• Jeden deň v stredoveku
     • Jeden deň v stredoveku

      Veru by ste neverili, čo priatelia hradu Ľubovňa pre štvrtákov z nášho mesta pripravili. Sokoliari veľkí i malí nám cenné rady o dravcoch dali. A keď sme správny postoj zaujali i dravce nám na ruku prilietali. A jeden zo stredovekých rytierov predstavil nám zbroj i odev svoj. Prezradil nám i to, ako sa s dvorením dámam v škole popasoval, a potom nášho spolužiaka Riška za rytiera pasoval. Teta hrnčiarka na hrnčiarskom kruhu čarovala s hlinou.

      Hlina na točni v jej rukách bola neustále meniacou sa krajinou. V hradnej kuchyni, keď sme zvládli etiketu stolovania, čakali sme na pokyn kráľa, aby sme sa mohli pustiť do hodovania. Nuž ďakujeme nášmu mestu i priateľom hradu, že sme mohli zažiť v 21. storočí tú stredovekú parádu. Hanka Kaletová a žiaci 4. A triedy

    • Expozícia Michala Strenka
     • Expozícia Michala Strenka

      Pútavé rozprávanie sprievodcu o útrapách vojny s možnosťou prejsť sa po vojnovom zákope a vidieť podzemný bunker sa stalo pre našich deviatakov nezabudnuteľným zážitkom. Žiaci spôsobom zážitkového učenia mohli lepšie precítiť život vojakov počas 1. a 2. svetovej vojny. Okrem iného, cieľom exkurzie dňa 2.10.2019 bolo pripomenúť si pamiatku padlých v 2. svetovej vojne a účasť rodákov na protifašistickom odboji v našom regióne a vo svete.

       

    • Škola v prírode 3.C a 4.B
     • Škola v prírode 3.C a 4.B

      Nie je škola ako škola ... tá naša bola v prírode a nachádzala sa v turisticky najkrajšej a najpríťažlivejšej časti Západných Tatier – Račkovej doline, v nadmorskej výške 957 m n.m., v horskom hoteli Akademik. Zúčastnili sa jej žiaci 3.C a 4.B triedy. Račkovu dolinu tam skrášľujú nadrozmerné, niektoré viac ako 4 metre vysoké drevené sochy – Drevuliaci. 

      Týždeň od 23. do 27. septembra 2019 strávený v krásnom prostredí Tatranského národného parku bol plný zaujímavých aktivít. Zážitkovou formou sme spoznali proces chovu kráv a ovečiek na farme v obci Východná, najvyššie položenej farme na Liptove. Poodhaliť tajomstvá hradu, preskúmať chodby kaštieľa, schodiskovú vežu i vyriešiť morskú hádanku na hradnom nádvorí sa nám podarilo v Liptovskom Hrádku.

      V Demänovskej doline sme navštívili Jaskyňu slobody, ktorá je najnavštevovanejšou jaskyňou na Slovensku. Na trase  sme narátali 913 schodov, páčila sa nám bohatá sintrová výzdoba, riečka Demänovka, jazierka i vodopády.  Jazyk sa nám plietol pri slovách stalaktity, stalagmity či stalagnáty.  (vieš čo to je?:)

      V Múzeu liptovskej dediny v Pribyline sme obdivovali goticko-renesančný kaštieľ z Parížoviec, najstaršie zachované zemianske sídlo na Liptove, ktoré je spájané s kráľom Matejom Korvínom a jeho synom Jánom Korvínom, kniežaťom liptovským, kostol Panny Márie z obce Liptovská Mara i drevené obytné a hospodárske stavby roľníkov a remeselníkov.

      Navštívili sme aj mesto Liptovský Mikuláš, kde sa v marci 1713 konal  súd nad legendárnym slovenským zbojníkom – Jurajom Jánošíkom. O jeho živote i smrti nám pútavo porozprávali v múzeu s názvom Jánošíkova mučiareň.

      O najväčšie zážitky sa však postarali zvieratká v Zookontakt. Dotýkať sa zvieratiek, ktoré inde môžeme pozorovať len cez ploty je naozaj zážitok. Bylinožravce nám dovolili aj kŕmiť. Najúžasnejší bol „lamak“, ktorý rozdával božteky za mrkvičku :) O prírode sme sa veľa naučili v lesnej škôlke i na besede s členom Horskej služby.

      Bol to týždeň plný nielen výletov, súťaží, hier, turistiky, pohybu na čerstvom vzduchu, dobrej nálady, ale tiež vedomosti (zážitkovou formou). Deti si svoje zážitky denne zaznamenávali do svojich denníkov. Nechýbali im mobily, zabudli na slovko nuda.

      V závere nášho pobytu sme boli všetci ocenení nielen za vedomosti, zručnosti, ale aj za slušné správanie a poriadok na izbách. Diplomy, pochvalné listy, ceny za súťaže, darčeky a fotografie nám budú pripomínať krásne zážitky z Liptova.

    • Európsky deň jazykov 2019
     • Európsky deň jazykov 2019

      Z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu sa Európsky deň jazykov (EDJ) oslavuje každoročne 26. septembra už od roku 2001. Na našej škole si už tradične pripomíname a oslavujeme tento výnimočný deň. Výnimočný tým, že zdôrazňuje dôležitosť, rozmanitosť a krásu všetkých jazykov, ktoré sú oficiálnymi jazykmi Európskej únie. Jazyky sú základom úspešnej komunikácie, ktorá dnes ovplyvňuje každú stránku života. O potrebe učiť sa ich na Slovensku niet sporu.

      Na hodinách ruštiny, angličtiny a nemčiny si žiaci spolu s vyučujúcimi týchto predmetov zábavnou formou pripomenuli, prečo je dôležité učiť sa cudzie jazyky a akú úlohu má jazykové vzdelávanie v multikultúrnej Európe. Počas dňa si taktiež žiačky VIII.C pripravili a prezentovali zaujímavú aktivitu, ktorá ukázala, že sa dá vzdelávať aj vo viacerých jazykoch naraz. Hravá zážitková forma výučby môže inšpirovať a povzbudiť k ďalšiemu učeniu jazykov. Ak je správna motivácia, na jazyky nikdy nieje neskoro. :)

    • Jessenný aranžmán
     • Jessenný aranžmán

      Dňa 24. septembra 2019 sa v Okresnej knižnici v Starej Ľubovni uskutočnila súťaž v aranžovaní JESSENNÝ ARANŽMÁN.  Našu základnú školu reprezentovali dve žiačky zo 6.A - Emka Gajdošová a Veronika Sikorová, pod vedením Mgr. M. Runčákovej. Konkurencia bola veru dosť silná. Z trinástich súťažiacich sa Veronika Sikorová umiestnila na 2. mieste a postupuje na celoslovenské kolo danej súťaže do Trenčína. Budeme jej držať päste, aby sa jej 10.10.2019 v meste Matúša Čáka darilo! Srdečne blahoželáme, dievčatá!

      V rámci jesennej výstavy si žiaci mohli pozrieť výpestky záhradkárov z okresu Stará Ľubovňa, ktorí každoročne ponúkajú verejnosti možnosť ukázať svoje pestovateľské umenie, alebo sa naň prísť pozrieť.  Naši žiaci sa tejto výstavy zúčastňujú pravidelne a vyučovaciu hodinu s poznávaním zeleniny a ovocia, plnením úloh na matematickú a čitateľskú gramotnosť si pochvaľujú!  Poďakovanie patrí skupinke nadšencov a organizátorom!

      /Mgr.O. Petríková, Mgr.M.Runčáková/

    • „Len srdcom vidí človek správne, to podstatné je očiam neviditeľné.“
     • „Len srdcom vidí človek správne, to podstatné je očiam neviditeľné.“

      Dňa 20.9. sa na našej škole uskutočnila zbierka pre nevidiacich a slabozrakých pod názvom Biela pastelka. Za každý príspevok ste mohli dostať bielu pastelku. Predstavte si, že prispelo toľko detí, až sa nám pastelky minuli a tak žiaci, ktorý prispeli, dostali lízanku. Chceme sa poďakovať všetkým žiakom, učiteľom a rodičom. Spoločne sme pomohli ľuďom, ktorí sa na svet nemôžu dívať svojimi očami. /Žiačky 8.C/

      Biela pastelka je skvelá charitatívna akcia pre nevidiacich. Som šťastná, že aj takou malou troškou ľudia pomôžu prispieť tým, čo to nevidia, ale potrebujú. Verím, že dnes sa vyzbiera pekná suma peňazí. / Valentína /

      Táto charitatívna zbierka mi otvorila oči, v priamom prenose vidím veľa rôznych reakcií prevažne mladých ľudí. Niektorí sa voči tejto zbierke chovajú čisto sebecky , niektorí naopak s veľkou úctou hádžu mince do bielej pokladničky. ĎAKUJEME!  / Vierka /

      Ľudia v dnešnej dobe prestávajú veriť v to, že vyzbierané peniaze sa dostanú práve tam, kam patria, na aký účel sa zbierka aktivizuje. Rada prispejem svojou troškou každému. / Mária /

      Nech táto biela pastelka otvorí oči každému vidiacemu ..... / Jana /

      My nevidiacich vidíme očami, nevidiaci nás vidia svojím srdcom. Rada prispejem do bielej pokladničky ..... / Emka /

      ... je potrebné robiť osvetu prostredníctvom Dňa bielej pastelky, aby sa problémy nevidiacich dostali do povedomia verejnosti. / Zuzana /

    • Od zrnka k chlebu
     • Od zrnka k chlebu

      Od zrnka k chlebu. Pod týmto názvom sa niesla dejepisná exkurzia našich piatakov v Ľubovnianskom skanzene dňa 12. septembra. „V srdci a v chalúpkach si skrýval roľník svoju lásku k zemi, lebo zem naša, to je náš chlieb, náš život. Práve preto, že pestovanie a spracúvanie obilia boli základom obživy človeka v minulosti, rozhodli sme sa navštíviť výstavu v skanzene venovanej tejto téme.

      Pani sprievodkyňa pútavým spôsobom priblížila žiakom jednotlivé úkony roľníka, ako je príprava ornej pôdy, siatie, žatva, mlátenie, čistenie, mletie obilia.  Veľkým zážitkom pre nás bolo ochutnávka čerstvo upečených „hadzimiek“ pri prezentácii pečenia chleba. Žiaci vnímali exkurziu ako veľký zážitok a bola prínosom pri získavaní nových poznatkov v rámci dejepisného vyučovania.

    • Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020
     • Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020

      Nezbedné, no šikovné "vrabce" kratučkým úsekom zo svojho muzikálu odštartovali prvý školský deň. Spestrili tak prvé stretnutie nových žiakov-prvákov so svojimi učiteľkami a vedením školy. Pani riaditeľka PaedDr.A.Chamillová ich privítala svojim príhovorom a zástupca mesta pán. Ing. A.Solár zaželal prváčikom veľa síl a učiteľom veľa lásky k žiakom. Vitajte PRVÁCI!

       

    • Rozlúčka s deviatakmi
     • Rozlúčka s deviatakmi

      ....rozlúčka býva veselá, vážna, dojemná, plná emócií, úsmevov, slzičiek, poďakovaní, kvetiniek, objatí .... Aj tá naša v posledný deň školského roku 2018-2019 bola takáto. Rozlúčili sme sa na krátku chvíľu, aby sme si oddýchli, nabrali energiu zo slnečných letných prázdninových dní. Zaželali sme si DOVIDENIA!

      Pri lúčení s deviatakmi, ktorí po chodbách našej školy kráčali deväť rokov to bolo  ťažké. Učitelia, ktorí ich učili, boli im triednymi, zastupovali ich, či spolupracovali v súťažiach a projektoch skonštatovali, že to bol jeden z najsilnejších ročníkov! Odchádzajú z našej školy mladí ľudia, schopní zaradiť sa hľadaj si ďalšie pevné miesto v spoločnosti. Ich sila je v energii a chuti, ktorú títo mladí ľudia zo seba vyžarujú! Tešíme sa, boli to naše deti....sú to naše deti....budú to študenti stredných škôl, a my sme na nich hrdí! /Mgr. M.Runčáková/

    • Recitačná súťaž v anglickom jazyku a súťaž “Lyrics Training”
     • Recitačná súťaž v anglickom jazyku a súťaž “Lyrics Training”

      Dňa 21. júna 2019 sa po prvý krát na našej škole uskutočnili dve súťaže, ktoré zorganizovali učiteľky anglického jazyka. Inšpirované projektom Erasmus+, do ktorého  sa vyučujúce zapojili, mali premiéru hneď dve zaujímavé aktivity. Recitácia v anglickom jazyku, ktorá má oficiálny názov “Jazykový kvet” bola rozdelená do dvoch kategórií a to žiaci 6. ročníka a žiaci 7. ročníka.

      Pre porotu vyhodnotenie bola  nesmierne ťažká úloha, pretože všetci žiaci sa zodpovedne pripravili a výborne zvládli prednes svojich textov v anglickom jazyku. Zo šiesteho ročníka zvíťazili: 3. miesto Jarmila Tulková /VI.C/, 2. miesto Karol Chovanec /VI.C/ a 1. miesto Sofia Fábová /VI.C/. Zo siedmeho ročníka sa podarilo vyhrať: 3. miesto Zora Kofírová /VII.B/, 2. miesto Sofia Filičková /VII.C/ a 1. miesto Lucia Tomková /VII.C/. Srdečne blahoželáme a držíme place aj na ďalší rok a v ďalších kolách!

      Súťaž “Lyrics Training”, ktorá bola spestrením dňa, mala dvoch víťazov a to: René Dulin a Alex Kačmarčík zo VI.B triedy. Tešíme sa z ich zanietenia a odhodlania učiť sa angličtinu takýmto zábavným spôsobom.

      Všetkým víťazom, ale aj účastníkom blahoželáme a prajeme im ďalšie úspechy v jazykových súťažiach.

    • Exkurzia Bratislava
     • Exkurzia Bratislava

      Skoré ráno na železničnej stanici v Starej Ľubovni. Dvadsaťdva ôsmakov a dve učiteľky. Poludňajšia Bratislava zaliata slnkom. Taký bol začiatok trojdňovej exkurzie v Bratislave. Program bol bohatý a spájal ako vždy príjemné s užitočným. Bratislavský hrad s obnovenou hradnou záhradou, Dóm sv. Martina a historická časť hlavného mesta – popoludnie prvého návštevného dňa.

      Hlavný program druhého dňa – návšteva parlamentu spojená s výkladom, história a súčasnosť Polície SR a plavba loďou – boli zárukou splnenia hlavného cieľa exkurzie. Tretí deň – dopoludnie: železničná stanica Bratislava – smer Poprad a Stará Ľubovňa. Doma nás privítal letný dážď, ktorý však určite nezmyl naše zážitky.

      Exkurzia_Bratislava.ppsx​​​​​​​ (2,5MB)

    • EkoCyklotúra
     • EkoCyklotúra

      .....je to jednoduché, skupina žiakov 4.C, 4.D a učiteľov sa na bicykloch po cyklotrase vyberie do miesta určenia a počas trasy vyzbiera odpadky. Po trase plní niekoľko cieľov: správna jazda na bicykli, ohľaduplnosť pri jazde, bezpečná vzdialenosť, prekonávanie prekážok, vhodnosť oblečenia, povinnosť nosiť prilbu, zvládnutie i samého seba. K tomu nové poznanie z priestorov, nové vedomosti o blízkom okolí /konkrétne o prameňoch v okolí nášho mesta/....

      a ešte sa pridá kopec zábavy, zážitkov, dobrých skutkov a príjemných pocitov. Environmentálny cieľ nebolo treba plniť, pretože sme odpadky po trase ani na mieste našej zastávky pri prameni "ŠČAVA" vo Forbasoch nenašli a tak nebolo čo zbierať. Toto poznanie nás milo prekvapilo, a či už ich nik neodhadzuje, alebo ich niekto pred nami vyzbieral, teší nás to! S hrdosťou na všetkých, čo si pohodu na biku vychutnávajú v čistom prostredí, s  dobrými pocitmi bicyklujeme späť ku škole...... je to fajn!

    • Mladý záchranár civilnej ochrany
     • Mladý záchranár civilnej ochrany

      Tohtoročný Mladý záchranár civilnej ochrany je už za nami. V tejto súťaži si žiaci porovnávajú svoje vedomosti z poskytnutia prvej pomoci, orientácie v teréne, hasenia malých požiarov, streľby zo vzduchovky a civilnej ochrany. Našu školu reprezentovali dva tímy v zložení: 1. tím: Miroslava Dicová, Jana Malachovská a Jakub Zima (IX.C), Alexander Matúš Mertin (VIII.A), 2. tím: Diana Droppová, Marko Kohut, Samuel Kravčik a Sára Šenšelová (IX.C)

      Na okresnom kole sa naše družstvá umiestnili na 1. mieste (1. tím) a 2. mieste (2. tím). Postúpili na krajské kolo, ktoré sa konalo na Sigorde pri Prešove. Tam žiaci potvrdili svoje vedomosti. V dňoch 12. – 14.6. 2019 sa družstvo v zložení Miroslava Dicová (IX.C), Jana Malachovská (IX.C), Alexander Matúš Mertin (VIII.A) a Jakub Zima (IX.C) zúčastnilo Majstrovstiev SR v súťaži Mladý záchranár CO, ktoré sa konali v lokalite Sninské rybníky. Súťaže sa zúčastnilo 28 najlepších tímov z celého Slovenska. Naše družstvo si vybojovalo krásne 5. miesto. Žiaci si odniesli nielen ocenenie, ale aj veľa krásnych zážitkov. Obidvom družstvám blahoželáme!

    • Mladý záchranár SČK
     • Mladý záchranár SČK

      Dňa 6.6.2019 sa konalo okresné kolo súťaže Mladý záchranár SČK. Našu školu reprezentovalo družstvo v zložení Miroslava Dicová (IX.C), Diana Droppová (IX.C), Marko Kohut (IX.C), Samuel Kravčik (IX.C) a Patrícia Vančová (VII.B). Žiaci dokázali, že laické poskytnutie prvej pomoci ovládajú a  umiestnili sa na striebornej priečke. Mladým záchranárom blahoželáme!

       

    • Ľudovít Štúr a José Martí – celoslovenská literárna súťaž
     • Ľudovít Štúr a José Martí – celoslovenská literárna súťaž

      Po úspechu v celoslovenskej literárnej súťaži Dúha  patrí 8. jún 2019  opäť  k úspešným dňom našej základnej školy.  Žiak VII. B triedy Stanislav Chovanec  bol pozvaný Veľvyslanectvom Kubánskej republiky v Bratislave a Spoločnosťou priateľov Kuby na Slovensku do Slovenského rozhlasu na  prevzatie  ocenenia za svoju  literárnu prácu  na slávnostnom vyhodnotení celoslovenskej literárnej súťaže Ľudovít Štúr a José Martí.

      V silnej konkurencii mladých autorov z celého Slovenska si „vypísal“ svojou peknou, srdcom napísanou  poviedkou s názvom Moje šťastie v 2. kategórii  krásne 2. miesto. Stanovi srdečne im blahoželáme.

    • Škola v prírode 4.A a 4.D
     • Škola v prírode 4.A a 4.D

      V dňoch 27.5. – 31.5. sa žiaci 4.A a 4.D zúčastnili pobytu v Račkovej doline a strávili tam „Školu v prírode“. Počas celého týždňa mali žiaci pútavý program. Navštívili: Kežmarský hrad, skanzen v Pribyline, Biofarmu vo Východnej, Demänovskú jaskyňu slobody, Štrbské pleso. Zaujala ich aj beseda s členom Horskej záchrannej služby.

      V nohách mnoho kilometrov, veľa hier, súťaží, kopec zábavy. To všetko sme zvládli aj bez mobilov a ochrannej ruky rodičov. Všetci žiaci si zaslúžia mimoriadnu pochvalu za zvládnutie všetkých úloh. Aj napriek tomu, že počasie nebolo ideálne, bolo nám super!

    • Deň Európy
     • Deň Európy

      Deň Európy – 9.máj - bol opäť príležitosťou pripomenúť si niektoré členské štáty Európskej únie. Dvojice žiakov 5.-7.ročníka spracovali informácie uverejnené na webových stránkach a formou prezentácií zoznámili žiakov štvrtého ročníka so zaujímavosťami o deviatich štátoch EÚ: Dánsko, Írsko, Spojené kráľovstvo, Grécko, Španielsko, Portugalsko, Fínsko, Rakúsko, Švédsko. Prezentácie obohatili žiaci aj o malé kvízy.

      Súčasťou tohto dňa boli aj nástenné panely vo vestibule školy, ktoré pútavou formou indícií prispeli k poznaniu týchto štátov. Prezentácia: Spojene_kraLovstvo.ppsx (1,7MB)

    • Matematická súťaž MAMUT
     • Matematická súťaž MAMUT

      Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach zorganizovala v spolupráci so združením STROM zaujímavú matematickú súťaž, v ktorej súťažili 5 – členné tímy zložené zo  žiakov 4. až 6. ročníka. Žiaci si tak mohli vyskúšať prácu v tíme, spoluprácu medzi sebou, či taktizovanie, aké úlohy riešiť, aby získali čo najviac bodov.

      Našu školu v piatok 31. mája v Košiciach reprezentovali dva tímy v takomto zložení:

      Tím 1 : Vivien Krulčiková (5.A), Alexandra Pečarková (5.A), Matúš Hriňa (5.C), Pavol Pluta (5.A), Valentina Šestáková (5.A)

      Tím 2 : Sandra Škopová (6.C), Sofia Fábová (6.C), Ondrej Malachovský (6.A), Ema Hriňová (6.A), Nina Jančišinová (6.A)

      Počas 120 minút žiaci riešili úlohy rôznej obtiažnosti a ďalšie úlohy navyše mohli získať aj v športových súťažiach.Spomedzi 51 družstiev z celého Slovenska sa tím 5. ročníka umiestnil na peknom 18. mieste.

      Úspešným matematikom blahoželáme a želáme ešte veľa úspechov v súťažiach.

      Kompletné výsledky súťaže sú dostupné na stránke: https://malynar.strom.sk/media/uploads/poradie_mamut_2019.pdf

    • Hláskovacia súťaž - SPELLING BEE COMPETITION
     • Hláskovacia súťaž - SPELLING BEE COMPETITION

      Dňa 25. mája 2019 sa v našej škole po prvýkrát konala súťaž v anglickom hláskovaní slov s názvom „Spelling Bee“. Účastníci Speling Bee sa museli do finále prebojovať niekoľkými vyraďovacími kolami, ktoré boli naozaj náročné. Súťaž bola kombináciou znalostí, zábavy, no a hlavne absolútne vynikajúcej koncentrácie.

      Súťaž rozšírila žiakom znalosť slovnej zásoby, čo nepochybne zlepšuje úroveň rozprávania i písomného prejavu. V tejto súťaži si zmerali svoju zručnosť v hláskovaní žiaci 5. a 6. ročníka. Súťažiaci mali 10 slov z rôznych tematických oblastí, ktoré mali správne vyhláskovať.

      Za 5. ročník  sa podarilo na prvé miesto vyhláskovať všetky slová Frankovi Bernátovi (V.C), druhé miesto obsadil Artur Malý (V.C) a na treťom mieste sa umiestnila Tamara Kollárová (V.B). Rýchlosť a presnosť, akou hláskovali, bola výborná a priam plynulá.

      V 6. ročníku boli na stupňoch víťazov len chlapci, a to Ondrej Malachovský (1. miesto, VI.A), Šimon Schurdák (2. miesto, VI.A) a Timotej Duračinský (3. miesto, VI.C).

      Všetci zúčastnení, ktorí absolvovali súťaž, boli odmenení peknými cenami a zaslúžia si pochvalu za bravúrne zvládnutie anglického hláskovania. Najviac nás teší, že počas súťaže sa žiaci povzbudzovali a udržovali si súťažného ducha a dobrú náladu. Všetci sme si užili veľa napätia a prežili sme veľa vzrušujúcich momentov. Veríme, že táto súťaž sa stane našou každoročnou tradíciou a povedie k motivácii neustáleho zlepšovania sa našich žiakov v anglickom hláskovaní – spellingu.

    • IQ olympiáda
     • IQ olympiáda

      V máji tohto roka sa naši žiaci opäť zapojili do IQ olympiády, organizovanou Mensou Slovensko. V Kategórii B (druhý stupeň ZŠ) sa do súťaže zapojilo 11 309 riešiteľov, z toho v našom kraji 920. Medzi 75% najlepších riešiteľov školského kola patria: vysledky_IQ_2019.pdf . Víťazom školského kola sa stal každý žiak, ktorý riešením  25 úloh počas 30 minút rozvíjal svoje logické myslenie, inteligenciu a kreativitu.

      Blahoželáme všetkým k úspechu a držíme palce do ďalších kôl tejto súťaže. PaedDr. Srnková Petra