• Okresné kolo Pytagoriády
     • Okresné kolo Pytagoriády

      V dňoch 29. -30. marca sa konalo okresné kolo obľúbenej matematickej súťaže Pytagoriáda.

       V  kategórii P3 (94 súťažiacich)  získal Lukáš Lisý (3.C) – 2.miesto

       V  kategórii P6 (70 súťažiacich) získala Marianna Hnatová (6.A) – 2. miesto

      Medzi úspešných riešiteľov sa prepočítali títo šikovní žiaci z našej školy:

      P3 Dávid Mezeš  (3.A), Tomáš Arendáč (3.D), Tokarčík Alain Rastislav (3.B)

      P4Šimon Petrilák (4.A), Maroš Tokarčík (4.A), Marián Kaleta (4.A), Petra Nedoroščíková (4.C), Adam Korub (4.B)                     

      P5Kristína Andreánska (5.B), Patrik Sklenár (5.A)

      P6 – Laura Malá (6.A)

      Všetkým žiakom ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

    • Kráľ čitateľov
     • Kráľ čitateľov

      Dňa 25. marca 2022 sa stretlo 24 súťažiacich – žiakov 1. stupňa, ktorí prišli súťažiť o titul „Kráľ čitateľov“.  Súťaž preverila čitateľské zručnosti detí a schopnosť čítať s porozumením. Súťažilo sa v 3 kategóriach. V každom ročníku sme odmenili 3 najlepších. Udelili sme 9 individuálnych cien (Júlia Miklušová-2.B, Dárius Prištic-2.C, Samuel Pavlík- 2.D, Tamara Zimová-3.D, Lukáš Lisý-3.C, Jožko Pružinský-3.B, Diana Pečarková-4.A, Boris Imrich-4.D a Jakub Šenšel-4.B). Ostatní zúčastnení dostali sladkú odmenu. Veď čítať sa oplatí!

       

    • Zábavný deň s knihou
     • Zábavný deň s knihou

      V dnešnej dobe neraz počujeme, že deti nerady čítajú. PK SJL a školský parlament sa rozhodli toto tvrdenie preveriť. Družstvá z jednotlivých tried II.stupňa zistili, že s knihou je zábava, o knihách sa dá rozprávať, ukrývajú odpovede na všetky otázky a dá sa s nimi aj športovať. 

      Ak neradi čítate, nenašli ste tú správnu knihu.“ J.K. Rowlingová

       

    • Piataci ako herci
     • Piataci ako herci

      Tri zlaté vlasy deda Vševeda

      Inscenovanie rozprávky Tri zlaté vlasy deda Vševeda bolo pre žiakov 5.A veľkou výzvou. Najprv si pripravili scenár s dialógmi a potrebné rekvizity, potom trpezlivo nacvičovali. Výsledok predviedli žiakom 1.C a 3.B. Premiéra dopadla výborne, naši herci si potlesk zaslúžili.

       

    • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo
     • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

      Dni 23. a 24. marec 2022 boli pre žiakov 1. a 2. stupňa našej základnej školy výnimočné. Na krátky čas sa preniesli do ríše príbehov a básní, kde mali možnosť prezentovať svoj talent v školskom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín. Ďakujeme všetkým súťažiacim za účasť, výhercom blahoželáme a prajeme veľa úspechov v okresnom kole.

      V okresnom kole nás budú reprezentovať  títo žiaci:

      I. kategória

      poézia - Radoslava Vislocká 2.C, Tomáš Arendáč 3.D

      próza - Tomáš Dudáš 2.A

      II. kategória

      poézia - Laura Šulcová 5. C

      próza - Marianna Hnatová 6. A

      III. kategória

      poézia - Katarína Filičková 7. A

      próza - Daniela Tomková 7. A

       

    • 22.marec – Svetový deň vody
     • 22.marec – Svetový deň vody

      Už tradične si v dnešný deň pripomíname Svetový deň vody. Voda, každodenne nám preteká pomedzi prsty, každodenne jej striebristé kvapky stekajú v tenších, či hrubších pramienkoch a my si ani neuvedomujeme, aké dôležité je jej poslanie v živote človeka. 22. marec je príležitosťou pripomenúť všetkým mimoriadnu dôležitosť vody pre zachovanie životného prostredia a pre rozvoj ľudskej spoločnosti. Praktické úsilie nám môže pomôcť zvýšiť svetové povedomie o týchto problémoch a ich riešeniach.

      Čistá pitná voda nie je samozrejmosť, chráňme si ju a šetrime ňou, pretože:

      Voda, to je kamarát,

      preto ju má každý rád.

      Kvapka kvapká- len sa leje,

      kvapôčka sa na nás smeje.

      Pošteklí nás na líčka,

      naša vzácna vodička.

      Aj keď padá z neba,

      chrániť nám ju treba.

    • Báseň pre moje mesto – okresná literárna súťaž
     • Báseň pre moje mesto – okresná literárna súťaž

      Ľubovnianska knižnica v tomto roku vyhlásila mimoriadny ročník literárnej súťaže ZÁCHVEVY Báseň pre moje mesto Stará Ľuboovňa. Svoje vyznania  do veršov vložili  aj naši žiaci a štyri najlepšie  básne sme poslali do súťaže. Všetky štyri boli úspešné. Básne Daniela Krompaského /IX.B/ a Sofie Filičkovej /naša bývalá deviatačka/ získali hlavné ceny a verše Kristíny Zamiškovej /IX.B/ a Lilien Kataríny Tokarčíkovej /VIII.A/ si odniesli čestné uznania. Blahoželáme!

       

      Večerné mesto

      Keď večer mesto stíchne,

      a z kostola tíško zazvoní zvon,

      Tvoj hrad ako zlatá trofej zasvieti mi na cestu.

      A ja uličkami ako labyrintom

      Objavujem Tvoje tajomstvá.

      Netreba mi veľa krokov,

      mám tu všetko ako na dlani –

      tmavé hĺbky Popradu

      i tancujúce kvapky fontány.

      Mesto spí a ja tíško zašepkám len

      „Dobré ráno, Ľubovňa,

      Teba ja najviac milujem.“

       

      Tlkot mesta

      Bim, bam, bim, bam

      Zvon ako tvoje srdce

      rozozvučí staré múry,

      zobudí vtáčí orchester

      a ten zas pekára,

      aby nás nakŕmil

      čerstvým chlebom.

      Bim, bam, bim, bam

      Tlkoceš,

      dýchaš,

      pumpuješ život do žíl mesta.

      Bim, bam, bim, bam

      Posledným lúčom nám zaželáš dobrú noc.

      Vtedy utíchnu koncerty

      a mesto zahalí ťažká hmla.

      Len svätojánske mušky lámp čakajú,

      kým príde ďalšie tvoje ráno.

    • O troch grošoch
     • O troch grošoch

      Kopal raz jeden chudobný človek pri hradskej ceste priekopy. A neviem, ako sa stalo, ako nie, dosť na tom, že sám kráľ náhodou šiel po tej ceste a opýtal sa chudobného človeka:
      "Povedz mi, akú máš mzdu na deň za túto ťažkú robotu?"
      "No, ja mám na deň tri groše." odvetil mu chudobný človek.
      Zadivil sa kráľ nad tým a opýtal sa ho, ako môže z tých troch grošoch vyžiť.

      "Jaj, čoby len vyžiť, to by ešte bolo ľahko; ale ja z tých troch grošov prvý vraciam, druhý požičiavam a len na tom treťom sám žijem."
      Ale tomu kráľ vôbec nerozumel, čo to znamená; trel si rukou čelo, že si rozhúta, čo by to, ako by to mohlo byť. No nevyhútal nič, len pekne - krásne priznal, že on veru nerozumie, ako by to mohlo byť, z troch grošov i vracať i požičiavať i vyžiť.

      Žiaci 1.C, 1.D a 3.B si na vlastnej „koži“ vyskúšali posolstvo tejto rozprávky. Hľadali odpovede na otázky: Prečo kopal chudobný človek priekopu? Prečo sa chudobný človek delil o tri groše? Prečo kráľ nechápal život chudobného človeka? Diskutovali, kreslili, počítali, nakupovali, porovnávali ceny a aj sporili. 
      Deti pochopili, že ak načúvame radám chudobného človeka, tak svoje príjmy rozdelíme na 3 časti: minulé, súčasné a budúce. Lebo takto je to správne. A NIELEN V ROZPRÁVKE.

    • Učíme sa hospodáriť
     • Učíme sa hospodáriť

      Deti sa naučia bicyklovať, plávať, lyžovať ale málokto z nich sa učí narábať s peniazmi. Odborníci tvrdia, že peniaze by sme mali dávať deťom už v útlom veku. Pýtate sa prečo? Veď všetko potrebné im rodičia predsa kúpia a zabezpečia. Z úplne jednoduchého dôvodu, pretože ak deti žiadne peniaze nedostanú, nemôžu sa naučiť akú majú hodnotu a ako s nimi hospodáriť.

      Kontakt so svetom financií je neoddeliteľnou súčasťou každodenného života a rozhodnutia, ktoré ľudia robia, môžu významne ovplyvniť ich budúcnosť. O zvyšovanie finančnej gramotnosti sa svojimi aktivitami už niekoľko rokov snaží aj Nadácia PARTNERS. Žiaci 9.ročníka sa mali v dvojhodinových blokoch možnosť „učiť hospodáriť“. V interaktívnej prednáške sa dozvedeli o rôznych zákutiach hospodárenia s peniazmi. Zistili, čo sú aktíva a pasíva, prečo sporiť, aká je optimálna štruktúra výdavkov ako aj to, kto je bohatý.

    • Krajské kolo Technickej olympiády
     • Krajské kolo Technickej olympiády

      Dňa 3. februára 2022 Katedra fyziky, matematiky a techniky, Fakulty humanitných a prírodovedných vied PU v Prešove organizovala online KRAJSKÉ kolo TECHNICKEJ OLYMPIÁDY v dvoch kategóriách – A a B. Našu školu a mesto reprezentoval v silnej konkurencii žiakov škôl Prešovského kraja žiak Matúš Bittner zo 7.B ako víťaz OKRESNÉHO kola TO. Umiestnil sa na krásnom 3. mieste v kategórii B. Matúšovi blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy a mesta.

    • Úspechy našich žiakov v geografickej a dejepisnej olympiáde
     • Úspechy našich žiakov v geografickej a dejepisnej olympiáde

      Dňa 9. februára 2022 sa konalo online formou okresné kolo dejepisnej olympiády. Našu školu reprezentovali dvaja žiaci. Žiak Daniel Solotruk z 9.A obsadil 1. miesto a žiak Patrik Grigľák z 9.B obsadil 2. miesto.

      Dňa 17. februára 2022 sa konalo online formou okresné kolo geografickej olympiády v troch kategóriách pre žiakov 5. až 9. ročníka. Našu školu reprezentovalo šesť žiakov.

      V kategórii G (5. roč.) Patrik Sklenár (5.A) získal 2. miesto, v kategórii F (6. a 7. roč.) Michal Semančík (7.A) získal 2. miesto a v kategórii E (8. a 9. roč.) žiačka Gabriela Mačugová (9.A) obsadila 3.miesto.

      Medzi úspešných riešiteľov sa vo svojej kategórii zaradila  Petronela Šandriková (6.B), Ema Gajdošová a VivienKrulčiková (8.A).

      Úspešným riešiteľom blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

    • Lyžiarsky výcvik žiakov 7.ročníka
     • Lyžiarsky výcvik žiakov 7.ročníka

      Dňa 14.2.2022 sme sa autobusom vybrali na lyžiarsky výcvik do 100km vzdialenej Žiarskej doliny v Západných Tatrách. Hneď po príchode na chatu Třinec sa žiaci vybalil a hurá na prvé lyžiarske popoludnie. Konalo sa rozdelenie do družstiev. Mnohí siedmaci neboli veľmi lyžiarski vyspelí, preto sme daľšie dni venovali práve základom lyžovania. Tí lepší sa zdokonaľovali  na super upravenom svahu v krásno slnečnom počasí Ski Doliniek.

      V utorok večer sme sa vydali na snehovú prechádzku do okolia ku Žiarskej chate. V stredu sme zmenili stredisko, v slnečnom počasí si práve najlepší lyžiari prišli na svoje, ked sa sedačkou vyviezli na strmú zjazdovku, kde si mohli zdokonaľovať svoje lyžiarske zručnosti.

      Vo štvrtok kôli nepriaznivému daždivému počasiu /ako za trest/ sme výcvik museli predčasne ukončiť. Popoludnie nám však spestril záchranár zo Strediska lavínovej prevencie , ktorý nám urobil dlhú a veľmi zaujímavú prednášku o práci záchranárov v horách. Po večeri sme mali spoločenský večierok plný zábavy, smiechu a odmeňovania. 

      Záver bol v duchu zhodnotenia kurzu. Piatok sa na nás znovu usmievalo na svahu slniečko a víťati boli všetci , ktorí kurz absolvovali bez úrazu a v zdraví.  Domov sme sa vrátili plní skvelých zážitkov , ktoré navždy ostávajú v nás. Ďakujem kolegom: Radko Sekelský, Majka Karašová , Róbert Barlík  za skvele odvedenú prácu. A veľké ĎAKUEM p.zdravotníčke Eve Kopčíkovej, ktorá sa o naše deti vďačne starala počas celého týždňa.

    • Premiéra piesne "Neviditeľné deti"
     • Premiéra piesne "Neviditeľné deti"

      Po anglicky naspievaná pieseň "Invisible children" bude reprezentovať naše mesto i našu krajinu v medzinárodnom projekte ERASMUS+, Hudba: únik od sociálnych problémov. Cieľom projektu je prostredníctvom hudby upozorniť na závažné sociálne témy. 356 miliónov detí sveta žije v extrémnej chudobe. Naša pieseň poukazuje na tento problém a chce byť hlasom chudobných detí. Deti žijúce v chudobe často trpia hladom, chladom, osamelosťou, či nedostatkom pitnej vody. Príjemné počúvanie...

      Zároveň Vám ponúkame slovenský preklad piesne: Neviditelne_deti.txt

    • Školský semafor
     • Školský semafor

      Škloský semafor - Verzia 1.8 manuálu predstavuje prehľad opatrení od 1. 9. 2021 vychádzajúc z platnej legislatívy, nového Návrhu opatrení proti SARS-CoV-2 (variant Omikron) schváleného uznesením vlády SR č. 29/2022 zo dňa 12.1.2022 a vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR zverejnených dňa 17. 1. 2022. Manuál je aktualizovaný k 25. 1. 2022 z dôvodu vydania novej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva k izolácii osôb pozitívnych na ochorenie.

    • Úspech na olympiádach z anglického a nemeckého jazyka
     • Úspech na olympiádach z anglického a nemeckého jazyka

      Na okresnom kole olympiády v anglickom jazyku, ktoré sa konalo 13. januára 2022 online formou, sme mali dvoch reprezentantov našej školy a obidvaja postupujú ďalej do krajského kola. V kategórii 1A obsadil 1. miesto Michal Semančík zo 7.A, v kategórii 1B obsadil 1. miesto Ondrej Malachovský z 9.A. V kategórii 1C priamo zo školského kola postupuje  na krajské kolo Matthew Tomko z 5.C triedy.

      Na okresnom kole olympiády nemeckého jazyka, ktoré sa konalo 19. januára 2022 online formou, sme mali tiež dvoch reprezentantov našej školy a obidvaja dosiahli naozaj pekný úspech. Kristína Zamišková z 9.B sa umiestnila so svojím bodovým hodnotením na 2. mieste, ale kvôli menšej časovej strate sa posunula na 3. miesto. Matej Bujňák z 9.A skončil na peknom 5. mieste.

      Všetkým víťazom srdečne blahoželáme k dosiahnutým výsledkom a prajeme veľa úspechov v krajskom kole olympiád!

    • Súťaž tried „O najkrajšiu vianočnú výzdobu“
     • Súťaž tried „O najkrajšiu vianočnú výzdobu“

      Z istej štúdie vyplynulo, že príprava na Vianoce, zdobenie príbytku či dokonca priamo vianočného stromčeka  môže najmä počas koronavírusovej pandémie pôsobiť ako dokonalá psychohygiena. Je to preto, lebo s týmito aktivitami sa nám spájajú krásne spomienky z doby, kedy sme verili na zázraky a všetko bolo mimoriadne čarovné...

      A tak sa aj u nás pani učiteľky a žiaci 1. stupňa pustili do skrášľovania svojich tried. Vianočná výzdoba bola pestrá, rozmanitá i v  trblietavom vzhľade. Všetci sa snažili do svojich tried preniesť atmosféru blížiacich sa Vianoc. Najviac sa to podarilo žiakom 1.A, 2.A, 2.B, 3.D a 4.A triedy. Blahoželáme!

    • Komeňák má veľké srdce ♥️
     • Komeňák má veľké srdce ♥️

      V rámci projektu Erasmus + Music: An Escape from Social Issues sa v dňoch od 12. do 15. decembra 2021 uskutočnila Vianočná zbierka pre rodiny v núdzi v Starej Ľubovni. Nazbieralo sa tak veľké množstvo potravín, drogérie, školských potrieb a hračiek, ktoré boli prevezené do priestorov terénnych pracovníkov mesta Stará Ľubovňa a pripravené na rozvoz tým, ktorí to potrebujú. Sú medzi nimi rodiny s deťmi, i osamelí starí ľudia.

      Ďakujeme za nesmiernu podporu a štedrosť našich žiakov, rodičov, učiteľov a priateľov. Táto zbierka bola zorganizovaná v spolupráci s mestom Stará Ľubovňa. Ďakujeme a všetkým prajeme príjemné prežitie vianočných sviatkov.

    • Výsledky školského kola Pytagoriády
     • Výsledky školského kola Pytagoriády

      Počas dvoch decembrových dní si svoje matematické zručnosti a rýchlosť preverilo spolu 108 súťažiacich. 46 z nich sa zaradilo medzi úspešných riešiteľov. Všetkým úspešným žiakom blahoželáme a tešíme sa na ich reprezentáciu v okresnom kole, ktoré ich čaká koncom marca.

      Výsledky školského kola Pytagoriády:

      P8 – 1. miesto – Valentina Šestáková (8.A)

      2. miesto - Adela Koršňaková (8.A)

      P7 - 1. miesto - Marko Vantroba (7.A)

      2. miesto - Alex Hlinka (7.A)

      3. miesto - Miroslav Olejár (7.C)

      P6 - 1. miesto – Marianna Hnatová (6.A)

      2. miesto - Patrik Sklenár (5.A)

      3. miesto – Pavol Timočko (6.A)

      P5 - 1. miesto - Patrik Sklenár (5.A)

      2. miesto - Kristína Andreánska (5.B )

      3. miesto – Nikolas Kaščák (5.B )

      P4 - 1. miesto - Šimon Petrilák (4.A)

      2. miesto - Jakub Šenšel (4.B )

      3. miesto – Adam Korub (4.B )

      P3 - 1. miesto - Richard Haľko (3.C)

      2. miesto - Lukáš Lisý (3.C)

      3. miesto – Dávid Mezeš (3.A)

       

      Úspešní riešitelia:

      P7Lukáš Mindek (7.A),

      P6 – Vanesa Sopková (6.A), Laura Malá (6.A), Natália Pjatáková (6.A), Nella Repková (6.B),

      P5 – Emma Sivulková (5.C), Sebastián Dulák (5.A), Richard Šenšel (5.A), Emma Lajčáková (5.B), Nina Chovancová (5.B), Tomáš Dopiriak (5.B), Dominik Gajdoš (5.B)

      P4 – Petra Nedoroščíková (4.C), Marián Kaleta (4.A), Maroš Tokarčík (4.A), Diana Pečarková (4.A), Boris Imrich (4.D), Ján Macko (4.B), Michala Palatášová (4.A)

      P3 – Jozef Pružinský (3.B), Alain Tokarčík (3.B), Tomáš Arendáč (3.D), Matej Kaleta (3.A), Maksym Rutkovskyy (3.B), Samuel Kušnír (3.C), Laura Vantrobová (3.D), Adam Furtkevič (3.D), Vanesa Runčáková (3.D)