• Mobilita: Alcobaça

   • Prvou spoločnou mobilitou žiakov a učiteľov v projekte MESI, ktorá sa uskutočnila portugalskom meste Alcobaça v dňoch 27.4.2022 – 3.5.2022 sa naplnil zámer prvej témy projektu, ktorou bolo skúmanie problematiky chudoby v partnerských krajinách a porovnanie záverov v diskusiách žiakov pri okrúhlych stoloch.  Každá krajina predstavila najzávažnejšie problémy, ktorým v súčasnej dobe čelí prostredníctvom videí, prezentácií i autorských piesní, ktoré tímy zaspievali a zahrali vo vystúpení naživo. Naše žiačky predniesli pieseň Invisible Children.

    Na mobilite sa zúčastnili 4 žiačky – Melánia Salamonová, Vivien Krulčíková, Alica Turčániová a Sofia Fabová. Tieto žiačky počas celého týždňa bývali v hosťovských rodinách, ktoré sa o nich po celý čas príkladne starali. Sprevádzali ich koordinátori projektu Mgr. Katarína Tomková a Mgr. Róbert Barlík. 

    Počas celého týždňa sa všetci účastníci zapájali do kreatívnych workshopov a prednášok,  navštevovali hodiny v hosťujúcej škole a vďaka bohatému programu spoznávali aj krajinu a jej bohaté kultúrne dedičstvo. Navštívili hlavné mesto Portugalska Lisabon, stredoveké mestečko Óbidos, svetoznáme miesto surferov Nazaré i pútnické miesto vo Fatime. Spoznávali aj starodávne kláštory a múzeá.

    Vďaka tomuto nevšednému týždňu si sa medzi účastníkmi vytvorili silné priateľské i profesionálne putá na ktorých budeme stavať budúcu spoluprácu v tomto medzinárodnom projekte.

    Video: Pieseň Invisible Children

    Fotoalbum: Mobilita v Portugalsku