• Čo je múzeum
     • Čo je múzeum

      V dňoch 7. a 8. septembra sa naši piataci vydali na cestu spoznávania minulosti našich predkov. Dejepisnú exkurziu sme začali v kaštieli pod Ľubovnianskym hradom, kde pani sprievodkyňa viedla rozhovor so žiakmi na tému Čo je múzeum a akým spôsobom sa pamiatky dostávajú do múzea. Potom naše kroky viedli tam, kde sa dostávajú poškodené zbierkové predmety, do reštaurátorskej dielne.

      Videli sme ako časom poškodené umelecké predmety dostali svoj predošlý, originálny vzhľad. Následne sa naša prehliadka presunula do depozitára, kde sme videli množstvo dobového oblečenia, umeleckých predmetov, archeologických vykopávok. Poslednou našou zástavkou bol skanzen. Interiér horárne v skanzene bol pre nás oázou pokoja a oddychu po vyčerpávajúcom putovaní po poznaní minulosti našich predkov. Žiaci vnímali exkurziu ako veľký zážitok a bola prínosom na získanie nových poznatkov v rámci dejepisného vyučovania.