• ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA 2018/2019

    V súlade s Pedagogicko-organizačnými pokynmi Ministerstva školstva Slovenskej republiky na školský rok 2018/2019 sa určuje obdobie vyučovania a školských prázdnin nasledovne:

    1. Školský rok sa začína 1. septembra 2018.

    2. Školské vyučovanie sa začína 3. septembra 2018 (pondelok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2019 (štvrtok).

    3. Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 4. februára 2019 (pondelok) a končí sa 28. júna 2019 (piatok).

     

    Termíny školských prázdnin v školskom roku 2018/2019: 

    Prázdniny

    Posledný deň vyučovania

    pred začiatkom prázdnin

    Termín prázdnin

    Začiatok vyučovania 

    po prázdninách

    jesenné

    30. október 2018

    (utorok)

    31. október 2018

    – 2. november 2018 

    5. november 2018 

    (pondelok)

    vianočné

    21. december 2018

    (piatok)

    23. december 2018

    – 7. január 2019

    8. január 2019

    (utorok) 

    polročné

    31. január 2019 

    (štvrtok)

    1. február 2019 

    (piatok)

    4. február 2019

    (pondelok)

    jarné

    15. február 2019

    (piatok)

    18. február 2019  

    – 22. február 2019

    25. február 2019

    (pondelok)

    veľkonočné

    17. apríl 2019 

    (streda)

    18. apríl 2019

    – 23. apríl 2019

    24. apríl 2019 

    (streda)

    letné

    28. jún 2019 

    (piatok)

    1. júl 2019

    – 31. august 2019

    2. september 2019 

    (pondelok)