• ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA 2021/2022

    • Školský rok sa začína 1. septembra 2021.
    • Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2010 (štvrtok).
    • Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2022 (pondelok).
    • Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 1. februára 2022 (utorok) a končí sa 30. júna 2022 (štvrtok).

     

    Termíny školských prázdnin v školskom roku 2019/2020: 

    Prázdniny

    Posledný deň vyučovania

    pred začiatkom prázdnin

    Termín prázdnin

    Začiatok vyučovania 

    po prázdninách

    jesenné

    27. október 2021

    (streda)

    28. október 2021

    – 29. október 2021 

    2. november 2021 

    (utorok)

    vianočné

    22. december 2021

    (streda)

    23. december 2021

    – 7. január 2022

    10. január 2022

    (pondelok) 

    polročné

    3. február 2022 

    (štvrtok)

    4. február 2022 

    (piatok)

    7. február 2022

    (pondelok)

    jarné

    18. február 2022

    (piatok)

    21. február 2022  

    – 25. február 2022

    28. február 2022

    (pondelok)

    veľkonočné

    13. apríl 2022 

    (streda)

    14. apríl 2022

    – 19. apríl 2022

    20. apríl 2022 

    (streda)

    letné

    30. jún 2022 

    (štvrtok)

    1. júl 2022

    – 2. september 2021

    5. september 2022 

    (pondelok)