• Záchrana som ja
     • Záchrana som ja

      V tomto školskom roku sa žiaci 4.B triedy prvýkrát zapojili do projektu ZÁCHRANA SOM JA. Cieľom bolo nadobudnúť základné vedomosti o poskytovaní prvej pomoci, o záchranárskych zložkách a hlavne získať pre školu defibrilátor, ktorý môže zachraňovať životy. Vytvorili projekt, v ktorom sa realizovali všetci bez výnimky. Niektorí tvorili básne, príbehy a iný ilustrovali.

      Deti sa tešili so spoločného diela. Defibrilátor síce nezískali, ale vedomosti a skúsenosti, ktoré počas tvorenia nadobudli, im už nikto nevezme.

    • Babka, dedko 2018 – okresné kolo
     • Babka, dedko 2018 – okresné kolo

      Dňa 13. 12. 2018 sa uskutočnilo v Obradnej sieni Mestského úradu v Starej Ľubovni slávnostné vyhodnotenie okresného kola XVII. ročníka súťaže Babka, dedko 2018. Súťaže sa zúčastnili žiaci z 26 škôl nášho okresu Stará Ľubovňa . Medzi 32  ocenenými boli aj literárne práce 4 žiačok našej školy. Hlavné ceny získali dievčatá zo VII.B Patrícia Vančová a Monika Tomusová.

      Pozoruhodné boli aj literárne príspevky žiačok Emy Gajdošovej z V.A a Tiny Strenkovej z V.C, ktoré boli taktiež uverejnené v Zborníku najkrajších vyznaní detí základných škôl v okrese Stará Ľubovňa. Úspešným žiačkam srdečne blahoželáme.

    • iBobor: Nielen Perinbabka snežila v našej škole!!!
     • iBobor: Nielen Perinbabka snežila v našej škole!!!

      Vrece úspechov sa roztrhlo aj nad žiakmi 3. – 9. ročníka pri riešení úloh informatickej súťaže iBobor. Do súťaže sa zapojilo 979 škôl na Slovensku. Našu školu reprezentovalo 179 usilovných Drobcov (3. roč), Bobríkov (4. a 5. roč), Benjamínov (6. a 7. roč), Kadetov (8. a 9. roč.) a dokázali, že majú nielen záujem o informačné a komunikačné technológie, ale ich zručnosti v ich používaní sa každým rokom zvyšujú.

      Úspešným riešiteľom sa stal každý žiak, ktorý dosiahol aspoň polovicu „kladných bodov“ vo svojej kategórii. Diplom úspešného riešiteľa tohto roku získalo 77 žiakov. Blahoželáme všetkým zúčastneným a už teraz sa tešíme na ďalšie skvelé úlohy, ktoré nám organizátor - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave - pripraví. PaedDr. Srnková Petra

    • Vianočná akadémia
     • Vianočná akadémia

      V športovej hale v nedeľu intenzívne snežilo! Tak by mohol znieť titulok v komerčnom denníku. Perinbaba s vnúčatkami roztancovali snehové vločky, malých snehuliakov, vianočných škriatkov, dedinských trhovníkov, uzimených koledníkov  i športovcov. Naši šikovní žiaci ukázali, že im ide moderný i ľudový tanec, vedia nádherne spievať, sú pohybovo i jazykovo nadaní.

      Aj keď sa zmenilo miesto konania, nikdy sa nemení nadšenie žiakov a ich učiteľov potešiť všetkých rodičov, starých rodičov a priateľov školy. Perinbabina snaha nebola zbytočná a celé mesto je rozprávkovo biele...

    • Mikuláš
     • Mikuláš

      V deň sv. Mikuláša – 6. decembra na našu školu každoročne zavíta Mikuláš . Mikuláš so svojimi pomocníkmi anjelmi a čertmi  obdaril aj tento rok každého – dobrých, lepších aj tých menej poslušných, malých i veľkých. Deti mu za odmenu zaspievali a zarecitovali mikulášske piesne či básne. V tento adventný čas sme si našli priestor na vzájomné obdarovanie... Veď aj sv. Mikuláš pomáhal , obdarovával všade, kde to bolo potrebné.

       

    • Dejepisná exkurzia v Tokajíku
     • Dejepisná exkurzia v Tokajíku

      Dňa 23. novembra 2018 sa v obci Tokajík uskutočnila pietna spomienka na tragédiu z 19. novembra 1944, keď nacisti za pomoc miestneho obyvateľstva partizánom postrieľali 32 tunajších mužov, obec vypálili, ženy a deti rozohnali. Na  pietnom akte kladenia vencov pri pamätníku zavraždených obyvateľov obce spolu s členmi SZPB v Starej Ľubovni za zúčastnilo aj 18 deviatakov našej školy pod vedením vyučujúcej dejepisu.

      Pri tejto príležitosti vystúpili s príhovormi významné osobnosti. Starostka obce Tokajík Jana Medvedzová v príhovore k  mladej generácii zdôraznila, aby neverila dezinformáciám v médiám, ktoré zľahčujú tragédie. Je nevyhnutné neprekrúcať dejiny, trvať na ich historickej objektívnosti a pripomínať hrôzy vojny, jej obete, na ktorých je postavená naša sloboda a mier. O zážitkoch našich žiakov z dejepisnej exkurzie rozprávajú ich prezentácie.