• Naši malí záchranári
     • Naši malí záchranári

      Zachrániť život dokážu aj deti, stačí ak ich naučíme ako môžu byť nápomocní. A tak sa stretli malí a veľkí... Naši druháci (II.A p.uč. Boďová) a deti zo 7.oddelenia ŠKD (p.vych.Grossová) sa to dnes skúsili naučiť.  Navštívili nás veľkí gymnazisti,záchranári z Gymnázia Terézie Vansovej, ktorí pod vedením p.uč. Mgr.V.Bolešovej chodia na krúžok  - Mládež červeného kríža. 

      Deti sa učili poskytnúť prvú pomoc masážou srdca, umelým dýchaním, skúšali obviazať ranu zraneným spolužiakom a naučili sa dôležité telefónne čísla prvej pomoci. Záver patril veselej pohybovej hre. Ďakujeme.

    • Som veľké decko ...
     • Som veľké decko ...

      Dňa 14. novembra 2019 sa na našej základnej škole uskutočnila zbierka pod názovom HODINA  DEŤOM. Malí , veľkí, tínedžeri i dospeláci prispeli do pripravenej pokladničky svojou finančnou „troškou“.  Malí , veľkí, tínedžeri i dospeláci prispeli do pripravenej pokladničky svojou finančnou „troškou“. Celková vyzbieraná  finančná čiastka činí 147 Eur. Ďakujeme !!!

       

    • Malí veľkí hrdinovia tajomného lesa zo 4.A a 4.C
     • Malí veľkí hrdinovia tajomného lesa zo 4.A a 4.C

      Na Slovensku Sidi Féderová žije, čo prebúdza svet detskej fantázie.
      S ňou na chvíľu Billi som, čo lezie z domu cez okno von.

      Lesom sme s ňou putovali, tajomstvá sveta spoznávali.
      A chvíľami sme sa aj báli, keď sme sa s príbehom Dahla hrali.

      Či veríte a či nie, bolo to skvelé Osmijankove čítanie.

       

    • Dedko Babka
     • Dedko Babka

      S radosťou a potešením sme si dňa 6.11.2019 pri príležitosti „Úcty k starším“ pripravili akciu Dedko Babka spojenú s vystúpením našich detičiek z ŠKD a súťaží ,na ktorých sa zúčastnili starí rodičia so svojimi vnúčatkami. Deti si za pomoci pani vychovávateliek Márie Murckovej, Jozefíny Mancalovej, Janky Pekárovej a Veroniky Kasinovej pripravili básne a piesne, aby potešili starkých v škole, kde svoje babičky a deduškov pozvali.

      V závere programu sa navzájom obdarili - deti starkých vlastnoručne zhotoveným kvetom v tvare srdca a starkí ich zas potleskom. Ďakujeme, že sme sa spolu stretli, pochutili na koláčikoch a prežili príjemné popoludnie.

    • Dopravné ihrisko
     • Dopravné ihrisko

      Na sklonku jesene sa počas krásnych slnečných dní naši prváci spolu s triednymi učiteľkami vybrali na Dopravné ihrisko do Popradu. Pred samotným vstupom na ihrisko si vypočuli prednášku o bezpečnom správaní sa v cestnej premávke. Na kolobežkách a bicykloch si žiaci vyskúšali všetky dôležité dopravné situácie od najjednoduchších križovatiek, až po najzložitejšie so svetelnou signalizáciou.

      Všetkým prvákom sa táto hravá forma učenia veľmi páčila. Veď sa o tom aj sami presvedčte vo videu.

    • Úcta k starším
     • Úcta k starším

      Zavítala k nám jeseň a s ňou OKTÓBER – MESIAC ÚCTY  K STARŠÍM. Žiaci 2.C, 3.B spolu so žiakmi 2. stupňa pod vedením p. učiteliek G. Haničákovej R. Česelkovej a S. Sokolovej si pripomenuli aké je dôležité vážiť si starších ľudí, ktorí prežívajú jeseň života. Pri tejto príležitosti sme pripravili pre naše babičky a našich deduškov kultúrny program, v ktorom zazneli milé veršíky, scénky, veselé piesne a radostný tanec našich detí.

      Na tvárach  babičiek a deduškov sa objavil vďačný úsmev a zaznel potlesk. Mnohým z nich sa v očiach zaleskli aj slzy vďačnosti, že na nich naši najmladší nezabúdajú.

    • Aha! Krásna matematika a interiérové ihrisko
     • Aha! Krásna matematika a interiérové ihrisko

      O tom, že násobenie, delenie, grafy, kružnice a samotná  logika dokážu byť zábavné sa žiaci 2.C a 3.B triedy presvedčili a zažili na vlastnej koži pod vedením p. učiteliek G. Haničákovej a R. Česelkovej. Zažili tam matematiku bez pera, papiera a knihy na výstave Aha! Krásna matematika v Prešove. No a po dobrom obede v McDonalde  sa vybrali do interiérového ihriska Fundiland, kde si užili zábavu plnými dúškami.

       

    • Mobilita na Slovensku
     • Mobilita na Slovensku

      V týchto dňoch do našej školy zavítalo 20 študentov a 9 učiteľov zo zahraničných škôl  - Rumunska, Bulharska, Grécka a Talianska v rámci projektu „Remeslo má zlaté dno“. Naša škola sa na týždeň stala hostiteľom a organizátorom rôznych aktivít, ktoré absolvovali naši aj zahraniční žiaci a učitelia. Viac informácii v časti Remeslo má zlaté dno.

    • Boli sme na Dukle
     • Boli sme na Dukle

      Pri príležitosti 75. výročia Karpatsko-duklianskej operácie sa naši deviataci dňa 25.10.2019 zúčastnili na dejepisnej exkurzii na Dukle a vo Svidníku. Cieľom exkurzie bolo uvedomiť si hrdinstvo a obetu ľudí, ktorí v jednej z najťažších horských operácii druhej svetovej vojny bojovali za slobodu nášho národa, ktorá sa nerodila ľahko a priniesla so sebou veľké množstvo obetí.

      Naša exkurzia bola spojená s prehliadkou Vojenského historického múzea vo Svidníku, Pamätníka sovietskej armády vo Svidníku, Pamätníka československého armádneho zboru na Dukle spolu s cintorínom, kde sú pochovaní sovietski a československí vojaci. Na spiatočnej ceste žiaci si prehliadli bunkre z obdobia druhej svetovej vojny vo Vyšnom Komárniku. Veríme, že exkurzia bola veľkým zážitkom pre našich žiakov a stane sa prínosom na hodinách dejepisu v 9.ročníku.