• Začiatok školského roka
     • Začiatok školského roka

      Úsmevy, očakávania, radosť, kvetinky a veľa, veľa otázok bolo v to ráno všade okolo. Prváci v našej škole sa spoznali so svojou pani učiteľkou, so svojimi spolužiakmi, a hneď po uvítacom príhovore pána primátora Mgr. Tomka a pani riaditeľky PaedDr. Chamillovej začali spolu s rodičmi pracovať. Ich nežné slnečnice zdobia vestibul školy. Želáme prvákom veľa usilovných dní v školskom roku, veľa odvahy a trpezlivosti, chuti a dobrej nálady!

       

      Školské brány sa otvorili...

      Koľko stojí prvák?

    • Dejepisná exkurzia piatakov
     • Dejepisná exkurzia piatakov

      Ako sa v minulosti spracoval ľan. Pod týmto názvom sa niesla dejepisná exkurzia piatakov v jednom z drevených domčekov skanzenu pod hradom. Veľkým zážitkom bolo oboznámenie sa so spracovaním ľanu od jeho zberu až po výrobu plátna. Celý priebeh spracovania ľanu predviedla skúsená pani, ktorá si to pamätá ešte zo svojho detstva. Pre žiakov to bolo o to zaujímavejšie, že jednotlivé úkony s ľanom si mohli sami prakticky vyskúšať.