• Školské kolo olympiády anglického a nemeckého jazyka
     • Školské kolo olympiády anglického a nemeckého jazyka

      Dňa 26. 11. 2021 sa uskutočnili online školské kolá olympiády anglického a nemeckého jazyka. Olympiády anglického jazyka sa zúčastnilo rekordných 150 žiakov 4. - 9. ročníka. Všetci zúčastnení to zvládli výborne a v ťažkej konkurencii postupujú na okresné kolo: Ondrej Malachovský (9.A) a Michal Semančík (7.A).

      100% úspech v testoch dosiahli: Matthew Tomko (5.C), Tobias Ciesarik (5.B) a Tomáš Chovanec (4.C). O druhé miesta sa delia títo žiaci: Matúš Súkeník (8.C), Ema Zadinová (7.C), Veronika Palgutová (4.C), Leo Poláš (4.D), Patrik Sklenár (5.A), Katarína Nemergutová (5.B), Leila Gerthoferová (3.C) a Lucas Tomko (3.C).  Tretie miesto majú: Jarmila Tulková (9.B), David Droppa (7.C), Laura Fenďová (5.A), Richard Šenšel (5.A), Kristína Andreánska (5.B), Patrik Kovalčík (5.B), Valentín Lendacký (5.B) a Natália Zimová (5.B). Srdečne blahoželáme všetkým !

    • Tréneri v škole
     • Tréneri v škole

      Naša škola sa stala súčasťou programu „ Tréneri v škole“, ktorý je podporený Úradom vlády SR a  momentálne je v ňom zapojených 110 škôl a  80 trénerov vo všetkých regiónoch SR.  Je určený pre žiakov 1. stupňa. Deti sa počas hodín telesnej výchovy hravou formou zoznamujú s rôznymi druhmi športu.  U nás sú zapojení žiaci 1.B, 1.C, 1.D, 2.B, 2.C, 2.D triedy.

      Dôležitým princípom tohto  programu je, že si dieťa vyberá športovú činnosť, s ktorou sa najviac stotožní, ktorá sa mu najviac páči. Cieľom týchto hodín je zvýšiť pohyb detí hravou a zábavnou formou. Dôraz sa kladie na spoluprácu a zapájanie sa detí aktívne do pohybových hier a cvičení.  Touto formou sa vytvára lepší vzťah k pohybovým aktivitám, čo napĺňa aj programové vyhlásenie vlády. Telovýchovný program spolupracuje s odborníkmi z akademickej obce, trénermi, psychológom a zakladateľmi českého programu „Tréneri v škole“ . Vďaka tomuto projektu škola získala rôzne telovýchovné pomôcky. Na hodiny TSV s trénerom sa naše deti veľmi tešia. Sú pre nich spestrením a pozitívne ich hodnotia aj naše  pani učiteľky z prvého stupňa.

    • Okresné kolo Technickej olympiády
     • Okresné kolo Technickej olympiády

      Dňa 25. 11. 2021 sa uskutočnilo online okresné kolo Technickej olympiády. Žiaci našej školy  so zadanými úlohami sa excelentne popasovali a obsadili v silnej konkurencii škôl okresu krásne 1. miesto v kategórii B Matúš Bittner (VII.B), a 2. miesto v kategórii A  Kristián Bujňak (IX.A) spolu s Matúšom Hanišákom (8.C).

      Úspešným riešiteľom, ktorí reprezentovali v tejto súťaži našu školu ďakujeme a  želáme veľa úspechov pri riešení ďalších súťažných úloh!

    • iBobor – online informatická súťaž študentov ZŠ a SŠ
     • iBobor – online informatická súťaž študentov ZŠ a SŠ

      Usilovný, inteligentný a čulý je bobor, ktorý je symbolom medzinárodnej súťaže, ktorá každoročne prebieha v 22 európskych krajinách. Cieľom tejto úspešnej súťaže je podporiť záujem žiakov o informačné a komunikačné technológie (IKT). Organizátori sa prostredníctvom súťažných úloh snažia viesť deti a dospievajúcich k intenzívnemu a kreatívnemu používaniu moderných technológií pri vzdelávaní.

      Súťaž prebiehala priamo za počítačom v dňoch 8. – 12. 11 2021.  Žiaci riešili úlohy rôznej obťažnosti v časovom limite od 30 - 45 minút. 

      Úspešní riešiteliaiBobor_uspesni_riesitelia_21-22.pdf​​​​​​​

      Toho roku sa do súťaže zapojilo v kategórii:

      Drobec (2.-3. roč.) – 99 žiakov - 46 úspešných riešiteľov

      Bobrík (4.-5. roč.) – 102 žiakov - 39 úspešných riešiteľov

      Benjamín (6.-7. roč.) – 106 žiakov- 27 úspešných riešiteľov

      Kadet (8.-9. roč.) – 38 žiakov - 6 úspešných riešiteľov

      Všetkým v škole aj doma zapojeným účastníkom blahoželáme a už teraz sa tešíme na budúcoročné úlohy 😊.

    • Šarkaniáda
     • Šarkaniáda

      Jeseň v našej škole je každoročne spätá s tradíciou púšťania šarkanov. Deti aj tento rok netrpezlivo čakali na  „Komeňácku šarkaniádu“. Posledné slnečné lúče, pestrofarebná príroda a príjemný svieži vánok lákali von... Deti predviedli obrovskú paletu rôznych šarkanov od výmyslu sveta. Krehké motýle, sovy, ale i naozajstné strašidelné draky... 

      Do súťaže sa zapojilo okolo 160 detí (pre dodržanie pandemických opatrení sa súťažilo v triednych kolektívoch). Nad našimi hlavami  sa vznášali šarkany rôznych farieb i veľkostí.  Deti sa nabehali, vyšantili do sýtosti a zatlieskali šarkanom, ktorí sa aspoň na chvíľu vzniesli do výšky. Vecné ceny boli udelené za najvyššie letiaceho, najvytrvalejšieho a najkrajšieho šarkana. Hlavným cieľom však nebolo vyhrať, ale príjemne stráviť čas pri „veterných“ hrách a postarať sa o pestrofarebné divadlo na jesennej oblohe.Už teraz sa tešíme na  „Šarkaniádu 2022“.

    • Mobilita projektu MESI - Castelbuono (Sicilia)
     • Mobilita projektu MESI - Castelbuono (Sicilia)

      V dňoch od 18. 10.  do 24. 10. 2021 sa uskutočnila prvá spoločná mobilita partnerov medzinárodného projektu Erasmus + „Music: An Escape from Social Issues“. Témou tejto prvej mobility, ktorej sa zúčastnili riaditeľka školy PaedDr. Alžbeta Chamillová a koordinátorka projektu Mgr. Katarína Tomková bola príprava plánovaných mobilít pre našich žiakov v partnerských krajinách, spojená s poznávaním miestnej kultúry a histórie.

      Miestom stretnutia sa stalo malebné Sicílske mesto Castelbuono, v ktorom sa nachádza škola hlavného koordinátora projektu, pána Angela Casablancu. Okrem tejto talianskej školy sú partnermi projektu ďalšie štátne i súkromné školy zo Španielska, Portugalska, Turecka a Chorvátska. Zameranie projektu reaguje na aktuálne sociálne problémy v Európe prostredníctvom spoločných vzdelávacích workshopov a projektových aktivít, krorýchsa budú naši žiaci zúčastňovať v priebehu najbližších dvoch rokov. 

      Všetky partnerské tímy ohodnotili vysokú organizačno úroveň prvého pracovného stretnutia, ktoré zároveň predurčilo úspešné napredovanie projektu MESI.

    • Svetový deň umývania rúk
     • Svetový deň umývania rúk

      15. október je od roku 2008 vyhlásený za Svetový deň umývania rúk. Až 80 percent infekcií sa šíri špinavými rukami. Nedostatočná alebo nesprávna hygiena rúk je podľa odborníkov častým spúšťačom ochorení tráviaceho traktu, respiračných infekcií či infekcií rán. Aj pandémia nového koronavírusu potvrdila význam adekvátnej hygieny rúk. Ústrednú myšlienku a cieľ tohto dňa sme si pripomenuli aj na našej škole a to aktivitami, ktoré pripravili členovia žiackej školskej rady.

      Najprv sme danú problematiku priblížili v rozhlasovej relácii a na informačnom paneli. Následne žiaci v triedach pozerali inštruktážne videá o správnej technike umývania rúk. Mladším deťom pani učiteľky tému prezentovali prostredníctvom básničiek a pesničiek (Čisté rúčky, Wash your hands). Niektorí tému spracovali aj výtvarne. Dobrovoľníci z radov žiakov mali možnosť vyskúšať si, či si správne osvojili spôsob umývania rúk. Na záver žiaci riešili pracovný list s tajničkou, kde sme si opäť pripomenuli, že 15. október je Svetový deň umývania rúk.

      PS: Osvojenie správneho spôsobu umývania rúk prispieva k zníženiu výskytu infekčných chorôb a teda aj k zníženiu počtu vymeškaných hodín 😊

    • Biela pastelka - zbierka
     • Biela pastelka - zbierka

      Žiaci, rodičia a učitelia našej základnej školy prispeli k tomu, aby Biela pastelka mohla písať krajší príbeh v živote ľudí nevidiacich a slabozrakých. Posledný septembrový týždeň na našej škole prebehla zbierka. Tým, čo si s úctou a pokorou prečítali oznam, vhodili mince do pokladničky, postáli, opýtali sa, zamysleli, ĎAKEJEME! Vyzbieralo sa 62 eur, ktoré boli odoslané Nadácii BIELA PASTELKA.

       

    • Hľadáme nových olympionikov
     • Hľadáme nových olympionikov

      Propagácia behu medzi mládežou, vyhľadávanie talentov a ich získavanie pre pravidelnú športovú prípravu bolo cieľom bežeckej súťaže „Hľadáme nových olympionikov“  do ktorej sa zapojili  aj naši žiaci v júni minulého školského roka. Tento ročník súťaže prebiehal netradične z dôvodu pandemickej situácie na Slovensku, kde bola obmedzená činnosť športových klubov a zatvorené športoviská.

      Napriek týmto obmedzeniam chlapci aj dievčatá súťažili v troch bežeckých disciplínach: beh na 60, 600 a 1000 m. Súťažili sme na našej bežeckej dráhe. Najlepšie časy sme zaznamenali a poslali Slovenskému atletickému zväzu, ktorý našich bežcov v mesiaci september ocenil vecnými cenami za aktívnu športovú účasť počas  dištančného vyučovania.

    • Európsky týždeň pohybových aktivít
     • Európsky týždeň pohybových aktivít

      V rámci „ Európskeho týždňa pohybových aktivít“ naša škola organizovala outdoorové aktivity so žiakmi 2.stupňa ZŠ. Zrealizovali sme turistické akcie v Pieninskom národnom parku, kde žiaci 5. ročníka prešli 10km z Červeného Kláštora do Lesnice, kde mali možnosť vidieť krásu Pienin za pekného slnečného počasia.

      Žiaci 6.ročníka spoznávali Vysoké Tatry, výstup na Hrebienok, okolo Reinerovej chaty a Studenovodských vodopádov bol pre nich balzamom na telo a dušu.

      So žiakmi 7. a 8. ročníkov sme vyšli na Popradské pleso, kde spoznávali možností iných turistických trás, ktoré chceme v budúcnosti zrealizovať. Cestou späť sme prešli okolo symbolického cintorína obetí hôr, krorý ich veľmi zaujal. Turistika sa im veľmi páčila a pohyb po čerstvom tatranskom vzduchu im určite posilnil imunitný systém.

      Žiaci 9.ročníka mali turistickú trasu najnáročnejšiu, prešli na Zelené pleso, kde si na Brnčalovej chate oddýchli , zrelaxovali na slniečku a skvele a zdravo unavení sa vrátili k zastávke na Biele vody. Všetky turistické výlety boli skvelé , žiaci sa vrátili domov zdraví a bez úrazu.

      Turistika má pozitívny vplyv nielen na fyzickú, ale aj psychickú stránku, umožňuje odpočívať aj počas chôdze v prírode. Môžete prijímať vône a krásy prírody, čo uvoľneniu mysle veľmi pomáha. Častými výletmi do prírody môžete významne prospieť svojmu organizmu. Utužíte svoje zdravie, zvýšite svoju výkonnosť a spevníte svoje svalstvo, preto sme pre naše deti vybrali práve turistiku v prekrásnych Slovenských horách. 

    • Európsky deň jazykov
     • Európsky deň jazykov

      Z iniciatívy Rady Európy sa od roku 2001 v celej Európe 26. september oslavuje ako Európsky deň jazykov (European Day of Languages). Jeho cieľom je podnietiť 800 miliónov Európanov zo 47 členských štátov Rady Európy, aby sa bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich, učili viac jazykov. V tento deň si viac ako inokedy pripomíname, aké dôležité je jazykové vzdelávanie a zvyšovanie povedomia o jazykoch Európy.

      Aj v našej škole sme tento deň oslávili. Vo vestibule školy boli pripravené farebné panely na tému „LITERATÚRA“, na ktorých boli zobrazení najznámejší spisovatelia anglicky, nemecky a rusky hovoriacich krajín. Vo štvrtok, 23. septembra, sa nám žiačky VII.A triedy prihovorili zo školského rozhlasu a pripomenuli nám, prečo je Európsky deň jazykov tak dôležitý.

      Na hodinách cudzích jazykov sme slávili tento deň zábavnejšou formou výučby. Súčasťou toho bolo spoznávanie pozdravov, fráz a európskych vlajok, názvov štátov vo viacerých jazykoch, tvorba „Stromu pozdravov“ – pozdravy z rôznych kútov Európy, tvorba nových slov z vopred daných anglických výrazov, či kultúrno-vzdelávací kvíz.

    • Exkurzia na Ľubovniansky hrad
     • Exkurzia na Ľubovniansky hrad

      V dňoch 8. a 9. septembra sa naši piataci vydali na cestu spoznávania minulosti našich predkov. Dejepisnú exkurziu sme začali na Ľubovnianskom hrade, kde pani sprievodkyňa viedla rozhovor so žiakmi na tému Čo je múzeum, akým spôsobom sa pamiatky dostávajú do múzea a pod. Potom naše kroky viedli tam, kde sa dostávajú poškodené zbierkové predmety, do reštaurátorskej dielne.

      Videli sme ako časom poškodené umelecké predmety dostali svoj predošlý, originálny vzhľad. Následne sa naša prehliadka presunula do depozitára, kde sme videli množstvo dobového oblečenia, umeleckých predmetov, archeologických vykopávok. Poslednou našou zástavkou bol skanzen. Interiér gréckokatolického chrámu  z Matysovej  bol pre nás oázou pokoja a oddychu po vyčerpávajúcom putovaní po poznaní minulosti našich predkov. Žiaci vnímali exkurziu ako veľký zážitok a bola prínosom na získanie nových poznatkov v rámci dejepisného vyučovania.

    • Letná škola
     • Letná škola

      Z našej školy sa do projektu letných škôl, organizovaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR zapojili žiaci s triednymi učiteľkami PaedDr. R. Česelkovou a Mgr. G. Haničákovou. Počas celého týždňa sme v Letnej škole plnili rôzne aktivity. Pri edukačných aktivitách žiaci zistili, čo si z minulého školského roka pamätajú a čo všetko je potrebné poriadne si zopakovať. Tiež sme vytvárali práce, pri ktorých sme využili individuálnu kreatívnu tvorivosť každého žiaka. Každý deň sme si našli čas aj na relaxačné aktivity. Všetko si môžete pozrieť na fotkách, ktoré sme urobili počas celého týždňa Letnej školy.

       

    • Inkluzívna cyklotúra
     • Inkluzívna cyklotúra

      Dňa 15.6.2021 sme spolu s našimi integrovanými žiakmi strávili príjemné slnečné dopoludnie na cyklotúre do Nestvillu. Zúčastnilo sa jej 17 žiakov 1.–8. ročníka. Žiaci zdolali nielen dvojkolesové prekážky, ale prekonali aj samých seba. Vek a ročník nehrali žiadnu rolu, všetci spolu kooperovali, navzájom si pomáhali, spoločne sa zahrali na detskom ihrisku. Všetkým deťom patrí obrovská pochvala za vzorné správanie počas celého výletu.

      Naše poďakovanie patrí nielen p. zástupcovi, ale aj milému sponzorovi, vďaka ktorému sa mohli deti zadarmo vyšantiť na detskom ihrisku. To, že sme sa mali výborne, si môžete pozrieť na fotografiách.

      ... inkluzívny tím ...

    • Piknik v ŠKD
     • Piknik v ŠKD

      Nevyužiť krásne slnečné dni na piknik na čerstvom vzduchu by bolo hádam škoda. Deti v školskom klube detí  zbožňujú pobyt vonku, a preto priestory na školskom dvore boli ako stvorené na piknikovú párty. Jedenie, sedenie a hry na dekách sa deťom veľmi páčilo, len nech nám takéto počasie vydrží do konca školského roka.

       

    • Matematický klokan
     • Matematický klokan

      Matematický klokan je obľúbená matematická súťaž, do ktorej sa tento rok zapojilo 34 011 žiakov z celého Slovenska. Medzi nimi aj 47 žiakov našej školy, vrátane najmenších prvákov. Deväť žiakov – Tamara Macková (1.C), Samuel Pavlík (1.D), Matej Šak (1.D), Filip Richter (1.D),  Laura Vantrobová (2.D), Laura Malá (5.A), Olívia Demurová (5.A), Marko Vantroba (6.A), Michal Semančík (6.A) a  Valentina Šestáková (7.A) sa zaradilo medzi úspešných riešiteľov (ich úspešnosť bola viac ako 90%).

      Diplom školského šampióna si vybojovala Valentina Šestáková (14. miesto z 2500 súťažiacich). Veľký úspech sa podaril aj prváčke Tamarke  Mackovej (1.C), ktorá vypracovala úlohy na 100%, čo sa podarilo 300 prváčikom z 8000 súťažiacich. Šiestaci Marko Vantroba Michal Semančík sa vo svojej kategórii tiež zaradili medzi 84 žiakov z celého Slovenska, ktorí zvládli svoje úlohy na 100%.

      Všetkým žiakom blahoželáme, ďakujeme za reprezentáciu školy a želáme ešte veľa matematických úspechov.

    • 1.jún – MDD v ŠKD
     • 1.jún – MDD v ŠKD

      Deti sú našou budúcnosťou a pripomínajú nám našu minulosť. Obdivujeme ich úprimnosť a spontánnosť. Deti nám prinášajú šťastie a radosť. Dnes sme to šťastie a radosť prežili všetci spoločne. Deti sú našou budúcnosťou a pripomínajú nám našu minulosť. Obdivujeme ich úprimnosť a spontánnosť. Deti nám prinášajú šťastie a radosť. Dnes sme to šťastie a radosť prežili všetci spoločne.

       

    • Úspech našich žiakov v celoslovenskej literárnej Dúhe
     • Úspech našich žiakov v celoslovenskej literárnej Dúhe

      Už 25 rokov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje celoslovenskú literárnu súťaž s názvom Dúha. Už tradične oslovia jej témy aj našich žiakov. Keď sa spojí zážitok a poznanie s fantáziou a tvorivosťou, vznikne originálny príbeh alebo jedinečná báseň. A presne také originálne literárne práce zaslali naši traja  žiaci do tejto celoslovenskej súťaže aj  tento rok vo februári.

      A už vieme výsledky. Boli úspešní!!! Odborná porota ich ocenila takto: 

      Stanislav Chovanec (9.B) – mimoriadne ocenenie, 

      Daniela Olejníková (9.B) – 1. miesto v poézii 3. kategória, 

      Tobias Chovanec (4.C) – čestné uznanie v próze 2. kategória. 

      Tešíme sa a srdečne blahoželáme!!!

    • Deň Zeme
     • Deň Zeme

      Žiaci našej školy spolu s ich učiteľkami, vychovávateľkami si pri tejto príležitosti pripravili rôzne aktivity zamerané na ochranu prírody a recykláciu odpadkov. Nezabudli ani na upratovanie okolia školy. Veď ani našej škole nie je ľahostajný osud našej Zeme, prírody, nášho okolia. Ďakujeme všetkým žiakom a učiteľom, ktorí sa do tejto akcie zapojili.

      Deň Zeme si pripomíname 22. apríla. Tento sviatok vznikol v roku 1970 ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia. Iniciátorom bol senátor Spojených štátov z Wisconsinu, Gaylord Nelson. Jeho cieľom je pripomenutie si závislosti na pokladoch, ktoré nám ponúka naša planéta, Zem.

    • Aj múdra sova chodí do školy
     • Aj múdra sova chodí do školy

      Každú stredu prináša deťom nové poznatky, chodí s nimi na prechádzky, učí sa s nimi, deti sa učia o prírode. Pomocou aktivít Dobre vedieť o prírode v Škd rozvíjame záujem detí o prírodu návštevou sokoliarskych dravcov: Feri - plamienka driemavá  a Max - sokol pestrý v spolupráci s OZ SOKOLIARI MAJSTRA VAGANA. Učíme sa postupne individuálne ako sa správať a komunikovať s dravcom na rukavici, odbúrať strach a rozvíjať záujem o prírodu. Feri sa s deťmi učí nové veci napr. ako si vytvoriť svoj Minecraft skin offline alebo kde správne napísať y.  @ Veronika Pacoltová @Miroslava Kvokačková @Sokoliari majstra Vagana