• Úspech našich žiakov v celoslovenskej literárnej Dúhe
     • Úspech našich žiakov v celoslovenskej literárnej Dúhe

      Už 25 rokov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje celoslovenskú literárnu súťaž s názvom Dúha. Už tradične oslovia jej témy aj našich žiakov. Keď sa spojí zážitok a poznanie s fantáziou a tvorivosťou, vznikne originálny príbeh alebo jedinečná báseň. A presne také originálne literárne práce zaslali naši traja  žiaci do tejto celoslovenskej súťaže aj  tento rok vo februári.

      A už vieme výsledky. Boli úspešní!!! Odborná porota ich ocenila takto: 

      Stanislav Chovanec (9.B) – mimoriadne ocenenie, 

      Daniela Olejníková (9.B) – 1. miesto v poézii 3. kategória, 

      Tobias Chovanec (4.C) – čestné uznanie v próze 2. kategória. 

      Tešíme sa a srdečne blahoželáme!!!