• Svetový deň vody
     • Svetový deň vody

      Voda znamená pre rôznych ľudí v rôznych prostrediach rôzne veci. Aký význam má voda pre náš život? V domácnostiach, školách a na pracoviskách môže voda znamenať zdravie, hygienu, dôstojnosť a produktivitu. Nech Svetový deň vody, 22.marec 2021, je o tom, čo voda znamená pre nás ľudí, o jej skutočnej hodnote a o tom, ako môžeme lepšie chrániť tento životne dôležitý zdroj.

       

    • Okresné kolo Fyzikálnej olympiády
     • Okresné kolo Fyzikálnej olympiády

      Dňa 17. 3. 2021 sa uskutočnilo online okresné kolo fyzikálnej olympiády. Z okresu Stará Ľubovňa sa prihlásila iba víťazka Školského kola na našej škole žiačka IX. B  Nina Hricová. Z tohto dôvodu bola priradená k súťažiacim z okresov Poprad a Kežmarok. V silnej konkurencii 18 žiakov z troch okresov sa Nina Hricová umiestnila ako úspešná riešiteľka na krásnom 4. mieste. Úspešnej riešiteľke, ktorá reprezentovala v tejto súťaži našu školu aj náš okres, ďakujeme a  želáme veľa úspechov pri riešení ďalších súťažných úloh!