• ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA 2017/2018

    V súlade s Pedagogicko-organizačnými pokynmi Ministerstva školstva Slovenskej republiky na školský rok 2017/2018 sa určuje obdobie vyučovania a školských prázdnin nasledovne:

    1. Školský rok sa začína 1. septembra 2017.

    2. Školské vyučovanie sa začína 4. septembra 2017 (pondelok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2018 (streda).

    3. Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 1. februára 2018 (štvrtok) a končí sa 29. júna 2018 (piatok).

     

    Termíny školských prázdnin v školskom roku 2017/2018: 

    Prázdniny

    Posledný deň vyučovania

    pred začiatkom prázdnin

    Termín prázdnin

    Začiatok vyučovania 

    po prázdninách

    jesenné

    27. október 2017

    (piatok)

    30. október 2017

    – 31. október 2017 

    2. november 2017 

    (štvrok)

    vianočné

    22. december 2017

    (piatok)

    23. december 2017

    – 5. január 2018

    8. január 2018

    (pondelok) 

    polročné

    1. február 2018 

    (štvrtok)

    2. február 2018 

    (piatok)

    5. február 2018

    (pondelok)

    jarné

    23. február 2018

    (piatok)

    26. február 2018  

    – 2. marec 2018

    5. marec 2018

    (pondelok)

    veľkonočné

    28. marec 2018 

    (streda)

    29. marec 2018

    – 3. apríl 2018

    4. apríl 2018 

    (streda)

    letné

    29. jún 2018 

    (piatok)

    2. júl 2018

    – 31. august 2018

    3. september 2018 

    (pondelok)