• Školský semafor
     • Školský semafor

      Škloský semafor - Verzia 1.8 manuálu predstavuje prehľad opatrení od 1. 9. 2021 vychádzajúc z platnej legislatívy, nového Návrhu opatrení proti SARS-CoV-2 (variant Omikron) schváleného uznesením vlády SR č. 29/2022 zo dňa 12.1.2022 a vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR zverejnených dňa 17. 1. 2022. Manuál je aktualizovaný k 25. 1. 2022 z dôvodu vydania novej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva k izolácii osôb pozitívnych na ochorenie.

    • Úspech na olympiádach z anglického a nemeckého jazyka
     • Úspech na olympiádach z anglického a nemeckého jazyka

      Na okresnom kole olympiády v anglickom jazyku, ktoré sa konalo 13. januára 2022 online formou, sme mali dvoch reprezentantov našej školy a obidvaja postupujú ďalej do krajského kola. V kategórii 1A obsadil 1. miesto Michal Semančík zo 7.A, v kategórii 1B obsadil 1. miesto Ondrej Malachovský z 9.A. V kategórii 1C priamo zo školského kola postupuje  na krajské kolo Matthew Tomko z 5.C triedy.

      Na okresnom kole olympiády nemeckého jazyka, ktoré sa konalo 19. januára 2022 online formou, sme mali tiež dvoch reprezentantov našej školy a obidvaja dosiahli naozaj pekný úspech. Kristína Zamišková z 9.B sa umiestnila so svojím bodovým hodnotením na 2. mieste, ale kvôli menšej časovej strate sa posunula na 3. miesto. Matej Bujňák z 9.A skončil na peknom 5. mieste.

      Všetkým víťazom srdečne blahoželáme k dosiahnutým výsledkom a prajeme veľa úspechov v krajskom kole olympiád!