• Súťaž tried „O najkrajšiu vianočnú výzdobu“
     • Súťaž tried „O najkrajšiu vianočnú výzdobu“

      Z istej štúdie vyplynulo, že príprava na Vianoce, zdobenie príbytku či dokonca priamo vianočného stromčeka  môže najmä počas koronavírusovej pandémie pôsobiť ako dokonalá psychohygiena. Je to preto, lebo s týmito aktivitami sa nám spájajú krásne spomienky z doby, kedy sme verili na zázraky a všetko bolo mimoriadne čarovné...

      A tak sa aj u nás pani učiteľky a žiaci 1. stupňa pustili do skrášľovania svojich tried. Vianočná výzdoba bola pestrá, rozmanitá i v  trblietavom vzhľade. Všetci sa snažili do svojich tried preniesť atmosféru blížiacich sa Vianoc. Najviac sa to podarilo žiakom 1.A, 2.A, 2.B, 3.D a 4.A triedy. Blahoželáme!

    • Komeňák má veľké srdce ♥️
     • Komeňák má veľké srdce ♥️

      V rámci projektu Erasmus + Music: An Escape from Social Issues sa v dňoch od 12. do 15. decembra 2021 uskutočnila Vianočná zbierka pre rodiny v núdzi v Starej Ľubovni. Nazbieralo sa tak veľké množstvo potravín, drogérie, školských potrieb a hračiek, ktoré boli prevezené do priestorov terénnych pracovníkov mesta Stará Ľubovňa a pripravené na rozvoz tým, ktorí to potrebujú. Sú medzi nimi rodiny s deťmi, i osamelí starí ľudia.

      Ďakujeme za nesmiernu podporu a štedrosť našich žiakov, rodičov, učiteľov a priateľov. Táto zbierka bola zorganizovaná v spolupráci s mestom Stará Ľubovňa. Ďakujeme a všetkým prajeme príjemné prežitie vianočných sviatkov.

    • Výsledky školského kola Pytagoriády
     • Výsledky školského kola Pytagoriády

      Počas dvoch decembrových dní si svoje matematické zručnosti a rýchlosť preverilo spolu 108 súťažiacich. 46 z nich sa zaradilo medzi úspešných riešiteľov. Všetkým úspešným žiakom blahoželáme a tešíme sa na ich reprezentáciu v okresnom kole, ktoré ich čaká koncom marca.

      Výsledky školského kola Pytagoriády:

      P8 – 1. miesto – Valentina Šestáková (8.A)

      2. miesto - Adela Koršňaková (8.A)

      P7 - 1. miesto - Marko Vantroba (7.A)

      2. miesto - Alex Hlinka (7.A)

      3. miesto - Miroslav Olejár (7.C)

      P6 - 1. miesto – Marianna Hnatová (6.A)

      2. miesto - Patrik Sklenár (5.A)

      3. miesto – Pavol Timočko (6.A)

      P5 - 1. miesto - Patrik Sklenár (5.A)

      2. miesto - Kristína Andreánska (5.B )

      3. miesto – Nikolas Kaščák (5.B )

      P4 - 1. miesto - Šimon Petrilák (4.A)

      2. miesto - Jakub Šenšel (4.B )

      3. miesto – Adam Korub (4.B )

      P3 - 1. miesto - Richard Haľko (3.C)

      2. miesto - Lukáš Lisý (3.C)

      3. miesto – Dávid Mezeš (3.A)

       

      Úspešní riešitelia:

      P7Lukáš Mindek (7.A),

      P6 – Vanesa Sopková (6.A), Laura Malá (6.A), Natália Pjatáková (6.A), Nella Repková (6.B),

      P5 – Emma Sivulková (5.C), Sebastián Dulák (5.A), Richard Šenšel (5.A), Emma Lajčáková (5.B), Nina Chovancová (5.B), Tomáš Dopiriak (5.B), Dominik Gajdoš (5.B)

      P4 – Petra Nedoroščíková (4.C), Marián Kaleta (4.A), Maroš Tokarčík (4.A), Diana Pečarková (4.A), Boris Imrich (4.D), Ján Macko (4.B), Michala Palatášová (4.A)

      P3 – Jozef Pružinský (3.B), Alain Tokarčík (3.B), Tomáš Arendáč (3.D), Matej Kaleta (3.A), Maksym Rutkovskyy (3.B), Samuel Kušnír (3.C), Laura Vantrobová (3.D), Adam Furtkevič (3.D), Vanesa Runčáková (3.D)

    • Školské kolo olympiády anglického a nemeckého jazyka
     • Školské kolo olympiády anglického a nemeckého jazyka

      Dňa 26. 11. 2021 sa uskutočnili online školské kolá olympiády anglického a nemeckého jazyka. Olympiády anglického jazyka sa zúčastnilo rekordných 150 žiakov 4. - 9. ročníka. Všetci zúčastnení to zvládli výborne a v ťažkej konkurencii postupujú na okresné kolo: Ondrej Malachovský (9.A) a Michal Semančík (7.A).

      100% úspech v testoch dosiahli: Matthew Tomko (5.C), Tobias Ciesarik (5.B) a Tomáš Chovanec (4.C). O druhé miesta sa delia títo žiaci: Matúš Súkeník (8.C), Ema Zadinová (7.C), Veronika Palgutová (4.C), Leo Poláš (4.D), Patrik Sklenár (5.A), Katarína Nemergutová (5.B), Leila Gerthoferová (3.C) a Lucas Tomko (3.C).  Tretie miesto majú: Jarmila Tulková (9.B), David Droppa (7.C), Laura Fenďová (5.A), Richard Šenšel (5.A), Kristína Andreánska (5.B), Patrik Kovalčík (5.B), Valentín Lendacký (5.B) a Natália Zimová (5.B). Srdečne blahoželáme všetkým !

    • Tréneri v škole
     • Tréneri v škole

      Naša škola sa stala súčasťou programu „ Tréneri v škole“, ktorý je podporený Úradom vlády SR a  momentálne je v ňom zapojených 110 škôl a  80 trénerov vo všetkých regiónoch SR.  Je určený pre žiakov 1. stupňa. Deti sa počas hodín telesnej výchovy hravou formou zoznamujú s rôznymi druhmi športu.  U nás sú zapojení žiaci 1.B, 1.C, 1.D, 2.B, 2.C, 2.D triedy.

      Dôležitým princípom tohto  programu je, že si dieťa vyberá športovú činnosť, s ktorou sa najviac stotožní, ktorá sa mu najviac páči. Cieľom týchto hodín je zvýšiť pohyb detí hravou a zábavnou formou. Dôraz sa kladie na spoluprácu a zapájanie sa detí aktívne do pohybových hier a cvičení.  Touto formou sa vytvára lepší vzťah k pohybovým aktivitám, čo napĺňa aj programové vyhlásenie vlády. Telovýchovný program spolupracuje s odborníkmi z akademickej obce, trénermi, psychológom a zakladateľmi českého programu „Tréneri v škole“ . Vďaka tomuto projektu škola získala rôzne telovýchovné pomôcky. Na hodiny TSV s trénerom sa naše deti veľmi tešia. Sú pre nich spestrením a pozitívne ich hodnotia aj naše  pani učiteľky z prvého stupňa.