• Exkurzia na Ľubovniansky hrad
     • Exkurzia na Ľubovniansky hrad

      V dňoch 8. a 9. septembra sa naši piataci vydali na cestu spoznávania minulosti našich predkov. Dejepisnú exkurziu sme začali na Ľubovnianskom hrade, kde pani sprievodkyňa viedla rozhovor so žiakmi na tému Čo je múzeum, akým spôsobom sa pamiatky dostávajú do múzea a pod. Potom naše kroky viedli tam, kde sa dostávajú poškodené zbierkové predmety, do reštaurátorskej dielne.

      Videli sme ako časom poškodené umelecké predmety dostali svoj predošlý, originálny vzhľad. Následne sa naša prehliadka presunula do depozitára, kde sme videli množstvo dobového oblečenia, umeleckých predmetov, archeologických vykopávok. Poslednou našou zástavkou bol skanzen. Interiér gréckokatolického chrámu  z Matysovej  bol pre nás oázou pokoja a oddychu po vyčerpávajúcom putovaní po poznaní minulosti našich predkov. Žiaci vnímali exkurziu ako veľký zážitok a bola prínosom na získanie nových poznatkov v rámci dejepisného vyučovania.

    • Letná škola
     • Letná škola

      Z našej školy sa do projektu letných škôl, organizovaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR zapojili žiaci s triednymi učiteľkami PaedDr. R. Česelkovou a Mgr. G. Haničákovou. Počas celého týždňa sme v Letnej škole plnili rôzne aktivity. Pri edukačných aktivitách žiaci zistili, čo si z minulého školského roka pamätajú a čo všetko je potrebné poriadne si zopakovať. Tiež sme vytvárali práce, pri ktorých sme využili individuálnu kreatívnu tvorivosť každého žiaka. Každý deň sme si našli čas aj na relaxačné aktivity. Všetko si môžete pozrieť na fotkách, ktoré sme urobili počas celého týždňa Letnej školy.

       

    • Inkluzívna cyklotúra
     • Inkluzívna cyklotúra

      Dňa 15.6.2021 sme spolu s našimi integrovanými žiakmi strávili príjemné slnečné dopoludnie na cyklotúre do Nestvillu. Zúčastnilo sa jej 17 žiakov 1.–8. ročníka. Žiaci zdolali nielen dvojkolesové prekážky, ale prekonali aj samých seba. Vek a ročník nehrali žiadnu rolu, všetci spolu kooperovali, navzájom si pomáhali, spoločne sa zahrali na detskom ihrisku. Všetkým deťom patrí obrovská pochvala za vzorné správanie počas celého výletu.

      Naše poďakovanie patrí nielen p. zástupcovi, ale aj milému sponzorovi, vďaka ktorému sa mohli deti zadarmo vyšantiť na detskom ihrisku. To, že sme sa mali výborne, si môžete pozrieť na fotografiách.

      ... inkluzívny tím ...

    • Piknik v ŠKD
     • Piknik v ŠKD

      Nevyužiť krásne slnečné dni na piknik na čerstvom vzduchu by bolo hádam škoda. Deti v školskom klube detí  zbožňujú pobyt vonku, a preto priestory na školskom dvore boli ako stvorené na piknikovú párty. Jedenie, sedenie a hry na dekách sa deťom veľmi páčilo, len nech nám takéto počasie vydrží do konca školského roka.

       

    • Matematický klokan
     • Matematický klokan

      Matematický klokan je obľúbená matematická súťaž, do ktorej sa tento rok zapojilo 34 011 žiakov z celého Slovenska. Medzi nimi aj 47 žiakov našej školy, vrátane najmenších prvákov. Deväť žiakov – Tamara Macková (1.C), Samuel Pavlík (1.D), Matej Šak (1.D), Filip Richter (1.D),  Laura Vantrobová (2.D), Laura Malá (5.A), Olívia Demurová (5.A), Marko Vantroba (6.A), Michal Semančík (6.A) a  Valentina Šestáková (7.A) sa zaradilo medzi úspešných riešiteľov (ich úspešnosť bola viac ako 90%).

      Diplom školského šampióna si vybojovala Valentina Šestáková (14. miesto z 2500 súťažiacich). Veľký úspech sa podaril aj prváčke Tamarke  Mackovej (1.C), ktorá vypracovala úlohy na 100%, čo sa podarilo 300 prváčikom z 8000 súťažiacich. Šiestaci Marko Vantroba Michal Semančík sa vo svojej kategórii tiež zaradili medzi 84 žiakov z celého Slovenska, ktorí zvládli svoje úlohy na 100%.

      Všetkým žiakom blahoželáme, ďakujeme za reprezentáciu školy a želáme ešte veľa matematických úspechov.

    • 1.jún – MDD v ŠKD
     • 1.jún – MDD v ŠKD

      Deti sú našou budúcnosťou a pripomínajú nám našu minulosť. Obdivujeme ich úprimnosť a spontánnosť. Deti nám prinášajú šťastie a radosť. Dnes sme to šťastie a radosť prežili všetci spoločne. Deti sú našou budúcnosťou a pripomínajú nám našu minulosť. Obdivujeme ich úprimnosť a spontánnosť. Deti nám prinášajú šťastie a radosť. Dnes sme to šťastie a radosť prežili všetci spoločne.

       

    • Úspech našich žiakov v celoslovenskej literárnej Dúhe
     • Úspech našich žiakov v celoslovenskej literárnej Dúhe

      Už 25 rokov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje celoslovenskú literárnu súťaž s názvom Dúha. Už tradične oslovia jej témy aj našich žiakov. Keď sa spojí zážitok a poznanie s fantáziou a tvorivosťou, vznikne originálny príbeh alebo jedinečná báseň. A presne také originálne literárne práce zaslali naši traja  žiaci do tejto celoslovenskej súťaže aj  tento rok vo februári.

      A už vieme výsledky. Boli úspešní!!! Odborná porota ich ocenila takto: 

      Stanislav Chovanec (9.B) – mimoriadne ocenenie, 

      Daniela Olejníková (9.B) – 1. miesto v poézii 3. kategória, 

      Tobias Chovanec (4.C) – čestné uznanie v próze 2. kategória. 

      Tešíme sa a srdečne blahoželáme!!!

    • Deň Zeme
     • Deň Zeme

      Žiaci našej školy spolu s ich učiteľkami, vychovávateľkami si pri tejto príležitosti pripravili rôzne aktivity zamerané na ochranu prírody a recykláciu odpadkov. Nezabudli ani na upratovanie okolia školy. Veď ani našej škole nie je ľahostajný osud našej Zeme, prírody, nášho okolia. Ďakujeme všetkým žiakom a učiteľom, ktorí sa do tejto akcie zapojili.

      Deň Zeme si pripomíname 22. apríla. Tento sviatok vznikol v roku 1970 ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia. Iniciátorom bol senátor Spojených štátov z Wisconsinu, Gaylord Nelson. Jeho cieľom je pripomenutie si závislosti na pokladoch, ktoré nám ponúka naša planéta, Zem.

    • Aj múdra sova chodí do školy
     • Aj múdra sova chodí do školy

      Každú stredu prináša deťom nové poznatky, chodí s nimi na prechádzky, učí sa s nimi, deti sa učia o prírode. Pomocou aktivít Dobre vedieť o prírode v Škd rozvíjame záujem detí o prírodu návštevou sokoliarskych dravcov: Feri - plamienka driemavá  a Max - sokol pestrý v spolupráci s OZ SOKOLIARI MAJSTRA VAGANA. Učíme sa postupne individuálne ako sa správať a komunikovať s dravcom na rukavici, odbúrať strach a rozvíjať záujem o prírodu. Feri sa s deťmi učí nové veci napr. ako si vytvoriť svoj Minecraft skin offline alebo kde správne napísať y.  @ Veronika Pacoltová @Miroslava Kvokačková @Sokoliari majstra Vagana

       

    • Svetový deň vody
     • Svetový deň vody

      Voda znamená pre rôznych ľudí v rôznych prostrediach rôzne veci. Aký význam má voda pre náš život? V domácnostiach, školách a na pracoviskách môže voda znamenať zdravie, hygienu, dôstojnosť a produktivitu. Nech Svetový deň vody, 22.marec 2021, je o tom, čo voda znamená pre nás ľudí, o jej skutočnej hodnote a o tom, ako môžeme lepšie chrániť tento životne dôležitý zdroj.

       

    • Okresné kolo Fyzikálnej olympiády
     • Okresné kolo Fyzikálnej olympiády

      Dňa 17. 3. 2021 sa uskutočnilo online okresné kolo fyzikálnej olympiády. Z okresu Stará Ľubovňa sa prihlásila iba víťazka Školského kola na našej škole žiačka IX. B  Nina Hricová. Z tohto dôvodu bola priradená k súťažiacim z okresov Poprad a Kežmarok. V silnej konkurencii 18 žiakov z troch okresov sa Nina Hricová umiestnila ako úspešná riešiteľka na krásnom 4. mieste. Úspešnej riešiteľke, ktorá reprezentovala v tejto súťaži našu školu aj náš okres, ďakujeme a  želáme veľa úspechov pri riešení ďalších súťažných úloh!

    • Okresné kolo Geografickej olympiády
     • Okresné kolo Geografickej olympiády

      Dňa 5. februára 2021 sa konalo online formou okresné kolo Geografickej olympiády v troch kategóriách pre žiakov 5. až 9. ročníka. Našu školu reprezentovalo päť žiakov. V kategórii G (5. roč.) MATÚŠ FÁBA z 5.A získal 2. miesto, v kategórii F (6. a 7. roč.) MICHAL SEMANČÍK zo 6.A obsadil 1. miesto a RAFAEL GONTKOVIČ zo 6.B obsadil 2. miesto, v kategórii E (8. a 9. roč.) žiačka SOFIA FÁBOVÁ z 8.C obsadila 1. miesto. Medzi úspešných riešiteľov sa vo svojej kategórii zaradila Ema Gajdošová zo 7.A. Úspešným riešiteľom blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

    • Krajské kolo Technickej olympiády
     • Krajské kolo Technickej olympiády

      Dňa 4. februára 2021 Katedra fyziky, matematiky a techniky, Fakulty humanitných a prírodovedných vied PU v Prešove organizovala online KRAJSKÉ kolo TECHNICKEJ OLYMPIÁDY v dvoch kategóriách – A a B. Našu školu a mesto reprezentoval v silnej konkurencii žiakov škôl Prešovského kraja žiak Michal Derevjaník zo 7.A ako víťaz OKRESNÉHO kola TO. Umiestnil sa na krásnom 4. mieste v kategórii B. Michalovi blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy a mesta.

    • Prikrmovanie vtáčikov v zime
     • Prikrmovanie vtáčikov v zime

      Prikrmovať vtáky má význam počas chladných dní, kedy si ťažšie nájdu dostupnú potravu. Mnohé druhy vtákov na jeseň a zimu odlietajú do teplých krajín, no sú tu aj také, ktoré ostávajú a studenú zimu musia prežiť. Vtedy záleží aj na nás, aby sme sa  o nich postarali. Už v decembri sme sa so žiakmi naučili, prečo a ako je potrebné prikrmovať vtáčiky a zvieratká v zimnom období.

      Kŕmiť môžeme od prvých mrazivých dní, no najmä počas snehovej prikrývky a silnejších a celodenných mrazov. Počas chladných dní vtákom neponúkame vodu, mohli by sa v nej okúpať a zamrznúť. Ako zdroj vody im môžeme ponúknuť pokrájané kúsky jabĺk. Nezabudnime, ideálny čas na prikrmovanie je vtedy, keď teploty klesnú pod nulu, nasneží, pretrvávajú dlhotrvajúce mrazy alebo sa tvorí poľadovica na konárikoch stromov. A to je teraz!

    • Usmernenie k podávaniu prihlášok na stredné školy
     • Usmernenie k podávaniu prihlášok na stredné školy

      Prihlášky na strednú školu podáva žiakom výchovný poradca na škole, ak je vyučovanie prezenčné. V prípade dištančného vyučovania podáva zákonný zástupca elektronické prihlášky cez Edupage. Žiak si môže podať v 8. a 9. ročníku 2 prihlášky  na stredné školy s talentovými skúškami/ bilingválne školy, športové školy…/ a v 9. ročníku následne ešte 2 prihlášky na stredné školy bez talentových skúšok. Termín podávania prihlášok sa posunul do 8.apríla podľa rozhodnutia ministra.

      O ďalšom postupe a prílohách k prihláškam budú rodičom podané včasné informácie cez Edupage. Viac informácii na stránke minedu.

    • Matematická olympiáda - okresné kolo
     • Matematická olympiáda - okresné kolo

      Napriek zatvoreným školám sa 27.januára konalo online formou okresné kolo Matematickej olympiády pre 5. a 9. ročník. Za našu školu sa zapojilo osem piatakov a štyria deviataci. V kategórii Z5 si MATEJ CHOVANEC z 5.C vybojoval 3. miesto a v kategórii Z9 SANDRA LAZORČÁKOVÁ z 9.B tiež 3. miesto. Medzi úspešných riešiteľov sa vo svojich kategóriách zaradili: Laura  Malá (5.A), Marianna Hnatová (5.A), Daniela Olejníková (9.B) a Patrícia Vančová (9.A). Úspešným žiakom blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

    • Matematická súťaž PYTAGORIÁDA
     • Matematická súťaž PYTAGORIÁDA

      Matematická súťaž PYTAGORIÁDA sa aj na našej škole stále teší veľkej obľube. Školského kola sa v 6. kategóriách zúčastnilo 91 žiakov. Súťažiaci, ktorí najlepšie skĺbili svoje matematické vedomosti, rýchlosť a šikovnosť si vybojovali umiestnenie a stali sa úspešnými riešiteľmi, vďaka čomu postupujú na okresné kolo. Výsledky školského kola: PYT_sk.kolo_vysledky.pdf

    • Ocenenie pre našu bývalú kolegyňu
     • Ocenenie pre našu bývalú kolegyňu

      Bývalá učiteľka Základnej školy na Komenského ulici v Starej Ľubovni  PhDr. Lýdia Hricíková získala  vysoké morálne ocenenie Ministerstva školstva Slovenskej republiky - Ďakovný list sv. Gorazda. Toto ocenenie jej navrhla PaedDr. Chamillová, riaditeľka ZŠ na Komenského ulici  v Starej Ľubovni za celoživotnú prácu v školstve a za aktívnu spoločensko-vzdelávaciu činnosť.  Ďakovný list sv. Gorazda udelil PhDr. Hricíkovej  23. novembra 2020 minister školstva Slovenskej republiky pán B. Gröhling. Pani učiteľke srdečne blahoželáme. Dakovny_list.pdf , Podakovanie.pdf

    • Výsledky súťaže iBobor 2020
     • Výsledky súťaže iBobor 2020

      Aj napriek rúškam na tvári sme sa dokázali zahryznúť do úloh iBobra. Popasovali sme sa s 55 064 súťažiacimi z 804 škôl celého Slovenska. iBobor sa uložil na zimný spánok, no my sa tešíme už teraz na jeho tvorivé úlohy. Úspešným riešiteľom našej školy srdečne blahoželáme.

      Uspesni_riesitelia_iBobor_2020.pdf​​​​​​​


    • Koľko lásky sa zmestí do krabičky od topánok
     • Koľko lásky sa zmestí do krabičky od topánok

      Radi by sme sa poďakovali všetkým deťom a ich rodičom za nádherné krabičky naplnené láskou, ktoré priniesli do školy. Poďakovanie patrí aj pani učiteľkám a vychovávateľkám, ktoré balíčky zbierali a spoločne s deťmi zabalili. Vďaka všetkým dobrým ľuďom sme vyzbierali 104 balíčkov, ktoré sme odniesli do  gréckokatolíckeho chrámu  v Starej Ľubovni. Balíčky potešia seniorov v domove dôchodcov. Ešte raz Vám všetkým veľmi pekne ďakujeme.

       

    • Jesenné upratovanie v ŠKD
     • Jesenné upratovanie v ŠKD

      Stromy hýria farbami a jesenné počasie nám praje, preto sme si naplánovali jesenné upratovanie školského dvora. Pani vychovávateľky pre nás nachystali hrable  a spoločne  na záhrade školy sme hrabali lístie a zbierali jabĺčka. Veď sa na nás pozrite, ako usilovne sme pracovali, počasie prialo, slniečko svietilo, práca išla rýchlo... boli sme veľmi usilovní a šikovní! Jesenné upratovanie nás bavilo.Výsledok našej práce bolo vidieť a ešte aj jabĺčka chutili.

       

    • Mesiac úcty k starším - list babke a dedkovi
     • Mesiac úcty k starším - list babke a dedkovi

      Prežívame náročné obdobie. Popri záplave informácií v médiách  akoby ani nebol čas na chvíľu sa zastaviť a poďakovať sa našim starým rodičom, ktorí prežívajú jeseň svojho života.  Jeseň sa spája nielen so životným cyklom prírody ale je aj symbolom ľudskej zrelosti. Je to čas, kedy sa zúročí celoživotná námaha a v živote prinesie múdrosť, pokoj a vyrovnaný pohľad na život. Staroba je výzva. Pripomína nám, aby sme nestrácali čas a jeden druhému práve teraz povedali milé slovo.

      Túto myšlienku naplnili aj naši najmenší, ktorí spolu so svojimi vychovávateľkami pripravili malé posolstvo svojim starkým – LIST BABKE A DEDKOVI.

    • Covid semafor verzus Semafor zdravia
     • Covid semafor verzus Semafor zdravia

      Naši žiaci sa na 16. október tešia. Školský parlament každoročne organizuje v tento deň ochutnávku zdravých šalátov a nátierok. Tohto roku sa ochutnávka nemohla uskutočniť a tak sme „COVID SITUÁCIU“ a COVID SEMAFOR aspoň na chvíľu vymenili za SEMAFOR ZDRAVIA. Žiaci na 1. stupni si 16. október – Svetový deň zdravej výživy pripomenuli formou prezentácii, tematických pracovných listov i interaktívnych cvičení.

      Niektoré triedy túto tému spracovali aj výtvarne. Výstavu tých najlepších prác si môžete pozrieť vo vestibule školy. Aj žiaci druhého stupňa si zábavnou a poučnou formou otestovali svoje „vedomosti“ zo správnej výživy: hľadali odpovede na hádanky, zistili  niečo o množstve kalórií v niektorých druhoch jedál, dozvedeli sa o množstve vitamínu C v ovocí a zelenine a najstarší žiaci riešili matematické úlohy pod názvom „Plný košík ovocia“.

      O rok sa tešíme na našu ochutnávku. Nech „korona time“ pominie a na semafore svieti zelená...

    • Súťaž o najkrajšiu tekvicu
     • Súťaž o najkrajšiu tekvicu

      Aj tento školský rok krásne vyzdobené tekvice zaplavili zborovňu školy. I keď sviatok Halloween je udomácnený skôr v západných krajinách, u nás sa tekvice vyrezávali dávno predtým ako sem prenikli vplyvy západného sveta. Vyrezávanie tekvíc sa stalo obľúbenou aktivitou i našich detí, na ktorú sa tešia každý rok. Aj tento školský rok sa súťažilo. Do súťaže sa zapojilo 33 detí. Hlavnú cenu získala Karin Anna Fröhlichová z 2.B triedy za tekvicu – jednorožca. Tekvice boli naozaj krásne, preto sme ocenili všetkých súťažiacich.

      Ceny sa udeľovali za najväčšie, najvyrezávanejšie, či netradičné tekvice. Najstrašidelnejšou bola COVID – tekvica. Nech už nás strašia iba tekvice...

    • Šarkorúškariáda
     • Šarkorúškariáda

      Každoročne koncom októbra jesennú oblohu nad ZŠ Komenského ovládnu šarkany. Tohto roku to bolo iné. Je tu „korona čas“ a tak sa súťažilo v rámci tried. Deti tomuto podujatiu vymysleli aj aktuálny názov – „Šarkorúškariáda“. Behali sme so šarkanom a s rúškom. Pestrofarebné divadlo zažili deti v dňoch 21. – 23. októbra. Súťažilo sa v 3 disciplínach – O najvyššie letiaceho šarkana, O najvytrvalejšieho šarkana a O najkrajšieho „po domácky“ vyrobeného šarkana.

      Víťazi získali pekné ceny, ocenená však bola snaha všetkých súťažiacich. Strávili sme príjemný čas na čerstvom vzduchu. O rok sa tešíme na starú známu ŠARKANIÁDU.

    • V našej škole vonia lipa...
     • V našej škole vonia lipa...

      „Lístok z lipy spadol mi, čo naznačiť chcel by mi? Ide jeseň a či zima? Teplé leto opúšťa ma.“ Pri príležitosti Medzinárodného dňa stromov (20.10.) sa priestor našej školy premenil na lipovú alej. Poďte sa spolu s nami pozrieť na práce vašich detí, ktoré sa zážitkovým učením cez rôzne predmety naučili nové informácie o lipe.

       

    • Nech táto biela pastelka otvorí oči každému vidiacemu...
     • Nech táto biela pastelka otvorí oči každému vidiacemu...

      Milí učitelia, milí žiaci. Pri vchode do našej základnej školy si iste všimnete bielu papierovú pokladničku. Veríme, že ju neobídete len tak bez povšimnutia. V tejto bielej obyčajnej, papierovej pokladničke bude drobnými mincami vyjadrená naša úcta k detičkám, ktoré nemôžu vidieť farby sveta, nemôžu vidieť svoju mamu, ocka, brata či sestričku. Nevidia farby autíčok, bábik , kníh, písaniek či farby lega. Skúsme sa pristaviť pri tejto krabičke....  , vložme tam mincu či dve.... vložme tam kúsok svojho srdca.

      Papierová pokladnička bude vo vestibule našej základnej školy do konca novembra 2020. Prosím, nepíšte po nej, netrhajte ju, neničte... Vyzbierané peniažky poslúžia na rôzne aktivity či kompenzačné pomôcky pre slabozraké a nevidiace deti.

      Ď A K U J E M E

    • Začiatok školského roku 2020/21
     • Začiatok školského roku 2020/21

      Začiatok školského roku 2020-21 sa v našej škole prebiehal podľa odporúčaní vyplývajúcich zo súčasnej situácie, poznačenej COVID-19. Snažili sme sa zabezpečiť bezpečnosť najmä našich najmenších - prváčikov. Stretli sme sa v exteriéri školy na krátkom úvodnom ceremoniáli. Prváci sa odobrali do tried bez svojich rodičov len so svojou pani učiteľkou.

      Rodičia si zatiaľ na čerstvom vzduchu vypočuli informácie od pani zástupkyne riaditeľky školy pre 1.st. ZŠ, potom podpisovali dokumenty, riešili s vychovávateľkou organizáciu v ŠKD. Prváci mali v triedach prichystané prekvapenia. Dostávali „pasovacie“ prvácke medaily, prijímacie listiny, darčeky, naučili sa prvácku hymnu. Sme presvedčení, že prvý deň v škole sa novým žiakom našej školy páčil. Ich úsmevy na tvárach po návrate k rodičom to potvrdzovali. Držíme päste žiakom, ich rodičom želáme veľa trpezlivosti, spoločne si prajeme spokojnosť a nerušené vyučovanie. /Mgr.M.Runčáková/

    • Letná škola
     • Letná škola

      Z našej školy sa do projektu letných škôl, organizovaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR zapojili žiaci druhého a tretieho ročníka s triednymi učiteľkami PaedDr. R. Česelkovou a Mgr. G. Haničákovou v počte 23. Bola to pre nás výzva, keďže išlo o niečo nové. Podstatou bolo, aby sme žiakov vrátili do školy iným zážitkovým spôsobom.

      Pre žiakov boli pripravené výlety, exkurzie, výchovno- vzdelávacie a pohybové aktivity. Každý deň sa niesol v inom duchu- od cestovania vláčikom až po spoznávanie okolia obce Chmeľnica, ich zvykov a tradícii. Obec Chmeľnicu sme si zvolili preto, lebo medzi žiakmi prebiehala dvojročná vzájomná výmena listov so žiakmi žijúcimi v tejto obci. Navštívili sme v obci Skalnú ihlu. Nezabudnuteľnými zážitkami boli: návšteva čističky odpadových vôd, požiarnikov, obecnej knižnice, hradu a skanzenu v Starej Ľubovni. Výstupom z Letnej školy bola žiakmi vyhotovená pamätná kniha a listové leporelo.

    • 75 ruží víťazstva nad fašizmom – celoslovenská literárna súťaž
     • 75 ruží víťazstva nad fašizmom – celoslovenská literárna súťaž

      Slovenský zväz protifašistických bojovníkov vyhlásil na jar 2020 celoslovenskú literárnu súťaž 75 ruží k víťazstvu nad fašizmom pre žiakov základných škôl. Z okresu Stará Ľubovňa poslali svoje literárne práce do súťaže žiaci z dvoch základných škôl. Našu školu úspešne reprezentoval Stanislav Chovanec z budúcej IX.B triedy. Napísal dojímavú poviedku o prababke, ktorá zažila krutosť druhej svetovej vojny.

      Cenu za poviedku odovzdal Stanislavovi Chovancovi pri príležitosti 76. výročia Slovenského národného povstania predseda SZPB v okrese Stará Ľubovňa Ing. plukovník Václav Homišan.

      S._Chovanec_75_ruzi_za_mier.pdf​​​​​​​

    • Dúha – celoslovenská literárna súťaž
     • Dúha – celoslovenská literárna súťaž

      Žiaci našej školy sa pravidelne a tradične zúčastňujú každý rok na celoslovenskej literárnej súťaži Dúha. Tento školský boli práce víťazov školského kola opäť zaslané do tejto významnej celoslovenskej súťaže. Obidvaja reprezentanti našej školy boli v súťaži úspešní. Tému tohtoročnej súťaže Šťastné chvíle s mojimi  blízkymi pretavili do poézie a prózy a ich literárne práce ocenila odborná porota čestnými uznaniami. Získali ich Sandra Škopová zo 7.C v poézii a Stanislav Chovanec z 8.B v próze. Úspešným reprezentantom našej školy blahoželáme.

    • Hviezdoslavov Kubín – školské kolo /II.stupeň/
     • Hviezdoslavov Kubín – školské kolo /II.stupeň/

      Deň po tom, ako v školskom kole Hviezdoslavov Kubín odsúťažila I. kategória, 12.marca sa stretli aj recitátori II. a III. kategórie. Zazneli krásne príbehy, ktoré občas vylúdili úsmev, občas donútili zamyslieť sa... Presvedčili však porotu, že žiaci našej školy majú radi umelecké slovo, a tak rozhodovanie bolo pre ňu veľmi náročné. Keďže Hviezdoslavov Kubín je súťažná prehliadka, nakoniec museli prísť výsledky. Tu sú:

      II. kategória

      Próza1. Tina Strenková, 2. Daniela Tomková, 3. Valentína Šestáková

      Poézia1. Natália Matoľáková, 2. Katarína Filičková, 3. Miroslav Olejár

      III. kategória

      Próza1. Monika Tomusová, 2. Patrícia Vančová

      Poézia1. Sofia Filičková, 2. Sofia Fábová, 3. Kamila Uhlárová

    • Hviezdoslavov Kubín – školské kolo /I.stupeň/
     • Hviezdoslavov Kubín – školské kolo /I.stupeň/

      Aj tento rok sa žiaci prvého stupňa v hojnom počte zapojili do súťažnej prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín. V školskom kole vystúpili s krásnymi ukážkami, napríklad o Pampulónikovi, Svetluške, Frčkovi a ježkovi a tiež o veveričke Veronke, malej princeznej i zaľúbenom pavúkovi. Za snahu a odvahu zúčastneným ďakujeme a víťazom ešte raz srdečne blahoželáme!

      Výsledky:

      Poézia1. Emma Sivulková 3.C, 2. Ivan Imrich 4.C, 2. Karolína Kičurová 2.C, 3. Marek Tomus 2.C, 3. Soňa Klimeková 3.A, 3. Karolína Barlíková 4.C

      Próza1. Nina Kormaníková 4.C, 2. Viktória Palatášová 3.B, 2. Bianka Gergelčíková 3.B, 3. Timea Klimčáková 4.B, 3. Maroš Tokarčík 2.A, 3. Kristína Andreanská 3.B

    • Maslenica
     • Maslenica

      MASLENICA (fašiangy) - zábava, hudba, tanec, spev, hovorené slovo. To všetko bolo počuť  25. februára 2020 v posledný deň fašiangov v Kultúrnom dome v Podolínci. 10.ročník Maslenice prilákal vyše 200 hostí z rôznych škôl nášho okresu a regiónu. Žiaci a študenti odprevadili Maslenicu veselo a v rôznych jazykoch.

      Predovšetkým však bolo počuť ruštinu, keďže Maslenica je tradičným sviatkom práve v Rusku.  Trvá celý týždeň, každý deň v týždni je venovaný niekomu a niečomu. Posledný deň v týždni má pridanú hodnotu v tom, že si ľudia navzájom odpúšťajú a tak s čistým svedomím môžu prečkať štyridsaťdňové obdobie pôstu.

      Našu školu na jubilejnom ročníku reprezentovali žiačky 8.A a 8.C triedy, ktoré sa predstavili veselou piesňou, tancom a básňami: K. Selepová, L.Konkoľová, A.Pajonková, S.Filičková, L.Tomková a D. Olejníková.

    • Miss bábika
     • Miss bábika

      Spinkaj sladko, snívaj sen medový, spinkaj sladko, do čižiem míľových... takto sladko zneli slová piesne našej žiačky Emky Imrichovej z I.D triedy, ktorá sa zúčastnila súťaže Miss bábika v CVČ v Starej Ľubovni. V kategórii Kreativita obsadila 1.miesto. Podarilo sa jej vytvoriť najkrajší pozdrav pre svoju bábiku Danielu. Veľmi vydarené, humorne ladené číslo predviedla i Janka Markovičová z 2. C triedy, ktorá nás na tejto súťaži  reprezentovala už po druhýkrát. Ďakujeme dievčatá.

      30. januára 2020 sa uskutočnilo školské kolo súťaže MISS BÁBIKA. Žiačky prvého a druhého ročníka predviedli starostlivosť o svoju bábiku. Ukázali zručnosť pri prebaľovaní, kúpaní , obliekaní bábiky. Okrem toho predviedli aj spev uspávanky a recitáciu. Srdečne blahoželáme k postupu do okresného kola Eme Imrichovej z I.D a Janke Markovičovej z II.C triedy.

    • Krajské kolo Technickej olympiády
     • Krajské kolo Technickej olympiády

      Dňa 5. februára 2020 sa na  Katedre fyziky, matematiky a techniky, Fakulty humanitných a prírodovedných vied PU v Prešove konalo KRAJSKÉ kolo TECHNICKEJ OLYMPIÁDY v dvoch kategóriách – A a B. V silnej konkurencii žiakov škôl Prešovského kraja Žiaci našej školy   Kohút Tomáš z 9.B a Chaba Michal z 8.B  obsadili krásne 3. miesto v kategórii A.  

      Pri riešení úloh využili nielen teoretické vedomosti, praktické zručnosti, ale aj vzájomnú spoluprácu, dôslednosť a trpezlivosť pri realizácii zadanej praktickej úlohy. Úspešným žiakom blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

    • Finančná olympiáda
     • Finančná olympiáda

      Finančná olympiáda, ktorej sa zúčastnilo štvorčlenné družstvo 8. - 9. ročníka v zložení Lívia Jančišinová (9.B), Sandra Lazorčáková (8.B), Alexander Matúš Mertin (9.A) a Ján Lazorčák (9.B) dala možnosť našim žiakom otestovať a porovnať si úroveň svojej finančnej gramotnosti. Súťaž organizovala Obchodná akadémia. Regionálneho kola 1.ročníka tejto súťaže sa zúčastnilo 12 družstiev.

      Naši žiaci obsadili 3.miesto. Víťazné družstvá boli ocenené vecnými cenami a diplomom o umiestnení. Srdečne blahoželáme.

    • Matematická olympiáda
     • Matematická olympiáda

      Dňa 29. januára 2020 sa v CVČ v Starej Ľubovni konalo obvodné kolo Matematickej olympiády v dvoch kategóriách – Z5 (5. ročník) a Z9 (9. ročník). Víťazstvá v oboch kategóriách si vybojovali naše žiačky. Tento úspech podčiarkli  ďalšie dve dievčatá, ktoré získali tretie miesta. Úspešným žiakom blahoželáme, ďakujeme za reprezentáciu školy a deviatačkám držíme palce na krajskom kole MO, ktoré ich čaká v marci. Výsledky:

      Kategória Z5:

      1. miesto – Natália NEVLAZLOVÁ /5.C/, 3. miesto – Natália MATOĽÁKOVÁ /5.C/, Úspešní riešitelia: Terezka Šidlovská /5.C/, Matúš Bittner /5.B/.

      Kategória Z9: 

      1. miesto – Lívia JANČIŠINOVÁ /9.B/, 3. miesto – Daniela KOTERBOVÁ /9.B/.

       

    • Šaliansky Maťko
     • Šaliansky Maťko

      Už po 27.krát sa 17.1.2020 Centrom voľného času v Starej Ľubovni ozývali tajomné príbehy ukryté v slovenských povestiach na okresnom kole súťaže Šaliansky Maťko. Tejto recitačnej súťaže sa zúčastnili aj naše žiačky a úspešne sa prerecitovali medzi najlepších. Na okresné kolo sa zo školského kola prebojoval aj žiak zo IV. C Marek Imrich, ktorý reprezentoval našu školu v II. kategórii. Výhercom blahoželáme.

      V I. kategórii sa na 3. mieste umiestnila Kristína Andreanská z III.B triedy a v kategórii najstarších 2. miesto obsadila Sandra Škopová zo VII. C a na 3. mieste skončila Sofia Fábová tiež zo VII.C.

    • Karneval
     • Karneval

      Milí žiaci prvého stupňa našej školičky! hoc už nie ste maličkí, veríme, že i tak sa tešíte, na Karneval, na ten skvelý farebný bál, plný masiek, tanca a zábavy! Tak nech sa nám spoločne vydarí! Dávame Vám na známosť, že 25. 2. príde do našej školy HOSŤ! A bude s ním veselo! Ukážete svoju, fantáziu a šikovnosť, či už Vašu, či Vašich tatkov a mám, Možno prídu žiaci, možno včeličky, roboti, strigy, kozmonauti, možno mačičky..., necháme sa prekvapiť! Tak sa príďte všetci zabaviť!

    • Súťaž tried „O najkrajšiu vianočnú výzdobu“
     • Súťaž tried „O najkrajšiu vianočnú výzdobu“

      Vianočný čas nám priniesol do školy aj súťaž tried „O najkrajšiu vianočnú výzdobu“. Súťaž  vyhlásil školský parlament a zapojili sa do nej žiaci 1.-9. ročníka. Najkrajšie vyzdobenou triedou na 1. stupni bola III.C, II.C a IV.C trieda a na druhom stupni VII.C, VI.A a V.A  trieda. Víťazom blahoželáme.

       

    • Vianočné tvorivé dielne v ŠKD
     • Vianočné tvorivé dielne v ŠKD

      Blížia sa Vianoce, čas kedy si ľudia prejavujú viac náklonnosti, lásky a radosti pri stretnutí so známymi či blízkou rodinou. Do našej základnej školy v tento predvianočný čas prichádzali rodičia a starí rodičia, aby spoločne so svojimi deťmi vytvorili rôzne ozdoby, svietniky a obrázky približujúce Vianoce, na ktoré sa už všetci tešíme. Deti sa tešili zo spoločnej práce a z výtvorov, ktoré ponúkneme vo Vianočnej burze.

      Ďakujeme zúčastneným rodičom a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

    • Mikuláš
     • Mikuláš

      6. decembra sa u nás traduje, že Mikuláš, anjel a čert dobré deti navštevuje... Dodržať tradíciu si aj tento školský rok zobral na starosť školský parlament. No a ako to dopadlo, už vedia všetci, ktorí  boli v piatok 6. decembra v škole. Na svätého Mikuláša, každé dieťa usmieva sa. Vaše triedy sme navštívili a všetkých žiakov obdarili. Väčšinou ste poslúchali, preto sme Vám balíček darovali.

      Tých, ktorí sa zle správali, čerti varechou vylátali. Vyučovanie sme narušili, dúfame, že sme Vás tým aspoň trošku potešili.

    • Babka, dedko 2019 – okresné kolo
     • Babka, dedko 2019 – okresné kolo

      Dňa 5. 12. 2019 sa uskutočnilo v Obradnej sieni Mestského úradu  v Starej Ľubovni slávnostné vyhodnotenie  okresného  kola XVIII. ročníka literárnej súťaže  Babka, dedko 2019.  Súťaže sa zúčastnili žiaci z 25 škôl nášho okresu Stará Ľubovňa, ktorí zaslali do súťaže viac ako 200 prác . Medzi 32  ocenenými boli aj literárne práce  4 žiačok našej školy. 

      Hlavnú cenu, cenu vedúcej oddelenia školstva, kultúry, mládeže a športu Mestského úradu v Starej Ľubovni získala Kristína Repková zo 6.B. Ďalšie hlavné ceny získali  dievčatá z 8.C Sofia FiličkováLucia Tomková  spolu  s Rút Petrilákovou  z 5.C. Úspešným žiačkam srdečne blahoželáme.

    • Vŕbová píšťalka
     • Vŕbová píšťalka

      Hoci sa píšťalky z vŕby zvyknú vyrezávať vždy na jar, až na jeseň krásne zaspievajú. V Centre voľného času v Starej Ľubovni sa totiž každú jeseň koná okresná súťaž Vŕbová píšťalka v speve ľudových piesní. Tento rok 14.novembra  našu školu v tejto súťaži reprezentovali 2 dievčatá: v I. kategórii – Veronika Kanciánová a v II. kategórii Sofia Filičková.

      Zaspievali naozaj krásne a spomedzi speváčok a spevákov z celého okresu patrili medzi najlepšie, o čom svedčia aj ich umiestnenia. Sofia Filičková  vyhrala vo svojej kategórii 1. miestoVeronika  Kanciánová si odniesla diplom za 3. miesto.

      Dievčatá na okresné kolo postúpili zo školského kola, ktoré bolo v našej škole 6. novembra. Zúčastnilo sa ho 32 súťažiacich a najlepšie boli tieto  speváčky a speváci: 

      I.kategória: 1.miesto: Veronika Kanciánová,  2. miesto:  Karolínka Kičurová,  3. miesto: Janka Markovičová a Kristína Andreanská

      II. kategória: 1. miesto: Sofia Filičková, 2. miesto: Miroslav Olejár,  3.miesto: Katka Filičková a Daniela Tomková

      Všetkým výhercom blahoželáme!

    • Farebné emócie – výstava obrazov
     • Farebné emócie – výstava obrazov

      Výstava Stanislava Jasovského Farebné emócie ponúka koncentráciu rôznych pocitov. Je prehliadkou emócií vo farbách, plochách a líniách.  Abstrakcia vyžaruje energiu a ak jej venujeme minútku a neignorujeme jej city, vždy sa nám odvďačí spätným pohladením. V galérii Provinčný dom v Starej Ľubovni si ju boli zažiť žiaci štvrtého ročníka.  A musíme s nadšením priznať, že výstava nás naplnila radosťou a pokojom.

       

    • Obvodné kolo Technickej olympiády
     • Obvodné kolo Technickej olympiády

      Naša škola už po 11. krát bola organizátorom okresného kola Technickej olympiády, ktorá sa konala 28. 11. 2019 v priestoroch školskej dielne a učební. Po školskom kole technickej olympiády v kategórii A a B postúpili na okresné kolo najlepší. Zahájenie olympiády uskutočnil predseda OK TO Mgr. Juraj Macura. Potom už nasledovalo riešenie teoretickej a praktickej časti technickej olympiády.

       
      Žiaci našej školy  so zadanými úlohami tak v testovej ako aj praktickej časti si poradili veľmi dobre a obsadili v silnej konkurencii škôl okresu krásne 1. miesto v kategórii A (Kohút Tomáš z 9.B a Chaba Michal z 8.B), 2. miesto v kategórii B  (Schurdák Šimon zo 7.A) a 3. miesto  v kategórii B   (Bujňák Matej zo 7.A). Pri riešení úloh využili nielen teoretické vedomosti, praktické zručnosti, ale aj vzájomnú spoluprácu, dôslednosť a trpezlivosť pri realizácii zadanej praktickej úlohy.

    • Olympiáda zo SJL
     • Olympiáda zo SJL

      Dňa 19.11.2019 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo SJL, v ktorom si zmerali sily naši deviataci. Okrem vedomostného testu bolo ich úlohou i transformovať text a predviesť svoje verbálne i neverbálne zručnosti v ústnom prejave. Víťazkou sa stala Emma Fidermáková z 9.B a na okresné kolo spolu s ňou postúpila Aneta Stričová z 9.A, kde boli obidve úspešnými riešiteľkami. Gratulujeme!

       

    • Volejbalová show
     • Volejbalová show

      Keď sme boli na volejbale, zrazu bolo hlučno v sále.
      Bieli hráči vyhrávali a my sme všetci výskali.
      So zážitkom odchádzame, už je ticho v celej sále,
      a s úsmevom na tvári, putujeme do triedy. /Ninka a Karolínka, 4.C/
      Milujeme volejbal, máme ho tu plný raj.
      Volejbal je krásna show a v Ľubovni je toho hoj. /Matej a Michal, 4.C/

       

    • Športová imatrikulácia prvákov
     • Športová imatrikulácia prvákov

      Na našej škole prebehol projekt Celoslovenského testovania pohybových zručností žiakov. Cieľom testovania je ale odporučiť deťom (aj rodičom) druhy športov, v ktorých môžu byť ich deti úspešné. A tak sme sa aj my s našimi prváčikmi zabávali športom a urobili sme si „športovú olympiádu prvákov“, kde žiaci absolvovali disciplíny pohybových schopností ako sila, vytrvalosť, koordinačné schopnosti a pohyblivosť. 

      Počas celého dopoludnia tohto športového dňa si naši najmladší žiaci počínali ozaj skvelo: snažili sa, nebolo na nich vidieť žiadne známky únavy, ba navyše sa im testované aktivity páčili. Za každé absolvované stanovište získavali pečiatky-body a v závere slávnostne zložili prvácky sľub. /Mgr. J.Kandráčová, Mgr. R.Boďová/

    • iBobor - celoslovenská informatická súťaž
     • iBobor - celoslovenská informatická súťaž

      V roku 2004 založila prof. dr. Valentina Dagienė v Litve informatickú súťaž. Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor, preto sa súťaž volá po litovsky Bebras. Tento názov sa používa aj v angličtine na medzinárodných podujatiach (po slovensky Informatický bobor). Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila do 57 krajín po celom svete.

      V novembri 2019 sa na Slovensku do súťažných úloh zahryzlo 89 768 súťažiacich z 1 116 škôl. Medzi nimi aj 158 žiakov našej školy. Úspešným riešiteľom BLAHOŽELÁME.

      Úspešní riešitelia: iBobor_2019.pdf​​​​​​​

    • Noc v škole
     • Noc v škole

      Keďže naši druháci majú svoju školu veľmi radi, rozhodli sa spolu so svojou p. učiteľkou R. Boďovou a svojou p. vychovávateľkou M. Grossovou, že ju nenechajú prázdnu ani v noci. Vyzbrojili sa spacákmi, dobrotami od rodičov, dobrou náladou a začala sa noc plná zaujímavostí a dobrodružstiev. Najprv sme si urobili kvíz o Slovensku, potom sme sa vybrali na prechádzku nočnou školou. Na cestu nám svietili iba baterky.

      Po návrate nás čakala pizza, oddych po jedle a potom pyžamová párty so súťažami, hrami a tancom. Pred spaním sme si ešte umyli zúbky, popočúvali rozprávku, spomenuli si na svojich rodičov a súrodencov, a plní zážitkov sme sladko zaspali. Ráno, po spoločných raňajkách, sme sa rozišli šťastní domov.

    • Vtáčie búdky a krmítka
     • Vtáčie búdky a krmítka

      Vtáčky, vtáčky štebotavé, niečo pre Vás pekné máme... Deti zo ŠKD s p.vych. M.Grossovou si pozvali na tvorivé dielne svojich šikovných oteckov, dedkov ,dokonca bračeka a šikovnú tetu. Spolu vyrobili krásne búdky a krmítka pre vtáčikov .Už len ich umiestniť do školskej záhrady, na okná tried, nasypať semiačka a môžeme vtáčikom popriať: „DOBRÚ CHUŤ!“

       

    • Starostlivosť o vtáčiky
     • Starostlivosť o vtáčiky

      ...na besede ma zaujal príbeh o orlovi, ktorý simuloval pred ľuďmi, že je slabý. Keď si myslel, že ho nikto nevidí odrazu bol fit. Skrátka herec. Teta, ktorá nám tento príbeh rozprávala bola vtipná, milá a dozvedeli sme sa od nej veľa zaujímavostí o vtáčikoch. Ďakujeme. /Diana Neupauerová, 4.B/

       

      ...Ani som nevedel, že robím zle, keď kŕmim divé kačky suchým chlebom, a že lastovičky dokážu preletieť až 9 000 km. /Rišo Dulák, 4.B/

      ...Po besede sme robili kŕmidlo pre vtáčiky. Veľmi ma to bavilo. Aby na ňom držali semienka (mak, slnečnica, orechy, ovsené vločky) použili sme špeciálne lepidlo - bravčovú masť /Aďka Mačugová, 4.B/

      ...Na výrobu kŕmidla som použila plastovú fľašu, do ktorej som vyrezala otvor. Nevedela som, že otvor treba oblepiť  lepiacou páskou, aby sa vtáčiky neporezali. /Terezka Flekačová, 4.B/

      ...Dozvedela som sa, že lastovička má svojich dvojníkov : belorítku a dážďovníka obyčajného. Veľmi sa mi páčila prezentácia. /Viktória Leščinská, 4.B/

      ...Bolo to super, bavilo ma máčať si ruky v bravčovej masti, keď sme vyrábali kŕmidlo..... /Richard Kreta, 4.B/

    • Naši malí záchranári
     • Naši malí záchranári

      Zachrániť život dokážu aj deti, stačí ak ich naučíme ako môžu byť nápomocní. A tak sa stretli malí a veľkí... Naši druháci (II.A p.uč. Boďová) a deti zo 7.oddelenia ŠKD (p.vych.Grossová) sa to dnes skúsili naučiť.  Navštívili nás veľkí gymnazisti,záchranári z Gymnázia Terézie Vansovej, ktorí pod vedením p.uč. Mgr.V.Bolešovej chodia na krúžok  - Mládež červeného kríža. 

      Deti sa učili poskytnúť prvú pomoc masážou srdca, umelým dýchaním, skúšali obviazať ranu zraneným spolužiakom a naučili sa dôležité telefónne čísla prvej pomoci. Záver patril veselej pohybovej hre. Ďakujeme.

    • Som veľké decko ...
     • Som veľké decko ...

      Dňa 14. novembra 2019 sa na našej základnej škole uskutočnila zbierka pod názovom HODINA  DEŤOM. Malí , veľkí, tínedžeri i dospeláci prispeli do pripravenej pokladničky svojou finančnou „troškou“.  Malí , veľkí, tínedžeri i dospeláci prispeli do pripravenej pokladničky svojou finančnou „troškou“. Celková vyzbieraná  finančná čiastka činí 147 Eur. Ďakujeme !!!

       

    • Malí veľkí hrdinovia tajomného lesa zo 4.A a 4.C
     • Malí veľkí hrdinovia tajomného lesa zo 4.A a 4.C

      Na Slovensku Sidi Féderová žije, čo prebúdza svet detskej fantázie.
      S ňou na chvíľu Billi som, čo lezie z domu cez okno von.

      Lesom sme s ňou putovali, tajomstvá sveta spoznávali.
      A chvíľami sme sa aj báli, keď sme sa s príbehom Dahla hrali.

      Či veríte a či nie, bolo to skvelé Osmijankove čítanie.

       

    • Dedko Babka
     • Dedko Babka

      S radosťou a potešením sme si dňa 6.11.2019 pri príležitosti „Úcty k starším“ pripravili akciu Dedko Babka spojenú s vystúpením našich detičiek z ŠKD a súťaží ,na ktorých sa zúčastnili starí rodičia so svojimi vnúčatkami. Deti si za pomoci pani vychovávateliek Márie Murckovej, Jozefíny Mancalovej, Janky Pekárovej a Veroniky Kasinovej pripravili básne a piesne, aby potešili starkých v škole, kde svoje babičky a deduškov pozvali.

      V závere programu sa navzájom obdarili - deti starkých vlastnoručne zhotoveným kvetom v tvare srdca a starkí ich zas potleskom. Ďakujeme, že sme sa spolu stretli, pochutili na koláčikoch a prežili príjemné popoludnie.

    • Dopravné ihrisko
     • Dopravné ihrisko

      Na sklonku jesene sa počas krásnych slnečných dní naši prváci spolu s triednymi učiteľkami vybrali na Dopravné ihrisko do Popradu. Pred samotným vstupom na ihrisko si vypočuli prednášku o bezpečnom správaní sa v cestnej premávke. Na kolobežkách a bicykloch si žiaci vyskúšali všetky dôležité dopravné situácie od najjednoduchších križovatiek, až po najzložitejšie so svetelnou signalizáciou.

      Všetkým prvákom sa táto hravá forma učenia veľmi páčila. Veď sa o tom aj sami presvedčte vo videu.

    • Úcta k starším
     • Úcta k starším

      Zavítala k nám jeseň a s ňou OKTÓBER – MESIAC ÚCTY  K STARŠÍM. Žiaci 2.C, 3.B spolu so žiakmi 2. stupňa pod vedením p. učiteliek G. Haničákovej R. Česelkovej a S. Sokolovej si pripomenuli aké je dôležité vážiť si starších ľudí, ktorí prežívajú jeseň života. Pri tejto príležitosti sme pripravili pre naše babičky a našich deduškov kultúrny program, v ktorom zazneli milé veršíky, scénky, veselé piesne a radostný tanec našich detí.

      Na tvárach  babičiek a deduškov sa objavil vďačný úsmev a zaznel potlesk. Mnohým z nich sa v očiach zaleskli aj slzy vďačnosti, že na nich naši najmladší nezabúdajú.

    • Aha! Krásna matematika a interiérové ihrisko
     • Aha! Krásna matematika a interiérové ihrisko

      O tom, že násobenie, delenie, grafy, kružnice a samotná  logika dokážu byť zábavné sa žiaci 2.C a 3.B triedy presvedčili a zažili na vlastnej koži pod vedením p. učiteliek G. Haničákovej a R. Česelkovej. Zažili tam matematiku bez pera, papiera a knihy na výstave Aha! Krásna matematika v Prešove. No a po dobrom obede v McDonalde  sa vybrali do interiérového ihriska Fundiland, kde si užili zábavu plnými dúškami.

       

    • Mobilita na Slovensku
     • Mobilita na Slovensku

      V týchto dňoch do našej školy zavítalo 20 študentov a 9 učiteľov zo zahraničných škôl  - Rumunska, Bulharska, Grécka a Talianska v rámci projektu „Remeslo má zlaté dno“. Naša škola sa na týždeň stala hostiteľom a organizátorom rôznych aktivít, ktoré absolvovali naši aj zahraniční žiaci a učitelia. Viac informácii v časti Remeslo má zlaté dno.

    • Boli sme na Dukle
     • Boli sme na Dukle

      Pri príležitosti 75. výročia Karpatsko-duklianskej operácie sa naši deviataci dňa 25.10.2019 zúčastnili na dejepisnej exkurzii na Dukle a vo Svidníku. Cieľom exkurzie bolo uvedomiť si hrdinstvo a obetu ľudí, ktorí v jednej z najťažších horských operácii druhej svetovej vojny bojovali za slobodu nášho národa, ktorá sa nerodila ľahko a priniesla so sebou veľké množstvo obetí.

      Naša exkurzia bola spojená s prehliadkou Vojenského historického múzea vo Svidníku, Pamätníka sovietskej armády vo Svidníku, Pamätníka československého armádneho zboru na Dukle spolu s cintorínom, kde sú pochovaní sovietski a československí vojaci. Na spiatočnej ceste žiaci si prehliadli bunkre z obdobia druhej svetovej vojny vo Vyšnom Komárniku. Veríme, že exkurzia bola veľkým zážitkom pre našich žiakov a stane sa prínosom na hodinách dejepisu v 9.ročníku.

    • Deň jablka
     • Deň jablka

      Hovorí sa: „Zjedz jedno jablko denne pre zdravie“. 21. októbra si pripomíname Svetový deň jablka. Na našej škole sme si v tento deň zasúťažili v súťaži tried „4 proti 4“, niečo nové sme sa naučili a pochutnali na výborných jablkových koláčoch. Naši družinári tiež vyrábali jabĺčkové dekorácie. Atmosféra bola naozaj výborná – zábavná aj poučná.

       

    • Halloween párty
     • Halloween párty

      Dňa 25.10. 2019 sa uskutočnila v jedálni našej školy Halloween párty, ktorú organizoval školský parlament.  Žiaci 4.- 9. ročníka prišli oblečení v maskách so strašidelným motívom, prevažne v čiernej, červenej, bielej a oranžovej farbe. Súčasťou večierka bola aj tombola a súťaž o „naj“ masku alebo Kráľa a Kráľovnú Halloween párty. Stali sa nimi Kristián Salamon zo 7.B a Karin Beňová zo 6.C triedy. Víťazom blahoželáme!

       

    • Milión detí sa modlí ruženec
     • Milión detí sa modlí ruženec

      Október je mesiac, v ktorom sa osobitným spôsobom prihovárame k Bohu cez Máriin ruženec. Na hodinách náboženskej výchovy sme odhalili, že „slovo ruženec vo Svätom Písme nenájdeme, ale určite je Sväté Písmo v modlitbe ruženca.“ Opisuje život Pána Ježiša od narodenia až po jeho nanebovstúpenie, ale aj to, že nás nenechal na zemi samých a daroval nám svojho ducha – Ducha Svätého.

      Dňa 18.10.2019 sme sa v chráme Matky ustavičnej pomoci spoločne modlili ruženec. Zapojili sme sa tak do aktivity medzinárodnej pápežskej nadácie (ACN) Milión detí sa modlí ruženec. Vyprosovali sme spolu s deťmi po celom svete pre všetkých ľudí mier a pokoj. /žiaci 3.A, 4.C, 6.C, 7.C/

    • Súťaž o najkrajšiu tekvicu
     • Súťaž o najkrajšiu tekvicu

      Aj tento školský rok krásne vyzdobené tekvice zaplavili zborovňu školy. Celá súťaž sa niesla v halloweenskom duchu. Tekvice boli naozaj krásne, preto sa porota rozhodla oceniť všetkých súťažiacich. Ceny sa udeľovali za najväčšie, najvyrezávanejšie, či netradičné tekvice.  Prvé miesto  získali súrodenci Dianka a Gregor Guregovci za svoje najstrašidelnejšie tekvice. Ak hľadáte teda inšpiráciu, ako nápadito vyrezať tekvice, ponúkame vám niekoľko tipov v nasledujúcej galérii.

       

    • Putovanie hrdého Slováka
     • Putovanie hrdého Slováka

      ... putujeme po okolí, spoznávame, učíme sa a obdivujeme, hovoríme a zapisujeme, plníme úlohy, všetko v prírode, v múzeách, na zaujímavých miestach našej milovanej vlasti.... /M.Runčáková/

      .... videla som peknú prírodu, veľa stromov, ktoré zdobili farebné listy, na lúke, ovečky, čo sa pásli. Po rieke sa plavili plte s turistami. Počas cesty som si všimla veľa dopravných značiek.... /Timea Klimčáková, 4.B/

      ... zažil som veľmi peknú exkurziu s našou triedou. Začala v múzeu PIENAPU v Spišskej Starej Vsi, pokračovali sme do ďalšieho v Červenom Kláštore mnícha Cypriána, kde sme videli a počuli veľa zaujímavého. Aj sme vysmädli a dobre nám padlo ochutnať minerálny prameň SMERDŽONKA. Po krátkej pauze a chutnom obede vo Veľkom Lipníku sme zastali v Lesnickom sedle, ktoré sa nachádza na pol ceste do Lesnice. Z tohto miesta bol úžasný výhľad na okolitú prírodu. Aj keď som bol unavený, ale spoznávanie našej prírody a pamiatok stálo ZA TO! /Peter Klembara, 4.B/

      ... bolo to zaujímavé, náučné, športové, turistické...... /Marko Jendrichovský, 4.A/

      Bol to výborný deň, najviac sa mi páčilo v Červenom Kláštore...krásna príroda, dobrý obed.... /Martin Rychnavský, 4.A/

       ...som veľmi rada, že som sa mohla zúčastniť tejto exkurzie. Videla som peknú prírodu a veľa som sa naučila... /Nina Lorková, 4.B/

      Zúčastnili sme sa zaujímavého výletu do srdca Pienin. Celý deň bol krásny a poučný, už dnes sa teším na ďalší zaujímavý výlet.... /Filip Kovalčík, 4.B /

      ...pred prehliadkou múzea som si všimol, ako sa po rieke Dunajec plavili plte, bolo to pekné putovanie, pri ktorom som si vypočul zaujímavé rozprávanie. Všetkým vrelo odporúčam, ísť na také spoznávanie... /René Miroslav Alexy, 4.B/   

      ... exkurzia trvala jeden deň, ale stihli sme toho naozaj veľa: múzeum v Červenom Kláštore, kúpele Smerdžonka, Lesnické sedlo, múzeum pieninskej prírody v Spišskej Starej Vsi a výborný obed v penzióne Daniela, už sa tešíme na ďalšie PUTOVANIE HRDÉHO SLOVÁKA... /Marianna Hnátová, 4.A/  

    • Jeden deň v stredoveku
     • Jeden deň v stredoveku

      Veru by ste neverili, čo priatelia hradu Ľubovňa pre štvrtákov z nášho mesta pripravili. Sokoliari veľkí i malí nám cenné rady o dravcoch dali. A keď sme správny postoj zaujali i dravce nám na ruku prilietali. A jeden zo stredovekých rytierov predstavil nám zbroj i odev svoj. Prezradil nám i to, ako sa s dvorením dámam v škole popasoval, a potom nášho spolužiaka Riška za rytiera pasoval. Teta hrnčiarka na hrnčiarskom kruhu čarovala s hlinou.

      Hlina na točni v jej rukách bola neustále meniacou sa krajinou. V hradnej kuchyni, keď sme zvládli etiketu stolovania, čakali sme na pokyn kráľa, aby sme sa mohli pustiť do hodovania. Nuž ďakujeme nášmu mestu i priateľom hradu, že sme mohli zažiť v 21. storočí tú stredovekú parádu. Hanka Kaletová a žiaci 4. A triedy

    • Expozícia Michala Strenka
     • Expozícia Michala Strenka

      Pútavé rozprávanie sprievodcu o útrapách vojny s možnosťou prejsť sa po vojnovom zákope a vidieť podzemný bunker sa stalo pre našich deviatakov nezabudnuteľným zážitkom. Žiaci spôsobom zážitkového učenia mohli lepšie precítiť život vojakov počas 1. a 2. svetovej vojny. Okrem iného, cieľom exkurzie dňa 2.10.2019 bolo pripomenúť si pamiatku padlých v 2. svetovej vojne a účasť rodákov na protifašistickom odboji v našom regióne a vo svete.

       

    • Škola v prírode 3.C a 4.B
     • Škola v prírode 3.C a 4.B

      Nie je škola ako škola ... tá naša bola v prírode a nachádzala sa v turisticky najkrajšej a najpríťažlivejšej časti Západných Tatier – Račkovej doline, v nadmorskej výške 957 m n.m., v horskom hoteli Akademik. Zúčastnili sa jej žiaci 3.C a 4.B triedy. Račkovu dolinu tam skrášľujú nadrozmerné, niektoré viac ako 4 metre vysoké drevené sochy – Drevuliaci. 

      Týždeň od 23. do 27. septembra 2019 strávený v krásnom prostredí Tatranského národného parku bol plný zaujímavých aktivít. Zážitkovou formou sme spoznali proces chovu kráv a ovečiek na farme v obci Východná, najvyššie položenej farme na Liptove. Poodhaliť tajomstvá hradu, preskúmať chodby kaštieľa, schodiskovú vežu i vyriešiť morskú hádanku na hradnom nádvorí sa nám podarilo v Liptovskom Hrádku.

      V Demänovskej doline sme navštívili Jaskyňu slobody, ktorá je najnavštevovanejšou jaskyňou na Slovensku. Na trase  sme narátali 913 schodov, páčila sa nám bohatá sintrová výzdoba, riečka Demänovka, jazierka i vodopády.  Jazyk sa nám plietol pri slovách stalaktity, stalagmity či stalagnáty.  (vieš čo to je?:)

      V Múzeu liptovskej dediny v Pribyline sme obdivovali goticko-renesančný kaštieľ z Parížoviec, najstaršie zachované zemianske sídlo na Liptove, ktoré je spájané s kráľom Matejom Korvínom a jeho synom Jánom Korvínom, kniežaťom liptovským, kostol Panny Márie z obce Liptovská Mara i drevené obytné a hospodárske stavby roľníkov a remeselníkov.

      Navštívili sme aj mesto Liptovský Mikuláš, kde sa v marci 1713 konal  súd nad legendárnym slovenským zbojníkom – Jurajom Jánošíkom. O jeho živote i smrti nám pútavo porozprávali v múzeu s názvom Jánošíkova mučiareň.

      O najväčšie zážitky sa však postarali zvieratká v Zookontakt. Dotýkať sa zvieratiek, ktoré inde môžeme pozorovať len cez ploty je naozaj zážitok. Bylinožravce nám dovolili aj kŕmiť. Najúžasnejší bol „lamak“, ktorý rozdával božteky za mrkvičku :) O prírode sme sa veľa naučili v lesnej škôlke i na besede s členom Horskej služby.

      Bol to týždeň plný nielen výletov, súťaží, hier, turistiky, pohybu na čerstvom vzduchu, dobrej nálady, ale tiež vedomosti (zážitkovou formou). Deti si svoje zážitky denne zaznamenávali do svojich denníkov. Nechýbali im mobily, zabudli na slovko nuda.

      V závere nášho pobytu sme boli všetci ocenení nielen za vedomosti, zručnosti, ale aj za slušné správanie a poriadok na izbách. Diplomy, pochvalné listy, ceny za súťaže, darčeky a fotografie nám budú pripomínať krásne zážitky z Liptova.

    • Európsky deň jazykov 2019
     • Európsky deň jazykov 2019

      Z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu sa Európsky deň jazykov (EDJ) oslavuje každoročne 26. septembra už od roku 2001. Na našej škole si už tradične pripomíname a oslavujeme tento výnimočný deň. Výnimočný tým, že zdôrazňuje dôležitosť, rozmanitosť a krásu všetkých jazykov, ktoré sú oficiálnymi jazykmi Európskej únie. Jazyky sú základom úspešnej komunikácie, ktorá dnes ovplyvňuje každú stránku života. O potrebe učiť sa ich na Slovensku niet sporu.

      Na hodinách ruštiny, angličtiny a nemčiny si žiaci spolu s vyučujúcimi týchto predmetov zábavnou formou pripomenuli, prečo je dôležité učiť sa cudzie jazyky a akú úlohu má jazykové vzdelávanie v multikultúrnej Európe. Počas dňa si taktiež žiačky VIII.C pripravili a prezentovali zaujímavú aktivitu, ktorá ukázala, že sa dá vzdelávať aj vo viacerých jazykoch naraz. Hravá zážitková forma výučby môže inšpirovať a povzbudiť k ďalšiemu učeniu jazykov. Ak je správna motivácia, na jazyky nikdy nieje neskoro. :)

    • Jessenný aranžmán
     • Jessenný aranžmán

      Dňa 24. septembra 2019 sa v Okresnej knižnici v Starej Ľubovni uskutočnila súťaž v aranžovaní JESSENNÝ ARANŽMÁN.  Našu základnú školu reprezentovali dve žiačky zo 6.A - Emka Gajdošová a Veronika Sikorová, pod vedením Mgr. M. Runčákovej. Konkurencia bola veru dosť silná. Z trinástich súťažiacich sa Veronika Sikorová umiestnila na 2. mieste a postupuje na celoslovenské kolo danej súťaže do Trenčína. Budeme jej držať päste, aby sa jej 10.10.2019 v meste Matúša Čáka darilo! Srdečne blahoželáme, dievčatá!

      V rámci jesennej výstavy si žiaci mohli pozrieť výpestky záhradkárov z okresu Stará Ľubovňa, ktorí každoročne ponúkajú verejnosti možnosť ukázať svoje pestovateľské umenie, alebo sa naň prísť pozrieť.  Naši žiaci sa tejto výstavy zúčastňujú pravidelne a vyučovaciu hodinu s poznávaním zeleniny a ovocia, plnením úloh na matematickú a čitateľskú gramotnosť si pochvaľujú!  Poďakovanie patrí skupinke nadšencov a organizátorom!

      /Mgr.O. Petríková, Mgr.M.Runčáková/

    • „Len srdcom vidí človek správne, to podstatné je očiam neviditeľné.“
     • „Len srdcom vidí človek správne, to podstatné je očiam neviditeľné.“

      Dňa 20.9. sa na našej škole uskutočnila zbierka pre nevidiacich a slabozrakých pod názvom Biela pastelka. Za každý príspevok ste mohli dostať bielu pastelku. Predstavte si, že prispelo toľko detí, až sa nám pastelky minuli a tak žiaci, ktorý prispeli, dostali lízanku. Chceme sa poďakovať všetkým žiakom, učiteľom a rodičom. Spoločne sme pomohli ľuďom, ktorí sa na svet nemôžu dívať svojimi očami. /Žiačky 8.C/

      Biela pastelka je skvelá charitatívna akcia pre nevidiacich. Som šťastná, že aj takou malou troškou ľudia pomôžu prispieť tým, čo to nevidia, ale potrebujú. Verím, že dnes sa vyzbiera pekná suma peňazí. / Valentína /

      Táto charitatívna zbierka mi otvorila oči, v priamom prenose vidím veľa rôznych reakcií prevažne mladých ľudí. Niektorí sa voči tejto zbierke chovajú čisto sebecky , niektorí naopak s veľkou úctou hádžu mince do bielej pokladničky. ĎAKUJEME!  / Vierka /

      Ľudia v dnešnej dobe prestávajú veriť v to, že vyzbierané peniaze sa dostanú práve tam, kam patria, na aký účel sa zbierka aktivizuje. Rada prispejem svojou troškou každému. / Mária /

      Nech táto biela pastelka otvorí oči každému vidiacemu ..... / Jana /

      My nevidiacich vidíme očami, nevidiaci nás vidia svojím srdcom. Rada prispejem do bielej pokladničky ..... / Emka /

      ... je potrebné robiť osvetu prostredníctvom Dňa bielej pastelky, aby sa problémy nevidiacich dostali do povedomia verejnosti. / Zuzana /

    • Od zrnka k chlebu
     • Od zrnka k chlebu

      Od zrnka k chlebu. Pod týmto názvom sa niesla dejepisná exkurzia našich piatakov v Ľubovnianskom skanzene dňa 12. septembra. „V srdci a v chalúpkach si skrýval roľník svoju lásku k zemi, lebo zem naša, to je náš chlieb, náš život. Práve preto, že pestovanie a spracúvanie obilia boli základom obživy človeka v minulosti, rozhodli sme sa navštíviť výstavu v skanzene venovanej tejto téme.

      Pani sprievodkyňa pútavým spôsobom priblížila žiakom jednotlivé úkony roľníka, ako je príprava ornej pôdy, siatie, žatva, mlátenie, čistenie, mletie obilia.  Veľkým zážitkom pre nás bolo ochutnávka čerstvo upečených „hadzimiek“ pri prezentácii pečenia chleba. Žiaci vnímali exkurziu ako veľký zážitok a bola prínosom pri získavaní nových poznatkov v rámci dejepisného vyučovania.

    • Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020
     • Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020

      Nezbedné, no šikovné "vrabce" kratučkým úsekom zo svojho muzikálu odštartovali prvý školský deň. Spestrili tak prvé stretnutie nových žiakov-prvákov so svojimi učiteľkami a vedením školy. Pani riaditeľka PaedDr.A.Chamillová ich privítala svojim príhovorom a zástupca mesta pán. Ing. A.Solár zaželal prváčikom veľa síl a učiteľom veľa lásky k žiakom. Vitajte PRVÁCI!

       

    • Rozlúčka s deviatakmi
     • Rozlúčka s deviatakmi

      ....rozlúčka býva veselá, vážna, dojemná, plná emócií, úsmevov, slzičiek, poďakovaní, kvetiniek, objatí .... Aj tá naša v posledný deň školského roku 2018-2019 bola takáto. Rozlúčili sme sa na krátku chvíľu, aby sme si oddýchli, nabrali energiu zo slnečných letných prázdninových dní. Zaželali sme si DOVIDENIA!

      Pri lúčení s deviatakmi, ktorí po chodbách našej školy kráčali deväť rokov to bolo  ťažké. Učitelia, ktorí ich učili, boli im triednymi, zastupovali ich, či spolupracovali v súťažiach a projektoch skonštatovali, že to bol jeden z najsilnejších ročníkov! Odchádzajú z našej školy mladí ľudia, schopní zaradiť sa hľadaj si ďalšie pevné miesto v spoločnosti. Ich sila je v energii a chuti, ktorú títo mladí ľudia zo seba vyžarujú! Tešíme sa, boli to naše deti....sú to naše deti....budú to študenti stredných škôl, a my sme na nich hrdí! /Mgr. M.Runčáková/

    • Recitačná súťaž v anglickom jazyku a súťaž “Lyrics Training”
     • Recitačná súťaž v anglickom jazyku a súťaž “Lyrics Training”

      Dňa 21. júna 2019 sa po prvý krát na našej škole uskutočnili dve súťaže, ktoré zorganizovali učiteľky anglického jazyka. Inšpirované projektom Erasmus+, do ktorého  sa vyučujúce zapojili, mali premiéru hneď dve zaujímavé aktivity. Recitácia v anglickom jazyku, ktorá má oficiálny názov “Jazykový kvet” bola rozdelená do dvoch kategórií a to žiaci 6. ročníka a žiaci 7. ročníka.

      Pre porotu vyhodnotenie bola  nesmierne ťažká úloha, pretože všetci žiaci sa zodpovedne pripravili a výborne zvládli prednes svojich textov v anglickom jazyku. Zo šiesteho ročníka zvíťazili: 3. miesto Jarmila Tulková /VI.C/, 2. miesto Karol Chovanec /VI.C/ a 1. miesto Sofia Fábová /VI.C/. Zo siedmeho ročníka sa podarilo vyhrať: 3. miesto Zora Kofírová /VII.B/, 2. miesto Sofia Filičková /VII.C/ a 1. miesto Lucia Tomková /VII.C/. Srdečne blahoželáme a držíme place aj na ďalší rok a v ďalších kolách!

      Súťaž “Lyrics Training”, ktorá bola spestrením dňa, mala dvoch víťazov a to: René Dulin a Alex Kačmarčík zo VI.B triedy. Tešíme sa z ich zanietenia a odhodlania učiť sa angličtinu takýmto zábavným spôsobom.

      Všetkým víťazom, ale aj účastníkom blahoželáme a prajeme im ďalšie úspechy v jazykových súťažiach.

    • Exkurzia Bratislava
     • Exkurzia Bratislava

      Skoré ráno na železničnej stanici v Starej Ľubovni. Dvadsaťdva ôsmakov a dve učiteľky. Poludňajšia Bratislava zaliata slnkom. Taký bol začiatok trojdňovej exkurzie v Bratislave. Program bol bohatý a spájal ako vždy príjemné s užitočným. Bratislavský hrad s obnovenou hradnou záhradou, Dóm sv. Martina a historická časť hlavného mesta – popoludnie prvého návštevného dňa.

      Hlavný program druhého dňa – návšteva parlamentu spojená s výkladom, história a súčasnosť Polície SR a plavba loďou – boli zárukou splnenia hlavného cieľa exkurzie. Tretí deň – dopoludnie: železničná stanica Bratislava – smer Poprad a Stará Ľubovňa. Doma nás privítal letný dážď, ktorý však určite nezmyl naše zážitky.

      Exkurzia_Bratislava.ppsx​​​​​​​ (2,5MB)

    • EkoCyklotúra
     • EkoCyklotúra

      .....je to jednoduché, skupina žiakov 4.C, 4.D a učiteľov sa na bicykloch po cyklotrase vyberie do miesta určenia a počas trasy vyzbiera odpadky. Po trase plní niekoľko cieľov: správna jazda na bicykli, ohľaduplnosť pri jazde, bezpečná vzdialenosť, prekonávanie prekážok, vhodnosť oblečenia, povinnosť nosiť prilbu, zvládnutie i samého seba. K tomu nové poznanie z priestorov, nové vedomosti o blízkom okolí /konkrétne o prameňoch v okolí nášho mesta/....

      a ešte sa pridá kopec zábavy, zážitkov, dobrých skutkov a príjemných pocitov. Environmentálny cieľ nebolo treba plniť, pretože sme odpadky po trase ani na mieste našej zastávky pri prameni "ŠČAVA" vo Forbasoch nenašli a tak nebolo čo zbierať. Toto poznanie nás milo prekvapilo, a či už ich nik neodhadzuje, alebo ich niekto pred nami vyzbieral, teší nás to! S hrdosťou na všetkých, čo si pohodu na biku vychutnávajú v čistom prostredí, s  dobrými pocitmi bicyklujeme späť ku škole...... je to fajn!

    • Mladý záchranár civilnej ochrany
     • Mladý záchranár civilnej ochrany

      Tohtoročný Mladý záchranár civilnej ochrany je už za nami. V tejto súťaži si žiaci porovnávajú svoje vedomosti z poskytnutia prvej pomoci, orientácie v teréne, hasenia malých požiarov, streľby zo vzduchovky a civilnej ochrany. Našu školu reprezentovali dva tímy v zložení: 1. tím: Miroslava Dicová, Jana Malachovská a Jakub Zima (IX.C), Alexander Matúš Mertin (VIII.A), 2. tím: Diana Droppová, Marko Kohut, Samuel Kravčik a Sára Šenšelová (IX.C)

      Na okresnom kole sa naše družstvá umiestnili na 1. mieste (1. tím) a 2. mieste (2. tím). Postúpili na krajské kolo, ktoré sa konalo na Sigorde pri Prešove. Tam žiaci potvrdili svoje vedomosti. V dňoch 12. – 14.6. 2019 sa družstvo v zložení Miroslava Dicová (IX.C), Jana Malachovská (IX.C), Alexander Matúš Mertin (VIII.A) a Jakub Zima (IX.C) zúčastnilo Majstrovstiev SR v súťaži Mladý záchranár CO, ktoré sa konali v lokalite Sninské rybníky. Súťaže sa zúčastnilo 28 najlepších tímov z celého Slovenska. Naše družstvo si vybojovalo krásne 5. miesto. Žiaci si odniesli nielen ocenenie, ale aj veľa krásnych zážitkov. Obidvom družstvám blahoželáme!

    • Mladý záchranár SČK
     • Mladý záchranár SČK

      Dňa 6.6.2019 sa konalo okresné kolo súťaže Mladý záchranár SČK. Našu školu reprezentovalo družstvo v zložení Miroslava Dicová (IX.C), Diana Droppová (IX.C), Marko Kohut (IX.C), Samuel Kravčik (IX.C) a Patrícia Vančová (VII.B). Žiaci dokázali, že laické poskytnutie prvej pomoci ovládajú a  umiestnili sa na striebornej priečke. Mladým záchranárom blahoželáme!

       

    • Ľudovít Štúr a José Martí – celoslovenská literárna súťaž
     • Ľudovít Štúr a José Martí – celoslovenská literárna súťaž

      Po úspechu v celoslovenskej literárnej súťaži Dúha  patrí 8. jún 2019  opäť  k úspešným dňom našej základnej školy.  Žiak VII. B triedy Stanislav Chovanec  bol pozvaný Veľvyslanectvom Kubánskej republiky v Bratislave a Spoločnosťou priateľov Kuby na Slovensku do Slovenského rozhlasu na  prevzatie  ocenenia za svoju  literárnu prácu  na slávnostnom vyhodnotení celoslovenskej literárnej súťaže Ľudovít Štúr a José Martí.

      V silnej konkurencii mladých autorov z celého Slovenska si „vypísal“ svojou peknou, srdcom napísanou  poviedkou s názvom Moje šťastie v 2. kategórii  krásne 2. miesto. Stanovi srdečne im blahoželáme.

    • Škola v prírode 4.A a 4.D
     • Škola v prírode 4.A a 4.D

      V dňoch 27.5. – 31.5. sa žiaci 4.A a 4.D zúčastnili pobytu v Račkovej doline a strávili tam „Školu v prírode“. Počas celého týždňa mali žiaci pútavý program. Navštívili: Kežmarský hrad, skanzen v Pribyline, Biofarmu vo Východnej, Demänovskú jaskyňu slobody, Štrbské pleso. Zaujala ich aj beseda s členom Horskej záchrannej služby.

      V nohách mnoho kilometrov, veľa hier, súťaží, kopec zábavy. To všetko sme zvládli aj bez mobilov a ochrannej ruky rodičov. Všetci žiaci si zaslúžia mimoriadnu pochvalu za zvládnutie všetkých úloh. Aj napriek tomu, že počasie nebolo ideálne, bolo nám super!

    • Deň Európy
     • Deň Európy

      Deň Európy – 9.máj - bol opäť príležitosťou pripomenúť si niektoré členské štáty Európskej únie. Dvojice žiakov 5.-7.ročníka spracovali informácie uverejnené na webových stránkach a formou prezentácií zoznámili žiakov štvrtého ročníka so zaujímavosťami o deviatich štátoch EÚ: Dánsko, Írsko, Spojené kráľovstvo, Grécko, Španielsko, Portugalsko, Fínsko, Rakúsko, Švédsko. Prezentácie obohatili žiaci aj o malé kvízy.

      Súčasťou tohto dňa boli aj nástenné panely vo vestibule školy, ktoré pútavou formou indícií prispeli k poznaniu týchto štátov. Prezentácia: Spojene_kraLovstvo.ppsx (1,7MB)

    • Matematická súťaž MAMUT
     • Matematická súťaž MAMUT

      Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach zorganizovala v spolupráci so združením STROM zaujímavú matematickú súťaž, v ktorej súťažili 5 – členné tímy zložené zo  žiakov 4. až 6. ročníka. Žiaci si tak mohli vyskúšať prácu v tíme, spoluprácu medzi sebou, či taktizovanie, aké úlohy riešiť, aby získali čo najviac bodov.

      Našu školu v piatok 31. mája v Košiciach reprezentovali dva tímy v takomto zložení:

      Tím 1 : Vivien Krulčiková (5.A), Alexandra Pečarková (5.A), Matúš Hriňa (5.C), Pavol Pluta (5.A), Valentina Šestáková (5.A)

      Tím 2 : Sandra Škopová (6.C), Sofia Fábová (6.C), Ondrej Malachovský (6.A), Ema Hriňová (6.A), Nina Jančišinová (6.A)

      Počas 120 minút žiaci riešili úlohy rôznej obtiažnosti a ďalšie úlohy navyše mohli získať aj v športových súťažiach.Spomedzi 51 družstiev z celého Slovenska sa tím 5. ročníka umiestnil na peknom 18. mieste.

      Úspešným matematikom blahoželáme a želáme ešte veľa úspechov v súťažiach.

      Kompletné výsledky súťaže sú dostupné na stránke: https://malynar.strom.sk/media/uploads/poradie_mamut_2019.pdf

    • Hláskovacia súťaž - SPELLING BEE COMPETITION
     • Hláskovacia súťaž - SPELLING BEE COMPETITION

      Dňa 25. mája 2019 sa v našej škole po prvýkrát konala súťaž v anglickom hláskovaní slov s názvom „Spelling Bee“. Účastníci Speling Bee sa museli do finále prebojovať niekoľkými vyraďovacími kolami, ktoré boli naozaj náročné. Súťaž bola kombináciou znalostí, zábavy, no a hlavne absolútne vynikajúcej koncentrácie.

      Súťaž rozšírila žiakom znalosť slovnej zásoby, čo nepochybne zlepšuje úroveň rozprávania i písomného prejavu. V tejto súťaži si zmerali svoju zručnosť v hláskovaní žiaci 5. a 6. ročníka. Súťažiaci mali 10 slov z rôznych tematických oblastí, ktoré mali správne vyhláskovať.

      Za 5. ročník  sa podarilo na prvé miesto vyhláskovať všetky slová Frankovi Bernátovi (V.C), druhé miesto obsadil Artur Malý (V.C) a na treťom mieste sa umiestnila Tamara Kollárová (V.B). Rýchlosť a presnosť, akou hláskovali, bola výborná a priam plynulá.

      V 6. ročníku boli na stupňoch víťazov len chlapci, a to Ondrej Malachovský (1. miesto, VI.A), Šimon Schurdák (2. miesto, VI.A) a Timotej Duračinský (3. miesto, VI.C).

      Všetci zúčastnení, ktorí absolvovali súťaž, boli odmenení peknými cenami a zaslúžia si pochvalu za bravúrne zvládnutie anglického hláskovania. Najviac nás teší, že počas súťaže sa žiaci povzbudzovali a udržovali si súťažného ducha a dobrú náladu. Všetci sme si užili veľa napätia a prežili sme veľa vzrušujúcich momentov. Veríme, že táto súťaž sa stane našou každoročnou tradíciou a povedie k motivácii neustáleho zlepšovania sa našich žiakov v anglickom hláskovaní – spellingu.

    • IQ olympiáda
     • IQ olympiáda

      V máji tohto roka sa naši žiaci opäť zapojili do IQ olympiády, organizovanou Mensou Slovensko. V Kategórii B (druhý stupeň ZŠ) sa do súťaže zapojilo 11 309 riešiteľov, z toho v našom kraji 920. Medzi 75% najlepších riešiteľov školského kola patria: vysledky_IQ_2019.pdf . Víťazom školského kola sa stal každý žiak, ktorý riešením  25 úloh počas 30 minút rozvíjal svoje logické myslenie, inteligenciu a kreativitu.

      Blahoželáme všetkým k úspechu a držíme palce do ďalších kôl tejto súťaže. PaedDr. Srnková Petra

       

    • Slávik Slovenska
     • Slávik Slovenska

      Už po dvadsiaty deviatykrát sa 3. Mája 2019 v Centre voľného času v SL  konalo okresné kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska, ktorá je oslavou ľudovej piesne a krásnych krojov z rôznych kútov Slovenska. Tejto postupovej súťaže, ktorej garantom je Peter Dvorský sa zúčastnili aj 3 žiačky našej školy.

      Sofia Gontkovičová z V.A si vyspievala 2. miesto, Veronika Kanciánová z III.A a Laura Konkoľová zo VII.A sa umiestnili vo svojich kategóriách na 3. mieste. Dievčatám blahoželáme a prajeme, nech aj ďalej spevom tešia svoje okolie.

    • Hviezdoslavov Kubín – krajské kolo
     • Hviezdoslavov Kubín – krajské kolo

      Prvý májový štvrtok bol pre nášho milého žiaka Tea Svitanu z 3.C triedy mimoriadne úspešný. V silnej konkurencii krajskej literárnej súťaže Hviezdoslavov Kubín v Prešove v kategórii poézie zvíťazil a 1. miestom si vybojoval vstupenku na celoslovenské kolo tejto prestížnej súťaže. Teovi srdečne blahoželáme a ďakujeme.

       

    • Dúha – celoslovenská literárna súťaž
     • Dúha – celoslovenská literárna súťaž

      3. máj 2019 patrí k úspešným dňom našej základnej školy.  3  naši žiaci boli pozvaní prevziať si ocenenia za svoje literárne práce  na slávnostnom vyhodnotení celoslovenskej literárnej súťaže Dúha, ktorej hlavným organizátorom je Ministerstvo školstva Slovenskej republiky. V silnej konkurencii žiačka Lucia Tomková  zo VII.C  v kategórii poézie obsadila 2. miesto a Stanislav Chovanec  zo VII.B v kategórii prózy obsadil 3. miesto.

      Daniela Olejníková zo VII.C získala cenu Ľubovnianskeho osvetového strediska. Ďalšou našou ocenenou žiačkou v tejto významnej literárnej súťaži bola Tina Strenková  z V.C, ktorá získala čestné uznanie za svoju literárnu prácu .  Všetci ocenení autori  majú svoje literárne texty uverejnené aj v zborníčku Dúhy. Srdečne im blahoželáme.

    • Deň Zeme - Sokoliari
     • Deň Zeme - Sokoliari

      S triedou sme išli do ekoučebne. Najprv nám ukázali kožu z líšky a potom z kuny. Bola tam jedna teta a deti, ktoré mali sokolov a sovu.Ukazovali nám aj parohy. Potom nám ukázali sovu, ktorú sme mohli pohladkať.Ukázali nám aj sokolov ale tých sme hladkať nemohli. Jeden sokol bol z Mexika a bol veľmi malý. /Marko Jacko, 4.D/

      .... páčila sa mi krásna, bielo – karamelová sova. Mala hebké pierka ako zamat,  čierno sa lesknúce oči a drobný zobáčik. Pekné boli aj sokoly. Mali pekné sfarbenie. Páčila sa mi koža líšky a kuny. Na rozdiel od líšky mala kuna krátku srsť, menší ňufák a malé labky. Boli tam aj parohy jeleňa a daniela. Dozvedela som sa, že časť danielovho parožia sa volá lopata. Smiešne bolo, ako sovička urobila na zemi kôpku trusu. Teta nám rozprávala o vtáčom krmive, mláďatách a živote. Ukázala nám aj zmenšeninu poľovníckeho posedu. Bol pekný. Dozvedela som sa veľa potrebných informácií a bolo to super! /Tianna N. Veverková, 4.D/ 

      ..... teta nám rozprávala aj o jeleňoch a ukázala nám parohy daniela a jeleňa. Vtákov držali na rukavici. Bola tam aj kožušina lasice. Vtákov držali deti z druhého stupňa. Dozvedela som sa informácie o vtákoch ktoré som nevedela. /Klára Cvancigerová, 4.D/

      Veľmi sa mi páčila prednáška o všelijakých zvieratkách, ktoré žijú v lese. Zo všetkých vtáčikov, ktoré tam boli, sa mi najviac páčila sova. Mala veľmi jemné perie. Hladkali sme srsť líšky a potom sme ju porovnávali so srsťou lasice. Líška mala huňatú srsť,  lasica krátku a tenkú. Ešte sa mi páčil kvíz. Mali sme hovoriť, či má dané zviera srsť alebo perie. Celá prednáška sa mi veľmi páčila.  /Natália Matoľáková, 4.D/

      .... rozprávali sme sa tam o zvieratách a nakoniec o vtákoch. O zvieratách som sa dozvedela aj veľa nových vecí a zaujímavostí. Mali tam aj dokonca srsť líšky a lasice. A mohli sme si aj zatrúbiť na vábidlo na jelene. A potom sme si mohli pozrieť aj vtáky. Dokonca sovu Harry aj pohladkať. Ostatné vtáky radšej nie, lebo vraj by nám mohli ublížiť. Deti ich mali na rukaviciach. Najviac sa mi páčila sova Harry, mala veľmi hladké a príjemné perie. Škoda, že tie sokoly nelietali, bolo by to zaujímavejšie. Ale tá pani Veronika toho dosť vedela a porozprávala nám veľa zaujímavých vecí. Bolo to fajn a páčilo sa mi to.  /TEREZKA ŠIDLOVSKÁ, 4.D/

      .... boli tam dravé vtáky..... potom  som mala veľký sen, v ktorom som snívala dlho, že som videla sovu. Tá sova bola krásna. Mala som veľmi dobrý pocit keď som ju hladkala. Páčilo sa mi správanie tých detí aj pani ktorá všetko rozprávala.  Nemala som dobrý pocit pri tom keď sme hladkali líšku. Páčili sa mi parohy srnca. Bolo dobré, keď tam na konci ten chlapec napodobnil zvuk srnca alebo jeleňa. Bola som rada že som sa tohto krásneho  predstavenia zúčastnila, lebo som sa aj niečo nové dozvedela. Nepáčilo sa mi správanie niektorých detí, ktoré namiesto počúvania vystrájali. A ešte ma zaujala aj bobria palička. Nebola to len taká obyčajná palička, ale bola to bobria palička, s ktorou si bobry stávajú hrádzu. Bolo by to lepšie keby tam dali aj orla. /Megy Compľová, 4.D/

    • Deň Zeme v ŠKD
     • Deň Zeme v ŠKD

      Planéta Zem má svoj sviatok. Deň Zeme v ŠKD sme si s deťmi  ozvláštnili kreslením na asfalt v našej školskej EKOučebni. Cieľ tejto aktivity bol jasný: pripomenúť si, aká dôležitá je ochrana našej planéty, aby sme na nej mohli žiť spokojne a zdravo! Deti si originálne predstavujú našu Zem, majú svoje videnie a fantáziu. Ak si pozriete fotografie, budú sa Vám ich pohľady na túto tému isto páčiť! 

      My sa tešíme z ich záujmu, množstva vedomostí a energie, ktorú možno na dielkach zbadáte. Želáme našej ZEMI veľa múdrych, rozvážnych a citlivých dvojnohých tvorov!

    • Mobilita v gréckom meste Korfu
     • Mobilita v gréckom meste Korfu

      Ďalšou mobilitou v projekte, ktorá sa uskutočnila v gréckom meste Korfu v dňoch 8.4.2019 – 12.4.2019 sa opäť naplnil zámer tohto projektu – vidieť, čo najviac možností výberu pre ďalšie povolanie, spolupráca žiakov napriek rozdielnosti mentality jednotlivých krajín a komunikácia v angličtine nielen medzi žiakmi, ale aj medzi ostatnými zúčastnenými. Viac informácii nájdete v časti Remeslo má zlaté dno.

       

    • Škola v prírode 4.B a 4.C
     • Škola v prírode 4.B a 4.C

      V posledný marcový týždeň sa žiaci 4.B a 4.C triedy zúčastnili Školy v prírode. Tatry sa im stali domovom. Mamami, učiteľkami aj kamarátkami im boli pani učiteľky. Bol to týždeň plný nielen hier, pesničiek, turistiky, pohybu na čerstvom vzduchu, ale aj zážitkov a dobrej nálady. Pešia túra na Popradské pleso, Hrebienok, či výstup k Belianskej jaskyni alebo na Chodník korunami stromov bola pre mnohých poriadna výzva.

      874 schodov pod zemou, 35 turistických kilometrov a 32 m nad zemou v Bachledke sme vyplávali v bazénoch a wellnesse. Aj vedomosti sme si doplnili a to návštevou múzea TANAP. To všetko sme zvládli bez zranení, bez plaču, bez hundrania a hlavne úplne samostatne. Škola v prírode je pre dieťa akýmsi bobríkom odvahy. Odrazu je ponechané v mnohých veciach na seba, na svoju zodpovednosť a našich štvrtákov treba pochváliť, že tento týždeň zvládli na jednotku. Vďaka rodičom za podporu a prejavenú dôveru, pani učiteľky Vančová, Kandráčová, Murcková.

    • Veľkonočná tvorivá dielňa
     • Veľkonočná tvorivá dielňa

      Batikovanie, olepovanie slamennými kúskami, farebnými stužkami, drôtikovanie, samolepky, olepovanie trblietkami a stružlinami....to je niekoľko námetov techník, ktoré použili pri výrobe kraslíc starí rodičia našich žiakov, rodičia a aj samotní žiaci. Všetci sa stretli na Veľkonočnej tvorivej dielni a ukázali nám, ako dokážu "čarovať".

      Vzájomne sa obohatiť svojim talentom, chuťou niečo pekné ukázať a dokázať dnes už vôbec nieje bežné. No v našej škole sme to dokázali. V jedno popoludnie sme zborovňu zaplnili farbami a vôňami, vajíčkami, uplietli korbáče, vytvorili dekorácie. Všetci návštevníci školy a jej žiaci mali jedinečnú možnosť si ich pozrieť na výstavke, kam všetka nádhera putovala. Želáme slnečné sviatky!

    • Anglické vydavateľstvo USBORNE priamo v našej škole
     • Anglické vydavateľstvo USBORNE priamo v našej škole

      Dňa 17. apríla 2019 sa na našej škole uskutoční predajná výstava jedného z najznámejších britských vydavateľstiev USBORNE  so svojimi jedinečnými knižkami priamo z Anglicka. Žiaci si budú môcť vybrať z množstva krásnych a inovatívnych kníh v angličtine, ktoré podnietia ich záujem o výuku anglického jazyka primerane ich veku a záľubám.

      Ceny kníh sa pohybujú od 8€ do 13,50€. Žiaci si budú mocť knihy zakúpiť priamo na mieste, alebo cez tzv. "wish list", vďaka ktorému si vybrané knihy budú môcť doobjednať po konzultácii s rodičmi. 

      Knižnú ponuku vydavateľstva si môžte pozrieť na týchto stránkach:

      USBORNE: https://usborne.com/browse-books/

      FACEBOOK: https://www.facebook.com/magicalbooksforchildren/

    • Jarné upratovanie okolia školy
     • Jarné upratovanie okolia školy

      Viete, aké je to príjemné prechádzať sa po čistom trávniku, relaxovať pohľadom na prvé steblá trávy, sadnúť na lavičku, pod ktorou nekvitnú odpadky, však? My, žiaci našej školy a naši učitelia, sme urobili všetko pre to, aby sa to udialo čo najskôr. Hrabali sme, odnášali bioodpad do kontajnerov, zametali sekréty od psov, zbierali komunálny odpad, ktorý nám nevedno kto občas nahádže do kríkov v našej EKOučebni, v našom areáli.

      V rámci žiackych možností sme urobili veľa a veríme, že si to my všetci uvedomujeme a zdieľame - teda pokračujeme a vážime si vlastné úsilie!  Za všetkých, čo pracovali na sto percent, dostávame velikánske poďakovanie! Od koho, čo myslíte? 

    • Dejepisná exkurzia do Osvienčima
     • Dejepisná exkurzia do Osvienčima

      5. apríl bol dlho očakávaný deň, kedy sme sa vydali na dlhú cestu do Osvienčimu. Na mieste bývalého koncentračného tábora žiaci 9. ročníka prešli bránou Auschwitzu aj Birkenau. Objekty koncentračného tábora Auschwitz a Birkenau sú pamätníkom pripomínajúcim celému svetu zvrátenosť nacistického režimu a utrpenie miliónov nacistami prenasledovaných ľudí po celej Európe.

      Kopy detských topánočiek, ľudských vlasov sú spomienkou na tisíce a tisíce obetí. Každého z nás zomkla obrovská ľútosť a určite sa nám v mysliach vynorila otázka, ako toľkú hrôzu mohol niekto dopustiť. Osvienčim je právom považovaný za cintorín národov. So záujmom sme si prezreli expozície múzea a snažili sa vcítiť do nezávideniahodnej situácie väzňov v tomto tábore počas druhej svetovej vojny. Zaujímavé a veľmi emotívne rozprávanie našich sprievodkýň zanechalo u nás hlboký dojem.

    • Zápis do 1. ročníka
     • Zápis do 1. ročníka

      "Ty už nie si vôbec malá, práve si sa zapísala. Si na našom zozname, v septembri Ťa čakáme!"

      Tak túto básničku si mohli vypočuť deti od svojich rodičov, keď si z rúk pani učiteľky prebrali čestnú medailu. Tá je symbolom toho, že po vykonanom zápise a pochvale v podobe pamätného listu boli prijaté do školy!

      Ich povinnosťou bude medailu si uschovať a dôjsť v septembri po prvý krát s ňou do školy ako riadni prváci! Tešíme sa na všetkých, čo k nám počas dní zápisu prišli, vykonali ho a už patria k nám - do našej velikánskej školskej rodiny!

       

    • Šaliansky Maťko 2019 – celoslovenské kolo
     • Šaliansky Maťko 2019 – celoslovenské kolo

      Dňa 29. 3. 2019 sa  v kolíske prestížnej recitačnej súťaže Šaliansky Maťko v meste Šaľa uskutočnil už jej 26. ročník. Prešovský samosprávny kraj, okres Stará Ľubovňa aj našu školu na nej reprezentovala naša úspešná recitátorka, Monika Tomusová zo VII.B, víťazka krajského kola. Vystúpenie na tejto významnej súťaži bol pre ňu recitátorským sviatkom, ale znamenalo aj veľkú zodpovednosť.

      Od poroty obdržala pochvalu za svoj prednes, výber textu aj za kostýmovanie. Prívlastok „čarovná“ od členky poroty  bol pre ňu krásnym ocenením. Veľkým zážitkom bolo pre ňu aj stretnutie s bývalým prezidentom Slovenskej republiky pánom Ivanom Gašparovičom, ktorý účastníkov súťaže poctil svojou prítomnosťou. Monika Tomusová  sa účasťou na celoslovenskom Šalianskom Maťkovi zaradila medzi ôsmich najlepších recitátorov  Slovenska vo svojej kategórii. Poďakovanie za jej prípravu sa od organizátorov dostalo aj pani učiteľke PhDr. L. Hricíkovej.

    • Okresné kolo Pytagoriády
     • Okresné kolo Pytagoriády

      V dňoch 26. – 27. marca  sa konalo okresné kolo obľúbenej matematickej súťaže – PYTAGORIÁDY. Našu školu reprezentovalo v šiestich kategóriách 35 žiakov, ktorí postúpili zo školského kola. V kategórii P3 získal 1. miesto Matej Chovanec (3.C), v kategórii P5 skončila na 3. mieste Vivien Krulčíková (5.A), v kategórii  P8 získala 3. miesto Daniela Koterbová (8.B).

      Titulom ÚSPEŠNÝ RIEŠITEĽ (za minimálne 10 správnych príkladov z 15) boli ocenení títo žiaci:

      Kategória P3 : L. Hajnalová, M. Hnatová, M. Fába, P. Timočko, A. Uhlárová (všetci z 3.A), F. Kovalčík (3.B), T. Svitana (3.C)

      Kategória P4 : T. Šidlovská, T. Veverková, N. Matoľáková (všetci zo 4.D), L. Mindek, M.Vantroba, M.Semančík (všetci zo  4.A)

      Kategória P5 : P. Pluta, A. Pečarková, V.Šestáková (všetci z 5.A), M. Hriňa (5.C)

      Kategória P7 : P. Vančová (7.B)

      Kategória P8 : L. Jančišinová (8.B)

      Všetkým oceneným srdečne blahoželáme.

    • Deň vody
     • Deň vody

      Dňa 22. marca si každoročne pripomíname Svetový deň vody. Na našej škole sa tento deň niesol v znamení modrej farby. Žiaci boli oblečení v modrom a v ŠKD celý týždeň vyrábali rôzne plagáty. Taktiež trojčlenné tímy 3. – 7. ročníka sa pokúšali „dobyť“ Pevnosť Boyard a zistiť správne „vodné“ heslo. Tento deň bol nielen zábavný ale aj poučný.

      Uvedomili sme si, že pitná vody nie je pre každého samozrejmosťou a že mnohé krajiny bojujú s nedostatkom pitnej vody. Preto je dôležité pitnou vodou neplytvať. Verím, že takto o rok všetci budeme môcť povedať, že vodou sme šetrili nielen na Deň vody, ale počas celého roka.

    • Školská knižnica
     • Školská knižnica

      Kniha, najväčší priateľ človeka, od nepamäti patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov mladých či starých. Dňa 15.3.2018 sa v školskej knižnici konala prednáška ohľadom vzniku knihy, Zúčastnili sa jej žiaci 1. a 2. ročníka. Popoludnie sa nieslo nielen v duchu získaných vedomostí ale bolo aj plné zábavy a dobrej nálady.

       

    • Divadelné predstavenie "Červená čiapočka"
     • Divadelné predstavenie "Červená čiapočka"

      ... veľmi sa mi páčilo ako chcel vlk zjesť tortu a stále si vymyslel plán ako ju získať. Nepáčilo sa mi to že červená čiapočka nemala čiapku ale mašľu. Veľmi pekne spievali. Najviac sa mi páčili postavy babička a vlk... L.Kormaníková, 4.D
      ... najviac sa mi páčilo ako vlk keď sa mu dačo nepodarilo tak povedal do pšenice. Páčil sa mi hlas motýľa. Páčilo sa mi ako tancovali flossing... Jakub Stašák, Rastik Svitana, 4.D

      ... najviac sa mi páčilo  keď Červená Čiapočka išla do lesa ku babke aby zachránila svoju mamku. Začiatok bol dobrý. Páčilo sa mi aj ako spievali. Smiešne bolo to, keď na  konci tancovali Floss a  Wigle. A vlk dostal príučku keď ho poľovník dostihol.... Marko Jacko, 4.D
      ... pred predstavením som si myslela že to bude riadna nuda lebo som si hovorila taká detská rozprávka ale mýlila som sa bolo to super. Môže to ľutovať ten kto tam nebol. Najviac sa mi páčil koniec, tancovali tam floss... Natália Matoľáková, 4.D

    • Karneval
     • Karneval

      Karneval prebehol v tomto roku trošku netradične. Pozvali sme si kúzelníka a toto sú názory a postrehy niekoľkých žiakov: 
      ... mne sa KARNEVAL páčil. Najviac sa mi páčili postavičky SRANDA-BANDA. Kúzla sa mi páčili tiež. Nabudúce by tam mohlo byť viacej výzdoby a hier. Tancovanie ma tiež bavilo... Michal Semančík, 4.A


      ... mne sa na KARNEVALE páčil kúzelník, bol taký zábavný, dobre som sa zasmial. Ešte sa mi páčili tie tance, čo sme tancovali. Nepáčilo sa mi, že tam bolo veľa detí... Lukáš Kormaník, 4.A

    • Medzníky druhej svetovej vojny
     • Medzníky druhej svetovej vojny

      Budovať úctu mladej generácie voči obetiam fašizmu, prispievať k odhaľovaniu neľudskosti fašizmu a neofašistických ideí bolo cieľom súťaže  venovanej 74. výročiu ukončenia druhej svetovej vojny. Okresné kolo tejto súťaže sa konalo 18.3.2019 v Cente voľného času v Starej Ľubovni. Našu školu úspešne reprezentovali a na 3.mieste sa umiestnili žiaci 9.ročníka M. Dicová, E. Šutorová a J. Zima. K úspechu srdečne gratulujeme.

       

    • Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo
     • Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo

      V dňoch 19. -21. 3. 2019 sa 12  úspešných žiakov zo školského kola zúčastnilo na okresnom kole významnej recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín.  Z nich desiati boli úspešní a vrátili sa do školy s umiestneniami a oceneniami. V 1. kategórii v poézii aj na okresnom kole zvíťazil  Teo Svitana z III. C, diplomom za výborný prednes bola ocenená Daniela Tomková zo IV. A. V próze získala  Natália Matoľáková zo IV. D 2. miesto. 

      V 2. kategórii v prednese poézie získala Tina Strenková z V.C 2. miesto, tretia skončila Sofia Fabová zo VI.C. V prednese prózy bola ocenená diplomom za výborný prednes Sofia Gontkovičová z V. A.

      V 3. kategórii v prednese poézie druhá skončila Sofia Filičková zo VI.C, diplomom za výborný prednes bola ocenená  Patrícia Vančová zo VII.B. V 3. kategórii v prednese prózy boli diplomami za výborný prednes ocenení Sandra Jaržembovská z IX.B a  Stanislav Chovanec zo VII.B.

      Všetkým oceneným srdečne blahoželáme.

    • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo
     • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

      Dňa 14.3.2019 mali priaznivci umeleckého prednesu pekné stretnutie. Školského kola súťaže Hviezdoslavov Kubín v 1. kategórii sa zúčastnilo 24 interpretov. Na ďalší deň 15.3.2019 pokračovala slávnosť umeleckého slova aj na 2. stupni školy. Recitátori v 2. a v 3. kategórii podali veľmi pekné výkony. Všetkým oceneným srdečne blahoželáme a postupujúcim  prajeme veľa úspechov na okresnom kole.

      V 1. kategórii poézii zvíťazil Teo Svitana z III. C, na 2. mieste sa umiestnila Daniela Tomková zo IV. A, tretia skončila Katarína Filičková zo IV. A. V próze boli 2 víťazi, Marek Imrich z III. C  a Natália Matoľáková zo IV. D. 2. miesto obsadila Tianna Noell Veverková zo IV. D, na 3. mieste skončili dvaja recitátori - Filip Škop z III. C a Saskia Škapurová zo IV. A. V okresnom kole budú reprezentovať našu školu v poézii Teo SvitanaDaniela Tomková a v próze Marek ImrichNatália Matoľáková.

      V 2. kategórii v prednese poézie zvíťazila Tina Strenková z V.C, druhá skončila Sofia Fabová zo VI.C, tretie miesto obsadil Pavol Pluta z V.A. V 2. kategórii v prednese prózy  zvíťazila Sofia Gontkovičová z V.A,  druhá skončila Sandra Škopová zo VI.C, tretie miesto obsadili Kamila Uhlárová zo VI.A, Viktória Kancianová z V.A a Tamara Gdovinová zo VI.C. V okresnom kole budú reprezentovať našu školu  v poézii Tina Strenková a Sofia Fabová a v próze Sofia Gontkovičová a Sandra Škopová.

      V 3. kategórii v prednese poézie zvíťazila Patrícia Vančová zo VII.B, druhá skončila Sofia Filičková zo VI.C. V 3. kategórii v prednese prózy zvíťazila Sandra Jaržembovská z IX.B, druhý skončil Stanislav Chovanec zo VII.B. V okresnom kole budú reprezentovať našu školu  v poézii Patrícia VančováSofia Filičková a v próze Sandra JaržembovskáStanislav Chovanec.

    • Talent najmenších – školské kolo
     • Talent najmenších – školské kolo

      Aj naši najmenší žiaci nám chcú ukázať svoj talent. Preto sme sa 13.3.2019 stretli s najlepšími talentmi z každej triedy na školskom kole súťaže „Talent najmenších.“ Žiaci súťažili v speve a v prednese. Na okresnom kole nás budú reprezentovať K. Kičurová, J. Markovičová, E. Salamonová, P. Sklenár, M. Tokarčík. Všetkým deťom blahoželáme.

      Umiestnenie

      Spev: 1. Karolína Kičurová /1.C/, 2. Jana Markovičová /1.C/, 3. Emília Salamonová /2.A/.

      Prednes: 1. Patrik Sklenár /2.A/, 2. Kristína Andreanská /2.B/, 3. Maroš Tokarčík /1.A/.

    • Keď nám „chutí“ angličtina
     • Keď nám „chutí“ angličtina

      Učiť hravou formou a prelínať získané vedomosti s každodennou realitou je jedným z hlavných zámerov pri učení sa cudzích jazykov. Žiaci 6. ročníka si rozšírili slovnú zásobu týkajúcu sa jedla prostredníctvom krátkych dialógov v reštaurácii, ale aj stručným dynamickým opisom jablkového múčnika s posýpkou (Apple crumble).

      Získané vedomosti si mohli žiaci priamo precvičiť pri príprave domáceho jablčníka, na ktorom sme si poriadne zamaškrtili na hodinách anglického jazyka. Veď posúďte sami :-)

    • Maslenica
     • Maslenica

      Dopoludnie plné nezabudnuteľných zážitkov a príjemnej atmosféry. Aj takto sa dá charakterizovať podujatie ruštinárov Maslenica, ktoré už deviaty rok zorganizovala SOŠ sv. Klementa Hofbauera v Podolínci 5. marca 2019. Maslenica je najstarší ruský ľudový sviatok, ktorým sa ľudia lúčili so zimou a vítali jar.

      Na tomto podujatí, v krátkom kultúrnom programe, vystúpili žiaci z desiatich základných a stredných škôl okresu Stará Ľubovňa. Na Maslenici našu školu úspešne reprezentovali a svojim hudobno-recitačným vystúpením zaujali žiaci 7. a 9.ročníka. Naša škola bola ocenená pamätným listom a účinkujúci sladkosťami. Stretnutie bolo veľmi zaujímavé a motivujúce hlavne pre žiakov učiacich sa ruský jazyk.

    • Šaliansky Maťko 2019 – krajské kolo
     • Šaliansky Maťko 2019 – krajské kolo

      Dňa 27. 2. 2019 sa uskutočnil na  ZŠ na Májovom námestí v Prešove 26. ročník krajskej súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko 2019. V tejto obľúbenej recitačnej súťaži reprezentovali našu školu, mesto aj okres Stará Ľubovňa v prvej kategórii Marek Imrich z 3.C, ktorý získal čestné uznanie a v tretej kategórii Monika Tomusová zo 7.B.

      Vynikajúci úspech zaznamenala Monika Tomusová, ktorá v silnej konkurencii zvíťazila a 1. miestom si vybojovala vstupenku na celoslovenské kolo tejto prestížnej súťaže. Žiačka učiteľky PhDr. L. Hricíkovej bude reprezentovať Prešovský samosprávny kraj na celoslovenskej súťaži v Šali. Monike srdečne blahoželáme.

    • Valentínsky ples
     • Valentínsky ples

      „Už ako malá som chcela mať na sebe krásne šaty, čarovné črievičky a mamine korále. A dnes sa mi ten sen splnil.„ Možno aj tieto slová prebehli mnohým dievčatám, ktoré sa pripravovali na ples, v ich mysliach. Vo štvrtok, 14. februára,  sa na našej škole už sedemnásty krát  konal Valentínsky ples, kde si všetci zúčastnení prišli na svoje.

      Občerstvenie, skvelá hudba, bohatá tombola. Výzdoba sa niesla v ružovo – červenej farbe, stoly so sviečkami pekne dopĺňali atmosféru plesu.  Korunovali sme aj novú kráľovnú plesu – SABÍNU MAŠLEJOVÚ a kráľa plesu – MARKA KOHÚTA. „Valentínsky ples je naša srdcovka, cítime sa jeho súčasťou.“ A to je pre organizátorov plesu tým najkrajším vyznaním.

    • Medzinárodné mobilita v Taliansku
     • Medzinárodné mobilita v Taliansku

      V dňoch 3. – 9. februára sa uskutočnila medzinárodná mobilita žiakov v Taliansku na ktorej sa zúčastnili piati žiaci našej školy a traja pedagógovia. Dňa 15. februára sa uskutočnil workshop k projektu "Remeslo má zlaté dno", kde okrem iného, žiaci prezentovali dni v Taliansku z vlastného pohľadu. Viac informácii nájdete v časti Remeslo má zlaté dno.

       

    • Modelujeme zo snehu
     • Modelujeme zo snehu

      Konečne prišla zima, aká má byť - so snehom. Aj 31. január 2019 bol takým pekným zimným dňom. Navyše sa bilancovalo, lebo v tento deň sa odovzdávali polročné vysvedčenia. Pani učiteľky rozmýšľali, čím by tento deň ozvláštnili. A vymysleli. Pripravili pre deti podujatie pod názvom “Modelujeme zo snehu”. Veď deti si po polročnej práci trošku oddychu zaslúžia!

      Fantázia detí pracovala na plné obrátky, a tak nám na školskom ihrisku pred očami vyrastali snehové bunkre i kreslá, eskimácke iglu, korytnačka, slimák, slniečko, ba dokonca aj stredoveký hrad, či Vysoké Tatry. Za svoju snahu boli deti odmenené drobnými sladkosťami. Do tried sme sa vrátili síce s červenými lícami, ale s dobrým pocitom, že sme si skrášlili školské ihrisko a na čerstvom vzduchu trošku zdravo vymrzli. Veríme, že aj budúca zima bude na sneh štedrá a my si túto peknú staviteľskú atmosféru zopakujeme.

    • Miss bábika
     • Miss bábika

      Dňa 6.2.2019 sa uskutočnilo okresné kolo súťaže Miss bábika. Malé „mamičky“ ukázali svoj talent pri recitácií a speve, preukázali svoju šikovnosť pri prebaľovaní, obliekaní bábik a nechýbal ani priestor pre kreativitu. Na chvíľu sa z prváčok stali naozajstné mamičky. Všetky súťažiace boli úžasné.  1.miesto získala Janka Markovičová z 1.C. Súťažiacej blahoželáme!

      Dňa 22. 1. 2019 sa uskutočnilo školské kolo súťaže MISS BÁBIKA. Táto súťaž je určená pre žiačky 1. a 2. ročníka. Dievčatá svojim bábikám pekne zaspievali a preukázali tiež zručnosť pri starostlivosti o ne. Do okresného kola postúpili žiačky Janka Markovičová z 1. C a Bianka Gergelčíková z 2.B triedy. Obidvom blahoželáme a držíme palce v okresnom kole.

    • Šaliansky Maťko 2018 – školské a okresné kolo
     • Šaliansky Maťko 2018 – školské a okresné kolo

      Dňa 15. 1. 2019 sa uskutočnilo v kultúrno-spoločenskej miestnosti Základnej školy na Komenského ulici v Starej Ľubovni školské  kolo súťaže v recitácii slovenských povestí   Šaliansky Maťko 2019.  V tejto obľúbenej recitačnej súťaži  sa prezentovali žiaci 2. – 7. ročníka našej školy. V prvej kategórii žiakov 2. -  3. ročníka získal Marek Imrich  z 3.C 1. miesto.

      V 2. kategórii  žiakov 4. a 5. ročníka  získala Tina Strenková z 5.C   1. miesto, na 2. mieste skončila Petra Česáková  z 5.B

      V 3. kategórii  žiakov 6. a 7. ročníka  získala Monika Tomusová  zo 7.B

      1. miesto, na 2. mieste skončili dve recitátorky – Sofia Fábová a Sandra Škopová zo VI.C.  

      Dňa 17. 1. 2019 sa uskutočnilo v Centre voľného času   v Starej Ľubovni okresné  kolo súťaže v recitácii slovenských povestí   Šaliansky Maťko 2018.

      Zúčastnili sa ho úspešní recitátori zo školského kola,  žiaci 2. – 7. ročníka našej školy. V silnej konkurencii recitátorov celého okresu boli naši recitátori veľmi úspešní. V každej kategórii stáli na stupni víťazov. V prvej kategórii   získal Marek Imrich  z 3.C 1. miesto.

      V 2. kategórii  sa  Tina Strenková   z 5.C  umiestnila na 3. mieste.

      V 3. kategórii  si vyrecitovala    Monika Tomusová  zo 7.B 1. miesto a Sofia Fábová zo 6.C 3. miesto.

      Všetkým úspešným recitátorom úprimne blahoželáme.

    • Prvé nadnárodné stretnutie v Rumunsku
     • Prvé nadnárodné stretnutie v Rumunsku

      Pozrite si prvé nadnárodné stretnutie v Rumunsku, kde sa určili budúce termíny stretnutí výmeny žiakov, ktorí budú reprezentovať našu školu v projekte "Remeslo má zlaté dno". Cieľom tohto stretnutia bolo spoznávanie partnerov, spoznanie školy a učiteľov vyučujúcich v tejto škole a systém vzdelávania v Rumunsku.

       

    • Deti pre starkých
     • Deti pre starkých

      Žiaci našej školy pred Vianočnými sviatkami boli potešiť, rozveseliť a roztancovať aj starkých v Domove pre seniorov. A či sa im to podarilo? Nepochybujte! Pod vedením svojich skvelých učiteliek Mgr. R.Boďovej a PaedDr. A. Kaletovej rozdali kus radosti a kopu úsmevu a dobrej nálady! Snehuliaci, "chlopci a dzifčata" sa počas svojho vystúpenia mohli presvedčiť, aké je nádherné rozdávať lásku druhým. Lebo potlesk a slzičky dojatia od starkých boli toho dôkazom. /Mgr. M.Runčáková/

       

    • Záchrana som ja
     • Záchrana som ja

      V tomto školskom roku sa žiaci 4.B triedy prvýkrát zapojili do projektu ZÁCHRANA SOM JA. Cieľom bolo nadobudnúť základné vedomosti o poskytovaní prvej pomoci, o záchranárskych zložkách a hlavne získať pre školu defibrilátor, ktorý môže zachraňovať životy. Vytvorili projekt, v ktorom sa realizovali všetci bez výnimky. Niektorí tvorili básne, príbehy a iný ilustrovali.

      Deti sa tešili so spoločného diela. Defibrilátor síce nezískali, ale vedomosti a skúsenosti, ktoré počas tvorenia nadobudli, im už nikto nevezme.

    • Babka, dedko 2018 – okresné kolo
     • Babka, dedko 2018 – okresné kolo

      Dňa 13. 12. 2018 sa uskutočnilo v Obradnej sieni Mestského úradu v Starej Ľubovni slávnostné vyhodnotenie okresného kola XVII. ročníka súťaže Babka, dedko 2018. Súťaže sa zúčastnili žiaci z 26 škôl nášho okresu Stará Ľubovňa . Medzi 32  ocenenými boli aj literárne práce 4 žiačok našej školy. Hlavné ceny získali dievčatá zo VII.B Patrícia Vančová a Monika Tomusová.

      Pozoruhodné boli aj literárne príspevky žiačok Emy Gajdošovej z V.A a Tiny Strenkovej z V.C, ktoré boli taktiež uverejnené v Zborníku najkrajších vyznaní detí základných škôl v okrese Stará Ľubovňa. Úspešným žiačkam srdečne blahoželáme.

    • iBobor: Nielen Perinbabka snežila v našej škole!!!
     • iBobor: Nielen Perinbabka snežila v našej škole!!!

      Vrece úspechov sa roztrhlo aj nad žiakmi 3. – 9. ročníka pri riešení úloh informatickej súťaže iBobor. Do súťaže sa zapojilo 979 škôl na Slovensku. Našu školu reprezentovalo 179 usilovných Drobcov (3. roč), Bobríkov (4. a 5. roč), Benjamínov (6. a 7. roč), Kadetov (8. a 9. roč.) a dokázali, že majú nielen záujem o informačné a komunikačné technológie, ale ich zručnosti v ich používaní sa každým rokom zvyšujú.

      Úspešným riešiteľom sa stal každý žiak, ktorý dosiahol aspoň polovicu „kladných bodov“ vo svojej kategórii. Diplom úspešného riešiteľa tohto roku získalo 77 žiakov. Blahoželáme všetkým zúčastneným a už teraz sa tešíme na ďalšie skvelé úlohy, ktoré nám organizátor - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave - pripraví. PaedDr. Srnková Petra

    • Vianočná akadémia
     • Vianočná akadémia

      V športovej hale v nedeľu intenzívne snežilo! Tak by mohol znieť titulok v komerčnom denníku. Perinbaba s vnúčatkami roztancovali snehové vločky, malých snehuliakov, vianočných škriatkov, dedinských trhovníkov, uzimených koledníkov  i športovcov. Naši šikovní žiaci ukázali, že im ide moderný i ľudový tanec, vedia nádherne spievať, sú pohybovo i jazykovo nadaní.

      Aj keď sa zmenilo miesto konania, nikdy sa nemení nadšenie žiakov a ich učiteľov potešiť všetkých rodičov, starých rodičov a priateľov školy. Perinbabina snaha nebola zbytočná a celé mesto je rozprávkovo biele...

    • Mikuláš
     • Mikuláš

      V deň sv. Mikuláša – 6. decembra na našu školu každoročne zavíta Mikuláš . Mikuláš so svojimi pomocníkmi anjelmi a čertmi  obdaril aj tento rok každého – dobrých, lepších aj tých menej poslušných, malých i veľkých. Deti mu za odmenu zaspievali a zarecitovali mikulášske piesne či básne. V tento adventný čas sme si našli priestor na vzájomné obdarovanie... Veď aj sv. Mikuláš pomáhal , obdarovával všade, kde to bolo potrebné.

       

    • Dejepisná exkurzia v Tokajíku
     • Dejepisná exkurzia v Tokajíku

      Dňa 23. novembra 2018 sa v obci Tokajík uskutočnila pietna spomienka na tragédiu z 19. novembra 1944, keď nacisti za pomoc miestneho obyvateľstva partizánom postrieľali 32 tunajších mužov, obec vypálili, ženy a deti rozohnali. Na  pietnom akte kladenia vencov pri pamätníku zavraždených obyvateľov obce spolu s členmi SZPB v Starej Ľubovni za zúčastnilo aj 18 deviatakov našej školy pod vedením vyučujúcej dejepisu.

      Pri tejto príležitosti vystúpili s príhovormi významné osobnosti. Starostka obce Tokajík Jana Medvedzová v príhovore k  mladej generácii zdôraznila, aby neverila dezinformáciám v médiám, ktoré zľahčujú tragédie. Je nevyhnutné neprekrúcať dejiny, trvať na ich historickej objektívnosti a pripomínať hrôzy vojny, jej obete, na ktorých je postavená naša sloboda a mier. O zážitkoch našich žiakov z dejepisnej exkurzie rozprávajú ich prezentácie.

    • Remeslo má zlaté dno
     • Remeslo má zlaté dno

      Od 1.10.2018 do 1.10.2020 na našej škole prebieha medzinárodný projekt „Remeslo má zlaté dno“, kde je zapojených 5 škôl z rôznych krajín vrátane našej  v programe Erazmus+. Ak sa chcete dozvedieť viac o tomto projekte, kto je doň zapojený, čoho sa týka a aké sú ciele a úlohy v tomto projekte kliknite na odkaz.

    • Zhotovenie šarkana
     • Zhotovenie šarkana

      Vo štvrtok 15.11.2018 si deti zo školského klubu zhotovili šarkanov spolu so svojimi rodičmi a starými rodičmi. Všetci pracovali usilovne ako včeličky a výsledkom sú krásne a originálne šarkany, ktoré teraz zdobia vestibul našej školy. Nahliadnite do fotogalérie a uznáte, že sa im vydarili.

       

       

       

      .

    • Halloween party
     • Halloween party

      Ocitli sme sa uprostred jesene a v tomto ročnom období prichádza k nám u nás už udomácnený sviatok - Halloween. Patria k nemu strašidelné kostýmy, vydlabané tekvice s vyrezanými tvárami a sviečkou vo vnútri. K tomu všetkému patrí hudba v podaní DJ Bobra a žiaci prevlečení do rôznych halloweenskych kostýmov.  Halloween party si všetci zúčastnení užili. Tanec, hudba, tombola a spev - všetci sa zabávali. Veď o to všetkým predsa išlo.

       

    • Súťaž o najkrajšiu tekvicu
     • Súťaž o najkrajšiu tekvicu

      Aj keď sviatok Halloween je udomácnený skôr v západných krajinách, u nás sa tekvice vyrezávali dávno predtým ako sem prenikli vplyvy západného sveta. Vyrezávanie tekvíc sa stalo obľúbenou aktivitou i našich detí, na ktorú sa tešia každý rok. Aj tento školský rok sa súťažilo. Hlavné ceny získali až traja súťažiaci a to Natália Pjatáková za bezhlavého snehuliaka, Teo Svitana za svoju originálnu tekvicu - zajaca a  Kristián Barlík  za mačaciu tekvicu.

      Do súťaže o najkrajšiu Halloweensku tekvicu sa zapojilo 37 detí. Ak hľadáte teda inšpiráciu, ako nápadito vyrezať tekvice, ponúkame vám niekoľko tipov v nasledujúcej galérii.

    • Intenzívny konverzačný anglický jazykový kurz
     • Intenzívny konverzačný anglický jazykový kurz

      15. – 19. 10. 2018 sa žiaci našej školy zúčastnili konverzačného kurzu angličtiny, ktorý sme usporiadali spoločne s agentúrou Talk Talk. Táto spoločnosť so sídlom v Bratislave sa špecializuje na konverzačné kurzy vysokej kvality pod vedením skúsených kvalifikovaných odborníkov. Najväčšou výhodou je, že vyučujucí sú „rodení hovoriaci“ a prídu priamo do školy, kde sa študentom venujú 6 alebo 3 hodiny denne.

      Do kurzu se prihlásilo viac než 50 žiakov. Všetci žiaci boli z netradičnej výučby nadšení a využívali možnosť konverzácie s lektormi aj počas prestávok, aby si tak v praxi vyskúšali a preverili svoje jazykové schopnosti.

      Samotní lektori Emma a Matthew z Veľkej Británie a Rebecca z USA hodnotili celý priebeh kurzu ako veľmi úspešný a s úrovňou angličtiny našich žiakov boli nadmieru spokojní. Lektori sa deťom venovali svojou profesionálnou prácou  podľa ich veku a záujmu. Žiaci si kreslili a opisovali budovy v meste, hrali sa rôzne hry, aktivity, kde si hravou formou zdokonaľovali jazykové schopnosti, učili sa nové slovíčka a venovali sa aj správnej gramatike či výslovnosti. 

      Na záver žiaci dostali certifikáty o úspešnom absolvovaní kurzu a už teraz sa tešia na budúci školský rok, kde si kurz Talk Talk budú môcť znovu zopakovať.

    • V znamení dúhy...
     • V znamení dúhy...

      Školský parlament v spolupráci so ŠJ zorganizoval dňa 19. októbra Deň zdravej výživy. V tomto školskom roku sa podujatie nieslo "V znamení dúhy...". Žiaci i učitelia mali možnosť ochutnať 3 druhy zdravých ovocno-zeleninových šalátov, nátierok, prezrieť si rôzne druhy ovocia a  zeleniny, usporiadané podľa farieb dúhy, vidieť ukážku sušenia ovocia i vypočuť si rozhlasovú reláciu o zdravej výžive.

      Farba ovocia a zeleniny naznačuje aké vitamíny obsahujú a na čo sú  prospešné.

      FAREBNÝ MANUÁL PRE OVOCIE A ZELENINU

      • červená a oranžová – pôsobí na emócie a imunitu, obsahuje vitamín C, E, provitamín A, železo
      • žltá – zdroj energie, obsahuje vitamíny skupiny B, kvalitné proteíny
      • zelená – osviežuje, čistí organizmus, obsahuje vitamín C, B, železo, meď, kobalt, horčík, draslík, vápnik
      • modrá a fialová – chráni a predchádza rakovine, obsahuje vitamíny C, B, minerály
      • biela – prírodné antibiotikum, obsahuje vitamín C, železo

      Otázka na záver: Koľko farieb má dúha?

    • Šarkaniáda
     • Šarkaniáda

      Každoročne začiatkom októbra jesennú oblohu nad ZŠ Komenského ovládnu šarkany. Pestrofarebné divadlo zažili deti dňa 10. októbra 2018. Súťaž pre žiakov 1. stupňa v púšťaní šarkanov – Šarkaniáda má z roka na rok viac súťažiacich.  Súťažilo sa v 3 disciplínach – O najvyššie letiaceho šarkana, O najvytrvalejšieho šarkana a O najkrajšieho „po domácky“ vyrobeného šarkana.

      Víťazi získali pekné ceny, ocenená však bola snaha všetkých súťažiacich. Strávili sme príjemné popoludnie na čerstvom vzduchu spojené s pohybom. O rok dovidenia.

    • Európsky deň jazykov
     • Európsky deň jazykov

      Európska únia disponuje skutočným jazykovým bohatstvom, používa sa v nej 24 úradných jazykov a viac ako 60 regionálnych alebo menšinových jazykov. Dňa 26. septembra si každoročne, už od roku 2001, pripomíname Európsky deň jazykov, ktorého cieľom je osláviť jazykovú rozmanitosť v Európe a podporiť jazykové vzdelávanie.

      Znalosť cudzích jazykov uľahčuje život pri cestovaní, otvára nielen nové pracovné príležitosti, ale aj mysle, a tak prispieva k porozumeniu medzi ľuďmi. Niekoľko rokov si už aj my na našej škole pripomíname Európsky deň jazykov. Uvedomujeme si, že učiť sa cudzie jazyky je pre nás všetkých veľmi potrebné. Otvára sa pred nami svet, do ktorého chceme vojsť dobre jazykovo pripravení. Učíme sa angličtinu, nemčinu a ruštinu. Práve týmito jazykmi sa počas oslavy Európskeho dňa jazykov v našej škole netradične prihovárali žiačky VII.C triedy všetkým svojím spolužiakom z druhého stupňa. Dievčatá zaujímavou formou prezentovali všetky tri jazyky v kostýmoch reprezentujúcich jednotllivé krajiny. Vybrali si tému jedlo a stravovanie, ktorú kreatívnym spôsobom predviedli v jednotlivých triedach. Vo vestibule boli pripravené panely s farebnými obrázkami a opisy jedál typických pre danú krajinu. Žiaci, ale aj učitelia ocenili realizáciu Európského dňa jazykov a už teraz sa tešíme na budúci rok.

    • Začiatok školského roka
     • Začiatok školského roka

      Úsmevy, očakávania, radosť, kvetinky a veľa, veľa otázok bolo v to ráno všade okolo. Prváci v našej škole sa spoznali so svojou pani učiteľkou, so svojimi spolužiakmi, a hneď po uvítacom príhovore pána primátora Mgr. Tomka a pani riaditeľky PaedDr. Chamillovej začali spolu s rodičmi pracovať. Ich nežné slnečnice zdobia vestibul školy. Želáme prvákom veľa usilovných dní v školskom roku, veľa odvahy a trpezlivosti, chuti a dobrej nálady!

       

      Školské brány sa otvorili...

      Koľko stojí prvák?

    • Dejepisná exkurzia piatakov
     • Dejepisná exkurzia piatakov

      Ako sa v minulosti spracoval ľan. Pod týmto názvom sa niesla dejepisná exkurzia piatakov v jednom z drevených domčekov skanzenu pod hradom. Veľkým zážitkom bolo oboznámenie sa so spracovaním ľanu od jeho zberu až po výrobu plátna. Celý priebeh spracovania ľanu predviedla skúsená pani, ktorá si to pamätá ešte zo svojho detstva. Pre žiakov to bolo o to zaujímavejšie, že jednotlivé úkony s ľanom si mohli sami prakticky vyskúšať.

       

    • Letný vzdelávací pobyt učiteliek v meste Cambridge
     • Letný vzdelávací pobyt učiteliek v meste Cambridge

      Hurá, letné prázdniny! Dva mesiace bez školy, domácich úloh a iných školských povinností. Toto si povedali naši žiaci v posledný deň školského roka. Učiteľky anglického jazyka PaedDr. Lucia Gerthoferová a Mgr. Katarína Tomková sa však už tešili na to, že zatiaľ čo ich žiaci budú oddychovať počas letných prázdnin, ony sa zúčastnia dvojtýždňového vzdelávacieho pobytu v univerzitnom meste Cambridge v Anglicku.

      Tohto pobytu sa mohli zúčastniť vďaka tomu, že sa našej škole podarilo získať finančný grant na mobilitu učiteľov v oblasti vzdelávania, Erasmus+ z fondov EÚ. Prijímajúcou vzdelávacou organizáciou účastníčiek bola škola Bell Educational Services, Teacher Campus so sídlom v Homerton College, Cambridge,  ktorá ponúka kurzy naplnené hodnotnými a podnetnými aktivitami zameranými na obohatenie vyučovacích techník a tvorbu materiálov na hodiny anglického jazyka. Vzdelávanie je realizované prostredníctvom workshopov a prednášok.

      Naše učiteľky sa zúčastnili kurzov Creativity in the Classroom (Kreativita v triede) a Contemporary English (Súčasná angličtina) a tiež workshopov zameraných na učenie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Absolventky získali množstvo nových skúseností a podnetov. Osvojili si inovatívne techniky učenia a metódy zamerané na motiváciu žiakov všetkých vekových kategórií, ktoré budú aplikovať počas školského roka na hodinách angličtiny.

      V rámci rozvíjania si profesijných kompetencií mali učiteľky príležitosť nadviazať kontakty s kolegami z iných krajín. Kurzov sa zúčastili učitelia z celého sveta. Napriek rozmanitosti všetkých spájal spoločný jazyk, cieľ a snaha podeliť sa o svoje skúsenosti.

      Okrem certifikátu, a nových vedomostí si prinesli domov aj portfólio autentických materiálov a nápadov. S cieľom skvalitňovania vyučovacieho procesu sa s nadobudnutými skúsenosťami podelia aj s inými kolegami prostredníctvom workshopov v rámci školy.