• Letná škola
     • Letná škola

      Z našej školy sa do projektu letných škôl, organizovaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR zapojili žiaci druhého a tretieho ročníka s triednymi učiteľkami PaedDr. R. Česelkovou a Mgr. G. Haničákovou v počte 23. Bola to pre nás výzva, keďže išlo o niečo nové. Podstatou bolo, aby sme žiakov vrátili do školy iným zážitkovým spôsobom.

      Pre žiakov boli pripravené výlety, exkurzie, výchovno- vzdelávacie a pohybové aktivity. Každý deň sa niesol v inom duchu- od cestovania vláčikom až po spoznávanie okolia obce Chmeľnica, ich zvykov a tradícii. Obec Chmeľnicu sme si zvolili preto, lebo medzi žiakmi prebiehala dvojročná vzájomná výmena listov so žiakmi žijúcimi v tejto obci. Navštívili sme v obci Skalnú ihlu. Nezabudnuteľnými zážitkami boli: návšteva čističky odpadových vôd, požiarnikov, obecnej knižnice, hradu a skanzenu v Starej Ľubovni. Výstupom z Letnej školy bola žiakmi vyhotovená pamätná kniha a listové leporelo.

    • 75 ruží víťazstva nad fašizmom – celoslovenská literárna súťaž
     • 75 ruží víťazstva nad fašizmom – celoslovenská literárna súťaž

      Slovenský zväz protifašistických bojovníkov vyhlásil na jar 2020 celoslovenskú literárnu súťaž 75 ruží k víťazstvu nad fašizmom pre žiakov základných škôl. Z okresu Stará Ľubovňa poslali svoje literárne práce do súťaže žiaci z dvoch základných škôl. Našu školu úspešne reprezentoval Stanislav Chovanec z budúcej IX.B triedy. Napísal dojímavú poviedku o prababke, ktorá zažila krutosť druhej svetovej vojny.

      Cenu za poviedku odovzdal Stanislavovi Chovancovi pri príležitosti 76. výročia Slovenského národného povstania predseda SZPB v okrese Stará Ľubovňa Ing. plukovník Václav Homišan.

      S._Chovanec_75_ruzi_za_mier.pdf​​​​​​​

    • Dúha – celoslovenská literárna súťaž
     • Dúha – celoslovenská literárna súťaž

      Žiaci našej školy sa pravidelne a tradične zúčastňujú každý rok na celoslovenskej literárnej súťaži Dúha. Tento školský boli práce víťazov školského kola opäť zaslané do tejto významnej celoslovenskej súťaže. Obidvaja reprezentanti našej školy boli v súťaži úspešní. Tému tohtoročnej súťaže Šťastné chvíle s mojimi  blízkymi pretavili do poézie a prózy a ich literárne práce ocenila odborná porota čestnými uznaniami. Získali ich Sandra Škopová zo 7.C v poézii a Stanislav Chovanec z 8.B v próze. Úspešným reprezentantom našej školy blahoželáme.

    • Hviezdoslavov Kubín – školské kolo /II.stupeň/
     • Hviezdoslavov Kubín – školské kolo /II.stupeň/

      Deň po tom, ako v školskom kole Hviezdoslavov Kubín odsúťažila I. kategória, 12.marca sa stretli aj recitátori II. a III. kategórie. Zazneli krásne príbehy, ktoré občas vylúdili úsmev, občas donútili zamyslieť sa... Presvedčili však porotu, že žiaci našej školy majú radi umelecké slovo, a tak rozhodovanie bolo pre ňu veľmi náročné. Keďže Hviezdoslavov Kubín je súťažná prehliadka, nakoniec museli prísť výsledky. Tu sú:

      II. kategória

      Próza1. Tina Strenková, 2. Daniela Tomková, 3. Valentína Šestáková

      Poézia1. Natália Matoľáková, 2. Katarína Filičková, 3. Miroslav Olejár

      III. kategória

      Próza1. Monika Tomusová, 2. Patrícia Vančová

      Poézia1. Sofia Filičková, 2. Sofia Fábová, 3. Kamila Uhlárová

    • Hviezdoslavov Kubín – školské kolo /I.stupeň/
     • Hviezdoslavov Kubín – školské kolo /I.stupeň/

      Aj tento rok sa žiaci prvého stupňa v hojnom počte zapojili do súťažnej prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín. V školskom kole vystúpili s krásnymi ukážkami, napríklad o Pampulónikovi, Svetluške, Frčkovi a ježkovi a tiež o veveričke Veronke, malej princeznej i zaľúbenom pavúkovi. Za snahu a odvahu zúčastneným ďakujeme a víťazom ešte raz srdečne blahoželáme!

      Výsledky:

      Poézia1. Emma Sivulková 3.C, 2. Ivan Imrich 4.C, 2. Karolína Kičurová 2.C, 3. Marek Tomus 2.C, 3. Soňa Klimeková 3.A, 3. Karolína Barlíková 4.C

      Próza1. Nina Kormaníková 4.C, 2. Viktória Palatášová 3.B, 2. Bianka Gergelčíková 3.B, 3. Timea Klimčáková 4.B, 3. Maroš Tokarčík 2.A, 3. Kristína Andreanská 3.B

    • Maslenica
     • Maslenica

      MASLENICA (fašiangy) - zábava, hudba, tanec, spev, hovorené slovo. To všetko bolo počuť  25. februára 2020 v posledný deň fašiangov v Kultúrnom dome v Podolínci. 10.ročník Maslenice prilákal vyše 200 hostí z rôznych škôl nášho okresu a regiónu. Žiaci a študenti odprevadili Maslenicu veselo a v rôznych jazykoch.

      Predovšetkým však bolo počuť ruštinu, keďže Maslenica je tradičným sviatkom práve v Rusku.  Trvá celý týždeň, každý deň v týždni je venovaný niekomu a niečomu. Posledný deň v týždni má pridanú hodnotu v tom, že si ľudia navzájom odpúšťajú a tak s čistým svedomím môžu prečkať štyridsaťdňové obdobie pôstu.

      Našu školu na jubilejnom ročníku reprezentovali žiačky 8.A a 8.C triedy, ktoré sa predstavili veselou piesňou, tancom a básňami: K. Selepová, L.Konkoľová, A.Pajonková, S.Filičková, L.Tomková a D. Olejníková.

    • Miss bábika
     • Miss bábika

      Spinkaj sladko, snívaj sen medový, spinkaj sladko, do čižiem míľových... takto sladko zneli slová piesne našej žiačky Emky Imrichovej z I.D triedy, ktorá sa zúčastnila súťaže Miss bábika v CVČ v Starej Ľubovni. V kategórii Kreativita obsadila 1.miesto. Podarilo sa jej vytvoriť najkrajší pozdrav pre svoju bábiku Danielu. Veľmi vydarené, humorne ladené číslo predviedla i Janka Markovičová z 2. C triedy, ktorá nás na tejto súťaži  reprezentovala už po druhýkrát. Ďakujeme dievčatá.

      30. januára 2020 sa uskutočnilo školské kolo súťaže MISS BÁBIKA. Žiačky prvého a druhého ročníka predviedli starostlivosť o svoju bábiku. Ukázali zručnosť pri prebaľovaní, kúpaní , obliekaní bábiky. Okrem toho predviedli aj spev uspávanky a recitáciu. Srdečne blahoželáme k postupu do okresného kola Eme Imrichovej z I.D a Janke Markovičovej z II.C triedy.

    • Krajské kolo Technickej olympiády
     • Krajské kolo Technickej olympiády

      Dňa 5. februára 2020 sa na  Katedre fyziky, matematiky a techniky, Fakulty humanitných a prírodovedných vied PU v Prešove konalo KRAJSKÉ kolo TECHNICKEJ OLYMPIÁDY v dvoch kategóriách – A a B. V silnej konkurencii žiakov škôl Prešovského kraja Žiaci našej školy   Kohút Tomáš z 9.B a Chaba Michal z 8.B  obsadili krásne 3. miesto v kategórii A.  

      Pri riešení úloh využili nielen teoretické vedomosti, praktické zručnosti, ale aj vzájomnú spoluprácu, dôslednosť a trpezlivosť pri realizácii zadanej praktickej úlohy. Úspešným žiakom blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

    • Finančná olympiáda
     • Finančná olympiáda

      Finančná olympiáda, ktorej sa zúčastnilo štvorčlenné družstvo 8. - 9. ročníka v zložení Lívia Jančišinová (9.B), Sandra Lazorčáková (8.B), Alexander Matúš Mertin (9.A) a Ján Lazorčák (9.B) dala možnosť našim žiakom otestovať a porovnať si úroveň svojej finančnej gramotnosti. Súťaž organizovala Obchodná akadémia. Regionálneho kola 1.ročníka tejto súťaže sa zúčastnilo 12 družstiev.

      Naši žiaci obsadili 3.miesto. Víťazné družstvá boli ocenené vecnými cenami a diplomom o umiestnení. Srdečne blahoželáme.

    • Matematická olympiáda
     • Matematická olympiáda

      Dňa 29. januára 2020 sa v CVČ v Starej Ľubovni konalo obvodné kolo Matematickej olympiády v dvoch kategóriách – Z5 (5. ročník) a Z9 (9. ročník). Víťazstvá v oboch kategóriách si vybojovali naše žiačky. Tento úspech podčiarkli  ďalšie dve dievčatá, ktoré získali tretie miesta. Úspešným žiakom blahoželáme, ďakujeme za reprezentáciu školy a deviatačkám držíme palce na krajskom kole MO, ktoré ich čaká v marci. Výsledky:

      Kategória Z5:

      1. miesto – Natália NEVLAZLOVÁ /5.C/, 3. miesto – Natália MATOĽÁKOVÁ /5.C/, Úspešní riešitelia: Terezka Šidlovská /5.C/, Matúš Bittner /5.B/.

      Kategória Z9: 

      1. miesto – Lívia JANČIŠINOVÁ /9.B/, 3. miesto – Daniela KOTERBOVÁ /9.B/.

       

    • Šaliansky Maťko
     • Šaliansky Maťko

      Už po 27.krát sa 17.1.2020 Centrom voľného času v Starej Ľubovni ozývali tajomné príbehy ukryté v slovenských povestiach na okresnom kole súťaže Šaliansky Maťko. Tejto recitačnej súťaže sa zúčastnili aj naše žiačky a úspešne sa prerecitovali medzi najlepších. Na okresné kolo sa zo školského kola prebojoval aj žiak zo IV. C Marek Imrich, ktorý reprezentoval našu školu v II. kategórii. Výhercom blahoželáme.

      V I. kategórii sa na 3. mieste umiestnila Kristína Andreanská z III.B triedy a v kategórii najstarších 2. miesto obsadila Sandra Škopová zo VII. C a na 3. mieste skončila Sofia Fábová tiež zo VII.C.

    • Karneval
     • Karneval

      Milí žiaci prvého stupňa našej školičky! hoc už nie ste maličkí, veríme, že i tak sa tešíte, na Karneval, na ten skvelý farebný bál, plný masiek, tanca a zábavy! Tak nech sa nám spoločne vydarí! Dávame Vám na známosť, že 25. 2. príde do našej školy HOSŤ! A bude s ním veselo! Ukážete svoju, fantáziu a šikovnosť, či už Vašu, či Vašich tatkov a mám, Možno prídu žiaci, možno včeličky, roboti, strigy, kozmonauti, možno mačičky..., necháme sa prekvapiť! Tak sa príďte všetci zabaviť!

    • Súťaž tried „O najkrajšiu vianočnú výzdobu“
     • Súťaž tried „O najkrajšiu vianočnú výzdobu“

      Vianočný čas nám priniesol do školy aj súťaž tried „O najkrajšiu vianočnú výzdobu“. Súťaž  vyhlásil školský parlament a zapojili sa do nej žiaci 1.-9. ročníka. Najkrajšie vyzdobenou triedou na 1. stupni bola III.C, II.C a IV.C trieda a na druhom stupni VII.C, VI.A a V.A  trieda. Víťazom blahoželáme.

       

    • Vianočné tvorivé dielne v ŠKD
     • Vianočné tvorivé dielne v ŠKD

      Blížia sa Vianoce, čas kedy si ľudia prejavujú viac náklonnosti, lásky a radosti pri stretnutí so známymi či blízkou rodinou. Do našej základnej školy v tento predvianočný čas prichádzali rodičia a starí rodičia, aby spoločne so svojimi deťmi vytvorili rôzne ozdoby, svietniky a obrázky približujúce Vianoce, na ktoré sa už všetci tešíme. Deti sa tešili zo spoločnej práce a z výtvorov, ktoré ponúkneme vo Vianočnej burze.

      Ďakujeme zúčastneným rodičom a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

    • Mikuláš
     • Mikuláš

      6. decembra sa u nás traduje, že Mikuláš, anjel a čert dobré deti navštevuje... Dodržať tradíciu si aj tento školský rok zobral na starosť školský parlament. No a ako to dopadlo, už vedia všetci, ktorí  boli v piatok 6. decembra v škole. Na svätého Mikuláša, každé dieťa usmieva sa. Vaše triedy sme navštívili a všetkých žiakov obdarili. Väčšinou ste poslúchali, preto sme Vám balíček darovali.

      Tých, ktorí sa zle správali, čerti varechou vylátali. Vyučovanie sme narušili, dúfame, že sme Vás tým aspoň trošku potešili.

    • Babka, dedko 2019 – okresné kolo
     • Babka, dedko 2019 – okresné kolo

      Dňa 5. 12. 2019 sa uskutočnilo v Obradnej sieni Mestského úradu  v Starej Ľubovni slávnostné vyhodnotenie  okresného  kola XVIII. ročníka literárnej súťaže  Babka, dedko 2019.  Súťaže sa zúčastnili žiaci z 25 škôl nášho okresu Stará Ľubovňa, ktorí zaslali do súťaže viac ako 200 prác . Medzi 32  ocenenými boli aj literárne práce  4 žiačok našej školy. 

      Hlavnú cenu, cenu vedúcej oddelenia školstva, kultúry, mládeže a športu Mestského úradu v Starej Ľubovni získala Kristína Repková zo 6.B. Ďalšie hlavné ceny získali  dievčatá z 8.C Sofia FiličkováLucia Tomková  spolu  s Rút Petrilákovou  z 5.C. Úspešným žiačkam srdečne blahoželáme.

    • Vŕbová píšťalka
     • Vŕbová píšťalka

      Hoci sa píšťalky z vŕby zvyknú vyrezávať vždy na jar, až na jeseň krásne zaspievajú. V Centre voľného času v Starej Ľubovni sa totiž každú jeseň koná okresná súťaž Vŕbová píšťalka v speve ľudových piesní. Tento rok 14.novembra  našu školu v tejto súťaži reprezentovali 2 dievčatá: v I. kategórii – Veronika Kanciánová a v II. kategórii Sofia Filičková.

      Zaspievali naozaj krásne a spomedzi speváčok a spevákov z celého okresu patrili medzi najlepšie, o čom svedčia aj ich umiestnenia. Sofia Filičková  vyhrala vo svojej kategórii 1. miestoVeronika  Kanciánová si odniesla diplom za 3. miesto.

      Dievčatá na okresné kolo postúpili zo školského kola, ktoré bolo v našej škole 6. novembra. Zúčastnilo sa ho 32 súťažiacich a najlepšie boli tieto  speváčky a speváci: 

      I.kategória: 1.miesto: Veronika Kanciánová,  2. miesto:  Karolínka Kičurová,  3. miesto: Janka Markovičová a Kristína Andreanská

      II. kategória: 1. miesto: Sofia Filičková, 2. miesto: Miroslav Olejár,  3.miesto: Katka Filičková a Daniela Tomková

      Všetkým výhercom blahoželáme!

    • Farebné emócie – výstava obrazov
     • Farebné emócie – výstava obrazov

      Výstava Stanislava Jasovského Farebné emócie ponúka koncentráciu rôznych pocitov. Je prehliadkou emócií vo farbách, plochách a líniách.  Abstrakcia vyžaruje energiu a ak jej venujeme minútku a neignorujeme jej city, vždy sa nám odvďačí spätným pohladením. V galérii Provinčný dom v Starej Ľubovni si ju boli zažiť žiaci štvrtého ročníka.  A musíme s nadšením priznať, že výstava nás naplnila radosťou a pokojom.

       

    • Obvodné kolo Technickej olympiády
     • Obvodné kolo Technickej olympiády

      Naša škola už po 11. krát bola organizátorom okresného kola Technickej olympiády, ktorá sa konala 28. 11. 2019 v priestoroch školskej dielne a učební. Po školskom kole technickej olympiády v kategórii A a B postúpili na okresné kolo najlepší. Zahájenie olympiády uskutočnil predseda OK TO Mgr. Juraj Macura. Potom už nasledovalo riešenie teoretickej a praktickej časti technickej olympiády.

       
      Žiaci našej školy  so zadanými úlohami tak v testovej ako aj praktickej časti si poradili veľmi dobre a obsadili v silnej konkurencii škôl okresu krásne 1. miesto v kategórii A (Kohút Tomáš z 9.B a Chaba Michal z 8.B), 2. miesto v kategórii B  (Schurdák Šimon zo 7.A) a 3. miesto  v kategórii B   (Bujňák Matej zo 7.A). Pri riešení úloh využili nielen teoretické vedomosti, praktické zručnosti, ale aj vzájomnú spoluprácu, dôslednosť a trpezlivosť pri realizácii zadanej praktickej úlohy.

    • Olympiáda zo SJL
     • Olympiáda zo SJL

      Dňa 19.11.2019 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo SJL, v ktorom si zmerali sily naši deviataci. Okrem vedomostného testu bolo ich úlohou i transformovať text a predviesť svoje verbálne i neverbálne zručnosti v ústnom prejave. Víťazkou sa stala Emma Fidermáková z 9.B a na okresné kolo spolu s ňou postúpila Aneta Stričová z 9.A, kde boli obidve úspešnými riešiteľkami. Gratulujeme!