• ENGLISH STAR

     • ENGLISH STAR je medzinárodná súťaž v anglickom jazyku pre žiakov základných škôl. Jej hlavným poslaním je propagovať anglický jazyk ako vyučovací predmet, ale aj zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov.  A práve 17. mája 2018 sa tejto súťaže zúčastnilo 20 žiakov našej školy, ktorí si premerali svoje „knowledge“ prostredníctvom písomného testu v jednotlivých jazykových úrovniach. Veľkým potešením pre nás boli doručené výsledky, kde takmer všetci zúčastnení získali diplomy s viac ako 80% úspešnosťou, teda, so „zlatou STAR“. Srdečne blahoželáme našim najväčším „hviezdam“, - prvákovi Matthew Lakomy (100%), Branislavovi Kravčikovi (100%) a Ondrejovi Malachovskému (99%). >>Fotoalbum<<

     • Ten starý hrad, čo na tom kopci stojí – okresné kolo

     • Dňa 27. 6. 2018 sa uskutočnilo na nádvorí Hradu Ľubovňa vyhodnotenie okresnej výtvarnej a literárnej súťaže Ten starý hrad, čo na tom kopci stojí. Usporiadalo ju OZ Priatelia Hradu Ľubovňa a Ľubovnianske múzeum. Na tomto slávnostnom podujatí sa zúčastnili  žiaci 2. C a šiesti žiaci – 6. ročníka našej školy. Ocenenie získali žiaci 2.C triedy za kolektívnu prácu, s ktorou sa umiestnili vo svojej kategórii na 3. mieste. V kategórii poézie obsadila Sofia Filičková zo VI.C 3. miesto. Stano Chovanec zo VI.B získal špeciálne ocenenie – cenu Ľubovnianskej knižnice za nápadité literárne dielo.  Výstavu najlepších výtvarných a literárnych prác sme si prezreli  spolu aj so žiakmi z iných škôl v nádhernej scenérii Ľubovnianskeho hradu. >>Fotoalbum<<

     • Atletika

     • Mesiac jún patril kráľovnej športu – atletike. Okresné kolo, ktoré naši žiaci a žiačky vyhrali, nám zaručilo postup do kola krajského, ktoré sa konalo 13.6. v Prešove. V silnej konkurencii sa však naši žiaci nestratili a siahli sme i na stupne víťazov.

      Žiačka Jana Malachovská sa v behu na 60m dostala do finále, kde dosiahla skvelé 4. miesto. Taktiež žiak Adam Čoma sa dostal do finále, kde s časom 7,50s mu víťazstvo ušlo len o 0,04s, a tak obsadil 2.miesto. Najlepšie výsledky v krajskom kole dosiahli žiaci Filip Dic a Miroslav Müller, ktorí svojimi výkonmi ohúrili všetkých prítomných a postúpili tak na Majstrovstvá SR. Filip porazil konkurenciu v hode kriketovou loptičkou s výkonom 73,90m, čo je o 3,8m viac, ako dohodil druhý v poradí. Miroslav vo vrhu guľou s výkonom 14,89m a jeho osobným rekordom porazil protivníkov o 0,5m.

      Medzi slovenskou špičkou sa naši žiaci mimoriadne snažili a na Majstrovstvách SR sme znova siahli po víťazných priečkach. Miroslav Müller vo vrhu guľou obsadil skvelé 5.miesto. Filip Dic prekonal svoje osobné maximum o neuveriteľných takmer 11 metrov,a tak s výkonom 84,80m obsadil nádherné 2.miesto a sa stal vicemajstrom Slovenska. Víťazom gratulujeme a prajeme veľa ďalších športových úspechov! >>Fotoalbum<<

     • Škola v prírode

     • Druhý júnový týždeň bol pre nás, žiakov 4. ročníka veľmi  výnimočný. Spolu s pani učiteľkami sme sa vybrali do školy v prírode obce ŽDIAR. Ubytovali sme sa v Hoteli Magura, kde sme mali chutnú stravu, pekné izby a k dispozícií spoločenské miestnosti a športový areál. Počas tohto týždňa nám počasie veľmi neprialo, ale aj napriek tomu sme mali možnosť vidieť nádhernú scenériu Belinských Tatier, prírodu obce Ždiar a množstvo kultúrnych pamiatok. Navštívili sme Chodník v korunách stromov v Bachledovej doline, Ždiarsky dom, múzeum, Belianskú jaskyňu a veľa iných zaujímavých miest. Nemôžme zabudnúť na Vláčik Maguráčik, ktorý nás previezol obcou a oboznámil s históriou a zaujímavými príbehmi o štítoch Vidlica a Havran. Počas pobytu sme mali množstvo športových, vedomostných ale i spoločenských súťaží, kde sme preukázali svoju šikovnosť. Za odmenu sme získali mnoho diplomov a vecných cien. Škola v prírode nám umožnila zažiť veľa krásnych zážitkov, na ktoré budeme dlho spomínať. >>Fotoalbum<<

     • Exkurzia v Bratislave

     • Po roku opäť Bratislava. Mesto, ktoré sa pravidelne stáva na 3 dni našim prechodným domovom. Mesto, ktoré je plné zaujímavostí, pamiatok a v ktorom sídlia rôzne štátne inštitúcie. Aj tentokrát skupina 25 ôsmakov nabrala smer – parlament. Neobišli sme ani dominantu hlavného mesta – hrad a hradné nádvorie, historickú časť Starého mesta, navštívili sme Múzeum Polície SR a vychutnali sme si pohľad na Bratislavu z vĺn Dunaja. Bolo to naozaj zaujímavé a obohacujúce. Treba sa prísť pozrieť. Prezentacia_BA18.ppsx (1,24MB)

     • Exkurzia z meteorológie

     • Pri príležitosti SVETOVÉHO DŇA METEOROLÓGIE 23.3.2018  sa  žiaci 7.A, 7.B zúčastnili spolu s  Mgr. J. Macurom, Mgr.  R. Labantovou a L. Olivovou exkurzie, ktorá sa konala v  observatóriu SAV Skalnaté pleso a  v aerologickej a meteorologickej stanici v Gánovciach pri Poprade. Aké bude počasie, čo všetko má vplyv na tvorbu počasia a jeho zmeny a odkiaľ to meteorológovia vedia? Na tieto a ďalšie iné otázky nám ochotne odpovedali meteorológovia jednotlivých pracovísk. Predpoveď počasia je pre nás dôležitá informácia. O tom, čo všetko má vplyv na tvorbu počasia a jeho zmeny sa žiaci učili na hodinách fyziky. Svoje teoretické vedomosti si počas exkurzie mohli overiť priamo v teréne. V meteorologickej záhradke spoznávali prístroje, ktoré predtým videli len na fotografiách. Z prehliadky si priniesli domov nové vedomosti, ktoré môžu využiť nielen na hodinách fyziky, ale aj v každodennom živote. Prezentacia_PP18.ppsx (1,95MB)

     • IQ Olympiáda - semifinále

     • Dňa 11.5. 2018 sa uskutočnilo regionálne kolo Východ – pre žiakov Košického a Prešovského kraja. Semifinále prebiehalo na akademickej pôde Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach. Našu školu reprezentovali Branislav Kravčik (7.B) a Laura Babiaková (8.C). Popasovali sa s logickým písomným testom, filmovou ukážkou na postreh, pamäťovým a premietaným logickým testom. Stali sa úspešnými riešiteľmi spomedzi 4439 žiakov tohto regiónu. Blahoželáme im k úspechu a držíme palce všetkým, ktorí sa do tejto súťaže zapoja aj v budúcnosti. PaedDr. Srnková Petra  >>Fotoalbum<<

     • Blahoslavený Titus Zeman

     • V pondelok 7. mája 2018 zavítali do našej školy otcovia saleziáni don Martin SDB, don Imrich SDB a brat Matej SDB. Prišli nám porozprávať o živote a svätosti blahoslaveného Titusa Zemana - mučeníka za duchovné povolania. Predstavili nám jeho život od narodenia cez školské roky, prípravu na kňazské a rehoľné povolanie, ťažké časy jeho života počas totality až po odchod do večnosti. Nechýbalo ani niekoľko slov o procese jeho blahorečenia a samotnej slávnosti blahorečenia. Rozprávanie dokresľovalo množstvo fotografií a videá, v ktorých sme si vypočuli aj osobné svedectvá jeho spolubratov a blízkych spolupracovníkov, ktoré nám sprostredkovali spomienky z čias totality. >>Fotoalbum<<

       

      Modlitba k blahoslavenému Titusovi Zemanovi:

      Blahoslavený don Titus Zeman, mnohým mladým ľuďom si pomohol naplniť svoje duchovné povolanie a pritom si sa neváhal obetovať za ich záchranu. Vyprosuj Cirkvi nové povolania do zasväteného spôsobu života aj zo žiakov našej školy a nám všetkým ochotu podporovať ich na tejto ceste nasledovania Krista. Amen.

     • Zber batérií a žiariviek

     • Nie všetko patrí do komunálneho odpadu a separovať odpad je v dnešnej dobe veľmi dôležité. I z tohto dôvodu sme sa rozhodli umiestniť v našej škole zberné nádoby na nefunkčné ŽIARIVKY a BATÉRIE.

      Ak teda máte doma nefunkčné žiarivky alebo batérie, doneste ich do týchto zberných nádob, ktoré nájdete umiestnené vo vestibule školy. Povedzte to svojim známym, rodine a poučte ich, že v našej škole myslíme na ochranu prírody neustále. Po ich naplnení príde koordinátor tohto projektu a batérie zo školy odvezie. Ďalej sa spracujú tak, aby prírode neuškodili.

      Nezabúdajme, že separácia odpadu je dôležitá a aj takýmto spôsobom môžeme pomôcť našej prírode a ochraňovať ju.

     • Dúha – celoslovenská literárna súťaž

     • 4. máj 2018 patrí k úspešným dňom našej základnej školy. Žiačka Daniela Olejníková zo VI.C  získala významné ocenenie na celoslovenskej literárnej súťaži Dúha, ktorej  hlavným organizátorom je Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.  V silnej konkurencii v kategórii poézie obsadila 2. miesto. Ďalšou našou ocenenou žiačkou v tejto významnej literárnej súťaži bola  Monika Tomusová  zo VI.B, ktorá získala čestné uznanie za svoju literárnu prácu v kategórii prózy.  Obidve žiačky majú svoje literárne texty uverejnené aj v zborníčku Dúhy. Srdečne im blahoželáme.

     • Hviezdoslavov Kubín – krajské kolo

     • V dňoch 2. - 3. mája 2018 sa uskutočnila krajská recitačná súťaž Hviezdoslavov Kubín v Divadle Jonáša Záborského v Prešove. Aj v krajskom kole boli obidve naše postupujúce recitátorky úspešné. V silnej konkurencii získali v 2. kategórii v recitácii poézie a prózy Monika Tomusová a Patrícia Vančová zo VI.B Diplomy za výborný prednes. Našim úspešným recitátorkám  srdečne blahoželáme. >>Fotoalbum<<

     • Športujeme radi...

     • ... a preto si žiaci druhého, tretieho a štvrtého ročníka 11.apríla zmerali svoje sily v športových súťažiach. Druháci súťažili v prekážkových dráhach. Najlepší boli žiaci II.C, druhé miesto obsadili žiaci II.A a tretí skončili žiaci II.B triedy. Tretiaci a štvrtáci hrali vybíjanú. Zápasy boli napínavé a hralo sa o každý život. Z tretiakov najlepšie obstála III.B, druhé miesto získala III.D a tretí skončili žiaci III.C triedy. Zo štvrtákov sa najlepšie darilo žiakom IV.A triedy a získali prvé miesto. Druhí skončili žiaci IV.B a tretí žiaci IV.C triedy. Všetkým blahoželáme a víťazom vo vybíjanej prajeme veľa síl pri reprezentovaní našej školy na Ľubovnianskych hrách.

     • Zber SABI VIEČOK

     • Ako už viete, súťaž v zbere SABI VIEČOK je ukončená. Tento zber trval od decembra do apríla. Do súťaže sa zapojilo 106 žiakov z 580. Spoločne sa nám podarilo vyzbierať 17 723 g, čo nám v súťaži spoločnosti MILK-AGRO zabezpečilo 19. miesto. Najlepším zberačom našej školy sa stal Michal Semančík z 3. A, ktorý nazbieral 1 221 g. Blahoželáme. Víťazmi sme však my všetci, pretože sme tým pomohli našej prírode. Nezabúdajme však, že recyklácia je dôležitá a chránime tak nielen seba, ale aj prírodu. Ďakujeme všetkým, ktorí sa do tejto súťaže zapojili a pomohli pri recyklácii.

     • Deň ZEME - Život včely

     • >>Fotoalbum<<

      Na prednášku do našej knižnice,
      dostala sa 4.A i 4.C-é.
      Pán Lešiga nám povedal, 
      ako sa včelárom vlastne stal.

      Povedal nám o tom,
      ako žijú včely, v čom....
      Prezradil nám mnoho vecí,
      teraz veľa vieme, všetci!

      A po dnešnej prednáške,
      budeme mať včely v láske!
      V úcte pred ich usilovnosťou,
      skladám klobúk, nemám viac slov....   Valentína Šestáková, 4.A

      Múdre veci rozprával,
      potlesk za to dostával! 
      Teraz píšem básničku,
      o tom krásnom zážitku.   Alica Turčániová, 4.A

      Včielky bzučia kolo stromov,
      prehliadnú si každý kvet.
      Potom zase letia domov,
      za chvíľu sa vrátia späť.   Michael Firment, 4.A

      V škole sme mali zaujímavý piatok a pondelok. Pozvanie k nám prijal včelár, pán Jozef Lešiga z Jarabiny, kde má svoje včelie kráľovstvo.     On nás zasypal množstvom informácií a my jeho množstvom otázok. Už vieme, kde včela býva, čo znamená, keď sa včely vyroja, ako sa robí med, čo sú včelie produkty, čím sa včela živí, prečo a aké kvety má v obľube .... A ešte k nám príde, k starším žiakov, ale až na konci septembra, keď už včelári nemajú toľko práce okolo včelých rodín. Dovtedy želáme pekné slnečné leto včelám, nech vyrobia veľa medu! A pánovi Lešigovi nech sa darí, a včely nech mu robia radosť!
      Autor:  žiaci 4.A a vyuč. SJL Mgr. M. Runčáková

     • ECO H2O TOUR

     • >>Fotoalbum<<

      Zamysleli ste sa niekedy nad tým, čo sa deje po otočení vodovodným kohútikom? Asi každý očakáva také množstvo pitnej vody, koľko potrebuje. Málokto sa zamyslí, odkiaľ voda pochádza, kam odteká, čo obsahuje, akú má čistotu, kedy sa z nej stane odpadová voda a akým spôsobom ju my sami znečisťujeme .....  Na tieto otázky sme dostali odpoveď na výchovnom koncerte ECO  H2O TOUR - 17. apríla v mestskej športovej hale. Bola nás tam riadna kopa. Vlastne takmer všetci, celá škola! A dobre sme sa bavili, s Thomasom Puskailerom a Ondrejom Antálkom.

     • Jarné upratovanie

     • >>Fotoalbum<<

      Brigáda je veľká drina,
      všade je len samá špina.
      Hrable, metly, lopatky,
      to sú naše pomôcky.

      Odpadky my pozbierame,
      do koša ich vyhodíme.
      do fúrika dáme listy
      a už bude trávnik čistý.

      Cez prestávku všetci spolu,
      beháme si hore-dolu.
      Najeme sa, napijeme
      a potom sa zahrajeme.

      Keď už všetci vyhladneme,
      na obed sa vyberieme.
      Učiteľka nás pochváli, 
      že sme pilne pracovali!   Lenka Olejníková, 4.A

      Keby som bol minister,
      bol by taký každý deň!
      V krajine by bolo čisto!
      A žiak spokojný celkom isto!   Artur Malý, 4.A

      Aj toto je pohľad žiakov našej školy na jarné upratovanie. Mnohí pristupujú k tejto aktivite s citom, usilovne a nezištne. Nehundrú, neflákajú sa, naopak snažia sa a nehanbia sa za svoju prácu! Všetkým takýmto žiakov za ich pomoc patrí silné - VĎAKA!   /Mgr.M.Runčáková/

     • IQ olympiáda

     • V dňoch 09.04.2018 – 13.04.2018 sa žiaci druhého stupňa zapojili do školského kola IQ olympiády, ktorú organizuje Mensa Slovensko. 8. ročníka tejto súťaže sa zúčastnilo 14.612 detí z celého Slovenska. Víťazom školského kola sa stal každý žiak, ktorý riešením  25 úloh počas 30 minút rozvíjal svoje logické myslenie, inteligenciu, kreativitu a odvahu. Po školskom kole bude prebiehať regionálne kolo 11. mája v Košiciach. Pozvaných je 80 najlepších účastníkov za región Východ - Prešovský a Košický kraj. Našu školu bude reprezentovať Branislav Kravčik zo 7. B triedy. Okrem týchto úspechov nám radosť urobila aj odmena v podobe spoločenskej hry na obohatenie vyučovania, ktorú získavajú školy s najvyššou percentuálnou účasťou žiakov v súťaži (región Východ –ZŠ Komenského, SL - 62,84%). PaedDr. Srnková Petra >>Fotoalbum<<

     • Deň učiteľov

     • "Skloniť sa treba k práci, čo dáva ľuďom chlieb. Hlbšie sa treba skloniť k matkám, čo dali život deťom. A hlboko tiež  k učiteľom, čo z bytosti vychovali človeka, lebo ľahšie je vrch preniesť, rieku zahatať, prinútiť ju proti prúdu tiecť ako vychovať človeka so srdcom a dušou ľudskou." Týmito  slovami  učiteľa národov J. A. Komenského začalo 5. 4. 2018 pri príležitosti  sviatku Dňa  učiteľov  slávnostné podujatie, na ktorom sa zúčastnili  pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci Základnej školy na Komenského ulici v Starej Ľubovni. Pozvanie riaditeľky školy PaedDr. Chamillovej prijali aj bývalí zamestnanci – seniori. Darom všetkých žiakov svojim učiteľom bolo vystúpenie úspešných  recitátoriek a speváčok školy. Pod vedením učiteliek  PhDr. Hricíkovej a Mgr. Sokolovej pripravili kultúrny program  šiestačky Monika Tomusová, Patrícia Vančová, Sofia Filičková a Lucia Tomková. Slávnostný prejav predniesla riaditeľka školy PaedDr. Alžbeta Chamillová, prítomných pozdravila a  poďakovala za vykonanú prácu  PaedDr. Eva Kollárová, vedúca oddelenia školstva a kultúry Mesta Stará Ľubovňa.

     • Zápis žiakov do 1. ročníka

     • Po dva dni prichádzali k nám do školy deti so svojimi rodičmi, aby sa do nej zapísali a v septembri sa z nich stali školáci. Musíme konštatovať, že ich veru tentokrát bolo neúrekom. Všetky deti boli mimoriadne šikovné! Niektorým sa darilo všetko a hravo zvládli zadané úlohy. Niektoré sa ešte musia "popasovať" so svojimi menej šikovnými prstíkmi, ktoré ich neposlúchali pri viazaní šnúrok, lepení, alebo vystrihovaní. Lebo i toto sú v ich veku veľmi dôležité činnosti! Tiež sme postrehli nečistú výslovnosť niektorých hlások, aj na to boli deti a ich rodičia upozornení. Do septembra je ešte dosť času a veríme, že sa budú snažiť a trénovať, aby nedostatky odstránili. Držíme im päste a tešíme sa na stretnutie v septembri. Mgr. M.Runčáková >>Fotoalbum<<

     • Talent najmenších

     • Dňa 28.3.2018 sa v CVČ uskutočnilo okresné kolo súťaže TALENT NAJMENŠÍCH, na ktorej nechýbali ani žiaci našej školy. V speve nás reprezentovali žiačky Emília Salamonová z 1.A, Veronika Kancianová z 2.A a Vanesa Sopková z 2.A. V recitácii to boli žiaci Patrik Sklenár z 1.A, Teo Svitana z 2.C a Marek Imrich z 2.C. Aj napriek veľkej konkurencii sa Veronike Kancianovej podarilo vyspievať si 1.miesto. Ani naši traja recitátori neodišli bez umiestnenia. Teo Svitana a Marek Imrich získali 3.miesto a Patrik Sklenár dokonca 1.miesto. Víťazom srdečne blahoželáme. >>Fotoalbum<<