• Mgr. Jana Alexiková Kordiaková
   • Mgr. Jana Alexiková KordiakováAsistentka
    alexikova.j@zskomsl.sk
   • Mgr. Róbert Barlík
   • Mgr. Róbert BarlíkUčiteľ
    Triedny učiteľ: VI.A
    barlik.r@zskomsl.sk
   • PaedDr. Žaneta Becherová
   • PaedDr. Žaneta BecherováUčiteľka
    Triedna učiteľka: III.B
    becherova.z@zskomsl.sk
   • Mgr. Ingrid Blašková
   • Mgr. Ingrid BlaškováUčiteľka
    Triedna učiteľka: VII.A
    blaskova.i@zskomsl.sk
   • Mgr. Renáta Boďová
   • Mgr. Renáta BoďováUčiteľka
    Triedna učiteľka: I.D
    bodova.r@zskomsl.sk
   • Mgr. Katarína Bujňačková
   • Mgr. Katarína BujňačkováUčiteľka
    Triedna učiteľka: III.A
    bujnackova.k@zskomsl.sk
   • Jana Cvancigerová
   • Jana CvancigerováAsistentka
    cvancigerova.j@zskomsl.sk
   • PaedDr. Renáta Česelková
   • PaedDr. Renáta ČeselkováUčiteľka
    Triedna učiteľka: II.B
    ceselkova.r@zskomsl.sk
   • Mgr. Viera Drabišinová
   • Mgr. Viera DrabišinováUčiteľka
    Triedna učiteľka: II.A
    drabisinova.v@zskomsl.sk
   • Mgr. Ingrid Durňaková
   • Mgr. Ingrid DurňakováUčiteľka
    durnakova.i@zskomsl.sk