• Blahoslavený Titus Zeman

     • V pondelok 7. mája 2018 zavítali do našej školy otcovia saleziáni don Martin SDB, don Imrich SDB a brat Matej SDB. Prišli nám porozprávať o živote a svätosti blahoslaveného Titusa Zemana - mučeníka za duchovné povolania. Predstavili nám jeho život od narodenia cez školské roky, prípravu na kňazské a rehoľné povolanie, ťažké časy jeho života počas totality až po odchod do večnosti. Nechýbalo ani niekoľko slov o procese jeho blahorečenia a samotnej slávnosti blahorečenia. Rozprávanie dokresľovalo množstvo fotografií a videá, v ktorých sme si vypočuli aj osobné svedectvá jeho spolubratov a blízkych spolupracovníkov, ktoré nám sprostredkovali spomienky z čias totality. >>Fotoalbum<<

       

      Modlitba k blahoslavenému Titusovi Zemanovi:

      Blahoslavený don Titus Zeman, mnohým mladým ľuďom si pomohol naplniť svoje duchovné povolanie a pritom si sa neváhal obetovať za ich záchranu. Vyprosuj Cirkvi nové povolania do zasväteného spôsobu života aj zo žiakov našej školy a nám všetkým ochotu podporovať ich na tejto ceste nasledovania Krista. Amen.

     • Zber batérií a žiariviek

     • Nie všetko patrí do komunálneho odpadu a separovať odpad je v dnešnej dobe veľmi dôležité. I z tohto dôvodu sme sa rozhodli umiestniť v našej škole zberné nádoby na nefunkčné ŽIARIVKY a BATÉRIE.

      Ak teda máte doma nefunkčné žiarivky alebo batérie, doneste ich do týchto zberných nádob, ktoré nájdete umiestnené vo vestibule školy. Povedzte to svojim známym, rodine a poučte ich, že v našej škole myslíme na ochranu prírody neustále. Po ich naplnení príde koordinátor tohto projektu a batérie zo školy odvezie. Ďalej sa spracujú tak, aby prírode neuškodili.

      Nezabúdajme, že separácia odpadu je dôležitá a aj takýmto spôsobom môžeme pomôcť našej prírode a ochraňovať ju.

     • Dúha – celoslovenská literárna súťaž

     • 4. máj 2018 patrí k úspešným dňom našej základnej školy. Žiačka Daniela Olejníková zo VI.C  získala významné ocenenie na celoslovenskej literárnej súťaži Dúha, ktorej  hlavným organizátorom je Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.  V silnej konkurencii v kategórii poézie obsadila 2. miesto. Ďalšou našou ocenenou žiačkou v tejto významnej literárnej súťaži bola  Monika Tomusová  zo VI.B, ktorá získala čestné uznanie za svoju literárnu prácu v kategórii prózy.  Obidve žiačky majú svoje literárne texty uverejnené aj v zborníčku Dúhy. Srdečne im blahoželáme.

     • Hviezdoslavov Kubín – krajské kolo

     • V dňoch 2. - 3. mája 2018 sa uskutočnila krajská recitačná súťaž Hviezdoslavov Kubín v Divadle Jonáša Záborského v Prešove. Aj v krajskom kole boli obidve naše postupujúce recitátorky úspešné. V silnej konkurencii získali v 2. kategórii v recitácii poézie a prózy Monika Tomusová a Patrícia Vančová zo VI.B Diplomy za výborný prednes. Našim úspešným recitátorkám  srdečne blahoželáme. >>Fotoalbum<<

     • Športujeme radi...

     • ... a preto si žiaci druhého, tretieho a štvrtého ročníka 11.apríla zmerali svoje sily v športových súťažiach. Druháci súťažili v prekážkových dráhach. Najlepší boli žiaci II.C, druhé miesto obsadili žiaci II.A a tretí skončili žiaci II.B triedy. Tretiaci a štvrtáci hrali vybíjanú. Zápasy boli napínavé a hralo sa o každý život. Z tretiakov najlepšie obstála III.B, druhé miesto získala III.D a tretí skončili žiaci III.C triedy. Zo štvrtákov sa najlepšie darilo žiakom IV.A triedy a získali prvé miesto. Druhí skončili žiaci IV.B a tretí žiaci IV.C triedy. Všetkým blahoželáme a víťazom vo vybíjanej prajeme veľa síl pri reprezentovaní našej školy na Ľubovnianskych hrách.

     • Zber SABI VIEČOK

     • Ako už viete, súťaž v zbere SABI VIEČOK je ukončená. Tento zber trval od decembra do apríla. Do súťaže sa zapojilo 106 žiakov z 580. Spoločne sa nám podarilo vyzbierať 17 723 g, čo nám v súťaži spoločnosti MILK-AGRO zabezpečilo 19. miesto. Najlepším zberačom našej školy sa stal Michal Semančík z 3. A, ktorý nazbieral 1 221 g. Blahoželáme. Víťazmi sme však my všetci, pretože sme tým pomohli našej prírode. Nezabúdajme však, že recyklácia je dôležitá a chránime tak nielen seba, ale aj prírodu. Ďakujeme všetkým, ktorí sa do tejto súťaže zapojili a pomohli pri recyklácii.

     • Deň ZEME - Život včely

     • >>Fotoalbum<<

      Na prednášku do našej knižnice,
      dostala sa 4.A i 4.C-é.
      Pán Lešiga nám povedal, 
      ako sa včelárom vlastne stal.

      Povedal nám o tom,
      ako žijú včely, v čom....
      Prezradil nám mnoho vecí,
      teraz veľa vieme, všetci!

      A po dnešnej prednáške,
      budeme mať včely v láske!
      V úcte pred ich usilovnosťou,
      skladám klobúk, nemám viac slov....   Valentína Šestáková, 4.A

      Múdre veci rozprával,
      potlesk za to dostával! 
      Teraz píšem básničku,
      o tom krásnom zážitku.   Alica Turčániová, 4.A

      Včielky bzučia kolo stromov,
      prehliadnú si každý kvet.
      Potom zase letia domov,
      za chvíľu sa vrátia späť.   Michael Firment, 4.A

      V škole sme mali zaujímavý piatok a pondelok. Pozvanie k nám prijal včelár, pán Jozef Lešiga z Jarabiny, kde má svoje včelie kráľovstvo.     On nás zasypal množstvom informácií a my jeho množstvom otázok. Už vieme, kde včela býva, čo znamená, keď sa včely vyroja, ako sa robí med, čo sú včelie produkty, čím sa včela živí, prečo a aké kvety má v obľube .... A ešte k nám príde, k starším žiakov, ale až na konci septembra, keď už včelári nemajú toľko práce okolo včelých rodín. Dovtedy želáme pekné slnečné leto včelám, nech vyrobia veľa medu! A pánovi Lešigovi nech sa darí, a včely nech mu robia radosť!
      Autor:  žiaci 4.A a vyuč. SJL Mgr. M. Runčáková

     • ECO H2O TOUR

     • >>Fotoalbum<<

      Zamysleli ste sa niekedy nad tým, čo sa deje po otočení vodovodným kohútikom? Asi každý očakáva také množstvo pitnej vody, koľko potrebuje. Málokto sa zamyslí, odkiaľ voda pochádza, kam odteká, čo obsahuje, akú má čistotu, kedy sa z nej stane odpadová voda a akým spôsobom ju my sami znečisťujeme .....  Na tieto otázky sme dostali odpoveď na výchovnom koncerte ECO  H2O TOUR - 17. apríla v mestskej športovej hale. Bola nás tam riadna kopa. Vlastne takmer všetci, celá škola! A dobre sme sa bavili, s Thomasom Puskailerom a Ondrejom Antálkom.

     • Jarné upratovanie

     • >>Fotoalbum<<

      Brigáda je veľká drina,
      všade je len samá špina.
      Hrable, metly, lopatky,
      to sú naše pomôcky.

      Odpadky my pozbierame,
      do koša ich vyhodíme.
      do fúrika dáme listy
      a už bude trávnik čistý.

      Cez prestávku všetci spolu,
      beháme si hore-dolu.
      Najeme sa, napijeme
      a potom sa zahrajeme.

      Keď už všetci vyhladneme,
      na obed sa vyberieme.
      Učiteľka nás pochváli, 
      že sme pilne pracovali!   Lenka Olejníková, 4.A

      Keby som bol minister,
      bol by taký každý deň!
      V krajine by bolo čisto!
      A žiak spokojný celkom isto!   Artur Malý, 4.A

      Aj toto je pohľad žiakov našej školy na jarné upratovanie. Mnohí pristupujú k tejto aktivite s citom, usilovne a nezištne. Nehundrú, neflákajú sa, naopak snažia sa a nehanbia sa za svoju prácu! Všetkým takýmto žiakov za ich pomoc patrí silné - VĎAKA!   /Mgr.M.Runčáková/

     • IQ olympiáda

     • V dňoch 09.04.2018 – 13.04.2018 sa žiaci druhého stupňa zapojili do školského kola IQ olympiády, ktorú organizuje Mensa Slovensko. 8. ročníka tejto súťaže sa zúčastnilo 14.612 detí z celého Slovenska. Víťazom školského kola sa stal každý žiak, ktorý riešením  25 úloh počas 30 minút rozvíjal svoje logické myslenie, inteligenciu, kreativitu a odvahu. Po školskom kole bude prebiehať regionálne kolo 11. mája v Košiciach. Pozvaných je 80 najlepších účastníkov za región Východ - Prešovský a Košický kraj. Našu školu bude reprezentovať Branislav Kravčik zo 7. B triedy. Okrem týchto úspechov nám radosť urobila aj odmena v podobe spoločenskej hry na obohatenie vyučovania, ktorú získavajú školy s najvyššou percentuálnou účasťou žiakov v súťaži (región Východ –ZŠ Komenského, SL - 62,84%). PaedDr. Srnková Petra >>Fotoalbum<<

     • Deň učiteľov

     • "Skloniť sa treba k práci, čo dáva ľuďom chlieb. Hlbšie sa treba skloniť k matkám, čo dali život deťom. A hlboko tiež  k učiteľom, čo z bytosti vychovali človeka, lebo ľahšie je vrch preniesť, rieku zahatať, prinútiť ju proti prúdu tiecť ako vychovať človeka so srdcom a dušou ľudskou." Týmito  slovami  učiteľa národov J. A. Komenského začalo 5. 4. 2018 pri príležitosti  sviatku Dňa  učiteľov  slávnostné podujatie, na ktorom sa zúčastnili  pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci Základnej školy na Komenského ulici v Starej Ľubovni. Pozvanie riaditeľky školy PaedDr. Chamillovej prijali aj bývalí zamestnanci – seniori. Darom všetkých žiakov svojim učiteľom bolo vystúpenie úspešných  recitátoriek a speváčok školy. Pod vedením učiteliek  PhDr. Hricíkovej a Mgr. Sokolovej pripravili kultúrny program  šiestačky Monika Tomusová, Patrícia Vančová, Sofia Filičková a Lucia Tomková. Slávnostný prejav predniesla riaditeľka školy PaedDr. Alžbeta Chamillová, prítomných pozdravila a  poďakovala za vykonanú prácu  PaedDr. Eva Kollárová, vedúca oddelenia školstva a kultúry Mesta Stará Ľubovňa.

     • Zápis žiakov do 1. ročníka

     • Po dva dni prichádzali k nám do školy deti so svojimi rodičmi, aby sa do nej zapísali a v septembri sa z nich stali školáci. Musíme konštatovať, že ich veru tentokrát bolo neúrekom. Všetky deti boli mimoriadne šikovné! Niektorým sa darilo všetko a hravo zvládli zadané úlohy. Niektoré sa ešte musia "popasovať" so svojimi menej šikovnými prstíkmi, ktoré ich neposlúchali pri viazaní šnúrok, lepení, alebo vystrihovaní. Lebo i toto sú v ich veku veľmi dôležité činnosti! Tiež sme postrehli nečistú výslovnosť niektorých hlások, aj na to boli deti a ich rodičia upozornení. Do septembra je ešte dosť času a veríme, že sa budú snažiť a trénovať, aby nedostatky odstránili. Držíme im päste a tešíme sa na stretnutie v septembri. Mgr. M.Runčáková >>Fotoalbum<<

     • Talent najmenších

     • Dňa 28.3.2018 sa v CVČ uskutočnilo okresné kolo súťaže TALENT NAJMENŠÍCH, na ktorej nechýbali ani žiaci našej školy. V speve nás reprezentovali žiačky Emília Salamonová z 1.A, Veronika Kancianová z 2.A a Vanesa Sopková z 2.A. V recitácii to boli žiaci Patrik Sklenár z 1.A, Teo Svitana z 2.C a Marek Imrich z 2.C. Aj napriek veľkej konkurencii sa Veronike Kancianovej podarilo vyspievať si 1.miesto. Ani naši traja recitátori neodišli bez umiestnenia. Teo Svitana a Marek Imrich získali 3.miesto a Patrik Sklenár dokonca 1.miesto. Víťazom srdečne blahoželáme. >>Fotoalbum<<

     • Kráľ čitateľov

     • 21.3. 2018 sa stretlo 20 súťažiacich – žiakov 1. stupňa, ktorí prišli súťažiť o titul „Kráľ čitateľov“.  Súťaž preveruje čitateľské zručnosti detí a schopnosť čítať s porozumením. Súťaž prebehla v 3 kategóriach. Svojho kráľa si našli žiaci 2., 3. i 4. ročníka. >>Fotoalbum<<

      Výsledky: Kategória 2. ročník: (pre zhodný počet bodov boli udelené 3 prvé miesta) 1. miesto: Matúš Faba /2.A/, Filip Kovalčík /2.B/, Sandra Petrušová /2.C/ Kategória 3. ročník: 1. miesto: Dávid Droppa /3.D/, 2. miesto: Terezka Šidlovská /3.D/, 3. miesto: Natália Nevlazlová/3.C/. Kategória 4. ročník: 1. miesto: Tina Strenková /4.B/, 2. miesto (pre zhodný počet bodov boli udelené 3 druhé miesta) : Artur Malý /4.A/, Natália Nedoroščíková /4.C/, Petra Česáková /4.C/.

     • Medzníky druhej setovej vojny

     • Budovať úctu mladej generácie voči obetiam fašizmu, prispievať k odhaľovaniu neľudskosti fašizmu a neofašistických ideí bolo cieľom súťaže  venovanej 73. výročiu ukončenia druhej svetovej vojny. Okresné kolo tejto súťaže sa konalo 26. 3. 2018 v Cente voľného času v Starej Ľubovni, kde našu školu pod vedením Mgr. Viery Fenďovej  úspešne reprezentovali žiaci 9.ročníka Šimon Lešiga, Juraj Koreček a Alexandra Sukeníková. V kategórii jednotlivcov sa na 2. mieste umiestnil Š. Lešiga a ako družstvo menovaní žiaci tiež vybojovali pekné 2. miesto. K úspechu srdečne gratulujeme. >>Fotoalbum<<

     • Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo

     • V dňoch 19. - 22. marca 2018  sa uskutočnila okresná recitačná súťaž Hviezdoslavov Kubín v 1. až 3. kategórii. Aj v okresnom kole boli všetci postupujúci recitátori našej školy úspešní. V silnej konkurencii obsadila v 1. kategórii v recitácii poézie Tina Strenková zo IV.B 1. miesto. V 2. kategórii zvíťazili Monika Tomusová zo VI.B v recitácii prózy a Patrícia Vančová zo VI.B v recitácii poézie. Všetky tri recitátorky postupujú do krajského kola.  >>Fotoalbum<<
      V 1. kategórii obsadili Sofia Gontkovičová zo IV.B a Marek Imrich z II.C 3.  miesto, v 2. kategórii Sofia Filičková zo VI.C 3. miesto, v 3. kategórii Laura Vojtek z VIII.C 3. miesto. Teo Svitana z II.C si prevzal ocenenie – Diplom za výborný prednes. Našim úspešným recitátorom srdečne blahoželáme.

     • Dejepisná exkurzia do Osvienčima

     • 8.marec bol dlho očakávaný deň, kedy sme sa vydali na dlhú cestu do Osvienčima. Na mieste bývalého koncentračného tábora žiaci 9. ročníka prešli bránou Auschwitzu aj Birkenau. Objekty koncentračného tábora Auschwitz a Birkenau sú pamätníkom pripomínajúcim celému svetu zvrátenosť nacistického režimu a utrpenie miliónov nacistami prenasledovaných ľudí po celej Európe. Kopy detských topánočiek, ľudských vlasov sú spomienkou na tisíce a tisíce obetí. Každého z nás zomkla obrovská ľútosť a určite sa nám v mysliach vynorila otázka, ako toľkú hrôzu mohol niekto dopustiť. Osvienčim je právom považovaný za cintorín národov. So záujmom sme si prezreli expozície múzea a snažili sa vcítiť do nezávideniahodnej situácie väzňov v tomto tábore počas druhej svetovej vojny. Zaujímavé a veľmi emotívne rozprávanie našich sprievodkýň zanechalo u nás hlboký dojem. >>Fotoalbum<<

     • Najlepší počtár v ročníku

     • Rátame, rátame,
      výsledky hľadáme, 
      kto to správne urobí, 
      odmenu si zaslúži.

      Ako každý rok, tak aj tento rok sa najlepší matematikári prvého stupňa stretli už na III. ročníku súťaže „NAJLEPŠÍ POČTÁR V ROČNÍKU“. Všetci sústredene počítali, písali a snažili sa všetky príklady vypočítať správne a v čo najkratšom čase. A ako to dopadlo?

      1. ročník: 1. miesto - Patrik Kovalčík , I.C
                         2. miesto – Tobias Ciesarik, I.B
                         3. miesto – Patrik Sklenár, I.A
      2. ročník: 1. miesto – Matúš Faba, II.A
                         2. miesto – Marek Imrich, II.C
                         3. miesto  - Filip Kovalčík, II.B
      3. ročník: 1. miesto – Michal Semančík, III.A
                         2. miesto – Tereza Šidlovská, III.D
                         3. miesto – Natália Matoľáková, III.D 
      4. ročník: 1. miesto – Matúš Hriňa, IV.B
                         2. miesto – Adela Koršňaková, IV.A
                         3. miesto – Vivien Krulčíková, IV.A

     • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

     • Dňa 12. marca  2018  sa uskutočnilo v kultúrno-spoločenskej miestnosti  školy  školské kolo recitačnej  súťaže Hviezdoslavov  Kubín  v 2. a 3. kategórii. Záujem o interpretáciu umeleckého slova prejavili recitátori piateho, šiesteho a ôsmeho  ročníka.

       V 2. kategórii v prednese poézie porota udelila dve prvé miesta  s postupom do okresného kola, a to  Patrícii Vančovej  zo VI.B a Sofii Filičkovej  zo VI.C. 2. miesto obsadila Sofia Fábová  z V.C, tretia priečka patrí  Ester Petrane Petríkovej a Timotejovi Duračinskému z V.B.

      V próze zvíťazila a na okresné kolo postupuje Monika Tomusová  zo VI.B, druhá skončila Lucia Mária Česleková z V.B, tretie miesto obsadila Sandra Škopová z V.C.

      V 3. kategórii si v próze vyrecitovala  víťazstvo Laura Vojtek  z VIII.C s postupom do okresného kola.  Miroslava Dicová  z VIII.C v recitácii poézie získala 2. miesto.

      16. marca 2018 pokračovala súťaž Hviezdoslavov Kubín v 1. kategórii žiakov 2. – 4. ročníka.  V   prednese poézie porota udelila prvé miesto  s postupom na okresné kolo Tine Strenkovej zo IV.B. 2. miesto obsadil s postupom na okresné kolo Teo Svitana z II. C, tretia priečka patrí  Kataríne Filičkovej z III.A.

      V próze zvíťazila a na okresné kolo postupuje Sofia Gontkovičová zo IV.B,  druhý skončil a na okresné kolo postupuje  Marek Imrich z II.C, tretie miesto obsadila Tianna Noelle Veverková z III.D.

      Cenu zástupkyne riaditeľky získal Adam Tokarčík z III.B.

      Všetkým oceneným srdečne blahoželáme a postupujúcim  prajeme veľa úspechov na okresnom kole.

     • Okresná súťažná prehliadka Spievajže si, spievaj

     • Kino Tatra v Starej Ľubovni sa dňa 16.2.2018 rozozvučalo ľudovou piesňou v podaní najmladších folkloristov z nášho okresu. Na postupovej okresnej súťažnej prehliadke detského hudobného folklóru Spievajže si, spievaj, ktorá sa koná každý druhý rok, medzi krásnymi piesňami nezanikli ani tie, ktoré zaspievali speváčky z našej školy – Sofia Filičková /VI.C/, Lucia Tomková /VI.C/, Laura Konkoľová /VI.A/ a Katarína Selepová /VI.A/. Sofia a Lucia sa predstavili rusínskym pásmom piesní a v kategórii duo spevu sa umiestnili v striebornom pásme. Laura a Katarína zaspievali spolu krásne goralské piesne a porota ich zaradila do bronzového pásma. Nech im to aj ďalej takto pekne spieva! >>Fotoalbum<<