• Vážení rodičia a priatelia školy,

    pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

    Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie - Rodičia deťom ZŠ Komenského. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

    Finančné prostriedky budú použité na:

    • financovanie školských a mimoškolských aktivít žiakov našej školy
    • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
    • skvalitnenie vybavenia školy

     

    Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.

     

    Ako postupovať

    Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

    • Do 17.2.2021 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
    • Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie-o-zaplateni-dane-z-prijmov-zo-zavislej-cinnosti.pdf
    • Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
    • Stiahnite si a vyplňte Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby_2022.pdf /údaje o prijímateľovi sú už vyplnené/
    • Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:
     Obchodné meno alebo názov: Rodičovské združenie - Rodičia deťom ZŠ Komenského
     Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Komenského 1070/6, 06401 Stará Ľubovňa
     Právna forma: občianske združenie
     Identifikačné číslo (IČO/SID): 52033635
    • Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2021 na daňový úrad podľa Vášho bydliska alebo ak spadáte pod daňový úrad v Starej Ľubovni, prineste tieto tlačivá nám a my ich odnesueme za Vás.

     

    Podávate si daňové priznanie sami?

    • Riadne vyplňte daňové priznanie.
    • Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
    • V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
     Obchodné meno alebo názov: Rodičovské združenie - Rodičia deťom ZŠ Komenského
     Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Komenského 1070/6, 06401 Stará Ľubovňa
     Právna forma: občianske združenie
     Identifikačné číslo (IČO/SID): 52033635
    • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2021) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

     

    Postup pre právnické osoby

    • Riadne vyplňte daňové priznanie.
    • Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
    • V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
     Obchodné meno alebo názov: Rodičovské združenie - Rodičia deťom ZŠ Komenského
     Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Komenského 1070/6, 06401 Stará Ľubovňa
     Právna forma: občianske združenie
     Identifikačné číslo (IČO/SID): 52033635
    • Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
    • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.