• Maslenica
     • Maslenica

      MASLENICA (fašiangy) - zábava, hudba, tanec, spev, hovorené slovo. To všetko bolo počuť  25. februára 2020 v posledný deň fašiangov v Kultúrnom dome v Podolínci. 10.ročník Maslenice prilákal vyše 200 hostí z rôznych škôl nášho okresu a regiónu. Žiaci a študenti odprevadili Maslenicu veselo a v rôznych jazykoch.

      Predovšetkým však bolo počuť ruštinu, keďže Maslenica je tradičným sviatkom práve v Rusku.  Trvá celý týždeň, každý deň v týždni je venovaný niekomu a niečomu. Posledný deň v týždni má pridanú hodnotu v tom, že si ľudia navzájom odpúšťajú a tak s čistým svedomím môžu prečkať štyridsaťdňové obdobie pôstu.

      Našu školu na jubilejnom ročníku reprezentovali žiačky 8.A a 8.C triedy, ktoré sa predstavili veselou piesňou, tancom a básňami: K. Selepová, L.Konkoľová, A.Pajonková, S.Filičková, L.Tomková a D. Olejníková.

    • Krajské kolo Technickej olympiády
     • Krajské kolo Technickej olympiády

      Dňa 5. februára 2020 sa na  Katedre fyziky, matematiky a techniky, Fakulty humanitných a prírodovedných vied PU v Prešove konalo KRAJSKÉ kolo TECHNICKEJ OLYMPIÁDY v dvoch kategóriách – A a B. V silnej konkurencii žiakov škôl Prešovského kraja Žiaci našej školy   Kohút Tomáš z 9.B a Chaba Michal z 8.B  obsadili krásne 3. miesto v kategórii A.  

      Pri riešení úloh využili nielen teoretické vedomosti, praktické zručnosti, ale aj vzájomnú spoluprácu, dôslednosť a trpezlivosť pri realizácii zadanej praktickej úlohy. Úspešným žiakom blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

    • Finančná olympiáda
     • Finančná olympiáda

      Finančná olympiáda, ktorej sa zúčastnilo štvorčlenné družstvo 8. - 9. ročníka v zložení Lívia Jančišinová (9.B), Sandra Lazorčáková (8.B), Alexander Matúš Mertin (9.A) a Ján Lazorčák (9.B) dala možnosť našim žiakom otestovať a porovnať si úroveň svojej finančnej gramotnosti. Súťaž organizovala Obchodná akadémia. Regionálneho kola 1.ročníka tejto súťaže sa zúčastnilo 12 družstiev.

      Naši žiaci obsadili 3.miesto. Víťazné družstvá boli ocenené vecnými cenami a diplomom o umiestnení. Srdečne blahoželáme.

    • Matematická olympiáda
     • Matematická olympiáda

      Dňa 29. januára 2020 sa v CVČ v Starej Ľubovni konalo obvodné kolo Matematickej olympiády v dvoch kategóriách – Z5 (5. ročník) a Z9 (9. ročník). Víťazstvá v oboch kategóriách si vybojovali naše žiačky. Tento úspech podčiarkli  ďalšie dve dievčatá, ktoré získali tretie miesta. Úspešným žiakom blahoželáme, ďakujeme za reprezentáciu školy a deviatačkám držíme palce na krajskom kole MO, ktoré ich čaká v marci. Výsledky:

      Kategória Z5:

      1. miesto – Natália NEVLAZLOVÁ /5.C/, 3. miesto – Natália MATOĽÁKOVÁ /5.C/, Úspešní riešitelia: Terezka Šidlovská /5.C/, Matúš Bittner /5.B/.

      Kategória Z9: 

      1. miesto – Lívia JANČIŠINOVÁ /9.B/, 3. miesto – Daniela KOTERBOVÁ /9.B/.