Školský parlament

Plán

Školský rok 2017/2018

 

September:  

Doplnkové voľby do Rady ŠP

Stanovy školského parlamentu - oboznámenie

Voľby Žiackej školskej rady

Schválenie plánu činnosti ŠP na školský rok 2017/2018

 

Október:  

Šarkaniáda – Súťaž v púšťaní šarkanov – I. stupeň

16. október – Svetový deň výživy – prezentácia a ochutnávka zdravej výživy

Mesiac úcty k starším  - relácia do školského rozhlasu

 

November:  

Halloween – súťaž „ O najkrajšiu halloweensku tekvicu“ – 1.stupeň 

Halloween – sviatok strašidiel

20. november – Svetový deň detí – deň bez skúšania a písomiek

Volejbalový turnaj – mix – II. stupeň

 

December:

Mikulášska nádielka

Vianočná pošta   

Súťaž o najkrajšiu vianočnú výzdobu triedy – 1.– 6. ročník

Vymysli ma – maskot školy

 

Január:

Snehuliacky deň – súťaž „ O najkrajšieho snehuliaka“ -  tvorivosť žiakov I. stupňa

Florbalový turnaj – II. stupeň

 

Február:

Valentínska pošta

Karneval – I. stupeň

Dobre poznám svoju školu – súťaž o škole, dianí v škole, o ľuďoch

 

Marec:

Kráľ čitateľov – prezentácia čitateľských zručností žiakov I. stupňa

Zábavný deň s knihou – II. stupeň

Deň učiteľov – rozhlasová relácia

 

Apríl:

Deň Zeme – aktivity pre žiakov I. a II. stupňa, rozhlasová relácia

Turnaj vo vybíjanej – I. stupeň

 

Máj: 

Deň Európy – aktivity pre žiakov I. a II. stupňa, rozhlasová relácia

Maľujeme na chodník – súťaž družstiev – I. stupeň

 

Jún:

Záverečné hodnotenie činnosti ŠP v školskom roku 2017/2018

Výlet členov školského parlamentu

 

Spracovali: 

Mgr. Ingrid Blašková

PaedDr. Žaneta Becherová         

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Komenského 6, Stará Ľubovňa
    Komenského ul. 6, 064 01 Stará Ľubovňa
  • +421524321191

Fotogaléria