• Olympiáda zo SJL
     • Olympiáda zo SJL

      Dňa 19.11.2019 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo SJL, v ktorom si zmerali sily naši deviataci. Okrem vedomostného testu bolo ich úlohou i transformovať text a predviesť svoje verbálne i neverbálne zručnosti v ústnom prejave. Víťazkou sa stala Emma Fidermáková z 9.B a na okresné kolo spolu s ňou postúpila Aneta Stričová z 9.A, kde boli obidve úspešnými riešiteľkami. Gratulujeme!

       

    • Volejbalová show
     • Volejbalová show

      Keď sme boli na volejbale, zrazu bolo hlučno v sále.
      Bieli hráči vyhrávali a my sme všetci výskali.
      So zážitkom odchádzame, už je ticho v celej sále,
      a s úsmevom na tvári, putujeme do triedy. /Ninka a Karolínka, 4.C/
      Milujeme volejbal, máme ho tu plný raj.
      Volejbal je krásna show a v Ľubovni je toho hoj. /Matej a Michal, 4.C/

       

    • Športová imatrikulácia prvákov
     • Športová imatrikulácia prvákov

      Na našej škole prebehol projekt Celoslovenského testovania pohybových zručností žiakov. Cieľom testovania je ale odporučiť deťom (aj rodičom) druhy športov, v ktorých môžu byť ich deti úspešné. A tak sme sa aj my s našimi prváčikmi zabávali športom a urobili sme si „športovú olympiádu prvákov“, kde žiaci absolvovali disciplíny pohybových schopností ako sila, vytrvalosť, koordinačné schopnosti a pohyblivosť. 

      Počas celého dopoludnia tohto športového dňa si naši najmladší žiaci počínali ozaj skvelo: snažili sa, nebolo na nich vidieť žiadne známky únavy, ba navyše sa im testované aktivity páčili. Za každé absolvované stanovište získavali pečiatky-body a v závere slávnostne zložili prvácky sľub. /Mgr. J.Kandráčová, Mgr. R.Boďová/

    • iBobor - celoslovenská informatická súťaž
     • iBobor - celoslovenská informatická súťaž

      V roku 2004 založila prof. dr. Valentina Dagienė v Litve informatickú súťaž. Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor, preto sa súťaž volá po litovsky Bebras. Tento názov sa používa aj v angličtine na medzinárodných podujatiach (po slovensky Informatický bobor). Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila do 57 krajín po celom svete.

      V novembri 2019 sa na Slovensku do súťažných úloh zahryzlo 89 768 súťažiacich z 1 116 škôl. Medzi nimi aj 158 žiakov našej školy. Úspešným riešiteľom BLAHOŽELÁME.

      Úspešní riešitelia: iBobor_2019.pdf​​​​​​​

    • Noc v škole
     • Noc v škole

      Keďže naši druháci majú svoju školu veľmi radi, rozhodli sa spolu so svojou p. učiteľkou R. Boďovou a svojou p. vychovávateľkou M. Grossovou, že ju nenechajú prázdnu ani v noci. Vyzbrojili sa spacákmi, dobrotami od rodičov, dobrou náladou a začala sa noc plná zaujímavostí a dobrodružstiev. Najprv sme si urobili kvíz o Slovensku, potom sme sa vybrali na prechádzku nočnou školou. Na cestu nám svietili iba baterky.

      Po návrate nás čakala pizza, oddych po jedle a potom pyžamová párty so súťažami, hrami a tancom. Pred spaním sme si ešte umyli zúbky, popočúvali rozprávku, spomenuli si na svojich rodičov a súrodencov, a plní zážitkov sme sladko zaspali. Ráno, po spoločných raňajkách, sme sa rozišli šťastní domov.

    • Vtáčie búdky a krmítka
     • Vtáčie búdky a krmítka

      Vtáčky, vtáčky štebotavé, niečo pre Vás pekné máme... Deti zo ŠKD s p.vych. M.Grossovou si pozvali na tvorivé dielne svojich šikovných oteckov, dedkov ,dokonca bračeka a šikovnú tetu. Spolu vyrobili krásne búdky a krmítka pre vtáčikov .Už len ich umiestniť do školskej záhrady, na okná tried, nasypať semiačka a môžeme vtáčikom popriať: „DOBRÚ CHUŤ!“

       

    • Starostlivosť o vtáčiky
     • Starostlivosť o vtáčiky

      ...na besede ma zaujal príbeh o orlovi, ktorý simuloval pred ľuďmi, že je slabý. Keď si myslel, že ho nikto nevidí odrazu bol fit. Skrátka herec. Teta, ktorá nám tento príbeh rozprávala bola vtipná, milá a dozvedeli sme sa od nej veľa zaujímavostí o vtáčikoch. Ďakujeme. /Diana Neupauerová, 4.B/

       

      ...Ani som nevedel, že robím zle, keď kŕmim divé kačky suchým chlebom, a že lastovičky dokážu preletieť až 9 000 km. /Rišo Dulák, 4.B/

      ...Po besede sme robili kŕmidlo pre vtáčiky. Veľmi ma to bavilo. Aby na ňom držali semienka (mak, slnečnica, orechy, ovsené vločky) použili sme špeciálne lepidlo - bravčovú masť /Aďka Mačugová, 4.B/

      ...Na výrobu kŕmidla som použila plastovú fľašu, do ktorej som vyrezala otvor. Nevedela som, že otvor treba oblepiť  lepiacou páskou, aby sa vtáčiky neporezali. /Terezka Flekačová, 4.B/

      ...Dozvedela som sa, že lastovička má svojich dvojníkov : belorítku a dážďovníka obyčajného. Veľmi sa mi páčila prezentácia. /Viktória Leščinská, 4.B/

      ...Bolo to super, bavilo ma máčať si ruky v bravčovej masti, keď sme vyrábali kŕmidlo..... /Richard Kreta, 4.B/

    • Naši malí záchranári
     • Naši malí záchranári

      Zachrániť život dokážu aj deti, stačí ak ich naučíme ako môžu byť nápomocní. A tak sa stretli malí a veľkí... Naši druháci (II.A p.uč. Boďová) a deti zo 7.oddelenia ŠKD (p.vych.Grossová) sa to dnes skúsili naučiť.  Navštívili nás veľkí gymnazisti,záchranári z Gymnázia Terézie Vansovej, ktorí pod vedením p.uč. Mgr.V.Bolešovej chodia na krúžok  - Mládež červeného kríža. 

      Deti sa učili poskytnúť prvú pomoc masážou srdca, umelým dýchaním, skúšali obviazať ranu zraneným spolužiakom a naučili sa dôležité telefónne čísla prvej pomoci. Záver patril veselej pohybovej hre. Ďakujeme.

    • Som veľké decko ...
     • Som veľké decko ...

      Dňa 14. novembra 2019 sa na našej základnej škole uskutočnila zbierka pod názovom HODINA  DEŤOM. Malí , veľkí, tínedžeri i dospeláci prispeli do pripravenej pokladničky svojou finančnou „troškou“.  Malí , veľkí, tínedžeri i dospeláci prispeli do pripravenej pokladničky svojou finančnou „troškou“. Celková vyzbieraná  finančná čiastka činí 147 Eur. Ďakujeme !!!

       

    • Malí veľkí hrdinovia tajomného lesa zo 4.A a 4.C
     • Malí veľkí hrdinovia tajomného lesa zo 4.A a 4.C

      Na Slovensku Sidi Féderová žije, čo prebúdza svet detskej fantázie.
      S ňou na chvíľu Billi som, čo lezie z domu cez okno von.

      Lesom sme s ňou putovali, tajomstvá sveta spoznávali.
      A chvíľami sme sa aj báli, keď sme sa s príbehom Dahla hrali.

      Či veríte a či nie, bolo to skvelé Osmijankove čítanie.

       

    • Dedko Babka
     • Dedko Babka

      S radosťou a potešením sme si dňa 6.11.2019 pri príležitosti „Úcty k starším“ pripravili akciu Dedko Babka spojenú s vystúpením našich detičiek z ŠKD a súťaží ,na ktorých sa zúčastnili starí rodičia so svojimi vnúčatkami. Deti si za pomoci pani vychovávateliek Márie Murckovej, Jozefíny Mancalovej, Janky Pekárovej a Veroniky Kasinovej pripravili básne a piesne, aby potešili starkých v škole, kde svoje babičky a deduškov pozvali.

      V závere programu sa navzájom obdarili - deti starkých vlastnoručne zhotoveným kvetom v tvare srdca a starkí ich zas potleskom. Ďakujeme, že sme sa spolu stretli, pochutili na koláčikoch a prežili príjemné popoludnie.

    • Dopravné ihrisko
     • Dopravné ihrisko

      Na sklonku jesene sa počas krásnych slnečných dní naši prváci spolu s triednymi učiteľkami vybrali na Dopravné ihrisko do Popradu. Pred samotným vstupom na ihrisko si vypočuli prednášku o bezpečnom správaní sa v cestnej premávke. Na kolobežkách a bicykloch si žiaci vyskúšali všetky dôležité dopravné situácie od najjednoduchších križovatiek, až po najzložitejšie so svetelnou signalizáciou.

      Všetkým prvákom sa táto hravá forma učenia veľmi páčila. Veď sa o tom aj sami presvedčte vo videu.

    • Úcta k starším
     • Úcta k starším

      Zavítala k nám jeseň a s ňou OKTÓBER – MESIAC ÚCTY  K STARŠÍM. Žiaci 2.C, 3.B spolu so žiakmi 2. stupňa pod vedením p. učiteliek G. Haničákovej R. Česelkovej a S. Sokolovej si pripomenuli aké je dôležité vážiť si starších ľudí, ktorí prežívajú jeseň života. Pri tejto príležitosti sme pripravili pre naše babičky a našich deduškov kultúrny program, v ktorom zazneli milé veršíky, scénky, veselé piesne a radostný tanec našich detí.

      Na tvárach  babičiek a deduškov sa objavil vďačný úsmev a zaznel potlesk. Mnohým z nich sa v očiach zaleskli aj slzy vďačnosti, že na nich naši najmladší nezabúdajú.

    • Aha! Krásna matematika a interiérové ihrisko
     • Aha! Krásna matematika a interiérové ihrisko

      O tom, že násobenie, delenie, grafy, kružnice a samotná  logika dokážu byť zábavné sa žiaci 2.C a 3.B triedy presvedčili a zažili na vlastnej koži pod vedením p. učiteliek G. Haničákovej a R. Česelkovej. Zažili tam matematiku bez pera, papiera a knihy na výstave Aha! Krásna matematika v Prešove. No a po dobrom obede v McDonalde  sa vybrali do interiérového ihriska Fundiland, kde si užili zábavu plnými dúškami.

       

    • Mobilita na Slovensku
     • Mobilita na Slovensku

      V týchto dňoch do našej školy zavítalo 20 študentov a 9 učiteľov zo zahraničných škôl  - Rumunska, Bulharska, Grécka a Talianska v rámci projektu „Remeslo má zlaté dno“. Naša škola sa na týždeň stala hostiteľom a organizátorom rôznych aktivít, ktoré absolvovali naši aj zahraniční žiaci a učitelia. Viac informácii v časti Remeslo má zlaté dno.

    • Boli sme na Dukle
     • Boli sme na Dukle

      Pri príležitosti 75. výročia Karpatsko-duklianskej operácie sa naši deviataci dňa 25.10.2019 zúčastnili na dejepisnej exkurzii na Dukle a vo Svidníku. Cieľom exkurzie bolo uvedomiť si hrdinstvo a obetu ľudí, ktorí v jednej z najťažších horských operácii druhej svetovej vojny bojovali za slobodu nášho národa, ktorá sa nerodila ľahko a priniesla so sebou veľké množstvo obetí.

      Naša exkurzia bola spojená s prehliadkou Vojenského historického múzea vo Svidníku, Pamätníka sovietskej armády vo Svidníku, Pamätníka československého armádneho zboru na Dukle spolu s cintorínom, kde sú pochovaní sovietski a československí vojaci. Na spiatočnej ceste žiaci si prehliadli bunkre z obdobia druhej svetovej vojny vo Vyšnom Komárniku. Veríme, že exkurzia bola veľkým zážitkom pre našich žiakov a stane sa prínosom na hodinách dejepisu v 9.ročníku.

    • Deň jablka
     • Deň jablka

      Hovorí sa: „Zjedz jedno jablko denne pre zdravie“. 21. októbra si pripomíname Svetový deň jablka. Na našej škole sme si v tento deň zasúťažili v súťaži tried „4 proti 4“, niečo nové sme sa naučili a pochutnali na výborných jablkových koláčoch. Naši družinári tiež vyrábali jabĺčkové dekorácie. Atmosféra bola naozaj výborná – zábavná aj poučná.

       

    • Halloween párty
     • Halloween párty

      Dňa 25.10. 2019 sa uskutočnila v jedálni našej školy Halloween párty, ktorú organizoval školský parlament.  Žiaci 4.- 9. ročníka prišli oblečení v maskách so strašidelným motívom, prevažne v čiernej, červenej, bielej a oranžovej farbe. Súčasťou večierka bola aj tombola a súťaž o „naj“ masku alebo Kráľa a Kráľovnú Halloween párty. Stali sa nimi Kristián Salamon zo 7.B a Karin Beňová zo 6.C triedy. Víťazom blahoželáme!

       

    • Milión detí sa modlí ruženec
     • Milión detí sa modlí ruženec

      Október je mesiac, v ktorom sa osobitným spôsobom prihovárame k Bohu cez Máriin ruženec. Na hodinách náboženskej výchovy sme odhalili, že „slovo ruženec vo Svätom Písme nenájdeme, ale určite je Sväté Písmo v modlitbe ruženca.“ Opisuje život Pána Ježiša od narodenia až po jeho nanebovstúpenie, ale aj to, že nás nenechal na zemi samých a daroval nám svojho ducha – Ducha Svätého.

      Dňa 18.10.2019 sme sa v chráme Matky ustavičnej pomoci spoločne modlili ruženec. Zapojili sme sa tak do aktivity medzinárodnej pápežskej nadácie (ACN) Milión detí sa modlí ruženec. Vyprosovali sme spolu s deťmi po celom svete pre všetkých ľudí mier a pokoj. /žiaci 3.A, 4.C, 6.C, 7.C/

    • Súťaž o najkrajšiu tekvicu
     • Súťaž o najkrajšiu tekvicu

      Aj tento školský rok krásne vyzdobené tekvice zaplavili zborovňu školy. Celá súťaž sa niesla v halloweenskom duchu. Tekvice boli naozaj krásne, preto sa porota rozhodla oceniť všetkých súťažiacich. Ceny sa udeľovali za najväčšie, najvyrezávanejšie, či netradičné tekvice.  Prvé miesto  získali súrodenci Dianka a Gregor Guregovci za svoje najstrašidelnejšie tekvice. Ak hľadáte teda inšpiráciu, ako nápadito vyrezať tekvice, ponúkame vám niekoľko tipov v nasledujúcej galérii.