Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
PaedDr. Alžbeta Chamillová AC Rozvrh
Riaditeľka
riaditelzskom@gmail.com
 
 
Ing. Peter Greguš PG Rozvrh
Zástupca
grepeto@gmail.com
 
 
Mgr. Miroslava Runčáková MR Rozvrh
Zástupkyňa
runcakova@gmail.com
 
 
PaedDr. Žaneta Becherová ŽB Rozvrh
Triedna učiteľka: II.B
z.becherova@zoznam.sk
 
 
Mgr. Ingrid Blašková IB Rozvrh
Triedna učiteľka: VIII.A
ingablaskova@gmail.com
 
 
Mgr. Renáta Boďová RB Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.A
bodorew@gmail.com
 
 
Mgr. Ľubomíra Bretzová ĽB Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.B
lbretzova@gmail.com
 
 
PaedDr. Renáta Česelková Rozvrh
Triedna učiteľka: I.B
renataceselkova@azet.sk
 
 
Mgr. Dana Faltičková DF Rozvrh
Triedna učiteľka: VI.B
danka73@post.sk
 
 
Mgr. Viera Fenďová VF Rozvrh
Triedna učiteľka: V.B
viera.fendova23@gmail.com
 
 
Mgr. Katarína Gajdošová KG Rozvrh
Triedna učiteľka: VIII.C
katarinkaely@gmail.com
 
 
PaedDr. Lucia Gerthoferová LG Rozvrh
Triedna učiteľka: VI.C
lucia.gerthoferova@centrum.sk
 
 
Mgr. Gabriela Haničáková GH Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.C
gabrielahanicakova@azet.sk
 
 
Mgr. Soňa Hrebíková SH Rozvrh
Triedna učiteľka: III.D
sonahudakova@pobox.sk
 
 
PhDr. Lýdia Hricíková LH Rozvrh
Učiteľka
lydiahricikova@gmail.com
 
 
Mgr. Jozef Jenčo JJ Rozvrh
Učiteľ
jojenco@gmail.com
 
 
PaedDr. Anna Kaletová AK Rozvrh
Triedna učiteľka: II.A
annakalet@gmail.com
 
 
Mgr. Jana Kandráčová JK Rozvrh
Triedna učiteľka: III.C
janakandracova@gmail.com
 
 
Mgr. Alexandra Karašová AJ Rozvrh
Triedna učiteľka: VIII.B
alexandra.jedinakova@gmail.com
 
 
Mgr. Renáta Kaščiková Učiteľka
 
 
Mgr. Zlata Konrádyová ZK Rozvrh
Učiteľka
zlatakonradyova@gmail.com
 
 
Mgr. Mária Kováčová MK Učiteľka
mk02601@gmail.com
 
 
Mgr. Renáta Labantová RL Rozvrh
Triedna učiteľka: VII.A
labantovarenata@gmail.com
 
 
PaedDr. Eva Lazorová EL Rozvrh
Učiteľka
evaprobable@gmail.com
 
 
Mgr. Juraj Macura JM Rozvrh
Triedny učiteľ: VII.B
macju@pobox.sk
 
 
Mgr. Jozef Marťák JM Rozvrh
Triedny učiteľ: IX.A
fezojma71@azet.sk
 
 
Mgr. Mária Matisová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Monika Obrochtová MO Rozvrh
Triedna učiteľka: IX.B
mon.obrochtova@gmail.com
 
 
Mgr. Zuzana Pjatáková ZP Rozvrh
Triedna učiteľka: I.A
pjatakp@slnet.sk
 
 
Mgr. Anna Sakalová AS Rozvrh
Triedna učiteľka: III.A
sakalanna@gmail.com
 
 
PaedDr. Radovan Sekelský RS Rozvrh
Triedny učiteľ: V.A
radosekelsky@gmail.com
 
 
Mgr. Silvia Sokolová Rozvrh
Triedna učiteľka: V.C
 
 
PaedDr. Petra Srnková PS Rozvrh
Triedna učiteľka: VI.A
9peta9@gmail.com
 
 
Mgr. Mária Štefančíková Rozvrh
Učiteľka
stefancikova.maria@gmail.com
 
 
Mgr. Katarína Tomková Rozvrh
Učiteľka
 
 
PaedDr. Zuzana Tomusová ZT Rozvrh
Triedna učiteľka: II.C
zuzkatomusova@gmail.com
 
 
Mgr. Mária Tureková MT Rozvrh
Triedna učiteľka: I.C
pturek@azet.sk
 
 
Mgr. Andrea Vančová AV Rozvrh
Triedna učiteľka: III.B
mokriska@azet.sk
 
 
Mgr. Ivana Verešpejová IV Rozvrh
Učiteľka
samkosnpm@gmail.com
 
 
Anna Dragošeková AD Vychovávateľka
anna.dragosekova@gmail.com
 
 
Mária Grossová MG Vychovávateľka
mgrossova@azet.sk
 
 
Eva Kováčová EK Vychovávateľka
kovacova.ewa@gmail.com
 
 
Bc. Jozefína Mancalová Vychovávateľka
 
 
Bc. Mária Murcková MM Vychovávateľka
 
 
Mgr. Janka Pekárová JP Vychovávateľka
 
 
Jana Cvancigerová JC Asistentka
cvancigerova.jana@gmail.com
 
 
Mgr. Oľga Petríková OP Asistentka
olinapetrikova@gmail.com
 
 
Bc. Elena Semaníková ES Asistentka
elena.semanikova@gmail.com

© aScAgenda 2018.0.1069 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.10.2017

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Komenského 6, Stará Ľubovňa
    Komenského ul. 6, 064 01 Stará Ľubovňa
  • +421524321191

Fotogaléria