • Ing. Jana Zimováčlen
   • p. Lucia Olivová
   • p. Lucia Olivováčlen