• Európsky deň jazykov
     • Európsky deň jazykov

      Z iniciatívy Rady Európy sa od roku 2001 v celej Európe 26. september oslavuje ako Európsky deň jazykov (European Day of Languages). Jeho cieľom je podnietiť 800 miliónov Európanov zo 47 členských štátov Rady Európy, aby sa bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich, učili viac jazykov. V tento deň si viac ako inokedy pripomíname, aké dôležité je jazykové vzdelávanie a zvyšovanie povedomia o jazykoch Európy.

      Aj v našej škole sme tento deň oslávili. Vo vestibule školy boli pripravené farebné panely na tému „LITERATÚRA“, na ktorých boli zobrazení najznámejší spisovatelia anglicky, nemecky a rusky hovoriacich krajín. Vo štvrtok, 23. septembra, sa nám žiačky VII.A triedy prihovorili zo školského rozhlasu a pripomenuli nám, prečo je Európsky deň jazykov tak dôležitý.

      Na hodinách cudzích jazykov sme slávili tento deň zábavnejšou formou výučby. Súčasťou toho bolo spoznávanie pozdravov, fráz a európskych vlajok, názvov štátov vo viacerých jazykoch, tvorba „Stromu pozdravov“ – pozdravy z rôznych kútov Európy, tvorba nových slov z vopred daných anglických výrazov, či kultúrno-vzdelávací kvíz.

    • Exkurzia na Ľubovniansky hrad
     • Exkurzia na Ľubovniansky hrad

      V dňoch 8. a 9. septembra sa naši piataci vydali na cestu spoznávania minulosti našich predkov. Dejepisnú exkurziu sme začali na Ľubovnianskom hrade, kde pani sprievodkyňa viedla rozhovor so žiakmi na tému Čo je múzeum, akým spôsobom sa pamiatky dostávajú do múzea a pod. Potom naše kroky viedli tam, kde sa dostávajú poškodené zbierkové predmety, do reštaurátorskej dielne.

      Videli sme ako časom poškodené umelecké predmety dostali svoj predošlý, originálny vzhľad. Následne sa naša prehliadka presunula do depozitára, kde sme videli množstvo dobového oblečenia, umeleckých predmetov, archeologických vykopávok. Poslednou našou zástavkou bol skanzen. Interiér gréckokatolického chrámu  z Matysovej  bol pre nás oázou pokoja a oddychu po vyčerpávajúcom putovaní po poznaní minulosti našich predkov. Žiaci vnímali exkurziu ako veľký zážitok a bola prínosom na získanie nových poznatkov v rámci dejepisného vyučovania.