• Jesenné upratovanie v ŠKD
     • Jesenné upratovanie v ŠKD

      Stromy hýria farbami a jesenné počasie nám praje, preto sme si naplánovali jesenné upratovanie školského dvora. Pani vychovávateľky pre nás nachystali hrable  a spoločne  na záhrade školy sme hrabali lístie a zbierali jabĺčka. Veď sa na nás pozrite, ako usilovne sme pracovali, počasie prialo, slniečko svietilo, práca išla rýchlo... boli sme veľmi usilovní a šikovní! Jesenné upratovanie nás bavilo.Výsledok našej práce bolo vidieť a ešte aj jabĺčka chutili.

       

    • Mesiac úcty k starším - list babke a dedkovi
     • Mesiac úcty k starším - list babke a dedkovi

      Prežívame náročné obdobie. Popri záplave informácií v médiách  akoby ani nebol čas na chvíľu sa zastaviť a poďakovať sa našim starým rodičom, ktorí prežívajú jeseň svojho života.  Jeseň sa spája nielen so životným cyklom prírody ale je aj symbolom ľudskej zrelosti. Je to čas, kedy sa zúročí celoživotná námaha a v živote prinesie múdrosť, pokoj a vyrovnaný pohľad na život. Staroba je výzva. Pripomína nám, aby sme nestrácali čas a jeden druhému práve teraz povedali milé slovo.

      Túto myšlienku naplnili aj naši najmenší, ktorí spolu so svojimi vychovávateľkami pripravili malé posolstvo svojim starkým – LIST BABKE A DEDKOVI.

    • Covid semafor verzus Semafor zdravia
     • Covid semafor verzus Semafor zdravia

      Naši žiaci sa na 16. október tešia. Školský parlament každoročne organizuje v tento deň ochutnávku zdravých šalátov a nátierok. Tohto roku sa ochutnávka nemohla uskutočniť a tak sme „COVID SITUÁCIU“ a COVID SEMAFOR aspoň na chvíľu vymenili za SEMAFOR ZDRAVIA. Žiaci na 1. stupni si 16. október – Svetový deň zdravej výživy pripomenuli formou prezentácii, tematických pracovných listov i interaktívnych cvičení.

      Niektoré triedy túto tému spracovali aj výtvarne. Výstavu tých najlepších prác si môžete pozrieť vo vestibule školy. Aj žiaci druhého stupňa si zábavnou a poučnou formou otestovali svoje „vedomosti“ zo správnej výživy: hľadali odpovede na hádanky, zistili  niečo o množstve kalórií v niektorých druhoch jedál, dozvedeli sa o množstve vitamínu C v ovocí a zelenine a najstarší žiaci riešili matematické úlohy pod názvom „Plný košík ovocia“.

      O rok sa tešíme na našu ochutnávku. Nech „korona time“ pominie a na semafore svieti zelená...