• Vtáčie búdky

     • Zoberme si klince, kladivo a pílku, 
      zahrajme sa ešte chvíľku,
      ale potom šikovne 
      vyrobme búdky pre vtáčiky zo Starej Ľubovne.

      Pomohli nám BABKY, DEDKOVIA, 
      UJOVIA i OTECKOVIA.

      Krásne búdky sme zhotovili,
      v škole sme ich vystavili.

      Ešte jednu vec spravíme,
      na STROMY ich zavesíme.

      Malí majstri z ŠKD

      >>Fotoalbum<<

     • Miss bábika

     • Okresné kolo

      V CVČ v Starej Ľubovni sa aj tento rok stretli žiačky 1. a 2. ročníkov zo základných škôl okresu Stará Ľubovňa na súťaži Miss bábika 2018. Ukázali nielen svoj talent pri recitácii a speve, ale aj estetické cítenie prostredníctvom svojej bábiky a nechýbal ani priestor pre kreativitu. Našu školu úspešne reprezentovala Nellka Repková z II. C triedy. Gratulujeme! >>Fotoalbum<<

      Školské kolo

      Dňa 26.1.2018 sa uskutočnilo školské kolo súťaže MISS BÁBIKA. Deväť žiačok prvého a druhého ročníka predviedlo, ako sa vedia postarať o svoje bábiky. Dokázali, že okrem zručnosti pri prebaľovaní a kŕmení, vedia  svojim bábikám aj pekne zaspievať uspávanku a zarecitovať básničku. Nelle Repkovej z 2.C blahoželáme k postupu do okresného kola. >>Fotoalbum<<

     • Zacvičme si trochu inak...

     • Pod týmto heslom sa niesla jedna naša hodina telesnej výchovy. Čo to bude? Čo budeme robiť? Zvládneme to? Kto ku nám príde? Plno otázok a....a začalo to. Prišla k nám veľmi milá pani Milena Šimková. Doniesla laná na sm systém cvičenia, balančné podložky a mohli sme začať. Cvičili sme a pozorne počúvali ako držať hlavu, ramená, ako vystrieť chrbát, ako stiahnuť brucho, ako správne dýchať a pri tom všetkom ešte aj udržať rovnováhu. Bolo to zábavné, zaujímavé a poučné. Len škoda, že to zbehlo ako voda. Ale snáď sa ešte stretneme. Ďakujeme,  teta Milena. >>Fotoalbum<<

     • Šaliansky Maťko 2018 – okresné kolo

     • Dňa 18.1.2018 sa uskutočnilo v Centre voľného času v Starej Ľubovni okresné kolo súťaže v recitácii slovenských povestí Šaliansky Maťko 2018. Zúčastnili sa ho úspešní recitátori zo školského kola, žiaci 2. – 6. ročníka našej školy. V silnej konkurencii recitátorov celého okresu boli naši recitátori veľmi úspešní. V každej kategórii stáli na stupni víťazov. 

      V 1. kategórii získal Marek Imrich /2.C/ 2. miesto.

      V 2. kategórii sa Sofia Fábová /5.C/ umiestnila na 3. mieste.

      V 3. kategórii  si vyrecitovala Monika Tomusová /6.B/ 2. miesto.

      Recitátorky Patrícia Vančová a Ester Petríková získali čestné uznania za výborný prednes. Všetkým úspešným recitátorom úprimne blahoželáme. >>Fotoalbum<<

     • Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku

     • Dňa 16. 1. 2018 sa v Centre voľného času v Starej Ľubovni uskutočnilo obvodné kolo 28. ročníka olympiády v anglickom jazyku. Táto olympiáda sa organizuje ako jedna z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov a je neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu na našej škole. V kategóriách 1A a 1B za našu školu súťažili Branislav Kravčík zo 7.B a Michael Kormaník z 8.A, ktorí sa v týchto kategóriách v školskom kole umiestnili na 1. miestach. Olympiáda mala dve časti, písomnú a ústnu. Zo zúčastnených žiakov sa úspešne umiestnil Branislav Kravčík, ktorý si v kategórii 1A vyslúžil diplom za 2. miesto. K tomuto úspechu mu gratulujeme a pochvala samozrejme patrí aj Michaelovi Kormaníkovi! >>Fotoalbum<<

     • Šaliansky Maťko 2018 – školské kolo

     • Dňa 11.1.2018 sa uskutočnilo v kultúrno-spoločenskej miestnosti Základnej školy na Komenského ulici v Starej Ľubovni školské  kolo súťaže v recitácii slovenských povestí Šaliansky Maťko 2018. Zúčastnili sa jej žiaci 2. – 6. ročníka našej školy.

      V 1. kategórii žiakov 2. a 3. ročníka získal Marek Imrich z 2.C 1. miesto, na 2. mieste skončila  Miroslava Havranová, 3. miesto patrí Timotejovi Bočkajovi obidvaja z 3.C.  

      V 2. kategórii  žiakov 4. a 5. ročníka  získala Sofia Fábová  z 5.C 1. miesto, na 2. mieste skončila Ester Petríková z 5.B , 3. miesto patrí Sandre Škopovej z 5.C.

      V 3. kategórii  žiakov 6. a 7. ročníka  získala Monika Tomusová  zo 6.B 1. miesto, na 2. mieste skončila Patrícia Vančová  zo 6.B, 3. miesto patrí Lucii Tomkovej zo 6.C.

      S miestnymi slovenskými povesťami  nás budú 17.1.2018  reprezentovať na okresnom kole recitátori Marek Imrich, Sofia Fábová, Ester Petríková, Monika Tomusová a Patrícia Vančová. >>Fotoalbum<<

     • Anglický jazykový kurz

     • „Let´s improve your English“ – aj tak by sme mohli nazvať prvý decembrový týždeň, ktorý sa niesol v štýle „Zdokonaľ sa v angličtine“ vďaka osvedčenému jazykovému kurzu, ktorý prebiehal na našej škole aj tento rok. O to výnimočnejšie, že tentokrát sa naň prihlásilo až 85 žiakov, o čom svedčí veľlký záujem o poznanie jazyka. Kurz bol vedený anglicky hovoriacimi lektormi -  Guy, Nathan a Helen, ktorí sa snažili prostredníctvom rôznych aktivít, skupinových prác či situačných scén rozšíriť znalosti žiakov o spontánnu komunikáciu a interakciu. V závere kurzu boli všetci zúčastnení odmenení nielen absolventským certifikátom, ale hlavne novou skúsenosťou, priateľstvom i osobným rozvojom. Veríme, že táto „tradícia“ bude pokračovať aj naďalej, pretože „It´s important to learn English“. „Dospeakovania“ >>Fotoalbum<<

     • Obvodné kolo Technickej olympiády

     • Naša škola už po 8. krát bola organizátorom obvodného kola Technickej olympiády, ktorá sa konala 30. 11. 2017 v priestoroch školskej dielne a učební. Žiaci so zadanými úlohami tak v testovej ako aj praktickej časti si poradili veľmi dobre a obsadili v silnej konkurencii škôl okresu krásne 1. miesto v kategórii A:  Michael Kormaník a Matthias Marek Pjatak z 8.A a 2. miesto v kategórii B: Tomáš Kohút zo 7.B.  Pri riešení úloh využili nielen teoretické vedomosti, praktické zručnosti, ale aj vzájomnú spoluprácu, dôslednosť a trpezlivosť pri realizácii zadanej praktickej úlohy. >>Fotoalbum<<

     • Informatická súťaž iBobor

     • Už nie len Kadeti (9. a 8. roč.), Benjamíni (7.a 6. roč.) aBobríci (5.roč.), ale aj žiaci prvého stupňa, Bobríci (4. roč.) a Drobci (3.roč.),sa tohto roku zahryzli do úloh informatickej súťaže iBobor. Na Slovensku sa súťaže zúčastnilo 74 216 súťažiacich z 992 škôl. Medzi úspešných riešiteľov patria aj títo naši žiaci : 

      V kategórii Drobci súťažilo 11 765 súťažiacich:                V kategórii Bobríci súťažilo 17 980 súťažiacich:

          Terezka Šidlovská, 3.D  / 97.percentil /                               Ema Hriňová, 5.A  / 82.percentil /

          Lukáš Mindek, 3.A  / 94.percentil /                                      Sofia Fábová, 5.C  / 81.percentil /

          Tianna Noelle Veverková, 3.D  / 94.percentil /                    Daniel Rusiňák, 4.B  / 81.percentil /

          Miroslava Havranová, 3.C  / 85.percentil /                          Matúš Hriňa, 4.B  / 79.percentil /

          Radoslav Mruz, 3.C  / 85.percentil /                                    Barbora Balážová, 5.B  / 78.percentil /

          Tamara Zummerová, 3.C  / 85.percentil /                            René Dulin, 5.B  / 78.percentil /

          Alex Hlinka, 3.B  / 79.percentil /                                          Dávid Farkaš, 5.C  / 78.percentil /

                                                                                                      Patrik Pavlišin, 5.C  / 78.percentil /

                                                                                                      Kristína Repková, 4.C  / 78.percentil /

      V kategórii Benjamíni súťažilo 17 283 súťažiacich:         V kategórii Kadeti súťažilo 14 687 súťažiacich:

          Daniela Koterbová, 7.B  / 99.percentil /                              Jana Malachovská, / 8.C  94.percentil /

          Monika Tomusová, 6.B  / 85.percentil /                               Roland Urban, 8.B  / 94.percentil /

          Ján Lazorčák, 7.B  / 82.percentil /                                       Rudolf Nevlazla, 8.C  / 83.percentil /

          Patrícia Vančová, 6.B  / 82.percentil /                                  Laura Vojtek, 8.C  / 81.percentil /

          Alexander Matúš Mertin, 7.A  / 79.percentil /                       Daniel Dubjel, 8.A  / 81.percentil /

          Tomáš Imrich, 6.B  / 78.percentil /                                       Michael Kormaník, 8.A  / 81.percentil /

          Viktória Krulčíková, 7.A  / 76.percentil /                               Laura Babiaková, 8.C  / 78.percentil /

          Lívia Jančišinová, 7.B  / 76.percentil /                                 Marko Kohút, 8.C  / 78.percentil /

          Filip Šenšel, 7.A  / 76.percentil /                                          Oliver Turčáni, 8.C  / 71.percentil /

                                                                                                      Andrej Bujňák, 9.B  / 68.percentil /

                                                                                                      Mária Dufalová, 8.B  / 68.percentil /

                                                                                                      AnettaPastyrčáková, 9.A  / 68.percentil /

                                                                                                      Pavol Vybíral, 8.A  / 68.percentil /

      Všetkým zúčastneným riešiteľom blahoželáme! Tešíme sa z ich záujmu o túto súťaž a pozývame všetkých zapojiť sa do kreatívneho využívania moderných technológií pri učení sa. (p. uč. P. Greguš, p. uč. P. Srnková)

     • Babka, dedko 2017 – okresné kolo

     • Dňa 7. 12. 2017 sa uskutočnilo v Obradnej sieni Mestského úradu  v Starej Ľubovni slávnostné vyhodnotenie okresného  kola XVI. ročníka súťaže  Babka, dedko 2017.  Súťaže sa zúčastnili žiaci z 24 škôl nášho okresu Stará Ľubovňa s 219 literárnymi vyznaniami. Medzi 33  ocenenými boli aj literárne práce  5 žiakov našej školy.  Hlavné ceny získali žiaci Ondrej Malachovský, Lívia a Viktória Guregové  z V.A triedy, Tina Strenková zo IV.B triedy a Lucia Tomková zo VI.C triedy. Pozoruhodné boli aj literárne príspevky žiakov Daniela Zimu a Zuzany Šidlovskej z V.B  a Kamily Uhlárovej  z V.A,  ktoré boli taktiež uverejnené v Zborníku najkrajších vyznaní detí základných škôl v okrese Stará Ľubovňa. Úspešným žiakom, ktorých viedli PhDr. Hricíková, Mgr. Sokolová a Mgr. Bretzová,  srdečne blahoželáme.

     • Možno príde aj Mikuláš...

     • 6. decembra sa na našej škole udomácnil zvyk obchôdzky Mikuláša s anjelmi a čertami po triedach, ktorí rozdávajú darčeky i „čertovské“ odmeny. Dodržať tradíciu si aj tento školský rok zobral na starosť školský parlament.  Vaše triedy sme navštívili a všetkých žiakov obdarili. Väčšinou ste poslúchali, preto sme Vám sladkosť dali. Tých, ktorí sa zle správali, čerti varechou vylátali. Vyučovanie sme narušili, dúfame, že sme Vás tým aspoň trochu potešili. >>Fotoalbum<<

     • KILO - poďakovanie

     • Bolo pekné vidieť na našej škole toľko odhodlania, nadšenia a úsilia. A kto to spôsobil? My a naše otvorené a dobré srdcia. Mikulášska nádielka bude v niektorých rodinách štedrejšia ako obyčajne, aj vďaka zbierke trvanlivých potravín KILO.  Poďakovanie patrí všetkým kolegom, rodičom a žiakom za každé kilo, ktoré obohatí štedrovečerný stôl v mnohých rodinách nášho mesta. >>Fotoalbum<<

     • Vŕbová píšťalka

     • Dňa 9. novembra 2017 sa v našej škole v poobedňajších hodinách konala súťaž v speve ľudových piesní pod názvom Vŕbová píšťalka. Prežili sme spolu nádherné popoludnie plné spevu a zábavy. A kto vyhral?  V prvej kategórii: 1. miesto získala Katarína Filičková z III. A triedy, na druhom mieste sa umiestnila Viktória Kancianová zo IV. B triedy a tretie miesto patrí Miroslavovi Olejárovi z III.C triedy. V druhej kategórii sa na 1. mieste umiestnila Lucia Mária Česelková z V.B triedy, druhé miesto patrí Kataríne Selepovej zo VI. A triedy a na treťom mieste sa umiestnili Monika Tomusová zo VI. B a Laura Konkoľová zo VI. A triedy. Víťazom srdečne blahoželáme. >>Fotoalbum<<

     • Halloween party

     • Vo štvrtok 26.10.2017 sa u nás opäť konalo stretnutie strašidiel a strašidielok 4.-9.ročníka v školskej jedálni. Halloween party organizoval školský parlament pod vedením „pirátky“ p.učiteľky Blaškovej a „čiernej“ pani učiteľky Becherovej. Prípravy boli v plnom prúde už niekoľko dní. Masiek bolo veľa a boli naozaj rôznorodé, na zraz prišli  čarodejnice aj zombíci. Nasledoval večer plný hudby, tanca a zábavy. Nechýbalo ani občerstvenie, tombola a vyhlásenie kráľovnej a kráľa strašidiel. Pribudla aj nová kategória - princezná a princ strašidielok. Svojim odborným okom ich vybrala porota v zložení p.uč. Sokolová, Labantová a Macura.  O rok dostrašenia!!! >>Fotoalbum<<

     • Súťaž o najkrajšiu tekvicu

     • Aj keď sviatok Halloween je udomácnený skôr v západných krajinách, u nás sa tekvice vyrezávali dávno predtým ako sem prenikli vplyvy západného sveta. Vyrezávanie tekvíc sa stalo obľúbenou aktivitou i našich detí, na ktorú sa tešia každý rok. Aj tento školský rok sa súťažilo. Prvé miesto získal Teo Svitana za svoju originálnu tekvicu – netopiera. Do súťaže o najkrajšiu Halloweensku tekvicu sa zapojilo 36 detí. Ak hľadáte teda inšpiráciu, ako nápadito vyrezať tekvice, ponúkame vám niekoľko tipov v nasledujúcej galérii. >>Fotoalbum<<

     • Šarkaniáda

     • Dňa 19. októbra 2017 sa konala súťaž pre žiakov 1. stupňa v púšťaní šarkanov – Šarkaniáda.  Súťažilo sa v 3 disciplínach – O najvyššie letiaceho šarkana, O najvytrvalejšieho šarkana a O najkrajšieho „po domácky“ vyrobeného šarkana. Víťazi  získali pekné ceny, ocenená však bola snaha všetkých súťažiacich. Strávili sme príjemné popoludnie na čerstvom vzduchu spojené s pohybom. >>Fotoalbum<<

     • Deň jablka

     • Viete, čo majú spoločné ježko, Snehulienka, Wiliam Tell, Isaac Newton, New York a iPhone? Ak ste hádali jablko, tak máte pravdu. Máme radi jablká! Povedali si žiaci v školskom parlamente a 17. októbra 2017 zorganizovali akciu Deň jablka v rámci Svetového dňa zdravej výživy. Svojim nadšením nakazili tety kuchárky, ktoré pripravili chutné šaláty a nátierky. Aj obed sa niesol v znamení jabĺk – ďakujeme. Žiakov 1. stupňa počas vyučovania navyše čakali vzdelávacie jabĺčkové aktivity, počítali jablkové príklady, tvorili vety , príbehy o jablkách. Na výtvarnej výchove tému jablko žiaci spracovali rôznymi výtvarnými technikami. Najkrajšie práce boli vystavené. Žiaci mali možnosť pozrieť si tiež výstavu ovocia a zeleniny i preštudovať zaujímavé informácie o jablkách. Veľká vďaka patrí aj rodičom, ktorí prispeli k nášmu zdravému dňu ovocím, zeleninou aj koláčikmi. >>Fotoalbum<<

     • Oslavy Európskeho dňa jazykov

     • Z iniciatívy Rady Európy sa Európsky deň jazykov oslavuje každoročne 26. septembra už od roku 2001. Európa sa môže pochváliť jazykovým bohatstvom, pretože sa tu používa viac ako 200 jazykov. Jazykové vzdelávanie je pre mladých veľkým  prínosom. Otvára im nové okná a odkrýva pred nimi nové horizonty. Pri príležitosti osláv tohoto dňa jazykovej rozmanitosti prišli naši žiaci a učitelia na vyučovanie oblečení vo farbách vlajky Európskej únie, rozospievali školu piesňami v cuzdích jazykoch, diskutovali na témy mnohojazyčnosti a multikulturalizmu  a vyzdobili si triedy vlastnoručne vyrobenými multijazyčnými plagátmi. >>Fotoalbum<<

     • Exkurzia na Ľubovniansky hrad

     • Hráme sa na archeológov. Pod týmto názvom sa niesla dejepisná exkurzia na Ľubovniansky hrad dňa 12. septembra. Exkurzia piatakov z  V.B triedy pod vedením triednej učiteľky Viery Fenďovej začala v Dome správcu pod hradom Ľubovňa a pokračovala prehliadkou Ľubovnianskeho hradu.  Veľkým zážitkom pre nás bolo oboznámenie sa s nástrojmi archeológov a ich prácou. Návšteva hradu bola miestom ďalších otázok a odpovedí žiakov. Žiaci mali možnosť si prezrieť expozíciu dobového bývania, cechov a remesiel, hradnú kaplnku a renesančný palác. Žiaci vnímali exkurziu ako veľký zážitok a bola prínosom na získanie nových poznatkov v rámci dejepisného vyučovania. >>Fotoalbum<<

     • Prvý deň v mojej škole

     • Slávnostné otvorenie nového školského roka sa uskutočnilo pre žiakov prvého ročníka a ich rodičov v átriu III. pavilóna. >>Fotoalbum<<