Prihláška na štúdium na našej škole

Vážení rodičia !

Prosíme Vás, aby ste elektronicky vyplnili prihlášku Vášho dieťaťa. Vytlačenú a podpísanú ju prineste na zápis. Ak ste prihlášku vyplnili a odoslali správne, príde Vám o tom potvrdzovací e-mail. Ponúkame Vám aj možnosť vytlačiť si prihlášku v škole (potrebný kód, ktorý sa Vám zobrazí po odoslaní prihlášky a príde Vám aj e-mailom). Prihlášku si môžete samozrejme vypísať elektronicky a zároveň vytlačiť v škole počas zápisu Vášho dieťaťa.

 

Dôležité informácie:

- na zápis je potrebné doniesť si občiansky preukaz, rodný list dieťaťa, 12 € na štartovací balíček žiaka 1. ročníka,

- v prípade, že zákonní zástupcovia dieťaťa sú rozvedení a dieťa je súdom zverené do opatery jedného z rodičov, je potrebné doniesť kópiu rozhodnutia súdu (zároveň je dôležité oznámiť všetky skutočnosti týkajúce sa ochrany zvereného dieťaťa),

- zariadenie školsého stravovania poskytuje deťom s diagnózou celiakie diétne stravovanie. Ak máte o to záujem, prineste na zápis kópiu lekárskej správy s potvrdením diagnózy.

 

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:

Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára:
   

Ďakujeme a tešíme sa na Vás!