• Mobilita v Grécku

   • Mobilita v gréckom meste Korfu

    Ďalšou mobilitou v projekte, ktorá sa uskutočnila v gréckom meste Korfu v dňoch 8.4.2019 – 12.4.2019 sa opäť naplnil zámer tohto projektu – vidieť, čo najviac možností výberu pre ďalšie povolanie, spolupráca žiakov napriek rozdielnosti mentality jednotlivých krajín a komunikácia v angličtine nielen medzi žiakmi, ale aj medzi ostatnými zúčastnenými.

    Na mobilite sa zúčastnili 5 žiaci: Lucia Svitanová, Diana Faltičková, Dorota Pitoňáková, Eliška Gladišová a Gabriel Podolinský a 3 dospelí – p. riaditeľka PaedDr. Alžbeta Chamillová, koordinátor projektu – PaedDr. Eva Lazorová a p. učiteľka anglického jazyka – Mgr. Katarína Tomková

     

    Ako prebiehal tento týždeň mobility:

    1. deň – spoznávanie školy, v ktorej máme partnerov a žiaci svoje dvojičky   /to sú žiaci v rodinách kde naši žiaci bývali a starali sa o nich /, školského systému, ich spôsob výučby, predstavenie každej jednej školy prostredníctvom prezentácie a hier. Workshopy na ktorých sa aktívne zúčastnili žiaci všetkých piatich krajín až do  večera.
    2. deň – návšteva múzea Achilion/ zámoček princeznej Sisi, exkurzia s výkladom Agios Matthalos – tradičná firma na výrobu oleja a návšteva gréckej firmy Lazaris, ktorá produkuje sladkosti a miestne nápoje.
    3. deň – oboznámenie sa s históriou gréckeho mesta Korfu – návšteva múzeí archeologických vykopávok a hradnej pevnosti mesta. Exkurzia rodinnej firmy na výrobu mydiel s praktickými ukážkami.
    4. deň – návšteva múzea Palace of Mon Repos, ktorý je situovaný v záhrade a následne s tým súvisiaca aktivita žiakov v skupinkách, hľadanie indícií, ktoré ich doviedli na určené miesto. Večer sa uskutočnila Erazmus párty, kde jedlo a pohostenie uvarili a upiekli rodičia.
    5. deň -  Workshop uskutočnený mimo školy, kde žiaci videli praktickú ukážku varenia nechtíkového krému. Poobede sme sa lúčili so všetkými partnermi zúčastnených krajín, rodičmi aj žiakmi.

     

    Prezentácia Slovenska žiakmi: YouTube 

    Fotoalbum: Erasmus+ Grécko