• Rozlúčka s deviatakmi
     • Rozlúčka s deviatakmi

      ....rozlúčka býva veselá, vážna, dojemná, plná emócií, úsmevov, slzičiek, poďakovaní, kvetiniek, objatí .... Aj tá naša v posledný deň školského roku 2018-2019 bola takáto. Rozlúčili sme sa na krátku chvíľu, aby sme si oddýchli, nabrali energiu zo slnečných letných prázdninových dní. Zaželali sme si DOVIDENIA!

      Pri lúčení s deviatakmi, ktorí po chodbách našej školy kráčali deväť rokov to bolo  ťažké. Učitelia, ktorí ich učili, boli im triednymi, zastupovali ich, či spolupracovali v súťažiach a projektoch skonštatovali, že to bol jeden z najsilnejších ročníkov! Odchádzajú z našej školy mladí ľudia, schopní zaradiť sa hľadaj si ďalšie pevné miesto v spoločnosti. Ich sila je v energii a chuti, ktorú títo mladí ľudia zo seba vyžarujú! Tešíme sa, boli to naše deti....sú to naše deti....budú to študenti stredných škôl, a my sme na nich hrdí! /Mgr. M.Runčáková/

    • Recitačná súťaž v anglickom jazyku a súťaž “Lyrics Training”
     • Recitačná súťaž v anglickom jazyku a súťaž “Lyrics Training”

      Dňa 21. júna 2019 sa po prvý krát na našej škole uskutočnili dve súťaže, ktoré zorganizovali učiteľky anglického jazyka. Inšpirované projektom Erasmus+, do ktorého  sa vyučujúce zapojili, mali premiéru hneď dve zaujímavé aktivity. Recitácia v anglickom jazyku, ktorá má oficiálny názov “Jazykový kvet” bola rozdelená do dvoch kategórií a to žiaci 6. ročníka a žiaci 7. ročníka.

      Pre porotu vyhodnotenie bola  nesmierne ťažká úloha, pretože všetci žiaci sa zodpovedne pripravili a výborne zvládli prednes svojich textov v anglickom jazyku. Zo šiesteho ročníka zvíťazili: 3. miesto Jarmila Tulková /VI.C/, 2. miesto Karol Chovanec /VI.C/ a 1. miesto Sofia Fábová /VI.C/. Zo siedmeho ročníka sa podarilo vyhrať: 3. miesto Zora Kofírová /VII.B/, 2. miesto Sofia Filičková /VII.C/ a 1. miesto Lucia Tomková /VII.C/. Srdečne blahoželáme a držíme place aj na ďalší rok a v ďalších kolách!

      Súťaž “Lyrics Training”, ktorá bola spestrením dňa, mala dvoch víťazov a to: René Dulin a Alex Kačmarčík zo VI.B triedy. Tešíme sa z ich zanietenia a odhodlania učiť sa angličtinu takýmto zábavným spôsobom.

      Všetkým víťazom, ale aj účastníkom blahoželáme a prajeme im ďalšie úspechy v jazykových súťažiach.