• ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA 2019/2020

    V súlade s Pedagogicko-organizačnými pokynmi Ministerstva školstva Slovenskej republiky na školský rok 2019/2020 sa určuje obdobie vyučovania a školských prázdnin nasledovne:

    1. Školský rok sa začína 1. septembra 2019.

    2. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2019 (pondelok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2020 (piatok).

    3. Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 4. februára 2020 (utorok) a končí sa 30. júna 2020 (utorok).

     

    Termíny školských prázdnin v školskom roku 2019/2020: 

    Prázdniny

    Posledný deň vyučovania

    pred začiatkom prázdnin

    Termín prázdnin

    Začiatok vyučovania 

    po prázdninách

    jesenné

    29. október 2019

    (utorok)

    30. október 2019

    – 31. október 2019 

    4. november 2019 

    (pondelok)

    vianočné

    20. december 2019

    (piatok)

    23. december 2019

    – 7. január 2020

    8. január 2020

    (streda) 

    polročné

    31. január 2020 

    (piatok)

    3. február 2020 

    (pondelok)

    4. február 2020

    (utorok)

    jarné

    28. február 2020

    (piatok)

    2. marec 2020  

    – 6. marec 2020

    9. marec 2020

    (pondelok)

    veľkonočné

    8. apríl 2020 

    (streda)

    9. apríl 2020

    – 14. apríl 2020

    15. apríl 2020 

    (streda)

    letné

    30. jún 2020 

    (pondelok)

    1. júl 2020

    – 31. august 2020

    2. september 2020 

    (streda)