• Dejepisná exkurzia piatakov
     • Dejepisná exkurzia piatakov

      Ako sa v minulosti spracoval ľan. Pod týmto názvom sa niesla dejepisná exkurzia piatakov v jednom z drevených domčekov skanzenu pod hradom. Veľkým zážitkom bolo oboznámenie sa so spracovaním ľanu od jeho zberu až po výrobu plátna. Celý priebeh spracovania ľanu predviedla skúsená pani, ktorá si to pamätá ešte zo svojho detstva. Pre žiakov to bolo o to zaujímavejšie, že jednotlivé úkony s ľanom si mohli sami prakticky vyskúšať.

       

    • Letný vzdelávací pobyt učiteliek v meste Cambridge
     • Letný vzdelávací pobyt učiteliek v meste Cambridge

      Hurá, letné prázdniny! Dva mesiace bez školy, domácich úloh a iných školských povinností. Toto si povedali naši žiaci v posledný deň školského roka. Učiteľky anglického jazyka PaedDr. Lucia Gerthoferová a Mgr. Katarína Tomková sa však už tešili na to, že zatiaľ čo ich žiaci budú oddychovať počas letných prázdnin, ony sa zúčastnia dvojtýždňového vzdelávacieho pobytu v univerzitnom meste Cambridge v Anglicku.

      Tohto pobytu sa mohli zúčastniť vďaka tomu, že sa našej škole podarilo získať finančný grant na mobilitu učiteľov v oblasti vzdelávania, Erasmus+ z fondov EÚ. Prijímajúcou vzdelávacou organizáciou účastníčiek bola škola Bell Educational Services, Teacher Campus so sídlom v Homerton College, Cambridge,  ktorá ponúka kurzy naplnené hodnotnými a podnetnými aktivitami zameranými na obohatenie vyučovacích techník a tvorbu materiálov na hodiny anglického jazyka. Vzdelávanie je realizované prostredníctvom workshopov a prednášok.

      Naše učiteľky sa zúčastnili kurzov Creativity in the Classroom (Kreativita v triede) a Contemporary English (Súčasná angličtina) a tiež workshopov zameraných na učenie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Absolventky získali množstvo nových skúseností a podnetov. Osvojili si inovatívne techniky učenia a metódy zamerané na motiváciu žiakov všetkých vekových kategórií, ktoré budú aplikovať počas školského roka na hodinách angličtiny.

      V rámci rozvíjania si profesijných kompetencií mali učiteľky príležitosť nadviazať kontakty s kolegami z iných krajín. Kurzov sa zúčastili učitelia z celého sveta. Napriek rozmanitosti všetkých spájal spoločný jazyk, cieľ a snaha podeliť sa o svoje skúsenosti.

      Okrem certifikátu, a nových vedomostí si prinesli domov aj portfólio autentických materiálov a nápadov. S cieľom skvalitňovania vyučovacieho procesu sa s nadobudnutými skúsenosťami podelia aj s inými kolegami prostredníctvom workshopov v rámci školy.