• Európsky deň jazykov
     • Európsky deň jazykov

      Tohtoročný Európsky deň jazykov bol pohladením pre myseľ a oči. Tri panely reprezentujúce krajiny, ktorých jazyky sa učíme nám poskytli pestrú paletu tradícií danej krajiny. Anglický panel bol tento rok venovaný kráľovnej Alžbete a jej pamiatke. Tu sme zapojili do aktivít najmä našich deviatakov. Bola to dobrá voľba, lebo výsledkom bol kreatívny, originálny a zaujímavý panel.  So žiakmi sme si v jednotlivých skupinách prešli rôzne aktivity zamerané na danú krajinu.

      Týmto spôsobom sa snažíme žiakom priblížiť jednotlivé cudzie jazyky a poukázať na to, že v dnešnej dobe je štúdium jazykov veľmi dôležité a prospešné. Veď práve jazyky sú kľúčom k poznaniu ostatných národov a vzájomnému porozumeniu. Samozrejme, uvítame prípadné návrhy /postrehy na vylepšenia, aby ten ďalší ročník Európskeho dňa jazykov bol ešte lepší.

    • Biela pastelka - zbierka
     • Biela pastelka - zbierka

      Na našej základnej škole sme v dňoch 22.-23.septebmra 2022 zorganizovali verejnú zbierku Biela pastelka.  Žiaci školy veľmi ochotne prispeli finančnou čiastkou na pomoc nevidiacim a slabozrakým deťom. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli aj keď malou čiastkou pre tých, ktorí nemôžu vidieť svet okolo seba svojimi očami.

      Biela pastelka je verejná zbierka zapísaná Ministerstvom vnútra SR v registri verejných zbierok pod registrovým číslom 000-2022-038830 na všeobecne prospešný účel. Výnos verejnej zbierky bude použitý na projekty, služby pre nevidiacich a slabozrakých, integračné aktivity, kurzy práce s PC, odstraňovanie architektonických bariér a pod.

    • Čo je múzeum
     • Čo je múzeum

      V dňoch 7. a 8. septembra sa naši piataci vydali na cestu spoznávania minulosti našich predkov. Dejepisnú exkurziu sme začali v kaštieli pod Ľubovnianskym hradom, kde pani sprievodkyňa viedla rozhovor so žiakmi na tému Čo je múzeum a akým spôsobom sa pamiatky dostávajú do múzea. Potom naše kroky viedli tam, kde sa dostávajú poškodené zbierkové predmety, do reštaurátorskej dielne.

      Videli sme ako časom poškodené umelecké predmety dostali svoj predošlý, originálny vzhľad. Následne sa naša prehliadka presunula do depozitára, kde sme videli množstvo dobového oblečenia, umeleckých predmetov, archeologických vykopávok. Poslednou našou zástavkou bol skanzen. Interiér horárne v skanzene bol pre nás oázou pokoja a oddychu po vyčerpávajúcom putovaní po poznaní minulosti našich predkov. Žiaci vnímali exkurziu ako veľký zážitok a bola prínosom na získanie nových poznatkov v rámci dejepisného vyučovania.

    • Spelling Bee (súťaž v hláskovaní anglických slov)
     • Spelling Bee (súťaž v hláskovaní anglických slov)

      Vo štvrtok 23. 6. 2022 sa na našej škole konal 2. ročník hláskovacej súťaže „Spelling Beez anglického jazyka. Uvedená súťaž sa prvýkrát konala v roku 1925 v USA pod názvom „National Spelling Bee(Národná pravopisná súťaž), a odvtedy zostáva vari najznámejšou svojho druhu. V súčasnosti je rozšírená na všetkých kontinentoch. Dôraz sa kladie na bezchybnú výslovnosť a zoradenie hlások v danom slove. 

      Aj na našej škole je táto súťaž veľmi obľúbenou počas hodín anglického jazyka. Hláskovanie slov v cudzom jazyku núti mozog syntetizovať svoje znalosti o danom slove – zosúladiť to, ako slovo znie, ako vyzerá a ako využívať pravidlá a zvláštnosti anglického jazyka. Súťažilo sa v troch kategóriách 5., 6. a 7. ročník. Úlohou žiakov bolo v časovom limite vyhláskovať čo najviac náhodne vybratých anglických slov zo slovnej zásoby.

      Náročnosť slovnej zásoby bola vysoká, ale naši “hláskovači” to zvládli výborne:

      5. ročník:

      1. Katarína Nemergutová (5.B)
      2. Emma Sivuľková (5.C)
      3. Kristína Andreánska (5.B)

      6. ročník:

      1. Vanesa Sopková (6.A)
      2. Karolína Barlíková (6.B)
      3. Adam Ján Krajger (6.B)

      7. ročník:

      1. Richard Rinkovský (7.A)
      2. Radoslav Mruz (7.C)
      3. Tomáš Alexanderčík (7.A)

      Congratulations! :)

    • Zabudnuté čaro listov
     • Zabudnuté čaro listov

      Naša trieda 3.D si pripomenula čaro písania listov spoločne s tretiakmi z Poproča. Celý školský rok si navzájom posielali listy a milé pozdravy. Zakončili sme to spoločným stretnutím pod Ľubovnianským hradom. Deti sa mohli konečne stretnúť, porozprávať sa a spoznať nie len prostredníctvom listov. Veríme, že sa ešte stretneme a naše kamarátstva budú pretrvávať.

       

    • Poznáš svoju školu?
     • Poznáš svoju školu?

      ...to bol názov súťaže, ktorej sa zúčastnili zástupcovia tried 5. a 6.ročníka v kultúrno-spoločenskej miestnosti našej školy. Zoznámili sa s históriou aj súčasnosťou školy. Dozvedeli sa o tom, kedy a ako vznikala naša škola, zistili zaujímavosti o symboloch školy, získali prehľad o niektorých projektoch , do ktorých sa škola zapojila ... Svoje vedomosti si vyskúšali v hre MILIONÁR. Najviac „eur“ získala žiačka  Kristína Andreanská z 5.B triedy. No aj ostaní žiaci sa stali „milionármi“.

       

    • 5peňazí v ŠKD
     • 5peňazí v ŠKD

      Ako peniaze zarobiť, ako s nimi hospodáriť a ochrániť ich pred sebou i nástrahami moderného sveta. Žiaci, ktorí navštevujú ŠKD sa zoznámili s týmito témami v rámci tvorivých dielní: Rodinná eurominca a Spornička. Ako by vyzerali euromince, keby ste ich mohli vymyslieť vy? Navrhnite si vlastnú rodinnú euromincu. Túto úlohu žiaci hravo zvládli. S radosťou sa taktiež pustili aj do tvorby svojej „sporničky“ - peňaženky. Popoludnie v školskej družine bolo pre deti nielen poučné ale aj zaujímavé.

       

    • Inkluzívna cyklotúra
     • Inkluzívna cyklotúra

      13.6.2022 sa uskutočnil druhý ročník cyklotúry pre integrovaných žiakov a žiakov so ŠVVP. Tentokrát sme sa vo výbornej nálade vybrali do Forbas, kde sme strávili príjemné predpoludnie. Aj tento rok sme sa presvedčili, že deti od prváčikov po deviatakov si dokážu medzi sebou vytvoriť pekné vzťahy. Spoločne sa zahrali, opiekli si rôzne dobroty, pomáhali si. Cestou späť sme sa osviežili, poprípade si pochutnali na výbornej čokoláde v čokoládovni.

      Moje poďakovanie patrí celému Školskému podpornému tímu, p.zástupcovi, ale hlavne všetkým deťom za vzorné správanie a vzájomné rešpektovanie sa.

    • MDD v ŠKD
     • MDD v ŠKD

      Deti sú našou budúcnosťou a pripomínajú nám našu minulosť. Obdivujeme ich úprimnosť a spontánnosť. Deti nám prinášajú šťastie a radosť. Dnes sme to šťastie a radosť prežili všetci spoločne. Deti sú našou budúcnosťou a pripomínajú nám našu minulosť. Obdivujeme ich úprimnosť a spontánnosť. Deti nám prinášajú šťastie a radosť. Dnes sme to šťastie a radosť prežili všetci spoločne.

       

    • Projekt MESI na Slovensku
     • Projekt MESI na Slovensku

      Tretí májový týždeň na našej škole sa niesol v duchu nových priateľstiev, folklóru, rôznorodosti a rovnocennosti. Stará Ľubovňa sa stala miestom krátkych výmenných pobytov žiakov a učiteľov v projekte Erasmus +, Hudba: Únik od sociálnych problémov. Zahraničné tímy z Talianska, Chorvátska, Španielska, Portugalska a Turecka nás navštívili, aby spoznali nielen našu školu a krajinu, ale aj naše folklórne zvyky a tradície. Pokračovanie článku...

       

    • Žiaci učiteľmi
     • Žiaci učiteľmi

      Keď sa povie „učenie“ alebo vzdelávanie, mnohým sa vynorí v hlave škola, žiaci, vyučovanie. A samozrejme  - učitelia.  Tentoraz sa však učiteľmi na chvíľu stali žiačky  ôsmeho ročníka. V rámci predmetu chémia, žiaci ôsmeho ročníka pripravili pre mladších spolužiakov v treťom ročníku hodinu aktivít na tému vzduch. Žiaci aktívne tvorili a zapájali sa do aktivít a chemických pokusov.

      Nadšenie bolo na všetkých stranách – u mladších žiakov, starších žiakov ale aj u učiteľov, ktorí túto nevšednú formu učenia sledovali. Prváčikov sprevádzali žiačky – učiteľky cestou za poznaním času a hodín a pomohli im orientovať sa v čase a na hodinách. Malí prváci to hravo zvládli a odmenou bolo úprimné vyjadrenie jednej prváčky: „ Pani učiteľky sú veľmi dobré...“

    • Celoslovenská literárna Dúha nad Starou Ľubovňou
     • Celoslovenská literárna Dúha nad Starou Ľubovňou

      Už 26.krát sa v našom meste konalo vyhodnotenie celoslovenskej literárnej a výtvarnej súťaže Dúha. Už 26.krát oslovili zaujímavé témy mnoho mladých nádejných spisovateľov z celého Slovenska, aby v básňach či v próze ukázali svoju tvorivosť, nápaditosť, originalitu. Do pestrofarebnej dúhy básní a príbehov prispeli svojimi prácami aj štyria naši žiaci, z ktorých porota ocenila Emu Gajdošovú /8.A/, ktorá vyhrala 1. miesto v III. kategórii poézia a Patrika Sklenára /5.A/, ktorý získal v literárnej tvorbe  mimoriadne ocenenie – Cenu Ľubovnianskej knižnice. Tešíme sa z úspechu a blahoželáme!!!

       

    • Plavecký výcvik
     • Plavecký výcvik

      Druhý májový týždeň sa žiaci 6. ročníka zúčastnili zdokonaľovacieho plaveckého výcviku. Kurz sa konal v rekreačnom zariadení Hotela Javorna v Drienici pod vedením našich telocvikárov. Zdokonaľovací plavecký výcvik sa realizoval vždy v poobedných hodinách ,kde sa žiaci zdokonaľovali v jednotlivých plaveckých spôsoboch (znak, prsia, kraul).

      Deti sa zabavili vo vode aj rôznymi hrami ako vodné pólo, lovenie predmetov, potápanie či skákanie do vody. Vyvrcholením plaveckého výcviku boli plavecké preteky v plaveckých spôsoboch na 25 m (kraul, prsia, znak). Tí najlepší boli ocenenými diplomami a sladkosťami a všetci ostatní za aktívnu účasť sladkými dobrotami. Slnečné doobedia sme trávili turistikami v priľahlom okolí a športovými hrami. Žiaci sa správali disciplinovane, boli radi že po takmer dvojročnej pauze môžu stráviť čas so svojimi spolužiakmi. Nechýbalo večerné opekanie špekáčikov, večerná diskotéka či spoločenský program.

    • MINIBASKETSHOW
     • MINIBASKETSHOW

      Žiačky prevažne zo športových tried prvého, druhého a tretieho ročníka ZŠ Komenského sa v spolupráci s ŠŠK BASKET Stará Ľubovňa o.z., zúčastnili veľkolepej MINIBASKETSHOW v Spišskej Novej Vsi, ktorej organizátorom bola Slovenská basketbalová asociácia. Dievčatá mohli okúsiť vôňu basketbalu a zmerať si sily so súpermi zo Svitu, SNV a Michaloviec.

      Základnými disciplínami boli prihrávky, vedenie lopty driblingom, streľba na kôš, rýchlostné behy so zmenami smeru a samostatná hra 3x3. Mnohé z týchto disciplín naše družstvo vyhralo no nestačilo to na porazenie skúsenejších súperov. Výborná atmosféra, športové výkony i pocity radosti zdobili tento deň. Dievčatá si odniesli množstvo zážitkov a cenných skúseností. Je zjavné, že športová príprava výrazne rozvíja u detí základné pohybové zručnosti a návyky, čo jednoznačne pozitívne prispieva k zdravému životnému štýlu.

    • Spievajže si, spievaj
     • Spievajže si, spievaj

      Vyspievali si zlato. Vidiečanova Habovka, sviatok folklóru detí i dospelých, je každý rok prehliadkou pestrých krojov, krásnych piesní, tancov a zvykov z celého Slovenska. Tento rok sa tejto celoslovenskej postupovej súťaže zúčastnili 3 naše žiačky – Katarína Filičková /7.A/, Daniela Tomková /7.A/ a Viktória Kanciánová /8.A/. V regionálnom kole, ktoré sa konalo v Bardejove,  zaspievali krásne rusínske piesne z okolia Starej Ľubovne. O tom, že sa porote páčili, svedčia výsledky - v kategórii skupiny si vyspievali zlaté pásmo a v kategórii sólo/duo strieborné. Dievčatám srdečne blahoželáme!

       

    • Medzníky druhej svetovej vojny
     • Medzníky druhej svetovej vojny

      Budovať úctu mladej generácie voči obetiam fašizmu, prispievať k odhaľovaniu neľudskosti fašizmu a neofašistických ideí bolo cieľom súťaže  venovanej 77. výročiu ukončenia druhej svetovej vojny. Okresné kolo tejto súťaže sa konalo 28. 4. 2022 v Cente voľného času v Starej Ľubovni.  Našu školu úspešne reprezentovali žiaci 9. ročníka Gabriela Mačugová, Daniel Solotruk  a Patrik Grigľák. V súťaži jednotlivcov sa Daniel Solotruk umiestnil na 1. mieste a v súťaži družstiev sa žiaci umiestnili na 2. mieste. K úspechu srdečne gratulujeme.

       

    • Úspechy v Matematickej olympiáde
     • Úspechy v Matematickej olympiáde

      V okresnom kole Matematickej olympiády, ktorá patrí k náročným matematickým súťažiam, sme mali v každom ročníku zastúpenie našich najlepších matematikárov. Títo žiaci majú nielen nadanie na tento predmet, ale taktiež na sebe pracujú a rozvíjajú svoj talent. Výsledky, ktoré dosiahli, nás veľmi potešili, všetkým žiakom ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a želáme ešte veľa ďalších úspechov.

       

      5. ročník – 1. miestoPatrik Sklenár /5.A/

      Úspešní riešitelia: Kristína Andreanská /5.B/, Sebastián Dulák /5.A/

       

      6. ročník  - 1. miestoMarianna Hnatová /6.A/

      Úspešný riešiteľ: Vanesa Sopková /6.A/

       

      8. ročník – 1. miesto – Adela Koršňaková /8.A/

      Úspešný riešiteľ: Valentina Šestáková /8.A/

    • Deň Zeme
     • Deň Zeme

      Obdobie okolo Dňa Zeme je čas, aby sme sa my ľudia – obyvatelia planéty Zem – zastavili v našom zhone a zamysleli sa nad tým, kde sa vlastne nachádzame, čo všetko naším konaním ovplyvňujeme a kam týmto konaním smerujeme. Téma Dňa Zeme 2022 má názov „Investuj do našej planéty“. Je zameraná na vzdelávanie a zvyšovanie povedomia ľudí ohľadom alarmujúceho stavu životného prostredia našej planéty, o jeho príčinách  a tiež o možnej náprave súčasného stavu. Nezabudnime preto všetci spoločne „Investovať do našej planéty“.

       

    • Mobilita v portugalskom meste Alcobaça
     • Mobilita v portugalskom meste Alcobaça

      Prvou spoločnou mobilitou žiakov a učiteľov v projekte MESI, ktorá sa uskutočnila portugalskom meste Alcobaça v dňoch 27.4.2022 – 3.5.2022 sa naplnil zámer prvej témy projektu, ktorou bolo skúmanie problematiky chudoby v partnerských krajinách a porovnanie záverov v diskusiách žiakov pri okrúhlych stoloch. Pokračovanie článku...