• Svetový deň vody
     • Svetový deň vody

      Voda znamená pre rôznych ľudí v rôznych prostrediach rôzne veci. Aký význam má voda pre náš život? V domácnostiach, školách a na pracoviskách môže voda znamenať zdravie, hygienu, dôstojnosť a produktivitu. Nech Svetový deň vody, 22.marec 2021, je o tom, čo voda znamená pre nás ľudí, o jej skutočnej hodnote a o tom, ako môžeme lepšie chrániť tento životne dôležitý zdroj.

       

    • Okresné kolo Fyzikálnej olympiády
     • Okresné kolo Fyzikálnej olympiády

      Dňa 17. 3. 2021 sa uskutočnilo online okresné kolo fyzikálnej olympiády. Z okresu Stará Ľubovňa sa prihlásila iba víťazka Školského kola na našej škole žiačka IX. B  Nina Hricová. Z tohto dôvodu bola priradená k súťažiacim z okresov Poprad a Kežmarok. V silnej konkurencii 18 žiakov z troch okresov sa Nina Hricová umiestnila ako úspešná riešiteľka na krásnom 4. mieste. Úspešnej riešiteľke, ktorá reprezentovala v tejto súťaži našu školu aj náš okres, ďakujeme a  želáme veľa úspechov pri riešení ďalších súťažných úloh!

    • Okresné kolo Geografickej olympiády
     • Okresné kolo Geografickej olympiády

      Dňa 5. februára 2021 sa konalo online formou okresné kolo Geografickej olympiády v troch kategóriách pre žiakov 5. až 9. ročníka. Našu školu reprezentovalo päť žiakov. V kategórii G (5. roč.) MATÚŠ FÁBA z 5.A získal 2. miesto, v kategórii F (6. a 7. roč.) MICHAL SEMANČÍK zo 6.A obsadil 1. miesto a RAFAEL GONTKOVIČ zo 6.B obsadil 2. miesto, v kategórii E (8. a 9. roč.) žiačka SOFIA FÁBOVÁ z 8.C obsadila 1. miesto. Medzi úspešných riešiteľov sa vo svojej kategórii zaradila Ema Gajdošová zo 7.A. Úspešným riešiteľom blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

    • Krajské kolo Technickej olympiády
     • Krajské kolo Technickej olympiády

      Dňa 4. februára 2021 Katedra fyziky, matematiky a techniky, Fakulty humanitných a prírodovedných vied PU v Prešove organizovala online KRAJSKÉ kolo TECHNICKEJ OLYMPIÁDY v dvoch kategóriách – A a B. Našu školu a mesto reprezentoval v silnej konkurencii žiakov škôl Prešovského kraja žiak Michal Derevjaník zo 7.A ako víťaz OKRESNÉHO kola TO. Umiestnil sa na krásnom 4. mieste v kategórii B. Michalovi blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy a mesta.

    • Prikrmovanie vtáčikov v zime
     • Prikrmovanie vtáčikov v zime

      Prikrmovať vtáky má význam počas chladných dní, kedy si ťažšie nájdu dostupnú potravu. Mnohé druhy vtákov na jeseň a zimu odlietajú do teplých krajín, no sú tu aj také, ktoré ostávajú a studenú zimu musia prežiť. Vtedy záleží aj na nás, aby sme sa  o nich postarali. Už v decembri sme sa so žiakmi naučili, prečo a ako je potrebné prikrmovať vtáčiky a zvieratká v zimnom období.

      Kŕmiť môžeme od prvých mrazivých dní, no najmä počas snehovej prikrývky a silnejších a celodenných mrazov. Počas chladných dní vtákom neponúkame vodu, mohli by sa v nej okúpať a zamrznúť. Ako zdroj vody im môžeme ponúknuť pokrájané kúsky jabĺk. Nezabudnime, ideálny čas na prikrmovanie je vtedy, keď teploty klesnú pod nulu, nasneží, pretrvávajú dlhotrvajúce mrazy alebo sa tvorí poľadovica na konárikoch stromov. A to je teraz!

    • Usmernenie k podávaniu prihlášok na stredné školy
     • Usmernenie k podávaniu prihlášok na stredné školy

      Prihlášky na strednú školu podáva žiakom výchovný poradca na škole, ak je vyučovanie prezenčné. V prípade dištančného vyučovania podáva zákonný zástupca elektronické prihlášky cez Edupage. Žiak si môže podať v 8. a 9. ročníku 2 prihlášky  na stredné školy s talentovými skúškami/ bilingválne školy, športové školy…/ a v 9. ročníku následne ešte 2 prihlášky na stredné školy bez talentových skúšok. Termín podávania prihlášok sa posunul do 8.apríla podľa rozhodnutia ministra.

      O ďalšom postupe a prílohách k prihláškam budú rodičom podané včasné informácie cez Edupage. Viac informácii na stránke minedu.

    • Matematická olympiáda - okresné kolo
     • Matematická olympiáda - okresné kolo

      Napriek zatvoreným školám sa 27.januára konalo online formou okresné kolo Matematickej olympiády pre 5. a 9. ročník. Za našu školu sa zapojilo osem piatakov a štyria deviataci. V kategórii Z5 si MATEJ CHOVANEC z 5.C vybojoval 3. miesto a v kategórii Z9 SANDRA LAZORČÁKOVÁ z 9.B tiež 3. miesto. Medzi úspešných riešiteľov sa vo svojich kategóriách zaradili: Laura  Malá (5.A), Marianna Hnatová (5.A), Daniela Olejníková (9.B) a Patrícia Vančová (9.A). Úspešným žiakom blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

    • Matematická súťaž PYTAGORIÁDA
     • Matematická súťaž PYTAGORIÁDA

      Matematická súťaž PYTAGORIÁDA sa aj na našej škole stále teší veľkej obľube. Školského kola sa v 6. kategóriách zúčastnilo 91 žiakov. Súťažiaci, ktorí najlepšie skĺbili svoje matematické vedomosti, rýchlosť a šikovnosť si vybojovali umiestnenie a stali sa úspešnými riešiteľmi, vďaka čomu postupujú na okresné kolo. Výsledky školského kola: PYT_sk.kolo_vysledky.pdf

    • Ocenenie pre našu bývalú kolegyňu
     • Ocenenie pre našu bývalú kolegyňu

      Bývalá učiteľka Základnej školy na Komenského ulici v Starej Ľubovni  PhDr. Lýdia Hricíková získala  vysoké morálne ocenenie Ministerstva školstva Slovenskej republiky - Ďakovný list sv. Gorazda. Toto ocenenie jej navrhla PaedDr. Chamillová, riaditeľka ZŠ na Komenského ulici  v Starej Ľubovni za celoživotnú prácu v školstve a za aktívnu spoločensko-vzdelávaciu činnosť.  Ďakovný list sv. Gorazda udelil PhDr. Hricíkovej  23. novembra 2020 minister školstva Slovenskej republiky pán B. Gröhling. Pani učiteľke srdečne blahoželáme. Dakovny_list.pdf , Podakovanie.pdf

    • Výsledky súťaže iBobor 2020
     • Výsledky súťaže iBobor 2020

      Aj napriek rúškam na tvári sme sa dokázali zahryznúť do úloh iBobra. Popasovali sme sa s 55 064 súťažiacimi z 804 škôl celého Slovenska. iBobor sa uložil na zimný spánok, no my sa tešíme už teraz na jeho tvorivé úlohy. Úspešným riešiteľom našej školy srdečne blahoželáme.

      Uspesni_riesitelia_iBobor_2020.pdf​​​​​​​


    • Koľko lásky sa zmestí do krabičky od topánok
     • Koľko lásky sa zmestí do krabičky od topánok

      Radi by sme sa poďakovali všetkým deťom a ich rodičom za nádherné krabičky naplnené láskou, ktoré priniesli do školy. Poďakovanie patrí aj pani učiteľkám a vychovávateľkám, ktoré balíčky zbierali a spoločne s deťmi zabalili. Vďaka všetkým dobrým ľuďom sme vyzbierali 104 balíčkov, ktoré sme odniesli do  gréckokatolíckeho chrámu  v Starej Ľubovni. Balíčky potešia seniorov v domove dôchodcov. Ešte raz Vám všetkým veľmi pekne ďakujeme.

       

    • Jesenné upratovanie v ŠKD
     • Jesenné upratovanie v ŠKD

      Stromy hýria farbami a jesenné počasie nám praje, preto sme si naplánovali jesenné upratovanie školského dvora. Pani vychovávateľky pre nás nachystali hrable  a spoločne  na záhrade školy sme hrabali lístie a zbierali jabĺčka. Veď sa na nás pozrite, ako usilovne sme pracovali, počasie prialo, slniečko svietilo, práca išla rýchlo... boli sme veľmi usilovní a šikovní! Jesenné upratovanie nás bavilo.Výsledok našej práce bolo vidieť a ešte aj jabĺčka chutili.

       

    • Mesiac úcty k starším - list babke a dedkovi
     • Mesiac úcty k starším - list babke a dedkovi

      Prežívame náročné obdobie. Popri záplave informácií v médiách  akoby ani nebol čas na chvíľu sa zastaviť a poďakovať sa našim starým rodičom, ktorí prežívajú jeseň svojho života.  Jeseň sa spája nielen so životným cyklom prírody ale je aj symbolom ľudskej zrelosti. Je to čas, kedy sa zúročí celoživotná námaha a v živote prinesie múdrosť, pokoj a vyrovnaný pohľad na život. Staroba je výzva. Pripomína nám, aby sme nestrácali čas a jeden druhému práve teraz povedali milé slovo.

      Túto myšlienku naplnili aj naši najmenší, ktorí spolu so svojimi vychovávateľkami pripravili malé posolstvo svojim starkým – LIST BABKE A DEDKOVI.

    • Covid semafor verzus Semafor zdravia
     • Covid semafor verzus Semafor zdravia

      Naši žiaci sa na 16. október tešia. Školský parlament každoročne organizuje v tento deň ochutnávku zdravých šalátov a nátierok. Tohto roku sa ochutnávka nemohla uskutočniť a tak sme „COVID SITUÁCIU“ a COVID SEMAFOR aspoň na chvíľu vymenili za SEMAFOR ZDRAVIA. Žiaci na 1. stupni si 16. október – Svetový deň zdravej výživy pripomenuli formou prezentácii, tematických pracovných listov i interaktívnych cvičení.

      Niektoré triedy túto tému spracovali aj výtvarne. Výstavu tých najlepších prác si môžete pozrieť vo vestibule školy. Aj žiaci druhého stupňa si zábavnou a poučnou formou otestovali svoje „vedomosti“ zo správnej výživy: hľadali odpovede na hádanky, zistili  niečo o množstve kalórií v niektorých druhoch jedál, dozvedeli sa o množstve vitamínu C v ovocí a zelenine a najstarší žiaci riešili matematické úlohy pod názvom „Plný košík ovocia“.

      O rok sa tešíme na našu ochutnávku. Nech „korona time“ pominie a na semafore svieti zelená...

    • Súťaž o najkrajšiu tekvicu
     • Súťaž o najkrajšiu tekvicu

      Aj tento školský rok krásne vyzdobené tekvice zaplavili zborovňu školy. I keď sviatok Halloween je udomácnený skôr v západných krajinách, u nás sa tekvice vyrezávali dávno predtým ako sem prenikli vplyvy západného sveta. Vyrezávanie tekvíc sa stalo obľúbenou aktivitou i našich detí, na ktorú sa tešia každý rok. Aj tento školský rok sa súťažilo. Do súťaže sa zapojilo 33 detí. Hlavnú cenu získala Karin Anna Fröhlichová z 2.B triedy za tekvicu – jednorožca. Tekvice boli naozaj krásne, preto sme ocenili všetkých súťažiacich.

      Ceny sa udeľovali za najväčšie, najvyrezávanejšie, či netradičné tekvice. Najstrašidelnejšou bola COVID – tekvica. Nech už nás strašia iba tekvice...

    • Šarkorúškariáda
     • Šarkorúškariáda

      Každoročne koncom októbra jesennú oblohu nad ZŠ Komenského ovládnu šarkany. Tohto roku to bolo iné. Je tu „korona čas“ a tak sa súťažilo v rámci tried. Deti tomuto podujatiu vymysleli aj aktuálny názov – „Šarkorúškariáda“. Behali sme so šarkanom a s rúškom. Pestrofarebné divadlo zažili deti v dňoch 21. – 23. októbra. Súťažilo sa v 3 disciplínach – O najvyššie letiaceho šarkana, O najvytrvalejšieho šarkana a O najkrajšieho „po domácky“ vyrobeného šarkana.

      Víťazi získali pekné ceny, ocenená však bola snaha všetkých súťažiacich. Strávili sme príjemný čas na čerstvom vzduchu. O rok sa tešíme na starú známu ŠARKANIÁDU.

    • V našej škole vonia lipa...
     • V našej škole vonia lipa...

      „Lístok z lipy spadol mi, čo naznačiť chcel by mi? Ide jeseň a či zima? Teplé leto opúšťa ma.“ Pri príležitosti Medzinárodného dňa stromov (20.10.) sa priestor našej školy premenil na lipovú alej. Poďte sa spolu s nami pozrieť na práce vašich detí, ktoré sa zážitkovým učením cez rôzne predmety naučili nové informácie o lipe.

       

    • Nech táto biela pastelka otvorí oči každému vidiacemu...
     • Nech táto biela pastelka otvorí oči každému vidiacemu...

      Milí učitelia, milí žiaci. Pri vchode do našej základnej školy si iste všimnete bielu papierovú pokladničku. Veríme, že ju neobídete len tak bez povšimnutia. V tejto bielej obyčajnej, papierovej pokladničke bude drobnými mincami vyjadrená naša úcta k detičkám, ktoré nemôžu vidieť farby sveta, nemôžu vidieť svoju mamu, ocka, brata či sestričku. Nevidia farby autíčok, bábik , kníh, písaniek či farby lega. Skúsme sa pristaviť pri tejto krabičke....  , vložme tam mincu či dve.... vložme tam kúsok svojho srdca.

      Papierová pokladnička bude vo vestibule našej základnej školy do konca novembra 2020. Prosím, nepíšte po nej, netrhajte ju, neničte... Vyzbierané peniažky poslúžia na rôzne aktivity či kompenzačné pomôcky pre slabozraké a nevidiace deti.

      Ď A K U J E M E

    • Začiatok školského roku 2020/21
     • Začiatok školského roku 2020/21

      Začiatok školského roku 2020-21 sa v našej škole prebiehal podľa odporúčaní vyplývajúcich zo súčasnej situácie, poznačenej COVID-19. Snažili sme sa zabezpečiť bezpečnosť najmä našich najmenších - prváčikov. Stretli sme sa v exteriéri školy na krátkom úvodnom ceremoniáli. Prváci sa odobrali do tried bez svojich rodičov len so svojou pani učiteľkou.

      Rodičia si zatiaľ na čerstvom vzduchu vypočuli informácie od pani zástupkyne riaditeľky školy pre 1.st. ZŠ, potom podpisovali dokumenty, riešili s vychovávateľkou organizáciu v ŠKD. Prváci mali v triedach prichystané prekvapenia. Dostávali „pasovacie“ prvácke medaily, prijímacie listiny, darčeky, naučili sa prvácku hymnu. Sme presvedčení, že prvý deň v škole sa novým žiakom našej školy páčil. Ich úsmevy na tvárach po návrate k rodičom to potvrdzovali. Držíme päste žiakom, ich rodičom želáme veľa trpezlivosti, spoločne si prajeme spokojnosť a nerušené vyučovanie. /Mgr.M.Runčáková/