• Miss bábika
     • Miss bábika

      Dňa 6.2.2019 sa uskutočnilo okresné kolo súťaže Miss bábika. Malé „mamičky“ ukázali svoj talent pri recitácií a speve, preukázali svoju šikovnosť pri prebaľovaní, obliekaní bábik a nechýbal ani priestor pre kreativitu. Na chvíľu sa z prváčok stali naozajstné mamičky. Všetky súťažiace boli úžasné.  1.miesto získala Janka Markovičová z 1.C. Súťažiacej blahoželáme!

      Dňa 22. 1. 2019 sa uskutočnilo školské kolo súťaže MISS BÁBIKA. Táto súťaž je určená pre žiačky 1. a 2. ročníka. Dievčatá svojim bábikám pekne zaspievali a preukázali tiež zručnosť pri starostlivosti o ne. Do okresného kola postúpili žiačky Janka Markovičová z 1. C a Bianka Gergelčíková z 2.B triedy. Obidvom blahoželáme a držíme palce v okresnom kole.

    • Šaliansky Maťko 2018 – školské a okresné kolo
     • Šaliansky Maťko 2018 – školské a okresné kolo

      Dňa 15. 1. 2019 sa uskutočnilo v kultúrno-spoločenskej miestnosti Základnej školy na Komenského ulici v Starej Ľubovni školské  kolo súťaže v recitácii slovenských povestí   Šaliansky Maťko 2019.  V tejto obľúbenej recitačnej súťaži  sa prezentovali žiaci 2. – 7. ročníka našej školy. V prvej kategórii žiakov 2. -  3. ročníka získal Marek Imrich  z 3.C 1. miesto.

      V 2. kategórii  žiakov 4. a 5. ročníka  získala Tina Strenková z 5.C   1. miesto, na 2. mieste skončila Petra Česáková  z 5.B

      V 3. kategórii  žiakov 6. a 7. ročníka  získala Monika Tomusová  zo 7.B

      1. miesto, na 2. mieste skončili dve recitátorky – Sofia Fábová a Sandra Škopová zo VI.C.  

      Dňa 17. 1. 2019 sa uskutočnilo v Centre voľného času   v Starej Ľubovni okresné  kolo súťaže v recitácii slovenských povestí   Šaliansky Maťko 2018.

      Zúčastnili sa ho úspešní recitátori zo školského kola,  žiaci 2. – 7. ročníka našej školy. V silnej konkurencii recitátorov celého okresu boli naši recitátori veľmi úspešní. V každej kategórii stáli na stupni víťazov. V prvej kategórii   získal Marek Imrich  z 3.C 1. miesto.

      V 2. kategórii  sa  Tina Strenková   z 5.C  umiestnila na 3. mieste.

      V 3. kategórii  si vyrecitovala    Monika Tomusová  zo 7.B 1. miesto a Sofia Fábová zo 6.C 3. miesto.

      Všetkým úspešným recitátorom úprimne blahoželáme.

    • Prvé nadnárodné stretnutie v Rumunsku
     • Prvé nadnárodné stretnutie v Rumunsku

      Pozrite si prvé nadnárodné stretnutie v Rumunsku, kde sa určili budúce termíny stretnutí výmeny žiakov, ktorí budú reprezentovať našu školu v projekte "Remeslo má zlaté dno". Cieľom tohto stretnutia bolo spoznávanie partnerov, spoznanie školy a učiteľov vyučujúcich v tejto škole a systém vzdelávania v Rumunsku.

       

    • Deti pre starkých
     • Deti pre starkých

      Žiaci našej školy pred Vianočnými sviatkami boli potešiť, rozveseliť a roztancovať aj starkých v Domove pre seniorov. A či sa im to podarilo? Nepochybujte! Pod vedením svojich skvelých učiteliek Mgr. R.Boďovej a PaedDr. A. Kaletovej rozdali kus radosti a kopu úsmevu a dobrej nálady! Snehuliaci, "chlopci a dzifčata" sa počas svojho vystúpenia mohli presvedčiť, aké je nádherné rozdávať lásku druhým. Lebo potlesk a slzičky dojatia od starkých boli toho dôkazom. /Mgr. M.Runčáková/