• Jessenný aranžmán
     • Jessenný aranžmán

      Dňa 24. septembra 2019 sa v Okresnej knižnici v Starej Ľubovni uskutočnila súťaž v aranžovaní JESSENNÝ ARANŽMÁN.  Našu základnú školu reprezentovali dve žiačky zo 6.A - Emka Gajdošová a Veronika Sikorová, pod vedením Mgr. M. Runčákovej. Konkurencia bola veru dosť silná. Z trinástich súťažiacich sa Veronika Sikorová umiestnila na 2. mieste a postupuje na celoslovenské kolo danej súťaže do Trenčína. Budeme jej držať päste, aby sa jej 10.10.2019 v meste Matúša Čáka darilo! Srdečne blahoželáme, dievčatá!

      V rámci jesennej výstavy si žiaci mohli pozrieť výpestky záhradkárov z okresu Stará Ľubovňa, ktorí každoročne ponúkajú verejnosti možnosť ukázať svoje pestovateľské umenie, alebo sa naň prísť pozrieť.  Naši žiaci sa tejto výstavy zúčastňujú pravidelne a vyučovaciu hodinu s poznávaním zeleniny a ovocia, plnením úloh na matematickú a čitateľskú gramotnosť si pochvaľujú!  Poďakovanie patrí skupinke nadšencov a organizátorom!

      /Mgr.O. Petríková, Mgr.M.Runčáková/

    • „Len srdcom vidí človek správne, to podstatné je očiam neviditeľné.“
     • „Len srdcom vidí človek správne, to podstatné je očiam neviditeľné.“

      Dňa 20.9. sa na našej škole uskutočnila zbierka pre nevidiacich a slabozrakých pod názvom Biela pastelka. Za každý príspevok ste mohli dostať bielu pastelku. Predstavte si, že prispelo toľko detí, až sa nám pastelky minuli a tak žiaci, ktorý prispeli, dostali lízanku. Chceme sa poďakovať všetkým žiakom, učiteľom a rodičom. Spoločne sme pomohli ľuďom, ktorí sa na svet nemôžu dívať svojimi očami. /Žiačky 8.C/

      Biela pastelka je skvelá charitatívna akcia pre nevidiacich. Som šťastná, že aj takou malou troškou ľudia pomôžu prispieť tým, čo to nevidia, ale potrebujú. Verím, že dnes sa vyzbiera pekná suma peňazí. / Valentína /

      Táto charitatívna zbierka mi otvorila oči, v priamom prenose vidím veľa rôznych reakcií prevažne mladých ľudí. Niektorí sa voči tejto zbierke chovajú čisto sebecky , niektorí naopak s veľkou úctou hádžu mince do bielej pokladničky. ĎAKUJEME!  / Vierka /

      Ľudia v dnešnej dobe prestávajú veriť v to, že vyzbierané peniaze sa dostanú práve tam, kam patria, na aký účel sa zbierka aktivizuje. Rada prispejem svojou troškou každému. / Mária /

      Nech táto biela pastelka otvorí oči každému vidiacemu ..... / Jana /

      My nevidiacich vidíme očami, nevidiaci nás vidia svojím srdcom. Rada prispejem do bielej pokladničky ..... / Emka /

      ... je potrebné robiť osvetu prostredníctvom Dňa bielej pastelky, aby sa problémy nevidiacich dostali do povedomia verejnosti. / Zuzana /

    • Od zrnka k chlebu
     • Od zrnka k chlebu

      Od zrnka k chlebu. Pod týmto názvom sa niesla dejepisná exkurzia našich piatakov v Ľubovnianskom skanzene dňa 12. septembra. „V srdci a v chalúpkach si skrýval roľník svoju lásku k zemi, lebo zem naša, to je náš chlieb, náš život. Práve preto, že pestovanie a spracúvanie obilia boli základom obživy človeka v minulosti, rozhodli sme sa navštíviť výstavu v skanzene venovanej tejto téme.

      Pani sprievodkyňa pútavým spôsobom priblížila žiakom jednotlivé úkony roľníka, ako je príprava ornej pôdy, siatie, žatva, mlátenie, čistenie, mletie obilia.  Veľkým zážitkom pre nás bolo ochutnávka čerstvo upečených „hadzimiek“ pri prezentácii pečenia chleba. Žiaci vnímali exkurziu ako veľký zážitok a bola prínosom pri získavaní nových poznatkov v rámci dejepisného vyučovania.

    • Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020
     • Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020

      Nezbedné, no šikovné "vrabce" kratučkým úsekom zo svojho muzikálu odštartovali prvý školský deň. Spestrili tak prvé stretnutie nových žiakov-prvákov so svojimi učiteľkami a vedením školy. Pani riaditeľka PaedDr.A.Chamillová ich privítala svojim príhovorom a zástupca mesta pán. Ing. A.Solár zaželal prváčikom veľa síl a učiteľom veľa lásky k žiakom. Vitajte PRVÁCI!