• Stretnutie v Rumunsku

   • V termíne od  27.11.2018 – 1.12.2018 sa uskutočnilo nandárodné stretnutie partnerov projektu “ Remeslo má zlaté dno”. V rumunskom  meste Ploesti , kde sa nachádza škola koordinátorov projektu sa stretli partneri z Grécka, Slovenska, Bulharska a Talianska. Cieľom tohto stretnutia bolo spoznávanie partnerov, spoznanie školy a učiteľov vyučujúcich v tejto škole a systém vzdelávania v Rumunsku. Ďalším cieľom bolo stanovenie termínov, počas ktorých sa uskutoční výmena študentov z partnerských krajín a popularizácia projektu na úrovni miestnej komunity.

    Našu školu reprezentovali:

    • PaeDdr. Alžbeta Chamillová – riaditeľka školy
    • Ing. Peter Greguš – zástupca školy
    • PaedDr. Eva Lazorová – koordinátor projektu
    • PaedDr. Lucia Gerthoferová – učiteľka angličtiny

    Boli rozdiskutované rôzne problémy ovplyvňujúce riadenie a realizáciu projektu určujúce, ako sa bude šíriť, monitorovať , hodnotiť projekt a výsledky  projektových aktivít na miestnej, národnej i medzinárodnej úrovni, ktorou sa stanovuje progres projektu. Riešilo sa  ubytovanie študentov a určenie kalendára mobilít v projekte:

    1. Február 2019 - Taliansko
    2. Apríl 2019 - Grécko
    3. Október 2019 - Slovensko
    4. Február 2020 - Rumunsko
    5. Máj 2020 - Bulharsko

    Mimoriadne stretnutie pod názvom “ Večer Erazmu” sa konalo v konferenčnej sále Vigo Grand Hotel, vo štvrtok 29. novembra 2018. Za prítomnosti zástupcov médií, rodičia a študentov školy Rares Voda prezentovali projekt , školu a mesto: koordinátor projektu prof. Răzvan-Cristian Bigi, starosta Ploiesti, Adrian Dobre inšpektor pre európske vzdelávacie projekty, pán Aurel Graur. Večer pokračoval prezentáciou partnerských škôl,vrátane našej školy/ viď stránka školy/ s hlasovaním všetkých účastníkov o víťazné  logo, , ktoré bude reprezentovať projekt v priebehu jeho činnosti, a nakoniec návštevníci ochutnali niekoľko pokrmov  každej krajiny v rámci projektu.

    Toto nadnárodné stretnutie  bolo veľmi prínosné a vytýčilo ďalšie ciele projektu.

    Na stiahnutie: Program_stretnutia.pdf , Prezentacia_stretnutia.ppsx , Prezentacia_Slovenska.ppsx

    Fotoalbum: Erasmus+ Rumunsko