• Deň vody
     • Deň vody

      Dňa 22. marca si každoročne pripomíname Svetový deň vody. Na našej škole sa tento deň niesol v znamení modrej farby. Žiaci boli oblečení v modrom a v ŠKD celý týždeň vyrábali rôzne plagáty. Taktiež trojčlenné tímy 3. – 7. ročníka sa pokúšali „dobyť“ Pevnosť Boyard a zistiť správne „vodné“ heslo. Tento deň bol nielen zábavný ale aj poučný.

      Uvedomili sme si, že pitná vody nie je pre každého samozrejmosťou a že mnohé krajiny bojujú s nedostatkom pitnej vody. Preto je dôležité pitnou vodou neplytvať. Verím, že takto o rok všetci budeme môcť povedať, že vodou sme šetrili nielen na Deň vody, ale počas celého roka.

    • Školská knižnica
     • Školská knižnica

      Kniha, najväčší priateľ človeka, od nepamäti patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov mladých či starých. Dňa 15.3.2018 sa v školskej knižnici konala prednáška ohľadom vzniku knihy, Zúčastnili sa jej žiaci 1. a 2. ročníka. Popoludnie sa nieslo nielen v duchu získaných vedomostí ale bolo aj plné zábavy a dobrej nálady.

       

    • Divadelné predstavenie "Červená čiapočka"
     • Divadelné predstavenie "Červená čiapočka"

      ... veľmi sa mi páčilo ako chcel vlk zjesť tortu a stále si vymyslel plán ako ju získať. Nepáčilo sa mi to že červená čiapočka nemala čiapku ale mašľu. Veľmi pekne spievali. Najviac sa mi páčili postavy babička a vlk... L.Kormaníková, 4.D
      ... najviac sa mi páčilo ako vlk keď sa mu dačo nepodarilo tak povedal do pšenice. Páčil sa mi hlas motýľa. Páčilo sa mi ako tancovali flossing... Jakub Stašák, Rastik Svitana, 4.D

      ... najviac sa mi páčilo  keď Červená Čiapočka išla do lesa ku babke aby zachránila svoju mamku. Začiatok bol dobrý. Páčilo sa mi aj ako spievali. Smiešne bolo to, keď na  konci tancovali Floss a  Wigle. A vlk dostal príučku keď ho poľovník dostihol.... Marko Jacko, 4.D
      ... pred predstavením som si myslela že to bude riadna nuda lebo som si hovorila taká detská rozprávka ale mýlila som sa bolo to super. Môže to ľutovať ten kto tam nebol. Najviac sa mi páčil koniec, tancovali tam floss... Natália Matoľáková, 4.D

    • Karneval
     • Karneval

      Karneval prebehol v tomto roku trošku netradične. Pozvali sme si kúzelníka a toto sú názory a postrehy niekoľkých žiakov: 
      ... mne sa KARNEVAL páčil. Najviac sa mi páčili postavičky SRANDA-BANDA. Kúzla sa mi páčili tiež. Nabudúce by tam mohlo byť viacej výzdoby a hier. Tancovanie ma tiež bavilo... Michal Semančík, 4.A


      ... mne sa na KARNEVALE páčil kúzelník, bol taký zábavný, dobre som sa zasmial. Ešte sa mi páčili tie tance, čo sme tancovali. Nepáčilo sa mi, že tam bolo veľa detí... Lukáš Kormaník, 4.A

    • Medzníky druhej svetovej vojny
     • Medzníky druhej svetovej vojny

      Budovať úctu mladej generácie voči obetiam fašizmu, prispievať k odhaľovaniu neľudskosti fašizmu a neofašistických ideí bolo cieľom súťaže  venovanej 74. výročiu ukončenia druhej svetovej vojny. Okresné kolo tejto súťaže sa konalo 18.3.2019 v Cente voľného času v Starej Ľubovni. Našu školu úspešne reprezentovali a na 3.mieste sa umiestnili žiaci 9.ročníka M. Dicová, E. Šutorová a J. Zima. K úspechu srdečne gratulujeme.

       

    • Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo
     • Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo

      V dňoch 19. -21. 3. 2019 sa 12  úspešných žiakov zo školského kola zúčastnilo na okresnom kole významnej recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín.  Z nich desiati boli úspešní a vrátili sa do školy s umiestneniami a oceneniami. V 1. kategórii v poézii aj na okresnom kole zvíťazil  Teo Svitana z III. C, diplomom za výborný prednes bola ocenená Daniela Tomková zo IV. A. V próze získala  Natália Matoľáková zo IV. D 2. miesto. 

      V 2. kategórii v prednese poézie získala Tina Strenková z V.C 2. miesto, tretia skončila Sofia Fabová zo VI.C. V prednese prózy bola ocenená diplomom za výborný prednes Sofia Gontkovičová z V. A.

      V 3. kategórii v prednese poézie druhá skončila Sofia Filičková zo VI.C, diplomom za výborný prednes bola ocenená  Patrícia Vančová zo VII.B. V 3. kategórii v prednese prózy boli diplomami za výborný prednes ocenení Sandra Jaržembovská z IX.B a  Stanislav Chovanec zo VII.B.

      Všetkým oceneným srdečne blahoželáme.

    • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo
     • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

      Dňa 14.3.2019 mali priaznivci umeleckého prednesu pekné stretnutie. Školského kola súťaže Hviezdoslavov Kubín v 1. kategórii sa zúčastnilo 24 interpretov. Na ďalší deň 15.3.2019 pokračovala slávnosť umeleckého slova aj na 2. stupni školy. Recitátori v 2. a v 3. kategórii podali veľmi pekné výkony. Všetkým oceneným srdečne blahoželáme a postupujúcim  prajeme veľa úspechov na okresnom kole.

      V 1. kategórii poézii zvíťazil Teo Svitana z III. C, na 2. mieste sa umiestnila Daniela Tomková zo IV. A, tretia skončila Katarína Filičková zo IV. A. V próze boli 2 víťazi, Marek Imrich z III. C  a Natália Matoľáková zo IV. D. 2. miesto obsadila Tianna Noell Veverková zo IV. D, na 3. mieste skončili dvaja recitátori - Filip Škop z III. C a Saskia Škapurová zo IV. A. V okresnom kole budú reprezentovať našu školu v poézii Teo SvitanaDaniela Tomková a v próze Marek ImrichNatália Matoľáková.

      V 2. kategórii v prednese poézie zvíťazila Tina Strenková z V.C, druhá skončila Sofia Fabová zo VI.C, tretie miesto obsadil Pavol Pluta z V.A. V 2. kategórii v prednese prózy  zvíťazila Sofia Gontkovičová z V.A,  druhá skončila Sandra Škopová zo VI.C, tretie miesto obsadili Kamila Uhlárová zo VI.A, Viktória Kancianová z V.A a Tamara Gdovinová zo VI.C. V okresnom kole budú reprezentovať našu školu  v poézii Tina Strenková a Sofia Fabová a v próze Sofia Gontkovičová a Sandra Škopová.

      V 3. kategórii v prednese poézie zvíťazila Patrícia Vančová zo VII.B, druhá skončila Sofia Filičková zo VI.C. V 3. kategórii v prednese prózy zvíťazila Sandra Jaržembovská z IX.B, druhý skončil Stanislav Chovanec zo VII.B. V okresnom kole budú reprezentovať našu školu  v poézii Patrícia VančováSofia Filičková a v próze Sandra JaržembovskáStanislav Chovanec.

    • Talent najmenších – školské kolo
     • Talent najmenších – školské kolo

      Aj naši najmenší žiaci nám chcú ukázať svoj talent. Preto sme sa 13.3.2019 stretli s najlepšími talentmi z každej triedy na školskom kole súťaže „Talent najmenších.“ Žiaci súťažili v speve a v prednese. Na okresnom kole nás budú reprezentovať K. Kičurová, J. Markovičová, E. Salamonová, P. Sklenár, M. Tokarčík. Všetkým deťom blahoželáme.

      Umiestnenie

      Spev: 1. Karolína Kičurová /1.C/, 2. Jana Markovičová /1.C/, 3. Emília Salamonová /2.A/.

      Prednes: 1. Patrik Sklenár /2.A/, 2. Kristína Andreanská /2.B/, 3. Maroš Tokarčík /1.A/.

    • Keď nám „chutí“ angličtina
     • Keď nám „chutí“ angličtina

      Učiť hravou formou a prelínať získané vedomosti s každodennou realitou je jedným z hlavných zámerov pri učení sa cudzích jazykov. Žiaci 6. ročníka si rozšírili slovnú zásobu týkajúcu sa jedla prostredníctvom krátkych dialógov v reštaurácii, ale aj stručným dynamickým opisom jablkového múčnika s posýpkou (Apple crumble).

      Získané vedomosti si mohli žiaci priamo precvičiť pri príprave domáceho jablčníka, na ktorom sme si poriadne zamaškrtili na hodinách anglického jazyka. Veď posúďte sami :-)

    • Maslenica
     • Maslenica

      Dopoludnie plné nezabudnuteľných zážitkov a príjemnej atmosféry. Aj takto sa dá charakterizovať podujatie ruštinárov Maslenica, ktoré už deviaty rok zorganizovala SOŠ sv. Klementa Hofbauera v Podolínci 5. marca 2019. Maslenica je najstarší ruský ľudový sviatok, ktorým sa ľudia lúčili so zimou a vítali jar.

      Na tomto podujatí, v krátkom kultúrnom programe, vystúpili žiaci z desiatich základných a stredných škôl okresu Stará Ľubovňa. Na Maslenici našu školu úspešne reprezentovali a svojim hudobno-recitačným vystúpením zaujali žiaci 7. a 9.ročníka. Naša škola bola ocenená pamätným listom a účinkujúci sladkosťami. Stretnutie bolo veľmi zaujímavé a motivujúce hlavne pre žiakov učiacich sa ruský jazyk.

    • Šaliansky Maťko 2019 – krajské kolo
     • Šaliansky Maťko 2019 – krajské kolo

      Dňa 27. 2. 2019 sa uskutočnil na  ZŠ na Májovom námestí v Prešove 26. ročník krajskej súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko 2019. V tejto obľúbenej recitačnej súťaži reprezentovali našu školu, mesto aj okres Stará Ľubovňa v prvej kategórii Marek Imrich z 3.C, ktorý získal čestné uznanie a v tretej kategórii Monika Tomusová zo 7.B.

      Vynikajúci úspech zaznamenala Monika Tomusová, ktorá v silnej konkurencii zvíťazila a 1. miestom si vybojovala vstupenku na celoslovenské kolo tejto prestížnej súťaže. Žiačka učiteľky PhDr. L. Hricíkovej bude reprezentovať Prešovský samosprávny kraj na celoslovenskej súťaži v Šali. Monike srdečne blahoželáme.