• Projekt MESI na Slovensku

   • Tretí májový týždeň na našej škole sa niesol v duchu nových priateľstiev, folklóru, rôznorodosti a rovnocennosti. Stará Ľubovňa sa stala miestom krátkych výmenných pobytov žiakov a učiteľov v projekte Erasmus +, Hudba: Únik od sociálnych problémov. Zahraničné tímy z Talianska, Chorvátska, Španielska, Portugalska a Turecka nás navštívili, aby spoznali nielen našu školu a krajinu, ale aj naše folklórne zvyky a tradície. Spoločne sme tiež diskutovali o problematike diskriminácie niektorých vrstiev obyvateľstva vo všetkých zúčastnených krajinách. V prezentáciách a v diskusiách boli zvýraznené potreby rovnocenného prístupu diskriminovaných skupín ku kvalitnému vzdelaniu, zdravotnej starostlivosti,  pracovným príležitostiam a ďalším aspektom každodenného života.

    Učitelia zapojení do projektu pripravili pre návštevníkov bohatý program, v ktorom nesmela chýbať návšteva Ľubovnianskeho hradu, skanzenu, Vysokých Tatier, či Pieninského národného parku. Slovenský folklór sa prelínal celým programom vďaka folklórnemu súboru Komeňáčik, a KC Posdadok. Na konci týždňa si slovenské folklórne tance vyskúšali aj  naši návštevníci na večierku "Tanečný dom", ktorý naša škola zorganizovala spolupráci s mestom Stará Ľubovňa v rámci podujatí Uzol kultúry. Vlastný folklór naši hostia predstavili  aj na záverečnom vystúpení, na ktorom každá krajina prezentovala svoj folklórný tanec v národných krajoch.

    Celý týždeň bol prínosom nielen pre našu školu, ale aj pre rodiny našich žiakov, ktoré vo svojich domácnostiach hosťovali zahraničné deti. Po týždni nových zážitkov, silných emócií a kreatívnej spolupráce sa naši hostia vrátili napäť do svojich domovských krajín. Všetci sa už tešíme na ďalšie stretnutie, ktoré nás čaká už v októbri, tentokrát v Turecku.

    Fotoalmum: Projekt MESI na Slovensku