• Lipa a javor deviatej B

  Majú radi svoju školu, aj keď ju už opúšťajú. Chcú zanechať v nej svoju viditeľnú stopu. Sú to žiaci IX.B, ktorí 30. júna ukončili našu základnú školu. Mnohí z nich počas školských rokov prejavovali vrúcny vzťah k prírode a k životnému prostrediu. Spolu so svojím triednym učiteľom Mgr. J. Jenčom  poprosili vedenie školy, aby do záhradky pod oknami svojej už bývalej triedy  mohli zasadiť 3.7. 2017 dievčatá lipu a chlapci javor. Keď boli piataci, vyrástli v záhrade pána triedneho učiteľa maličké výhonky týchto stromov, presadil ich, prijali sa a povyrástli. Žiaci z IX.B veria, že spolu s nimi budú rásť do výšav ďalších rokov. Sľúbili si vzájomne, že sa o stromčeky budú starať počas prázdnin a že na ne nezabudnú ani na stredných školách. >>Fotoalbum<<

 • Rozlúčka s deviatakmi

  Po niekoľkých rokoch 21. júna 2017 sa deviataci školy spolu so svojimi pedagógmi rozhodli navrátiť k peknej tradícii rozlúčkovej slávnosti, na ktorej sa najstarší žiaci lúčia so svojou základnou školou. Po slávnostnom nástupe sa poďakovali vedeniu školy a svojim pedagógom za ich prácu, ktorá zanechala výraznú stopu v každom deviatakovi vo forme získaných vedomostí, schopností, ale aj zodpovednosti, ľudskosti a múdrosti. Učiteľom sa veľmi páčil program deviatakov, ktorý trochu pripomínal niektoré televízne relácie, ale výrazne a vtipne šité na podmienky školy. Vyvrcholením programu bol známy tanec zo známeho muzikálu, ktorý naštartoval výbornú zábavu. Bavili sa deviataci aj ich pedagógovia. A že bolo veselo, posúďte sami... Všetkým deviatakom želáme úspešnú plavbu ďalším životom a úspechy na stredných školách.

  Týždeň po rozlúčkovej slávnosti v škole boli deviataci prijatí aj na Mestskom úrade v Starej Ľubovni, kde sa k nim prihovorila poslankyňa mestského zastupiteľstva PaedDr. K. Satkeová a riaditeľka školy PaedDr. A. Chamillová. Obidve im poďakovali za úspechy, ktorými  reprezentovali školu a mesto a popriali im veľa šťastia  na novej strednej škole. 

  30. júna 2017  sa už tradične  na multifunkčnom ihrisku pri škole stretli všetci žiaci školy, aby  so svojimi učiteľmi dali dôstojnú bodku za školským rokom 2016/17. Slávnostný príhovor predniesla riaditeľka školy PaedDr. A. Chamillová, ktorá povzbudila prváčikov do ďalšieho získavania vedomostí v ďalších školských rokoch a osobne poďakovala deviatakom vecnými cenami za vzornú reprezentáciu školy a výborný prospech počas celých deviatich rokov. Za deviatakov sa všetkým pedagógom poďakovala žiačka IX.B Laura Fedorková. Deviataci sa rozlúčili so svojou školou známou piesňou Zbohom, škola, lúčime sa... A prázdniny plné slnka, dovoleniek, hier, radostí môžu začať. >>Fotoalbum<<

 • MDD

  Tohoročný Medzinárodný deň detí v našej škole bol veselý a poučný. Žiaci prvého stupňa súťažili v netradičných súťažiach, ktoré im pripravili ich pani učiteľky. Tak napríklad, zvládli by ste povedzme "Snehovú vojnu", alebo dokázali by ste jazdiť ako na "Divokom západe", či absolvovať osviežujúce stanovište s názvom "Hop-Čľup!", odkiaľ sa nasucho odísť nedalo? Naši žiaci - prvostupniaci to zvládli hravo! A ešte im bolo aj veselo a slnečno! Pre žiakov druhého stupňa boli pripravené tri stanovištia. Videli prácu psovodov a služobného psa a tiež ako to funguje pri niektorých zásahoch. Hasiči mali pre nich pripravený výklad o zásahoch a spôsobe hasenia - klobúk dolu, bol skutočne odborný! -  tak sa vyjadrili i mnohí učitelia, ktorí to vedia oceniť. No a najviac a najdlhšie sme sa mohli zdržať pri záchranároch, naučiť sa podať prvú pomoc, ošetriť krvácanie a mnoho ďalších prospešných úkonov. A viete, že nás to učil záchranár i so svojim asistentom, ktorí boli niekedy žiakmi našej školy? Po absolvovaní stanovíšť sa starší žiaci zapojili do volejbalu, futbalu a florbalu a priestor pri stanovištiach dostali mladší, to bolo radosti! >>Fotoalbum<<

 • Dejepisná exkurzia do Osvienčima

  16. jún bol dlho očakávaný deň, kedy sme sa vydali na dlhú cestu do Osvienčima. Na mieste bývalého koncentračného tábora žiaci 9. ročníka prešli bránou Auschwitzu aj Birkenau. Objekty koncentračného tábora Auschwitz a Birkenau sú pamätníkom pripomínajúcim celému svetu zvrátenosť nacistického režimu a utrpenie miliónov nacistami prenasledovaných ľudí po celej Európe. Kopy detských topánočiek, ľudských vlasov sú spomienkou na tisíce a tisíce obetí. Každého z nás zomkla obrovská ľútosť a určite sa nám v mysliach vynorila otázka, ako toľkú hrôzu mohol niekto dopustiť. Osvienčim je právom považovaný za cintorín národov. So záujmom sme si prezreli expozície múzea a snažili sa vcítiť do nezávideniahodnej situácie väzňov v tomto tábore počas druhej svetovej vojny. Zaujímavé a veľmi emotívne rozprávanie našich sprievodkýň zanechalo u nás hlboký dojem. >>Fotoalbum<<

 • Škola v prírode

  V dňoch 5. 6 – 9. 6. 2017 sa žiaci 4. A, 4. B a 4. C triedy zúčastnili Školy v prírode v Račkovej doline. Strávili sme týždeň v prekrásnom tatranskom prostredí, ktoré navyše umocnilo pekné počasie.  Počas pobytu sme navštívili Bio farmu vo Východnej, Mini Slovensko v Liptovskom Jáne, Demänovskú jaskyňu slobody, kostolíky a hrad v Kežmarku. Absolvovali sme aj turistické vychádzky do lesnej škôlky a Múzea ľud. architekúry v Pribyline. Jeden z večerov nám spríjemnila aj beseda s náčelníkom Horskej služby. Samozrejme nechýbali ani zábavné a športové aktivity. Zo školy v prírode sme odchádzali plní zážitkov. >>Fotoalbum<<

 • Najlepší počtár v ročníku

  Kto je „ Najlepší počtár v ročníku?“. Aby sme to zistili, tak sme si aj zasúťažili. Traja vybraní žiaci z každej triedy si zmerali sily so svojimi rovesníkmi. Počítali, rátali, rozmýšľali, písali... a takto to dopadlo:
  Prvý ročník: 1. Matúš Faba; 2. Sandra Petrušová; 3. Pavol Timočko. Druhý ročník: 1. Lukáš Mindek; 2. Natália Nevlazlová 3. Alex Hlinka. Tretí ročník: 1. Michael Firment; 2. Sofia Gontkovičová; 3. Vivien Krulčíková. Štvrtý ročník: 1. Jarka Tulková; 2. Sandra Škopová; 3. Kamila Uhlárová. 
  Všetkým súťažiacim blahoželáme.
   

 • Deň Európy

  9.máj je jedným zo symbolov Európskej únie. V tento deň sa po celej Európe konajú oslavy pod názvom Deň Európy. Po prvýkrát sme si ho pripomenuli aj na našej škole. Prváci a druháci sa hravou formou (online hrou) zoznámili s členskými štátmi EÚ. Tretiaci a štvrtáci si mohli doplniť svoje znalosti z úloh v pracovných listoch. Žiaci druhého stupňa súťažili medzi sebou o to, kto je „najlepším“ občanom únie. Diplom euroobčana získali družstvá 5.B, 6.B a 7.B triedy. >>Fotoalbum<<

 • Súťaž v prednese nemeckej poézie a prózy

  Dňa 22.5.2017 sa v CVČ v Starej Ľubovni uskutočnilo okresné kolo v prednese nemeckej poézie a prózy za podpory Karpatskonemeckého spolku so sídlom v Kežmarku.

  Naše žiačky úspešne reprezentovali našu školu v tejto súťaži: Sára Šenšelová /7.C/ – 1. miesto (poézia), Diana Droppová /7.C/ – 3. miesto (poézia), Diana Faltičková /6.A/ – 3. miesto (próza).

  Žiačka Sára Šenšelová postúpila do regionálního kola, ktoré bolo 24.5.2017 v Kežmarku, kde sa opäť umiestnila na 1. mieste vo svojej kategórii. Víťazkám srdečne blahoželáme. >>Fotoalbum<<

 • Exkurzia - Bratislava

  15. máj bol dlho očakávaný deň, kedy sme sa vydali na ďalekú cestu do Bratislavy. Vybraní žiaci 8.A a 8.B triedy sa v rámci predmetu občianska náuka vydali po stopách slovenskej štátnosti, histórie a bezpečnosti štátu. Čakala na nás slnkom zaliata Bratislava, jej historické jadro so svojimi uličkami, Michalskou bránou, Čumilom a korunovačným Dómom svätého Martina. Na druhý deň sme navštívili pôdu parlamentu, kde sme sa dozvedeli o histórii a súčasnosti slovenského parlamentarizmu. Dobrú náladu obohatili fotografie s poslancami NR SR. Na hrade nás sprevádzal lektor, ktorý nám zaujímavou formou sprístupnil históriu Bratislavského hradu. Múzeum Polície bolo poslednou zastávkou počas druhého dňa pobytu v hlavnom meste. Na tretí deň sa nikomu nechcelo nasadnúť na rýchlik a cestovať domov. Domov sme si však priviezli veľa informácií, zážitkov, fotografií  a hlavne dobrý pocit z toho, že sme mali jedinečnú možnosť spojiť teoretické vedomosti s realitou. Prezentácie: BA-exkurzia-1.ppsx (3,3MB) , BA-exkurzia-2.ppsx (3,4MB)

 • Florbalový turnaj

  Opäť sme sa dočkali. 22.mája si žiaci 5.-9.ročníka zmerali svoje sily vo florbale. Záujem chlapcov o tento druh športu z roka na rok stúpa. Svedčí o tom aj rekordný počet 48 žiakov. Treba povedať, že úroveň florbalu na našej škole takisto dvíha latku dosť vysoko. Bolo to vidno na oduševnenej a zapálenej hre chlapcov. Všetci išli do hry ako tím a správali sa férovo. Každý chcel vyhrať, avšak víťazom sa nemôžu stať všetci. Blahoželáme družstvám chlapcov z 5.B, 6.A, 7.B a 8.A triedy. >>Fotoalbum<<

 • Púť Spišská Kapitula – Mariánska hora

  Pri príležitosti jubilejného roka sv. Martina, ktorý slávime v Spišskej diecéze (11. november 2016 – 11. november 2017),  putovali žiaci piateho ročníka do srdca našej diecézy – Spišskej Kapituly. Cieľom púte bolo bližšie spoznať život bohoslovcov v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka, priblížiť si život sv. Martina – patróna spišskej katedrály a púť do baziliky minor Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore v Levoči. Zážitky z púte sme zachytili a spracovali v prezentácii. (Petra Srnková, sr. Anna Mária Matisová). Put.ppsx (8 MB)

 • Dúha – celoslovenská literárna súťaž

  5. máj 2017 patrí k úspešným dňom našej základnej školy. Žiačka Laura Fedorková z IX.B už po tretíkrát od roku 2015 získala významné ocenenie na celoslovenskej literárnej súťaži Dúha, ktorej organizátorom je Ministerstvo školstva Slovenskej republiky a Ľubovnianske osvetové stredisko v Starej Ľubovni.  Dúha 2017 sa niesla v znamení krásnej témy – MOJA RODINA. Svojou poviedkou  Pokojné ticho v nás, ktorá je uverejnená aj v Zborníku Dúhy 2017,  oslovila L. Fedorková  odbornú porotu  tejto prestížnej celoslovenskej súťaže. Za hlboko ľudsky a umelecky  spracovanú poviedku získala mimoriadnu cenu Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Popredným umiestnením v  21. ročníku Dúhy  urobila Laura veľkú radosť svojej škole, rodičom aj učiteľke slovenského jazyka a literatúry Lýdii Hricíkovej. >>Fotoalbum<<  Poviedka: Pokojne_ticho_v_nas.pdf (L.Fedorková)

 • Veľkonočné tvorivé dielne

  Fašiangy, Turíce ,Veľká noc príde... V školskom klube máme šikovné nie len detičky, ale aj ich mamičky, babičky, tetušky, oteckov a dedkov. V jedno slnečné popoludnie sme všetci spoločne vykúzlili nádherné kraslice vyzdobené rôznymi technikami. Chlapi uplietli poriadny korbáč. Malí, veľkí, všetci usilovne pracovali, dobre sa zabávali,porozprávali sa, obdivovali.   Ďakujeme Vám a prajeme príjemné veľkonočné sviatky. >>Fotoalbum<<

 • Meteorologická exkurzia

  Pri príležitosti SVETOVÉHO DŇA METEOROLÓGIE 23.3. sa konal v  observatóriu SAV Skalnaté pleso a v aerologickej a meteorologickej stanici v Gánovciach pri Poprade 24.3.2017 Deň otvorených dverí, ktorého sa zúčastnili žiaci 7.A, 7.B a 7.C  spolu s  Mgr. J. Macurom, Mgr. I. Blaškovou, Mgr. A Jedinákovou, Mgr. K. Gajdošovou.

          Názvy ako meteorologická búdka, ombrograf, barograf, héliograf alebo anemometer sa im už nezdajú také neznáme. Videli, ako prebiehajú všetky merania potrebné na predpoveď počasia. Rádiosondážne merania vo vyšších vrstvách atmosféry pomocou rádiosondy sa tu vykonávajú už od roku 1951. Od roku 1993 merajú meteorológovia v Gánovciach celkový atmosférický ozón, ako jediné meteorologické pracovisko na Slovensku. Posledné roky je pracovisko centrom siete na meranie slnečnej radiácie na Slovensku. Zaujímavosťou pre žiakov bolo vypúšťanie meteorologického balóna s prístrojmi na rádiosondážne merania vo vyšších vrstvách atmosféry.

          Predpoveď počasia je pre nás dôležitá informácia. O tom, čo všetko má vplyv na tvorbu počasia a jeho zmeny sa žiaci učili na hodinách fyziky. Svoje teoretické vedomosti si počas exkurzie mohli overiť priamo v teréne. V meteorologickej záhradke spoznávali prístroje, ktoré predtým videli len na fotografiách. Z prehliadky si priniesli domov nové vedomosti, ktoré môžu využiť nielen na hodinách fyziky, ale aj v každodennom živote. 

  Prezentácie žiakov: 7a.ppsx (5,8MB) , 7b.ppsx (3,8MB) , 7c.ppsx (2,9MB)   >>Fotoalbum<<

 • Kráľ čitateľov

  30.3. 2017 sa stretlo 18 súťažiacich – žiakov 1. stupňa, ktorí prišli súťažiť o titul „Kráľ čitateľov“. Súťaž preveruje čitateľské zručnosti detí a schopnosť čítať s porozumením. Súťaž prebehla v 3 kategóriach. Svojho kráľa si našli žiaci 2., 3. i 4. ročníka.  

  Výsledky: Kategória 2. ročník: 1. miesto: Natália Matoľáková /2.D/, 2. miesto: Michal Semančík /2.A/, Tianna Veverková /2.D/, 3. miesto: Oliver Pantelič /2.B/. Kategória 3. ročník: 1. miesto: Artur Malý /3.A/, 2. miesto: Tina Strenková /3.B/, 3. miesto: Sára Vojtek /3.B/. Kategória 4. ročník: 1. miesto: Kamila Uhlárová /4.A/, 2. miesto: Zuzka Šidlovská /4.C/, 3. miesto: Lucas Sekerák /4.B/. >>Fotoalbum<<

 • Deň učiteľov

  V predvečer sviatku všetkých učiteľov sa uskutočnila slávnosť pri príležitosti Dňa učiteľov /28.3./ aj na našej základnej škole. Zúčastnili sa jej pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci  a pozvanie riaditeľky školy PaedDr.  Chamillovej prijali aj bývalí učitelia – seniori. Darom všetkých žiakov svojim učiteľom bolo vystúpenie nadaných recitátoriek a spevákov. Pod vedením učiteliek Mgr. Komanovej a PhDr. Hricíkovej pripravili kultúrne vystúpenie deti zo speváckeho zboru školy a recitátorky  - piatačky Monika Tomusová, Sofia Filičková a Patrícia Vančová. Slávnostný prejav predniesla riaditeľka školy PaedDr. Alžbeta Chamillová, pozdravy s poďakovaním za vykonanú prácu priniesli pozvaní hostia PaedDr. Ľuboš Tomko, primátor mesta a PaedDr. Eva Kollárová, vedúca oddelenia školstva a kultúry Mesta Stará Ľubovňa. >>Fotoalbum<<

 • Zábavný deň s knihou

  Už roky mesiac marec spájame nielen s príchodom jari, ale i s knihou. Kniha, najväčší priateľ človeka, od nepamäti patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov mladých či starých. Školský parlament našej školy aj tento rok zorganizoval súťaž, ktorá bola nielen vedomostná, ale hlavne zábavná. Okrem klasických úloh si žiaci skúsili postaviť knižnú vežu, na základe indícií hľadali odpovede v knihách, dokonca trénovali i ladnú chôdzu s knihou na hlave.

 • Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo

  V dňoch 20.- 22. marca 2017  sa uskutočnila okresná recitačná súťaž Hviezdoslavov Kubín v 1. až 3. kategórii. Aj v okresnom kole boli žiačky našej školy úspešné. V silnej konkurencii  obsadila Monika Tomusová z V.B 2. miesto, Sofia Filičková z V.C 2. miesto, Laura Vojtek zo VII.C 2. miesto, Tina Strenková z III.B 3. miesto, Patrícia Vančová z V.B 3. miesto a Miroslava Dicová zo VII.C si prevzala ocenenie – Diplom za výborný prednes. Našim úspešným recitátorkám srdečne blahoželáme.

 • Talent najmenších

  Utorok 28.február patril našim najmenším spevákom a recitátorom. Konala sa súťaž Talent najmenších. Súťažili žiaci prvého a druhého ročníka v dvoch kategóriách, a to v kategórii spev a prednes. Tie sa členili na podkategóriu 1.ročníka a 2. ročníka. O prvenstvo bojovalo 8 spevákov a 9 recitátorov. V speve na prvom mieste skončil Pavol Timočko /1.A/ a Daniela Tomková /2.A/. Druhé miesto obsadila Vanesa Sopková /1.A/ a Katarína Filičková /2.A/. Na treťom mieste v speve bola Nina Kormaniková /1.A/ a Viktória Simoníková /2.D/. V prednese  bol na prvom mieste Teo Svitana /1.C/ a Adam Tokarčík /2.B/. Na druhom mieste bola Tianna Noelle Veverková /2.D/ a v poradí tretia Saskia Škapurová /2.A/. Víťazom srdečne blahoželáme a postupujúcim prajeme veľa úspechov! >>Fotoalbum<<

 • Vtáčie kŕmitka

  ...je tu zima, je tu mráz, kam sa vtáčik, kam schováš..... No predsa do takých krásnych domčekov, ktoré si zhotovili deti z nášho ŠKD. Na pomoc si pozvali svojich starých rodičov, babku alebo dedka. Tí si priniesli potrebné nástroje a materiál na výrobu kŕmitiek alebo búdok. V tento februárový deň sa školská dielňa v ZŠ na Komenského č.6 v Starej Ľubovni premenila na výrobňu vtáčích búdok a kŕmitiek z rôznych materiálov. Všetci usilovne a v dobrej nálade pracovali. Ďakujeme všetkým starým rodičom, ktorí pomohli deťom pri zhotovení týchto"skvelých diel", ďakujeme, že ste nás opäť niečo naučili a tešíme sa na ďalšie vzácne stretnutia s VAMI! >>Fotoalbum<<

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Komenského 6, Stará Ľubovňa
  Komenského ul. 6, 064 01 Stará Ľubovňa
 • +421524321191

Fotogaléria