• Remeslo má zlaté dno
     • Remeslo má zlaté dno

      Od 1.10.2018 do 1.10.2020 na našej škole prebieha medzinárodný projekt „Remeslo má zlaté dno“, kde je zapojených 5 škôl z rôznych krajín vrátane našej  v programe Erazmus+. Ak sa chcete dozvedieť viac o tomto projekte, kto je doň zapojený, čoho sa týka a aké sú ciele a úlohy v tomto projekte kliknite na odkaz.

    • Zhotovenie šarkana
     • Zhotovenie šarkana

      Vo štvrtok 15.11.2018 si deti zo školského klubu zhotovili šarkanov spolu so svojimi rodičmi a starými rodičmi. Všetci pracovali usilovne ako včeličky a výsledkom sú krásne a originálne šarkany, ktoré teraz zdobia vestibul našej školy. Nahliadnite do fotogalérie a uznáte, že sa im vydarili.

       

       

       

      .

    • Halloween party
     • Halloween party

      Ocitli sme sa uprostred jesene a v tomto ročnom období prichádza k nám u nás už udomácnený sviatok - Halloween. Patria k nemu strašidelné kostýmy, vydlabané tekvice s vyrezanými tvárami a sviečkou vo vnútri. K tomu všetkému patrí hudba v podaní DJ Bobra a žiaci prevlečení do rôznych halloweenskych kostýmov.  Halloween party si všetci zúčastnení užili. Tanec, hudba, tombola a spev - všetci sa zabávali. Veď o to všetkým predsa išlo.

       

    • Súťaž o najkrajšiu tekvicu
     • Súťaž o najkrajšiu tekvicu

      Aj keď sviatok Halloween je udomácnený skôr v západných krajinách, u nás sa tekvice vyrezávali dávno predtým ako sem prenikli vplyvy západného sveta. Vyrezávanie tekvíc sa stalo obľúbenou aktivitou i našich detí, na ktorú sa tešia každý rok. Aj tento školský rok sa súťažilo. Hlavné ceny získali až traja súťažiaci a to Natália Pjatáková za bezhlavého snehuliaka, Teo Svitana za svoju originálnu tekvicu - zajaca a  Kristián Barlík  za mačaciu tekvicu.

      Do súťaže o najkrajšiu Halloweensku tekvicu sa zapojilo 37 detí. Ak hľadáte teda inšpiráciu, ako nápadito vyrezať tekvice, ponúkame vám niekoľko tipov v nasledujúcej galérii.

    • Intenzívny konverzačný anglický jazykový kurz
     • Intenzívny konverzačný anglický jazykový kurz

      15. – 19. 10. 2018 sa žiaci našej školy zúčastnili konverzačného kurzu angličtiny, ktorý sme usporiadali spoločne s agentúrou Talk Talk. Táto spoločnosť so sídlom v Bratislave sa špecializuje na konverzačné kurzy vysokej kvality pod vedením skúsených kvalifikovaných odborníkov. Najväčšou výhodou je, že vyučujucí sú „rodení hovoriaci“ a prídu priamo do školy, kde sa študentom venujú 6 alebo 3 hodiny denne.

      Do kurzu se prihlásilo viac než 50 žiakov. Všetci žiaci boli z netradičnej výučby nadšení a využívali možnosť konverzácie s lektormi aj počas prestávok, aby si tak v praxi vyskúšali a preverili svoje jazykové schopnosti.

      Samotní lektori Emma a Matthew z Veľkej Británie a Rebecca z USA hodnotili celý priebeh kurzu ako veľmi úspešný a s úrovňou angličtiny našich žiakov boli nadmieru spokojní. Lektori sa deťom venovali svojou profesionálnou prácou  podľa ich veku a záujmu. Žiaci si kreslili a opisovali budovy v meste, hrali sa rôzne hry, aktivity, kde si hravou formou zdokonaľovali jazykové schopnosti, učili sa nové slovíčka a venovali sa aj správnej gramatike či výslovnosti. 

      Na záver žiaci dostali certifikáty o úspešnom absolvovaní kurzu a už teraz sa tešia na budúci školský rok, kde si kurz Talk Talk budú môcť znovu zopakovať.

    • V znamení dúhy...
     • V znamení dúhy...

      Školský parlament v spolupráci so ŠJ zorganizoval dňa 19. októbra Deň zdravej výživy. V tomto školskom roku sa podujatie nieslo "V znamení dúhy...". Žiaci i učitelia mali možnosť ochutnať 3 druhy zdravých ovocno-zeleninových šalátov, nátierok, prezrieť si rôzne druhy ovocia a  zeleniny, usporiadané podľa farieb dúhy, vidieť ukážku sušenia ovocia i vypočuť si rozhlasovú reláciu o zdravej výžive.

      Farba ovocia a zeleniny naznačuje aké vitamíny obsahujú a na čo sú  prospešné.

      FAREBNÝ MANUÁL PRE OVOCIE A ZELENINU

      • červená a oranžová – pôsobí na emócie a imunitu, obsahuje vitamín C, E, provitamín A, železo
      • žltá – zdroj energie, obsahuje vitamíny skupiny B, kvalitné proteíny
      • zelená – osviežuje, čistí organizmus, obsahuje vitamín C, B, železo, meď, kobalt, horčík, draslík, vápnik
      • modrá a fialová – chráni a predchádza rakovine, obsahuje vitamíny C, B, minerály
      • biela – prírodné antibiotikum, obsahuje vitamín C, železo

      Otázka na záver: Koľko farieb má dúha?

    • Šarkaniáda
     • Šarkaniáda

      Každoročne začiatkom októbra jesennú oblohu nad ZŠ Komenského ovládnu šarkany. Pestrofarebné divadlo zažili deti dňa 10. októbra 2018. Súťaž pre žiakov 1. stupňa v púšťaní šarkanov – Šarkaniáda má z roka na rok viac súťažiacich.  Súťažilo sa v 3 disciplínach – O najvyššie letiaceho šarkana, O najvytrvalejšieho šarkana a O najkrajšieho „po domácky“ vyrobeného šarkana.

      Víťazi získali pekné ceny, ocenená však bola snaha všetkých súťažiacich. Strávili sme príjemné popoludnie na čerstvom vzduchu spojené s pohybom. O rok dovidenia.

    • Európsky deň jazykov
     • Európsky deň jazykov

      Európska únia disponuje skutočným jazykovým bohatstvom, používa sa v nej 24 úradných jazykov a viac ako 60 regionálnych alebo menšinových jazykov. Dňa 26. septembra si každoročne, už od roku 2001, pripomíname Európsky deň jazykov, ktorého cieľom je osláviť jazykovú rozmanitosť v Európe a podporiť jazykové vzdelávanie.

      Znalosť cudzích jazykov uľahčuje život pri cestovaní, otvára nielen nové pracovné príležitosti, ale aj mysle, a tak prispieva k porozumeniu medzi ľuďmi. Niekoľko rokov si už aj my na našej škole pripomíname Európsky deň jazykov. Uvedomujeme si, že učiť sa cudzie jazyky je pre nás všetkých veľmi potrebné. Otvára sa pred nami svet, do ktorého chceme vojsť dobre jazykovo pripravení. Učíme sa angličtinu, nemčinu a ruštinu. Práve týmito jazykmi sa počas oslavy Európskeho dňa jazykov v našej škole netradične prihovárali žiačky VII.C triedy všetkým svojím spolužiakom z druhého stupňa. Dievčatá zaujímavou formou prezentovali všetky tri jazyky v kostýmoch reprezentujúcich jednotllivé krajiny. Vybrali si tému jedlo a stravovanie, ktorú kreatívnym spôsobom predviedli v jednotlivých triedach. Vo vestibule boli pripravené panely s farebnými obrázkami a opisy jedál typických pre danú krajinu. Žiaci, ale aj učitelia ocenili realizáciu Európského dňa jazykov a už teraz sa tešíme na budúci rok.

    • Začiatok školského roka
     • Začiatok školského roka

      Úsmevy, očakávania, radosť, kvetinky a veľa, veľa otázok bolo v to ráno všade okolo. Prváci v našej škole sa spoznali so svojou pani učiteľkou, so svojimi spolužiakmi, a hneď po uvítacom príhovore pána primátora Mgr. Tomka a pani riaditeľky PaedDr. Chamillovej začali spolu s rodičmi pracovať. Ich nežné slnečnice zdobia vestibul školy. Želáme prvákom veľa usilovných dní v školskom roku, veľa odvahy a trpezlivosti, chuti a dobrej nálady!

       

      Školské brány sa otvorili...

      Koľko stojí prvák?

    • Dejepisná exkurzia piatakov
     • Dejepisná exkurzia piatakov

      Ako sa v minulosti spracoval ľan. Pod týmto názvom sa niesla dejepisná exkurzia piatakov v jednom z drevených domčekov skanzenu pod hradom. Veľkým zážitkom bolo oboznámenie sa so spracovaním ľanu od jeho zberu až po výrobu plátna. Celý priebeh spracovania ľanu predviedla skúsená pani, ktorá si to pamätá ešte zo svojho detstva. Pre žiakov to bolo o to zaujímavejšie, že jednotlivé úkony s ľanom si mohli sami prakticky vyskúšať.

       

    • Letný vzdelávací pobyt učiteliek v meste Cambridge
     • Letný vzdelávací pobyt učiteliek v meste Cambridge

      Hurá, letné prázdniny! Dva mesiace bez školy, domácich úloh a iných školských povinností. Toto si povedali naši žiaci v posledný deň školského roka. Učiteľky anglického jazyka PaedDr. Lucia Gerthoferová a Mgr. Katarína Tomková sa však už tešili na to, že zatiaľ čo ich žiaci budú oddychovať počas letných prázdnin, ony sa zúčastnia dvojtýždňového vzdelávacieho pobytu v univerzitnom meste Cambridge v Anglicku.

      Tohto pobytu sa mohli zúčastniť vďaka tomu, že sa našej škole podarilo získať finančný grant na mobilitu učiteľov v oblasti vzdelávania, Erasmus+ z fondov EÚ. Prijímajúcou vzdelávacou organizáciou účastníčiek bola škola Bell Educational Services, Teacher Campus so sídlom v Homerton College, Cambridge,  ktorá ponúka kurzy naplnené hodnotnými a podnetnými aktivitami zameranými na obohatenie vyučovacích techník a tvorbu materiálov na hodiny anglického jazyka. Vzdelávanie je realizované prostredníctvom workshopov a prednášok.

      Naše učiteľky sa zúčastnili kurzov Creativity in the Classroom (Kreativita v triede) a Contemporary English (Súčasná angličtina) a tiež workshopov zameraných na učenie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Absolventky získali množstvo nových skúseností a podnetov. Osvojili si inovatívne techniky učenia a metódy zamerané na motiváciu žiakov všetkých vekových kategórií, ktoré budú aplikovať počas školského roka na hodinách angličtiny.

      V rámci rozvíjania si profesijných kompetencií mali učiteľky príležitosť nadviazať kontakty s kolegami z iných krajín. Kurzov sa zúčastili učitelia z celého sveta. Napriek rozmanitosti všetkých spájal spoločný jazyk, cieľ a snaha podeliť sa o svoje skúsenosti.

      Okrem certifikátu, a nových vedomostí si prinesli domov aj portfólio autentických materiálov a nápadov. S cieľom skvalitňovania vyučovacieho procesu sa s nadobudnutými skúsenosťami podelia aj s inými kolegami prostredníctvom workshopov v rámci školy.