• Okresné kolo Technickej olympiády
     • Okresné kolo Technickej olympiády

      Dňa 25. 11. 2021 sa uskutočnilo online okresné kolo Technickej olympiády. Žiaci našej školy  so zadanými úlohami sa excelentne popasovali a obsadili v silnej konkurencii škôl okresu krásne 1. miesto v kategórii B Matúš Bittner (VII.B), a 2. miesto v kategórii A  Kristián Bujňak (IX.A) spolu s Matúšom Hanišákom (8.C).

      Úspešným riešiteľom, ktorí reprezentovali v tejto súťaži našu školu ďakujeme a  želáme veľa úspechov pri riešení ďalších súťažných úloh!

    • iBobor – online informatická súťaž študentov ZŠ a SŠ
     • iBobor – online informatická súťaž študentov ZŠ a SŠ

      Usilovný, inteligentný a čulý je bobor, ktorý je symbolom medzinárodnej súťaže, ktorá každoročne prebieha v 22 európskych krajinách. Cieľom tejto úspešnej súťaže je podporiť záujem žiakov o informačné a komunikačné technológie (IKT). Organizátori sa prostredníctvom súťažných úloh snažia viesť deti a dospievajúcich k intenzívnemu a kreatívnemu používaniu moderných technológií pri vzdelávaní.

      Súťaž prebiehala priamo za počítačom v dňoch 8. – 12. 11 2021.  Žiaci riešili úlohy rôznej obťažnosti v časovom limite od 30 - 45 minút. 

      Úspešní riešiteliaiBobor_uspesni_riesitelia_21-22.pdf​​​​​​​

      Toho roku sa do súťaže zapojilo v kategórii:

      Drobec (2.-3. roč.) – 99 žiakov - 46 úspešných riešiteľov

      Bobrík (4.-5. roč.) – 102 žiakov - 39 úspešných riešiteľov

      Benjamín (6.-7. roč.) – 106 žiakov- 27 úspešných riešiteľov

      Kadet (8.-9. roč.) – 38 žiakov - 6 úspešných riešiteľov

      Všetkým v škole aj doma zapojeným účastníkom blahoželáme a už teraz sa tešíme na budúcoročné úlohy 😊.

    • Šarkaniáda
     • Šarkaniáda

      Jeseň v našej škole je každoročne spätá s tradíciou púšťania šarkanov. Deti aj tento rok netrpezlivo čakali na  „Komeňácku šarkaniádu“. Posledné slnečné lúče, pestrofarebná príroda a príjemný svieži vánok lákali von... Deti predviedli obrovskú paletu rôznych šarkanov od výmyslu sveta. Krehké motýle, sovy, ale i naozajstné strašidelné draky... 

      Do súťaže sa zapojilo okolo 160 detí (pre dodržanie pandemických opatrení sa súťažilo v triednych kolektívoch). Nad našimi hlavami  sa vznášali šarkany rôznych farieb i veľkostí.  Deti sa nabehali, vyšantili do sýtosti a zatlieskali šarkanom, ktorí sa aspoň na chvíľu vzniesli do výšky. Vecné ceny boli udelené za najvyššie letiaceho, najvytrvalejšieho a najkrajšieho šarkana. Hlavným cieľom však nebolo vyhrať, ale príjemne stráviť čas pri „veterných“ hrách a postarať sa o pestrofarebné divadlo na jesennej oblohe.Už teraz sa tešíme na  „Šarkaniádu 2022“.

    • Mobilita projektu MESI - Castelbuono (Sicilia)
     • Mobilita projektu MESI - Castelbuono (Sicilia)

      V dňoch od 18. 10.  do 24. 10. 2021 sa uskutočnila prvá spoločná mobilita partnerov medzinárodného projektu Erasmus + „Music: An Escape from Social Issues“. Témou tejto prvej mobility, ktorej sa zúčastnili riaditeľka školy PaedDr. Alžbeta Chamillová a koordinátorka projektu Mgr. Katarína Tomková bola príprava plánovaných mobilít pre našich žiakov v partnerských krajinách, spojená s poznávaním miestnej kultúry a histórie.

      Miestom stretnutia sa stalo malebné Sicílske mesto Castelbuono, v ktorom sa nachádza škola hlavného koordinátora projektu, pána Angela Casablancu. Okrem tejto talianskej školy sú partnermi projektu ďalšie štátne i súkromné školy zo Španielska, Portugalska, Turecka a Chorvátska. Zameranie projektu reaguje na aktuálne sociálne problémy v Európe prostredníctvom spoločných vzdelávacích workshopov a projektových aktivít, krorýchsa budú naši žiaci zúčastňovať v priebehu najbližších dvoch rokov. 

      Všetky partnerské tímy ohodnotili vysokú organizačno úroveň prvého pracovného stretnutia, ktoré zároveň predurčilo úspešné napredovanie projektu MESI.