• Spelling Bee (súťaž v hláskovaní anglických slov)
     • Spelling Bee (súťaž v hláskovaní anglických slov)

      Vo štvrtok 23. 6. 2022 sa na našej škole konal 2. ročník hláskovacej súťaže „Spelling Beez anglického jazyka. Uvedená súťaž sa prvýkrát konala v roku 1925 v USA pod názvom „National Spelling Bee(Národná pravopisná súťaž), a odvtedy zostáva vari najznámejšou svojho druhu. V súčasnosti je rozšírená na všetkých kontinentoch. Dôraz sa kladie na bezchybnú výslovnosť a zoradenie hlások v danom slove. 

      Aj na našej škole je táto súťaž veľmi obľúbenou počas hodín anglického jazyka. Hláskovanie slov v cudzom jazyku núti mozog syntetizovať svoje znalosti o danom slove – zosúladiť to, ako slovo znie, ako vyzerá a ako využívať pravidlá a zvláštnosti anglického jazyka. Súťažilo sa v troch kategóriách 5., 6. a 7. ročník. Úlohou žiakov bolo v časovom limite vyhláskovať čo najviac náhodne vybratých anglických slov zo slovnej zásoby.

      Náročnosť slovnej zásoby bola vysoká, ale naši “hláskovači” to zvládli výborne:

      5. ročník:

      1. Katarína Nemergutová (5.B)
      2. Emma Sivuľková (5.C)
      3. Kristína Andreánska (5.B)

      6. ročník:

      1. Vanesa Sopková (6.A)
      2. Karolína Barlíková (6.B)
      3. Adam Ján Krajger (6.B)

      7. ročník:

      1. Richard Rinkovský (7.A)
      2. Radoslav Mruz (7.C)
      3. Tomáš Alexanderčík (7.A)

      Congratulations! :)

    • Zabudnuté čaro listov
     • Zabudnuté čaro listov

      Naša trieda 3.D si pripomenula čaro písania listov spoločne s tretiakmi z Poproča. Celý školský rok si navzájom posielali listy a milé pozdravy. Zakončili sme to spoločným stretnutím pod Ľubovnianským hradom. Deti sa mohli konečne stretnúť, porozprávať sa a spoznať nie len prostredníctvom listov. Veríme, že sa ešte stretneme a naše kamarátstva budú pretrvávať.

       

    • Poznáš svoju školu?
     • Poznáš svoju školu?

      ...to bol názov súťaže, ktorej sa zúčastnili zástupcovia tried 5. a 6.ročníka v kultúrno-spoločenskej miestnosti našej školy. Zoznámili sa s históriou aj súčasnosťou školy. Dozvedeli sa o tom, kedy a ako vznikala naša škola, zistili zaujímavosti o symboloch školy, získali prehľad o niektorých projektoch , do ktorých sa škola zapojila ... Svoje vedomosti si vyskúšali v hre MILIONÁR. Najviac „eur“ získala žiačka  Kristína Andreanská z 5.B triedy. No aj ostaní žiaci sa stali „milionármi“.

       

    • 5peňazí v ŠKD
     • 5peňazí v ŠKD

      Ako peniaze zarobiť, ako s nimi hospodáriť a ochrániť ich pred sebou i nástrahami moderného sveta. Žiaci, ktorí navštevujú ŠKD sa zoznámili s týmito témami v rámci tvorivých dielní: Rodinná eurominca a Spornička. Ako by vyzerali euromince, keby ste ich mohli vymyslieť vy? Navrhnite si vlastnú rodinnú euromincu. Túto úlohu žiaci hravo zvládli. S radosťou sa taktiež pustili aj do tvorby svojej „sporničky“ - peňaženky. Popoludnie v školskej družine bolo pre deti nielen poučné ale aj zaujímavé.

       

    • Inkluzívna cyklotúra
     • Inkluzívna cyklotúra

      13.6.2022 sa uskutočnil druhý ročník cyklotúry pre integrovaných žiakov a žiakov so ŠVVP. Tentokrát sme sa vo výbornej nálade vybrali do Forbas, kde sme strávili príjemné predpoludnie. Aj tento rok sme sa presvedčili, že deti od prváčikov po deviatakov si dokážu medzi sebou vytvoriť pekné vzťahy. Spoločne sa zahrali, opiekli si rôzne dobroty, pomáhali si. Cestou späť sme sa osviežili, poprípade si pochutnali na výbornej čokoláde v čokoládovni.

      Moje poďakovanie patrí celému Školskému podpornému tímu, p.zástupcovi, ale hlavne všetkým deťom za vzorné správanie a vzájomné rešpektovanie sa.