• Volejbalová show
     • Volejbalová show

      Keď sme boli na volejbale, zrazu bolo hlučno v sále.
      Bieli hráči vyhrávali a my sme všetci výskali.
      So zážitkom odchádzame, už je ticho v celej sále,
      a s úsmevom na tvári, putujeme do triedy. /Ninka a Karolínka, 4.C/
      Milujeme volejbal, máme ho tu plný raj.
      Volejbal je krásna show a v Ľubovni je toho hoj. /Matej a Michal, 4.C/

       

    • Športová imatrikulácia prvákov
     • Športová imatrikulácia prvákov

      Na našej škole prebehol projekt Celoslovenského testovania pohybových zručností žiakov. Cieľom testovania je ale odporučiť deťom (aj rodičom) druhy športov, v ktorých môžu byť ich deti úspešné. A tak sme sa aj my s našimi prváčikmi zabávali športom a urobili sme si „športovú olympiádu prvákov“, kde žiaci absolvovali disciplíny pohybových schopností ako sila, vytrvalosť, koordinačné schopnosti a pohyblivosť. 

      Počas celého dopoludnia tohto športového dňa si naši najmladší žiaci počínali ozaj skvelo: snažili sa, nebolo na nich vidieť žiadne známky únavy, ba navyše sa im testované aktivity páčili. Za každé absolvované stanovište získavali pečiatky-body a v závere slávnostne zložili prvácky sľub. /Mgr. J.Kandráčová, Mgr. R.Boďová/

    • iBobor - celoslovenská informatická súťaž
     • iBobor - celoslovenská informatická súťaž

      V roku 2004 založila prof. dr. Valentina Dagienė v Litve informatickú súťaž. Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor, preto sa súťaž volá po litovsky Bebras. Tento názov sa používa aj v angličtine na medzinárodných podujatiach (po slovensky Informatický bobor). Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila do 57 krajín po celom svete.

      V novembri 2019 sa na Slovensku do súťažných úloh zahryzlo 89 768 súťažiacich z 1 116 škôl. Medzi nimi aj 158 žiakov našej školy. Úspešným riešiteľom BLAHOŽELÁME.

      Úspešní riešitelia: iBobor_2019.pdf​​​​​​​

    • Noc v škole
     • Noc v škole

      Keďže naši druháci majú svoju školu veľmi radi, rozhodli sa spolu so svojou p. učiteľkou R. Boďovou a svojou p. vychovávateľkou M. Grossovou, že ju nenechajú prázdnu ani v noci. Vyzbrojili sa spacákmi, dobrotami od rodičov, dobrou náladou a začala sa noc plná zaujímavostí a dobrodružstiev. Najprv sme si urobili kvíz o Slovensku, potom sme sa vybrali na prechádzku nočnou školou. Na cestu nám svietili iba baterky.

      Po návrate nás čakala pizza, oddych po jedle a potom pyžamová párty so súťažami, hrami a tancom. Pred spaním sme si ešte umyli zúbky, popočúvali rozprávku, spomenuli si na svojich rodičov a súrodencov, a plní zážitkov sme sladko zaspali. Ráno, po spoločných raňajkách, sme sa rozišli šťastní domov.

    • Vtáčie búdky a krmítka
     • Vtáčie búdky a krmítka

      Vtáčky, vtáčky štebotavé, niečo pre Vás pekné máme... Deti zo ŠKD s p.vych. M.Grossovou si pozvali na tvorivé dielne svojich šikovných oteckov, dedkov ,dokonca bračeka a šikovnú tetu. Spolu vyrobili krásne búdky a krmítka pre vtáčikov .Už len ich umiestniť do školskej záhrady, na okná tried, nasypať semiačka a môžeme vtáčikom popriať: „DOBRÚ CHUŤ!“

       

    • Starostlivosť o vtáčiky
     • Starostlivosť o vtáčiky

      ...na besede ma zaujal príbeh o orlovi, ktorý simuloval pred ľuďmi, že je slabý. Keď si myslel, že ho nikto nevidí odrazu bol fit. Skrátka herec. Teta, ktorá nám tento príbeh rozprávala bola vtipná, milá a dozvedeli sme sa od nej veľa zaujímavostí o vtáčikoch. Ďakujeme. /Diana Neupauerová, 4.B/

       

      ...Ani som nevedel, že robím zle, keď kŕmim divé kačky suchým chlebom, a že lastovičky dokážu preletieť až 9 000 km. /Rišo Dulák, 4.B/

      ...Po besede sme robili kŕmidlo pre vtáčiky. Veľmi ma to bavilo. Aby na ňom držali semienka (mak, slnečnica, orechy, ovsené vločky) použili sme špeciálne lepidlo - bravčovú masť /Aďka Mačugová, 4.B/

      ...Na výrobu kŕmidla som použila plastovú fľašu, do ktorej som vyrezala otvor. Nevedela som, že otvor treba oblepiť  lepiacou páskou, aby sa vtáčiky neporezali. /Terezka Flekačová, 4.B/

      ...Dozvedela som sa, že lastovička má svojich dvojníkov : belorítku a dážďovníka obyčajného. Veľmi sa mi páčila prezentácia. /Viktória Leščinská, 4.B/

      ...Bolo to super, bavilo ma máčať si ruky v bravčovej masti, keď sme vyrábali kŕmidlo..... /Richard Kreta, 4.B/

    • Naši malí záchranári
     • Naši malí záchranári

      Zachrániť život dokážu aj deti, stačí ak ich naučíme ako môžu byť nápomocní. A tak sa stretli malí a veľkí... Naši druháci (II.A p.uč. Boďová) a deti zo 7.oddelenia ŠKD (p.vych.Grossová) sa to dnes skúsili naučiť.  Navštívili nás veľkí gymnazisti,záchranári z Gymnázia Terézie Vansovej, ktorí pod vedením p.uč. Mgr.V.Bolešovej chodia na krúžok  - Mládež červeného kríža. 

      Deti sa učili poskytnúť prvú pomoc masážou srdca, umelým dýchaním, skúšali obviazať ranu zraneným spolužiakom a naučili sa dôležité telefónne čísla prvej pomoci. Záver patril veselej pohybovej hre. Ďakujeme.

    • Som veľké decko ...
     • Som veľké decko ...

      Dňa 14. novembra 2019 sa na našej základnej škole uskutočnila zbierka pod názovom HODINA  DEŤOM. Malí , veľkí, tínedžeri i dospeláci prispeli do pripravenej pokladničky svojou finančnou „troškou“.  Malí , veľkí, tínedžeri i dospeláci prispeli do pripravenej pokladničky svojou finančnou „troškou“. Celková vyzbieraná  finančná čiastka činí 147 Eur. Ďakujeme !!!

       

    • Malí veľkí hrdinovia tajomného lesa zo 4.A a 4.C
     • Malí veľkí hrdinovia tajomného lesa zo 4.A a 4.C

      Na Slovensku Sidi Féderová žije, čo prebúdza svet detskej fantázie.
      S ňou na chvíľu Billi som, čo lezie z domu cez okno von.

      Lesom sme s ňou putovali, tajomstvá sveta spoznávali.
      A chvíľami sme sa aj báli, keď sme sa s príbehom Dahla hrali.

      Či veríte a či nie, bolo to skvelé Osmijankove čítanie.

       

    • Dedko Babka
     • Dedko Babka

      S radosťou a potešením sme si dňa 6.11.2019 pri príležitosti „Úcty k starším“ pripravili akciu Dedko Babka spojenú s vystúpením našich detičiek z ŠKD a súťaží ,na ktorých sa zúčastnili starí rodičia so svojimi vnúčatkami. Deti si za pomoci pani vychovávateliek Márie Murckovej, Jozefíny Mancalovej, Janky Pekárovej a Veroniky Kasinovej pripravili básne a piesne, aby potešili starkých v škole, kde svoje babičky a deduškov pozvali.

      V závere programu sa navzájom obdarili - deti starkých vlastnoručne zhotoveným kvetom v tvare srdca a starkí ich zas potleskom. Ďakujeme, že sme sa spolu stretli, pochutili na koláčikoch a prežili príjemné popoludnie.

    • Dopravné ihrisko
     • Dopravné ihrisko

      Na sklonku jesene sa počas krásnych slnečných dní naši prváci spolu s triednymi učiteľkami vybrali na Dopravné ihrisko do Popradu. Pred samotným vstupom na ihrisko si vypočuli prednášku o bezpečnom správaní sa v cestnej premávke. Na kolobežkách a bicykloch si žiaci vyskúšali všetky dôležité dopravné situácie od najjednoduchších križovatiek, až po najzložitejšie so svetelnou signalizáciou.

      Všetkým prvákom sa táto hravá forma učenia veľmi páčila. Veď sa o tom aj sami presvedčte vo videu.

    • Úcta k starším
     • Úcta k starším

      Zavítala k nám jeseň a s ňou OKTÓBER – MESIAC ÚCTY  K STARŠÍM. Žiaci 2.C, 3.B spolu so žiakmi 2. stupňa pod vedením p. učiteliek G. Haničákovej R. Česelkovej a S. Sokolovej si pripomenuli aké je dôležité vážiť si starších ľudí, ktorí prežívajú jeseň života. Pri tejto príležitosti sme pripravili pre naše babičky a našich deduškov kultúrny program, v ktorom zazneli milé veršíky, scénky, veselé piesne a radostný tanec našich detí.

      Na tvárach  babičiek a deduškov sa objavil vďačný úsmev a zaznel potlesk. Mnohým z nich sa v očiach zaleskli aj slzy vďačnosti, že na nich naši najmladší nezabúdajú.

    • Aha! Krásna matematika a interiérové ihrisko
     • Aha! Krásna matematika a interiérové ihrisko

      O tom, že násobenie, delenie, grafy, kružnice a samotná  logika dokážu byť zábavné sa žiaci 2.C a 3.B triedy presvedčili a zažili na vlastnej koži pod vedením p. učiteliek G. Haničákovej a R. Česelkovej. Zažili tam matematiku bez pera, papiera a knihy na výstave Aha! Krásna matematika v Prešove. No a po dobrom obede v McDonalde  sa vybrali do interiérového ihriska Fundiland, kde si užili zábavu plnými dúškami.

       

    • Mobilita na Slovensku
     • Mobilita na Slovensku

      V týchto dňoch do našej školy zavítalo 20 študentov a 9 učiteľov zo zahraničných škôl  - Rumunska, Bulharska, Grécka a Talianska v rámci projektu „Remeslo má zlaté dno“. Naša škola sa na týždeň stala hostiteľom a organizátorom rôznych aktivít, ktoré absolvovali naši aj zahraniční žiaci a učitelia. Viac informácii v časti Remeslo má zlaté dno.

    • Boli sme na Dukle
     • Boli sme na Dukle

      Pri príležitosti 75. výročia Karpatsko-duklianskej operácie sa naši deviataci dňa 25.10.2019 zúčastnili na dejepisnej exkurzii na Dukle a vo Svidníku. Cieľom exkurzie bolo uvedomiť si hrdinstvo a obetu ľudí, ktorí v jednej z najťažších horských operácii druhej svetovej vojny bojovali za slobodu nášho národa, ktorá sa nerodila ľahko a priniesla so sebou veľké množstvo obetí.

      Naša exkurzia bola spojená s prehliadkou Vojenského historického múzea vo Svidníku, Pamätníka sovietskej armády vo Svidníku, Pamätníka československého armádneho zboru na Dukle spolu s cintorínom, kde sú pochovaní sovietski a československí vojaci. Na spiatočnej ceste žiaci si prehliadli bunkre z obdobia druhej svetovej vojny vo Vyšnom Komárniku. Veríme, že exkurzia bola veľkým zážitkom pre našich žiakov a stane sa prínosom na hodinách dejepisu v 9.ročníku.

    • Deň jablka
     • Deň jablka

      Hovorí sa: „Zjedz jedno jablko denne pre zdravie“. 21. októbra si pripomíname Svetový deň jablka. Na našej škole sme si v tento deň zasúťažili v súťaži tried „4 proti 4“, niečo nové sme sa naučili a pochutnali na výborných jablkových koláčoch. Naši družinári tiež vyrábali jabĺčkové dekorácie. Atmosféra bola naozaj výborná – zábavná aj poučná.

       

    • Halloween párty
     • Halloween párty

      Dňa 25.10. 2019 sa uskutočnila v jedálni našej školy Halloween párty, ktorú organizoval školský parlament.  Žiaci 4.- 9. ročníka prišli oblečení v maskách so strašidelným motívom, prevažne v čiernej, červenej, bielej a oranžovej farbe. Súčasťou večierka bola aj tombola a súťaž o „naj“ masku alebo Kráľa a Kráľovnú Halloween párty. Stali sa nimi Kristián Salamon zo 7.B a Karin Beňová zo 6.C triedy. Víťazom blahoželáme!

       

    • Milión detí sa modlí ruženec
     • Milión detí sa modlí ruženec

      Október je mesiac, v ktorom sa osobitným spôsobom prihovárame k Bohu cez Máriin ruženec. Na hodinách náboženskej výchovy sme odhalili, že „slovo ruženec vo Svätom Písme nenájdeme, ale určite je Sväté Písmo v modlitbe ruženca.“ Opisuje život Pána Ježiša od narodenia až po jeho nanebovstúpenie, ale aj to, že nás nenechal na zemi samých a daroval nám svojho ducha – Ducha Svätého.

      Dňa 18.10.2019 sme sa v chráme Matky ustavičnej pomoci spoločne modlili ruženec. Zapojili sme sa tak do aktivity medzinárodnej pápežskej nadácie (ACN) Milión detí sa modlí ruženec. Vyprosovali sme spolu s deťmi po celom svete pre všetkých ľudí mier a pokoj. /žiaci 3.A, 4.C, 6.C, 7.C/

    • Súťaž o najkrajšiu tekvicu
     • Súťaž o najkrajšiu tekvicu

      Aj tento školský rok krásne vyzdobené tekvice zaplavili zborovňu školy. Celá súťaž sa niesla v halloweenskom duchu. Tekvice boli naozaj krásne, preto sa porota rozhodla oceniť všetkých súťažiacich. Ceny sa udeľovali za najväčšie, najvyrezávanejšie, či netradičné tekvice.  Prvé miesto  získali súrodenci Dianka a Gregor Guregovci za svoje najstrašidelnejšie tekvice. Ak hľadáte teda inšpiráciu, ako nápadito vyrezať tekvice, ponúkame vám niekoľko tipov v nasledujúcej galérii.

       

    • Putovanie hrdého Slováka
     • Putovanie hrdého Slováka

      ... putujeme po okolí, spoznávame, učíme sa a obdivujeme, hovoríme a zapisujeme, plníme úlohy, všetko v prírode, v múzeách, na zaujímavých miestach našej milovanej vlasti.... /M.Runčáková/

      .... videla som peknú prírodu, veľa stromov, ktoré zdobili farebné listy, na lúke, ovečky, čo sa pásli. Po rieke sa plavili plte s turistami. Počas cesty som si všimla veľa dopravných značiek.... /Timea Klimčáková, 4.B/

      ... zažil som veľmi peknú exkurziu s našou triedou. Začala v múzeu PIENAPU v Spišskej Starej Vsi, pokračovali sme do ďalšieho v Červenom Kláštore mnícha Cypriána, kde sme videli a počuli veľa zaujímavého. Aj sme vysmädli a dobre nám padlo ochutnať minerálny prameň SMERDŽONKA. Po krátkej pauze a chutnom obede vo Veľkom Lipníku sme zastali v Lesnickom sedle, ktoré sa nachádza na pol ceste do Lesnice. Z tohto miesta bol úžasný výhľad na okolitú prírodu. Aj keď som bol unavený, ale spoznávanie našej prírody a pamiatok stálo ZA TO! /Peter Klembara, 4.B/

      ... bolo to zaujímavé, náučné, športové, turistické...... /Marko Jendrichovský, 4.A/

      Bol to výborný deň, najviac sa mi páčilo v Červenom Kláštore...krásna príroda, dobrý obed.... /Martin Rychnavský, 4.A/

       ...som veľmi rada, že som sa mohla zúčastniť tejto exkurzie. Videla som peknú prírodu a veľa som sa naučila... /Nina Lorková, 4.B/

      Zúčastnili sme sa zaujímavého výletu do srdca Pienin. Celý deň bol krásny a poučný, už dnes sa teším na ďalší zaujímavý výlet.... /Filip Kovalčík, 4.B /

      ...pred prehliadkou múzea som si všimol, ako sa po rieke Dunajec plavili plte, bolo to pekné putovanie, pri ktorom som si vypočul zaujímavé rozprávanie. Všetkým vrelo odporúčam, ísť na také spoznávanie... /René Miroslav Alexy, 4.B/   

      ... exkurzia trvala jeden deň, ale stihli sme toho naozaj veľa: múzeum v Červenom Kláštore, kúpele Smerdžonka, Lesnické sedlo, múzeum pieninskej prírody v Spišskej Starej Vsi a výborný obed v penzióne Daniela, už sa tešíme na ďalšie PUTOVANIE HRDÉHO SLOVÁKA... /Marianna Hnátová, 4.A/