• ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA 2020/2021

    • Školský rok sa začína 1. septembra 2020.
    • Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2020 (streda).
    • Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 29. januára 2021 (piatok).
    • Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 2. februára 2020 (utorok) a končí sa 30. júna 2020 (streda).

     

    Termíny školských prázdnin v školskom roku 2019/2020: 

    Prázdniny

    Posledný deň vyučovania

    pred začiatkom prázdnin

    Termín prázdnin

    Začiatok vyučovania 

    po prázdninách

    jesenné

    28. október 2020

    (streda)

    29. október 2020

    – 30. október 2020 

    2. november 2020 

    (pondelok)

    vianočné

    22. december 2020

    (utorok)

    23. december 2020

    – 7. január 2021

    8. január 2021

    (piatok) 

    polročné

    29. január 2021 

    (piatok)

    1. február 2021 

    (pondelok)

    2. február 2021

    (utorok)

    jarné

    19. február 2021

    (piatok)

    22. február 2021  

    – 26. február 2021

    1. marec 2021

    (pondelok)

    veľkonočné

    31. marec 2021 

    (streda)

    1. apríl 2021

    – 6. apríl 2021

    7. apríl 2021 

    (streda)

    letné

    30. jún 2021 

    (streda)

    1. júl 2021

    – 31. august 2021

    2. september 2021 

    (štvrtok)