• ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA 2022/2023

    • Školský rok sa začína 1. septembra 2022.
    • Školské vyučovanie sa začína 5. septembra 2022 (pondelok).
    • Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2023 (utorok).
    • Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 1. februára 2023 (streda) a končí sa 30. júna 2023 (piatok).

     

    Termíny školských prázdnin v školskom roku 2022/2023: 

    Prázdniny

    Posledný deň vyučovania

    pred začiatkom prázdnin

    Termín prázdnin

    Začiatok vyučovania 

    po prázdninách

    jesenné

    27. október 2022

    (štvrtok)

    28. október 2022

    – 31. október 2022 

    2. november 2022 

    (streda)

    vianočné

    22. december 2022

    (štvrtok)

    23. december 2022

    – 7. január 2023

    9. január 2023

    (pondelok) 

    jarné

    3. marec 2023

    (piatok)

    6. marec 2023  

    – 10. marec 2023

    13. marec 2023

    (pondelok)

    veľkonočné

    5. apríl 2023 

    (streda)

    6. apríl 2023

    – 11. apríl 2023

    12. apríl 2023 

    (streda)

    letné

    30. jún 2023 

    (piatok)

    1. júl 2023

    – 31. august 2023

    4. september 2023 

    (pondelok)